16. 9. 2015

Vánoční a silvestrovské děti, dvojčata a další zvláštní data v rodokmenu

O statistice v rodokmenu jsem už psal. Při tvorbě rodokmenu, hledání v matrikách a doplňování jmen a datumů u předků a příbuzných mě občas "trklo" nějaké datum. V tomto příspěvku ukážu několik zajímavostí.

Nejstarší přímý předek

Nejstaršího příbuzného nebo předka v rodokmenu mohu dopočítat podle matriky zemřelých. Teoreticky je to v současné chvíli Toman/Roman(?) Vilášek. Zemřel 15.7.1682, údajně ve věku 85 let. Z toho vyplývá, že se narodil kolem roku 1597. Ovšem věk ve starých matrikách, u starých zemřelých lidí byl spíše odhadem a nebýval obvykle přesný. Odchylka mohla být někdy i 5 a více let Na obrázku je záznam o tomto úmrtí. Dotyčný byl zahradníkem (obyvatel vesnice, který měl domek a malou zahradu), katolík, "sused v Kutach", což jsou Kouty, dnešní část Kravař. 

"5.7.1682 zemřel Toman/Roman Vylasek, zahrádník, soused v Koutech, ve věku 85 let, katolík". Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 2633, sign. H XI 1, fol. 365.

Jeho přímý potomek, Matthias Willaschek žije v německém Essenu a je členem MyHeritage, kde má svůj rodokmen. Tam je dokonce i otec výše zmíněného Tomana/Romana Viláška, jistý Andreas. Jeho datum narození by se dalo odhadnout někde kolem let 1560-1570. Je to zatím jediná rodová linie, která sahé do XVI. století. Z této rodinné větve z Kravařska a Hlučínska pochází Marie, roz. Holubek (1859-1933), matka mého praděda Františka Tomise (1899-1971).

V matrice opravdu doložený nejstarší přímý předek (s datem křtu), je v mém rodokmenu Petr Brankovský, narozený v Dambořicích a pokřtěný 30.6.1649. Tato rodinná větev vede k mému padlému pradědu Metoději Rozehnalovi (1879-1918) z Uhřic.


30.6.1649 byl pokřtěn Petr, otec Ignác Brankovský, matka Markéta, z Dambořic. Zdroj: MZA Brno, Actapublica, sign. 5199, str. 3/131.

Hledání předků v dobách předbělohorských je obtížné, ale velmi vzrušující. Je to sen každého rodopisce, dostat se co nejdál do minulosti. Hodně závisí i na štěstí a chce to velkou trpělivost.

Děti pod stromečkem

Narození potomka o vánocích mohlo být chápáno jako boží znamení. U přímých předků v rodokmenu mám zaznamenáno nejstarší narození na Štědrý den v roce 1685. Stalo se tak shodou okolností opět v Dambořicích. Mým předkům z 11. generace, Martinu Noskovi a jeho ženě Kristýně se narodili a 24.12.1685 byli pokřtěni dvojčata Štěpán a Rozina. Ani jeden však už nebyli mými přímými předky. Oba byli mladšími sourozenci prvorozené Apolény Nosek, mé pra...babičky z 10. generace. Zde je "vánoční" zápis z matriky.

"24. prosince byly pokřtěny dvě děti z otce martina Noska a matky Krystiny. Syn Štepán a dcera Rozina. Kmotr Mikuláš Pučálka, kmotra Pučálková. Zdroj: MZA Brno, Actapublica, sign 5199, str. 71/131

Dalšími příbuznými, narozenými 24. prosince, byla např. Marina Smílek (*1771) z Liptálu nebo má prateta Marta, roz. Tomisová (*1927), sestra mé babičky Drahomíry.

Úmrtí

Na opačném pólu jsou úmrtí. Nemám zdaleka všechna zaznamenaná a v mé databázi není dosud nikdo, kdo by zemřel na Štědrý den. Několikrát mám zaznamenáno úmrtí 25.12., ale netýká se mých přímých předků. Asi nejzvláštnějším datem úmrtí je 31.12.1799, a to hned u dvou mužů:
  • Andrease Feschara (Ondřeje Fešara) z Polanky 41 a
  • Mathiase Fridela z Jistebníku, jednoho z trojice Friedelů, kteří přišli do Polanky na počátku XVIII. století.
Oba zmínění příbuzní se tak bohužel nedožili vstupu do nového, XIX. století.

Paradoxní jsou i úmrtí na Nový rok. Ani zde nemám přímého předka, pouze vzdálené příbuzné. 1.1.1838 např. zemřel František Marek ze Zábřehu, bratr mé brababičky z 5. generace nebo Johann Friedel, jeden z prabratranců, který se narodil v Polance, ale zemřel 1.1.1857 ve Velkých Kunčicích.

Nešťastným musel být přelom století 1899-1900 pro svobodnou matku Františku Friedelovou, příbuznou z mého rodokmenu. Pocházela z Lagnova (nyní část Klimkovic) a 9.12.1899 porodila syna Vincence. Nemluvně prožilo vánoce i přelom století a 16.1.1900 nešťasné Františce zemřelo.

Tak to v životě chodí. Jedni umírají, druzí se rodí.

Lidský život.

Silvestrovská a novoroční narození 

Můj děda Jindřich Tovaryš se narodil 30.12.1919 na Horní Bečvě. Prý porodní bába říkala, že "má tolik očí, kolik dnů zbývá do konce roku", čímž děsila některé slabší počtáře. Paradoxní je, že 30.12.1857 se narodil i jeho děd z matčiny strany, Josef Juroška z Prostřední Bečvy.

Také na Silvestra, poslední den v roce se rodili mí vzdálení příbuzní. Ku příkladu 31.12.1821 jedna z mých prasestřenic, Genovefa Marianna Fridel z Polanky, v 31.12.1843 Johanna Tomis z Rakovce, v roce 1864 Anežka Zrza z Polanky. Jak ovšem vidno, silvestrovské přímé předky ve svém dosavadním rodokmenu nemám.

A děti narozené na Nový rok? Tam je to lepší. 1.1.1797 se narodil můj vzdálený příbuzný Josef Bílý, pravděpodobně v Polance. A 1.1.1818 se narodila Barbora Kafka, moje pra...babička v 5. generaci. Stalo se tak na Prostřední Bečvě. Zápis o narození (na obrázku) je mimochodem i trochu rébus k rozluštění.

Zápis narození Barbary Kafka na Prostřední Bečvě 46, dne 1.1.1818. Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 2253, sign. VM V 5, fol. 58.

Barbora si vzala nejprve jistého Jana Jurču, avšak záhy ovdověla. Podruhé se vdala za Martina Jurošku a jemu porodila 30.12.1857 již výše zmiňovaného Josefa Jurošku, otce mé babičky Kristýny, roz. Juroškové, která byla nejprve manželkou padlého Arnošta Červeného a později mého praděda Josefa Tovaryše.

Osudy a data se občas všelijak spojují a proplétají i kolem jedné rodiny. To je další věc, která je na genealogii vzrušující.

Dvojčata

Za zmínku stojí i narození dvojčat v rodokmenu. Občas se totiž objevily i mezi mými předky v rodokmenu. 

Nejstarší z přímých předků-dvojčat je Tomáš Sýkora, narozený ve Staré Bělé, můj prapředek v 7. generaci. Pokřten byl spolu s bratrem Janem (Joannes) těsně před vánoci, 20.12.1738.

Záznam o křtu dvojčat (gemini) Tomáše (Thomas) a Jana (Joannes) Sýkorových 20.12.1738. Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 1877, sign. MO VI 1, fol. 79.

Na jihu Moravy, se 10.9.1779 narodila další dvojčata, z nichž jedno dítě bylo mým přímým předkem v 7. generaci. Byl to Václav Kroupa, který ten den (opět v Dambořicích) přišel na svět, spolu s bratrem Matějem. Rodová větev dvojčete Václava Kroupy vede k Marii Panáčkové, manželce už také zmíněného padlého praděda z Uhřic, Metoděje Rozehnala.

Matriční zápis o narození dvojčat Václava (Wenceslaus) a Matěje (Matthaus) Kroupových v Dambořicích. Zdroj: MZA Brno, Actapublica, sign. 5201, str. 39/115.

Posledními dvojčaty z mého rodokmenu jsou František a Karel Tomisovi, narození 11.8.1855. František Tomis byl mým praprapraděděčkem, Jeho dvojče Karel zemřel měsíc po narození. Narodili se ve Velkých Kunčících, nynější součásti Ostravy. Jméno František se u Tomisů "dědilo" až k mému pradědovi (který mě choval na klíně, když jsem byl malý). Matrika o narození dvojčar se dochovala pouze v opisu.

Opis matričního zápisu narození Franze a Carla Toisových v Kunčicích (31 nebo 38). Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 3078a, sign. SO VI 1, str. 249.

Zajímavá data lze najít i u svateb, to si však nechán na jindy.

Další zvláštnosti

Za zmínku snad ještě stojí, že před 99 lety, v září 1816 se v Polance narodily ve třech různých rodinách Friedelů tři děti - Filip a dvě Marianny.

3x narození potomků v Friedelů v Polance, během září 1816. Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 336, sign. Bi X 1, fol. 172.

Na závěr mám ještě datum svého narození - 31. května. Shodou okolností se ten den v roce 1865 (99 let před tím, než jsem spatřil světlo světa) narodila v Olbramicích (nedaleko olbramického kostela bydlíme) příbuzná, Filomena Fišer.

31.5.1796 se na Prostřední Bečvě narodila Marina Mikulec, provdaná později za Jiřího Zetochu. To byli mí prapředci ze 6. generace, jejichž rodová linie postupně vede k prapradědu Josefu Tovaryšovi z Hutiska. V zápisu vidíte, že Marina měla i jméno Rosina po mamince.

(Rosina) Marina Mikulec se narodila či byla pokřtěna 31.5.1768, 196 let přede mnou. Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 2253, sign. VM V 5, fol. 14.

Koneckonců také 16.9., kdy zveřejňuji tento článek, se narodili čtyři mí příbuzní, ale žádný z přímých předků. A to je pro tuto chvíli vše.Žádné komentáře:

Okomentovat

Vážím si komentářů od podepsaných čtenářů. Příspěvky můžete komentovat pod každým z nich. Své názory, náměty a dotazy ke stránkám a jejich obsahu prosím směřujte do rubriky "Vaše názory". Děkuji.

LF