Odkazy a zdroje

Aktualizováno 11.7.2022

Další novinky v záložce Aktuality a na Facebooku MY ROOTS.

Stránka MY ROOTS na "knize ksichtů". Zdroj: Facebook

K evidenci rodokmenu, vývodu a rozrodu off-line používám Family Tree Builder (pro MacOS). Aktuálně zde mám evidováno celkem 9 685 osob - předků, spřízněných sňatkem a příbuzných.

Na stránkách MyHeritage mám od 15.6.2022 na 1 rok opět předplatné ve verzi PremiumPlus. 

Odkazy

 • Genetika a příjmení (GaP)
  • Vědecký projekt (do něhož jsem zapojen), jehož cílem je zkoumat vzdálenou příbuznost nositelů stejných (nebo velmi podobných) mužských příjmení české populace pomocí genetických metod. 
   • Mám výsledky GaP (23 markerů) za sebe. DNA svých rodičů jsem nechal analyzovat u FamilyTree DNA (Family Finder + Y-DNA 37 a mtFull Sequence) a vkročil tak na půdu genetické genealogie.
 • Genea
  • Projekt na pomoc genealogům/rodopiscům - praktické informace, odkazy apod.
 • MyHeritage 
  • On-line a off-line evidence pro váš rodokmen. 
   • Využívám of-line MyHeritage Family Tree Builder (nyní pro MacOS). Online rodokmen na MyHeritage najdete zde.
 • Matriky na Internetu
  • Odkaz ČGHSP na jednotlivé archivy a Státní okresní archivy s digitalizovanými matrikami. 

  Zdroje: OBSAH

  • Archivy
  • Genealogie a související (historie, mapy, DNA...)
  • Jižní Morava (Kyjovsko, Vyškovsko...)
  • Ostrava
  • Rod hrabat a svobodných pánů z Mönnichu
  • Řemesla, povolání apod.
  • Slezsko
  • Systémy a rodinné konstelace
  • Valaši a Valašsko
  • Velká válka (1. světová válka)
  • Vybrané CZ weby
  • Zahraničí
  • Osobní web
  Na jednotlivých zdrojích průběžně pracuji a aktualizuji je.


  Archivy

  Kromě moravských archivů jsem zatím nebyl nucen hledat jinde. Až na první výjimku, týkající se SOA Zámrsk. Nejsou zde tedy uvedeny další archivy, které poskytují digitalizované matriky. Můžete využít tento rozcestník ČGHSP.
  • Archivní Vadamecum - vyhledávací aplikace Zemského archivu Opava
  • Acta Publica - vyhledávací aplikace Moravského zemského archivu v Brně
   • http://actapublica.eu/
   • Aplikace není uživatelsky příliš přívětivá, je pomalá, chce to více trpělivosti, čtení zkresluje vodoznak. Ukládání obrázků není umožněno, je potřeba si pomoci s využitím PrtScn (Print Screen) a následnými ručními úpravami. Zbytečně komplikované, ale "člověk si zvykne". A čím víc "lovím" v matričních vodách MZA Brno, tím víc je to v pohodě.
  • Digitální badatelna Archivu města Ostravy
   • https://badatelna.ostrava.cz/main (je nutná jednoduchá registrace). Zde si stáhněte, jak s ní pracovat. Nebo to zkuste přes vstupní stránku AMO.
   • Také AMO postupně digitalizuje své fondy - kroniky obecních částí, domovské matriky, kroniky škol apod.  
   • V badatelně AMO jsou pro prohlížení k dispozici sčítací operáty pro Ostravu za rok 1921 (a také 1900 a 1910).
  • DRAŠAROVÁ EVA a kol. Průvodce po Rakouském státním archivu ve Vídni pro českého návštěvníka. Praha: Scriptorium, 2013. 912 s. ISBN 978-80-87271-77-3.
   • Ve Vídni jsem v archivu ještě nebyl.
  Obálka knihy, která je výsledkem projektu GAČR a bylo ji vydáno jen 500 ks. Špatně se shání, k nahlédnutí je např. v badatelně Vojenského historického archivu v Praze.


  Genealogie (i DNA) a související (historie, mapy...)

  • BARTOŠ, J. a kol. Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960. Sv. VII - okresy Valašské Meziříčí, Vsetín, Holešov, Gottwaldov (Zlín). Ostrava: Profil, 1980. 257 s. 48-019-80.
  • BARTOŠ, J. a kol. Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960. Sv. VIII - okresy Uherské Hradiště, Uherský Brod, Hodonín, Kyjov. Ostrava: Profil, 1982. 355 s.
  • BARTOŠ, J. a kol. Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960. Sv. XIV - okresy Opava, Bílovec, Nový Jičín. Olomouc: Moravská tiskárna, 1995. 252 s. ISBN 80-7067-583-7.
  • BARTOŠ, J. a kol. Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960. Sv. XVI - okresy Ostrava, Fryštát, Hlučín. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 191 s. ISBN 978-80-244-2874-1.
  • BENEŠ, J. Německá příjmení u Čechů. Svazek 1. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1998.  359 s. ISBN 80-7044-212-3. 
  • BENEŠ, J. Německá příjmení u Čechů. Svazek 2. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1998.  242 s. ISBN 80-7044-212-3. 
  • BRAUNOVÁ, P. Tajemství rodu. Praha: Česká televize, 2013. 230 s. ISBN 978-80-7404-107-5.
  • BRZOBOHATÝ, J., DRKAL, F. Karolínský katastr Slezský - Sv. 1. Praha: Archivní správa MV ČR, 1972. 597 s.
  • BRZOBOHATÝ, J., DRKAL, F. Karolínský katastr Slezský - Sv. 2. Praha: Archivní správa MV ČR, 1973. 1039 s. 59-030-72.
  • DAVÍDEK, V. a kol. Česká jména osobní a rodová. Praha: Rodopisná společnost v Praze, 1941. 109 s.
  • HLAVÁČEK, I. a kol. Vadamecum pomocných věd historických. 3. opr. a doplněné vyd. Jinočany: H & H, 2002. 544 s. ISBN  80-7319-004-4.
  • HORNÍČEK, I. Kniha o rodopisu: Praktické uvedení do rodopisu s přílohou o obecních kronikách. Vyškov: F. Obzina 1939. 227 s.
  • KASALICKÝ, V., LUTONSKÝ, B.  Německo-český slovník pro genealogy. Praha: Česká genealogická společnost, 1997. 123 s.
  • KOLEKTIV Učebnice pro začínající rodopisce. Aktualizované vyd. Praha: ČGHSP, 2007. 301 s. ISBN 978-80-905500-1-8.
   •  Pořídil jsem si do domácí knihovny.
  • KOLEKTIV Sborník učebních textů kurzu pro pokročilé rodopisce. Praha: ČGHSP, 2014. 294 s. ISBN 978-80-239-9854-2.
  • KOLEKTIV Učebnice čtení starých textů nejen pro rodopisce. Praha: ČGHSP, 2014. 148 s. ISBN 978-80-905500-2-5.
   • Pořídil jsem si do domácí knihovny.
  • KREJČÍŘ, J. a kol. Dějiny české - chronologický přehled. Dubicko: Agentura INFOA,  2012. ISBN 80-901005-7-0.
   • Pořídil jsem si do domácí knihovny.
  • LEDNICKÁ, B. Sestavte si rodokmen - Pátráme po svých předcích. Praha: Grada, 2012. 176 s. ISBN 978-80-247-4069-0. Rozhovor s autorkou na iDNES (11.5.2015)
   • Pořídil jsem si do domácí knihovny.
  Obálka knihy Blanky Lednické.
  • LEDNICKÁ, B. Rodokmen naší rodiny. Praha: Grada, 2013. 29 s. ISBN 978-80-247-4813-9. 
  • LUTONSKÝ, B. Lexikon genealoga. Praha: Optima, 2013. 432 s. ISBN 80-238-9557-5. 
  • LUTONSKÝ, B. Latinsko-německo-český slovník nemocí, úrazů a příčin smrti a výrazů s nimi souvisejících (nejen) pro genealogy. Praha: Česká genealogická a heraldická společnost, 1995. 246 s.  
  • LUTONSKÝ, B. Slabikář a čítanka pro laické genealogy. Praha: Česká genealogická a heraldická společnost, 1998. 126 s. ISBN 80-238-2413-9.
  • MAREČKOVÁ, M. Příručka praktické genealogie. Jak sestavit rodokmen. Praha: Paseka, 2004. ISBN 80-7185-662-2.
  • MAREŠ, J. Latinsko-český slovník pro genealogy. Praha: ČGHSP, 2013. 158 s. 
  • MOLDANOVÁ, D. Naše příjmení. Praha: Agentura Pankrác, 2004. 229 s. ISBN 80-86781-03-08. (2. vydání knihy vyšlo v roce 2010)
   • Pořídil jsem si do domácí knihovny.
  • PALIVEC, V., ELZNIC, V. Latinsko-český slovník genealogický. Praha: Genealogická a heraldická společnost, 1976. 129 s.
  • PEREMSKÁ, L. Váš rodokmen krok za krokem. Brno: CPress, 2013. 208 s. ISBN 978-80-264-0279-4.
   • Pořídil jsem si do domácí knihovny.
   • V lednu 2017 začala paní Lenka Peremská se svým YouTube kanálem a krátkým videi o tvorbě rodokmenu. První díl a možnost přihlášení k odběru jejího YouTube kanálu najdete zde.
  • PEREMSKÁ, L. Vaše rodinná kronika krok za krokem. Brno: CPress, 2015. 104 s. ISBN 978-80-264-0783-6. 
   • Pořídil jsem si do domácí knihovny.
  • PETERKA, J. Cesta k rodinným kořenům aneb Praktická příručka občanské genealogie. Praha: Libri, 2006. 373 s. ISBN 80- 7277-307-0.
   • Pořídil jsem si do domácí knihovny.
  • POHANKA, H. Sám proti toku času, aneb, S genealogií k vlastním kořenům. Litvínov, 2002. 271 s. ISBN 80-85843-62-5.
  Obálka knihy Henryho Pohanky.
  • PROFOUS, A. Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny. Díl 1, A-H. Praha: Československá akademie věd, 1954. 821 s. 
  • PROFOUS, A. Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny. Díl 2, CH-L. Praha: Československá akademie věd, 1949. 705 s.  
  • PROFOUS, A. Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny. Díl 3, M-Ř. Praha: Československá akademie věd, 1951. 629 s.  
  • PROFOUS, A. Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny. Díl 4, S-Ž. Praha: Československá akademie věd, 1957. 864 s. 
  • RICHTER, K. Třeba i železem a krví. Prusko-Rakouské války 1740-1866. Praha: Epocha, 2019. 495 s. ISBN 978-80-7557-191-5.
  • ROLINC, V. Příručka pro genealogy třetího tisíciletí. Brno: MGHS, 2003. 28 s. + přílohy. ISBN 80-239-2450-8. 
   • Pořídil jsem si do domácí knihovny.
  • ŘIČAŘ, K. Úvod do genealogie. Kdo jsou moji předkové a odkud přišli? Praha: Horizont, 1995. 94 s. ISBN 80-7012-082-7.
  • ŘIČAŘ, K. Občanská genealogie : základy rodopisné práce.  Praha: Ivo Železný, 2000. 136 s. ISBN 80-240-1081-1.
  • ŘIČAŘ, K. Rodokmen - objevte tajemství vašeho rodu. Praha: Malý princ, 2013. 253 s. ISBN 978-80-87754-14-6. 
   • Pořídil jsem si do domácí knihovny.
  • SALAJKA, M. Kalendář, osobní jména a křesťanské svátky: jak se měřil čas a vznikal kalendář: co vyjadřuje vaše jméno: smysl a význam křesťanských svátků. Praha: Victoria Publishing, 1995. 156 s. ISBN 80-85865-47-5.
  • SOLNICKÝ, P. Vodní mlýny na Moravě a ve Slezsku, I. díl. Praha: Libri, 2007. 221 s. ISBN 978-80-7277-244-5.
  • SVOBODA, J., ŠMILAUER, V. Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny. Díl 5, Dodatky k dílu Antonína Profouse. Praha: Československá akademie věd, 1960. 673 s.  
  • SVOBODA, J.: Staročeská osobní jména a naše příjmení. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1964. 317 s. 21-007-64.
  • SYKES, B. Sedm dcer Eviných - pramatky Evropanů. Praha: Paseka, 2004. 245 s. ISBN 80-7185-619-3.
  • ŠTARHA, I. Přehled dějin správy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Moravský zemský archiv v Brně, 2005. ISBN 80-86931-01-1.
   • Pořídil jsem si do domácí knihovny.
  • VÁCLAV HÁJEK Z LIBOČAN (ed. Jaroslav Kolár) Kronika česká. Výbor historického čtení. Praha: Odeon, 1981. 736 s. 01-010-81. 
   • Získal jsem do domácí knihovny. 
   • V knize je uvedeno "Cena vázaného výtisku 36 Kčs.
  • VANĚK, D. a kolektiv. Genetická genealogie - sledování rodových linií pomocí analýzy DNA. Praha: Forenzní DNA servis, 2015. 148 s, ISBN 978-80-904958-0-7.
   • Jediná kniha v češtině o genetické genealogii, ale není vyčerpávající, hodně zaměřená na haploskupiny.
   • Doporučuji připojit se k Facebook skupině Genetická genealogie.
  • VANÍČEK, V. a kol. Dějiny zemí Koruny české I. 9. vyd. Praha: Paseka, 2003, 316 s. ISBN 80-7185-605-3.
   • Pořídil jsem si do domácí knihovny.
  • VANÍČEK, V. a kol. Dějiny zemí Koruny české II. 9. vyd. Praha: Paseka, 2003, 329 s. ISBN 80-7185-606-1.
   • Pořídil jsem si do domácí knihovny.
  • WELLS, S. Adam a jeho rod: genetická odysea člověka. Praha: Dokořán, 2005. 255 s. ISBN 80-86569-79-9.
  • ŽEMLIČKA, J. Království v pohybu - Kolonizace, města a stříbro v závěru Přemyslovské epochy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 671 s. ISBN 978-80-7422-333-4.
   • Pořídil jsem si do domácí knihovny.

  "Bečvy" na mapě z roku 1910. Celý mapový list si můžete prohlédnout zde. Zdroj: Eötvös University, Department of Cartography and Geoinformatics.


  Jižní Morava (Dambořice, Uhřice, Vyškovsko...)

  Zde směřuje drtivá většina pátrání po předcích z rodu mé babičky Rozehnalové, kterou jsem nikdy nepoznal.
  1. BÍLOVSKÝ, O. Čtení o Uhřicích - K 670. výročí první písemné zmínky o Uhřicích. Uhřice: Obecní úřad Uhřice, 2006. 188 s. ISBN 80-239-7289-8.
   • Pořídil jsem si do domácí knihovny.
  2. FIŠER, Z. (ed.) Dambořice - zpět ke kořenům. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014. 303 s. (+ ilustrovaná příloha). ISBN 978-80-7275-097-9.
  3. JUŘÍK, P. Lichtensteinové - historie a sídla knížecího rodu. Praha: Libri, 2015. 358 s. ISBN 978-80-7277-534-7.
   • Netýká se pouze Jižní Moravy.
  4. JUŘÍK, P. Moravská dominia Liechtensteinů a Dietrichsteinů. Praha: Libri, 2009. 419 s. ISBN 978-80-7277-403-6.
  5. OBEC DAMBOŘICE. Dambořice ve světle kronik - 460 let od povýšení na městečko. Dambořice: Obec Dambořice, 1994. 176 s. ISBN není. 
   • Pořídil jsem si do domácí knihovny.
  6. PROCHÁZKA, A. Památky z bitvy u Slavkova r. 1805. 2. vyd. Slavkov u Brna: Učitelská jednota Komenský. 49 s. + přílohy (37 obrázků). ISBN není.
  7. RYŠAVÁ, A. Nemojany 1141-2007. Nemojany: Obec Nemojany, 2009. 42 s. ISBN není. 
   • Pořídil jsem si do domácí knihovny.
  8. ŠTARHA, I. Historický lexikon obcí jižní, jihozápadní a jihovýchodní Moravy. Brno: Moravský zemský archiv v Brně, 2010. ISBN 978-80-86931-59-3.
   • Pořídil jsem si do domácí knihovny.
  9. VRBA, P. Tučapy u Vyškova 1358-2010. Tučapy: Obec Tučapy u Vyškova, 2010. 125 s. ISBN 978-80-904650-2-2. 
   • Pořídil jsem si do domácí knihovny.
  10. VRBAS, J. Ždánsko. Zeměpisný a dějepisný popis. 2. vyd. Žarošice: Město Žarošice, 2002. 749 s. ISBN není.
   • Poprvé vydáno v roce 1930, velmi žádaná publikace pro ty, kteří žijí v tomto mikroregionu nebo zde mají předky.
   • Pořídil jsem si do domácí knihovny.
  Mikroregion Ždánicko. Tabule umístěná u obchodu v Uhřicích. Zdroj: vlastní foto, červen 2018

  Život mých předků na Jižní Moravě byl spjat v mnohém s panstvími Lichtenštejnů. Tuto "panskou" historii skvěle mapuje projekt "Po stopách Lichtenštejnů na Jižní Moravě a Dolním Rakousku". Zde se vám otevře seznam panství a uvnitř pak další podrobnosti o místech a objektech.

  Obec Uhřice na Kyjovsku má na svém webu k dispozici tři svazky uhřické kroniky, (ke stažení ve formátu PDF). Aktualizace 26.2.2018 - Kronika již na webu obce Uhřice k dispozici bohužel není.

  Ostrava

  Ostrava je mým rodným městem. 
  1. BARCUCH, A., ROHLOVÁ, E.: Místopis starého Zábřehu nad Odrou a Hulvák. In: Ostrava 24: Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy, s. 379-422. Šenov: Tilia, 2009. 607 s. ISBN 978-80-86904-33-7.
  2. BARCUCH, A., ROHLOVÁ, E. Místopis starého Zábřehu nad Odrou a Hulvák (pokračování). In: Ostrava 25: Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy, s. 298-368. Šenov: Tilia, 2011. 559 s. ISBN 978-80-86904-44-3.
  3. PRZYBYLOVÁ, B. a kol. Ostrava - Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. Šenov: Tilia, 1997. 486 s. ISBN 80-86101-02-9. 
  4. PRZYBYLOVÁ, B. a kol. Ostrava - Historie / Kultura / Lidé. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013. 687 s. ISBN 978-80-7422-240-5.
  5. PŘENDÍK, Petr a kol. Jubilejní kolonie. 90 let dělnické kolonie v Ostravě-Hrabůvce. Ostrava: Montanex, 2018. 21 s. ISBN 978-80-907387-0-6.
   • Pořídil jsem si do domácí knihovny. Byl jsem i na křtu této knihy.
  Obálka knihy o Jubilejní kolonii v Ostravě-Hrabůvce, kde se narodila mamka, žila tam babička i prababička a já tam chodil do školky. Zdroj: web Ostrava-Jih


  Rod hrabat a svobodných pánů z Mönnichu

  Šlechtický a podnikatelský rod Lirischů a Larisch-Mönnichů je znám. Před spojením rodů je však obtížné vysledovat samostatnou větev slezských Mönnichů. K dispozici na Google Books jsou některé knihy v v digitalizované formě. Tomuto rodu sloužil Mathias Friedel, můj první předek z rodu Friedelů, který jako panský kočí přišel do Polanky. Proto mě tento rod zajímá, ale údaje o něm jsou kusé do doby, než došlo sňatkem ke spojení s podnikatelským rodem Larischů. To je však doba, která už je mimo můj zájem.
  1. KUNDMANN, J. Ch.: Academiae et Scholae Germaniae praecipue ducatussilesiae, cum Bibliothecis, in nummis Oder: Die Hohen und Niedern Schulen Teutschlandes, insonderheit des Herzogthums Schlesiens, mit ihren Bücher-Vorräthen, in Müntzen ... wie auch andere ehemals und jetzo wohleingerichtete Schulen dieses... Bresslau: J. J. Korn, 1741. 860 s. 
  2. ISELIN, J. Ch., BUDDEUS, J. F.: Allgemeines Historisches Lexicon, in welchem das Leben und die Thaten derer Patriarchen, Propheten, Apostel... Nebst denen Ketzern, wie nicht weniger derer Käyser, Könige, Chur- und Fürsten... In Alphabetischer Ordnung mit bewehrten Zeugnissen vorgestellet werden: Fortsetzung des allgemeinen Historichen Lexici. Svazek 5. Leipzig:  Fritch, 1714. 552 s.
  3. SINAPIUS, J.: Der Schlesische Adel. Svazek 2. Leipzig a Bresslau: Rohrlach, 1728. 1144 s.
  4. MAŠEK, P.: Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti, Svazek I. Praha: Argo, 2008. 669 s. ISBN 978-80-257-0027-3.
  5. MAŠEK, P.: Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti, Svazek II. Praha: Argo, 2010. 664 s. ISBN 978-80-257-0294-9.
  6. ZEDLLER, J. H., von LUDEWIG, J. P., LUDOVICI, C. G.: Grosses vollständiges Universal-Lexicon Aller Wissenschafften und Künste, Welche bißhero durch menschlichen Verstand und Witz erfunden und verbessert worden: Darinnen so wohl die Geographisch-Politische Beschreibung des Erd-Kreyses, nach allen Monarchien, Kayserthümern, Königreichen... Svazek 47. Leipzig: Zedler, 1739.
  7. Der Hoch- Löblichen Herren Fürsten und Stände im Herzogthum Ober- und Nieder-Schlesien Neue Infections ordnung. Bresslau (Wroclaw): Bründer, 1680.


  Řemesla, povolání apod.

  1. ANDRESKA, J., ANDRESKOVÁ, E. Tisíc let myslivosti. Vimperk: Tina, 1993. 442 s. ISBN 80-85618-12-5.

  Slezsko (Hlučínsko, Polanka...)

  Považuji "své kořeny" za významně slezské (a tedy komplikované).
  1. BURIAN, V. Větrné mlýny na Moravě a ve Slezsku. Olomouc: Vlastivědný ústav v Olomouci, 1965. 79 s. ISBN není.
  2. JIRÁSEK, Z. a kol. Slezsko v dějinách českého státu II (1490-1763). Praha: Lidové noviny, 2012. 595 s. ISBN 978-80-7422-169-9.
  3. GAWRECKI, D. Dějiny Českého Slezska 1740-2000. I. díl. Opava: Slezská Univerzita v Opavě, 2003. 363 s. ISBN 80-7248-226-2.
  4. GAWRECKI, D. Dějiny Českého Slezska 1740-2000. II. díl. Opava: Slezská Univerzita v Opavě, 2003. 285 s. ISBN 80-7248-226-2.
  5. HOŘKÁ, L. Národopisné paběrky z Hlučínska. 2. vyd. Kravaře: Zámecké muzeum v Kravařích, 2002. 45 s. ISBN 80-902885-7-9.
   • Pořídil jsem si do domácí knihovny.
  6. NEUWIRTH, Š. Pazderna. Dolní Životice: Optys, 2015. 186 s. ISBN 978-80-85819-84-7. 
   • Román s autobiografickými prvky z Polanky 1. poloviny XX. století.
   • Pořídil jsem si do domácí knihovny.
  7. VLAŠÍNOVÁ, D. Ludmila Hořká: "Hořký život - hořké jméno" - Portrét spisovatelky Ludmily Hořké. Opava: Matice Slezská, 2008. 94 s. ISBN 978-80-86887-09-8.
   • Pořídil jsem si do domácí knihovny. Byl jsem  na křtu této knihy.
   • Portrét spisovatelky a mé pra-sestřenice, pokřtěné Marie Terezie Holubek, které psala pod pseudonymem Ludmila Hořká. Z antikvariátu se mi podařilo získat dvě její knihy.
    • HOŘKÁ, L. Doma. Praha: Katolický literární klub, 1943. 238 s.
    • HOŘKÁ, L. Řeka. Praha: Katolický literární klub, 1945. 240 s
  8. VLAŠÍNOVÁ, D. (O)hlasy žen v české kultuře - Ludmila Hořká. Opava: Slezské zemské muzeum, 2017. 127 s. ISBN 978-80-87789-47-6.
  9. ŽÁČEK, R. Dějiny Slezska v datech. Praha: Libri, 2004. 546 s. ISBN 80-7277-172-8.
  Obálka knihy o Ludmile Hořké.

  Systémy a rodinné konstelace

  1. BÍLÝ, J. Úžasná síla celku: Organizační, podnikové a experimentální konstelace. Praha: Pragma, 2007. 232 s. ISBN 978-80-7349-049-2.
  2. HAWKINS, R. D. Moc versus síla: Skrytí určující činitelé lidského chování. Praha: Pragma, 2004. 279 s. ISBN 978-80-7349-194-9.
  3. ČERNÝ, V., HAJDUK, M. Rodinné konstelace - psychoterapie a spiritualita. Brno: Computer Press, 2011. 198 s. ISBN 978-80-251-3165-7.
  4. GRÜN, A. Kořeny. Praha: Portál, 2015. 111 s. ISBN 978-80-262-0779-5.
  5. HELLINGER, B. Rodinné konstelace - objevná síla. Praha: Triton, 2004. 143 s. ISBN 80-7254-512-4.
  6. HELLINGER, B., BEAUMONT, H. Skrytá symetrie lásky. Co podporuje lásku v partnerských vztazích. Praha: Pragma, 1998. 290 s. ISBN 80-7205-759-6.
  7. NELLES, W. Rodinné konstelace. Praha: Alternativa, 2004. 166 s. ISBN 80-85993-89-9.
  8. STAM, J. J. Pole spojení: praxe organizačních konstelací. Praha: Equilibrium, 2009. 153 s. ISBN 978-80-904394-2-0.
  9. van KAMPENHOUT, D. Obrazy Duše: Duše v šamanských a rodinných konstelacích. Praha: Maitrea, 2007. 171 s. ISBN 978-80-903761-3-7.


  Valaši a Valašsko

  Kraj mého dědy Jindřicha Tovaryše a jeho předků. (Dolní Bečva, Horní Bečva, Hutisko-Solanec, Prostřední Bečva, Velké Karlovice...)
  1. ADAM, J. Velké Karlovice 1714-2014. Obec Velké Karlovice, 2014. 338 s. ISBN 978-80-260-6749.
  2. BĚLUNEK, A. Ze života rožnovských Valachů. Rožnov p. Radh.: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2011. 167 s. ISBN 978-80-904851-3-6.
  3. CVIKLOVÁ, H. a kol. Valašská dědina. Rožnov p. Radh.: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2010. 79 s. ISBN 978-80-87210-20-8.
  4. FOHLEROVÁ, M. Od kolébky po rakev. Rodinné obyčeje na Valašsku v běhu lidského života. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2012. 53 s. ISBN 978-80-87614-06-8.
   • Pořídil jsem si do domácí knihovny.
  5. JAROŠOVÁ, S. a kol. Tradice a současnost rukodělné výroby v regionu Moravské Valašsko. Rožnov p. Radh.: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2011. 198 s. ISBN 978-80-87210-35-2.
  6. KAZIMÍŘ, S., GESTER, S. Slovník valašského nářečí, II. díl, česko-valašský. Zlín: Alisa Group, 2012. 681 s. ISBN 978-80-903965-4-8.
  7. KUNZ, L. Osedlý rolník - Rolnictví na východní Moravě od baroka do II. světové války. Rožnov p. Radh.: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2006. 339 s. ISBN 80-239-8172-2.
  8. MÁCHA, P. Tajemství v názvech ukrytá. Velké Karlovice, Karolinka, Nový Hrozenkov. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. 104 s. ISBN 978-80-7464-177-0.
  9. MIČKALOVÁ, H. Co sa Karlovjanom stalo aj nestalo. Pověsti, legendy a vyprávění z Velkých Karlovic a okolí. Praha: FoS ČR a Helena Mičkalová, 1999. 95 s. ISBN 80-238-2101-1. (FoS ČR - Folklórní sdružení ČR - http://www.folklornisdruzeni.cz)
  10. MIČKALOVÁ, H. O čem si vyprávajů Karlovjané. Pověsti, legendy a vyprávění z Velkých Karlovic a okolí. 1997. 118 s. ISBN neuvedeno.
  11. SOBOTKA, R. Rožnovští tkalci. Rožnov p. Radh.: Městská knihovna Rožnov p. Radhoštěm, 2012. 95 s. ISBN 978-80-87334-11-9.
  12. STOKLASA, R. Valašsko historickým a současným objektivem. Praha: Vydavatelství Radovan Stoklasa, 2013. 175 s. ISBN 978-80-905472-1-6.
  13. ŠTIKA, J. Valaši a Valašsko: O původu Valachů, valašské kolonizaci, vzniku a historii moravského Valašska a také o karpatských salaších. Rožnov p. Radh.: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. Radhoštěm, 2007. 237 s. ISBN 978-80-254-0836-0.
  14. TKÁČIKOVÁ, J. a kol. Valašské louky a pastviny, dědictví našich předků. Valašské Meziříčí: Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí a Muzeum regionu Valašsko, 2013. 141 s. ISBN 978-80-87614-14-3.
  15. VÁCLAVEK, M. Dějiny města Vsetína a okresu Vsackého. Brno: vlastní náklad, 1881. 360 s. Online dostupné zde (Moravská zemská knihovna v Brně) [cit. 2017-03-13]
   • Děkuji Michalovi Šrubařovi za tip.
  16. VÁCLAVEK, M. Dějiny města Vsetína a okresu Vsackého. 2. vyd. Vsetín: vlastní náklad, 1901. 384 s. Online dostupné zde (Národní knihovna ČR) [cit. 2017-03-13]
   • Děkuji Michalovi Šrubařovi za tip.
  • Seznam příjmení, která mají na Rožnovsku hluboké kořeny lze nalézt na odkazu Radima J. Vašuta zde
  • Čtyřdílný seriál Karla J. Maliny o fojtství a fojtech z Prostřední Bečvy, otištěný ve Zpravodaji obce Prostřední Bečva (ke stažení v PDF, max. 1 MB).
   • č. 10/2016 (str. 7) - stáhnout zde.
   • č. 11/2016 (str. 4) - stáhnout zde.
   • č. 12/2016 (str. 9) - stáhnout zde.
   • č. 1/2017 (str. 8) - stáhnout zde.
  • Valašsko - vlastivědná revue - od roku 1998 vychází 2x ročně. Prohlédněte si archiv.

  Velká válka (1. světová válka, legionáři)

  Pravděpodobně většina rodopisců najde ve svém rodokmenu někoho, kdo padl či jej jinak poznamenala 1. světová válka, zvaná Velká. I po více než 100 letech jsou to stále silné příběhy. Někdy je obtížné jim porozumět. Některé příběhy se pokouším zpracovat, včetně "medailonků" 28 mužů z Uhřic, kteří se nevrátili domů z Velké války.
  1. FUČÍK, J. Bojiště českých dějin. Svazek 4. Soča (Isonzo) 1917. Praha: Paseka, 1999. 133 s. ISBN 80-7185-255-4.
  2. FUČÍK, J. Osmadvacátníci - spor o českého vojáka Velké války 1914-1918. Praha: Mladá fronta, 2006. 469 s. ISBN 80-204-1376-6.
  3. FUČÍK, J., PAVLÍK, M. Sočská fronta 1915-1917. Průvodce po místech bojů vojáků z českých zemí. Praha: Elka Press, 2008. 190 s. ISBN 978-80-87057-04-9.
  4. FUČÍK, J. Piava 1918. 2. vyd. Praha: Havran, 2013. 285 s. ISBN 978-80-87341-13-1.
  5. GLAISE von HORSTENAU, E. Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914 - 1918, Band I-VII. Vídeň: Verl. der Militärwiss. Mitteilungen, 1930-1938.
  6. HALÍČEK, J. Z téj první vojny. Velká Vrbka 1914-1918. Praha: Albert, 2014. 296 s. ISBN 978-80-7326-244-0.
  7. HUTEČKA, J. Muži proti ohni: motivace, morálka a mužnost českých vojáků Velké války 1914-1918. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 273 s. ISBN 978-80-7422-731-6.
  8. NEDOROST, L. Češi v 1. světové válce. 1. díl - Mým národům. Praha: Libri, 2006. 239 s. ISBN 80-7277-321-6.
  9. NEDOROST, L. Češi v 1. světové válce. 2. díl - Na frontách Velké války. Praha: Libri, 2006. 319 s. ISBN 80-7277-322-4.
  10. NEDOROST, L. Češi v 1. světové válce. 3. díl - Do hořkého konce. Praha: Libri, 2006. 299 s. ISBN 978-80-7277-327-5. 
  11. ŠEDIVÝ, I. Češi, české země a Velká válka 1914-1918. 2. doplněné vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 493 s. ISBN 978-80-7422-302-0.
  12. VÁCHA, D. Horké léto 1918. Čechoslováci ve víru Ruské občanské války. Praha: Epocha, 2018. 106 s. ISBN 978-80-7557-112-0.
  13. VRBA, J. Přemyšl 1914. Brno: Signum Beli, 1914, 2013. 100 s. ISBN 978-80-260-3138-3.
  14. WILLMOTT, H. P. První světová válka. Praha: Euromedia, 2005. 319 s. ISBN 80-242-1228-5.
  Obálka knihy ze Signum Beli 1914  Vybrané CZ weby (pomáhají rodopiscům)

  Přes 30 různorodých software aplikací pro genealogii najdete zde.

  Zahraničí

  Odkazy na několik zajímavých a inspirativních zahraničních webů, týkajících se genealogie a souvisejících témat.

  1 komentář:

  Vážím si komentářů od podepsaných čtenářů. Příspěvky můžete komentovat pod každým z nich. Své názory, náměty a dotazy ke stránkám a jejich obsahu prosím směřujte do rubriky "Vaše názory". Děkuji.

  LF