26. 9. 2015

6 měsíců genea blogu MY ROOTS

Na tento blog jsem první příspěvek zveřejnil 26.3.2015, před 6 měsíci. Tím jsem jej v podstatě spustil. Bez vlastní domény, na webu 2.0 s platformou Blogger (Google), bez reklamy, bez propagace. Se záměrem sdílet příběhy ze svého rodokmenu a ze života předků, které na mě "dýchly" při rodopisném pátrání a dobrodružství. Toto dobrodružství stále pokračuje.

Na rozdíl od blogu Život 50+, který běží na web 2.0 platformě Wordpress, jsem s Bloggerem spokojen.

Děkuji vám, čtenáři

Za půl roku blog přesáhl hranici 2 700 shlédnutí. Je zde 41 příspěvků a kromě stránky s glosářem pojmů (jsem lenivý), který je ještě prázdný, jsou texty i na dalších statických stránkách.

V "popularitě" vedou příběhy z Velké války. Tady je TOP 6:

Aktuality a některé dílčí informace jsem v polovině srpna 2015 začal sdílet na Facebooku, k němuž jsem se konečně odhodlal a začal zde sdílet (i na osobní stránce kouče, ve skupině Život bez stěžování, s vděčností a na vlastní timeline).
Stránka MY ROOTS na Facebooku (22.9.2015).

Nevím, jestli MY ROOTS je "pravým" blogem, protože zde zatím nejsou bohužel sdíleny žádné komentáře. Je pravda, že diskusi zde asi moc nepodněcuji, v mnohém si "píšu pro sebe", abych si srovnal myšlenky a uvědomil příběhy. Přesto jsem moc vděčný všem vám (pro mě v mnohém neznámým), kteří si občas nebo pravidelně články z blogu čtete. Blog totiž má čtenáře i USA.

Před týdnem jsem dělal korekturu článku pro Genealogické a heraldické listy, časopis České genealogické a heraldické společnosti v Praze. Šlo o článek 12 důvodů pro hledání kořenů. Při korektuře jsem zjistil, že i s odstupem času tyto důvody stále platí. Těším se na zveřejnění článku v tištěném čísle 3/2015 Genealogických a heraldických listů.

Matrikou to začíná, ale nekončí

Zdá se, že za sebou mám kus snazší práce spočívající ve vyhledávání v matrikách. Další podrobnosti a oživení života předků a příbuzných mohou přinést (a přináší) dokumenty typu školních kronik, třídních knih, sčítacích operátů ze sčítání lidu, vojenských kmenových záznamů apod. Samozřejmě také pozemkové knihy - gruntovnice, mapy a katastry apod.

Podařilo se mi popsat několik příběhů z 1. světové války, to mě těší. Zdá se však, že se mi rozplývá naděje, abych přesně popsal, jak zahynul můj praděd Metoděj Rozehnal z Uhřic.

Zjistil jsem, kdo byl můj první známý předek v otcovské mužské linii (panský kočí Mathias Fridel), ale nevím, zda se mi podaří vypátrat nějaká data a milníky k jeho životu.

Díky svému strýci Rosťovi jsem získal pár, pro mě vzácných, fotografií. Prostřednictvím MyHeritage a Facebooku navázal spojení s potomky některých mých předků. To je rozměr bádání, který mě velice těší.

Fotografie z pohřbu tátovy maminky Františky Friedelové v květnu 1944. Místo: zrušený hřbitov, kde se dnes nachází sad Dr. Milady Horákové, Ostrava.

Nahlédl jsem i do rodokmenu manželky Hanky a poznal tak další místa a lidi.

Postup hledání kořenů v dalších měsících už zřejmě nebude probíhat tak rychle. Nebude v takové míře "od stolu" jako dosud. Příběhů se zde ukrývá spousta. Stále je s vámi budu sdílet.

Věřím, že tomuto blogu zachováte přízeň a bude pro vás v něčem zdrojem inspirace, zábavy či poučení. Děkuji mnohokrát za to, že jej čtete.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Vážím si komentářů od podepsaných čtenářů. Příspěvky můžete komentovat pod každým z nich. Své názory, náměty a dotazy ke stránkám a jejich obsahu prosím směřujte do rubriky "Vaše názory". Děkuji.

LF