27. 12. 2016

Hledá se Tomáš Drápal (Kolik měl manželek?)

Uhřice na Kyjovsku mají záměr zrekonstruovat památník obětem 1. světové války, který, je zároveň evidovaným válečným hrobem. Protože zde je mezi osmadvaceti jmény vyryto i jméno mého praděda Metoděje Rozehnala, amatérsky se snažím podpořit tuto snahu zkoumáním podrobností a osudů "mužů z památníku". Nahlédnout do jejich rodokmenu a válečné cesty. Je to výzva pro rok 2017.

Výřez z památníku u ěkoly v Uhřicích. Zdroj: vlastní foto

Jedním z těch, kteří mají své jméno na památníku v Uhřicích, je Jan Drápal. Trochu jsem se zapotil, než jsem našel a ověřil souvislosti s jeho relativně blízkými předky. Zejména jeho pradědem Tomášem Drápalem. Rád bych vám tu zkušenost popsal. spolu s několika "radami".

Evidence nejen předků = "plus" k rodokmenu

Osoby z rodokmenu i další si eviduji off-line v programu MyHeritage Family Tree Builder. Je zde i synchronizace na web. Nespornou výhodou genealogického programu je, že vás upozorní, pokud v něm již máte zapsáno podobné či stejné jméno. Proto je ideální zapisovat jména a příjmení v jednom znění - buď původním (transliterace - např. Diwaczki) nebo jako přepis do současné podoby /např. Divácký). Já to mám teď zhruba "75 na 25". Family Tree Builder ne vždy zvládne spárovat současně znějící jména se jmény transliterovanými tak, jak vidíte z matričního zápisu. Zádrhel bývá spíše s příjmením, než křestním jménem (Jan, Johann, Joannes), než s příjmením. To pak ovlivní, zda vám MyHeritage vyhledá a najde nějaké shody (tzv. SmartMatch), stejná či podobní jména z jiných rodokmenů nebo tzv. RecordMatch, jména z jiných genealogických databází (např. FamilySearch, Geni apod.). Do zmíněného programu proto zapisuji jména a data všech, tedy i mimo rodokmen - pro hledání případných vazeb je to nesporné plus, i když se počet jmen nafukuje. Při výzkumu padlých z uhřického válečného hrobu mám tak šanci zjistit, kdo byl můj pra-příbuzný a v jakém vztahu byl k mým přímým předkům.

Z předchozích prohlížení a zkoumání matrik jsem o příjmení Drápal v Uhřicích věděl. Neměl jsem ovšem v databázi žádné takové příjmení. 

Pokud jde o Jana Drápala z pomníku, jeho kartotéční lístek v kartotéce padlých VÚA není. Znám (z památníku - viz. obrázek) je pouze rok narození 1873. Tento rok je v dosahu uhřických digitalizovaných matrik. Byť v případě Uhřic a Dambořic pouze opisů, jako náhrady za ztracené originální matriky.

Záhy tedy Jana Drápala v udaném roce najdete v opisech matrik pro Uhřice a Dambořice najdete. Naštěstí jen jednou, takže lze s jistotou potvrdit, že je to ten správný Jan Drápal. Pokud by se Janů Drápalů narodilo v roce 1873 více, bylo by zjišťování komplikovanější. To byla také moje prvotní obava, která se naštěstí nepotvrdila.

20.12.2016 mi přišel z Vojenského ústředního archivu kmenový list Jana Drápala. Jeho válečný příběh však není součástí článku. Nicméně je zde matriční zápis o narození a křtu Jana Drápala 5. června 1873.

Narození a křest Jana Drápala, zapsané v matrice. Zdroj: MZA Brno, Actapublica, sign. opis11, online str. 299/429.

Snadno lze přečíst, že otcem Jana byl Jiří Drápal, matkou Rozálie, roz. Bělohoubek. Poprvé se objevuje také Tomáš Drápal - v zápisu jako Janův děd.

Jeník, jak se zdá byl prvorozeným synem. Jiří Drápal se oženil 13. listopadu 1872. Jan se narodil šest měsíců po svatbě. Jak se zdá, dítě v době svatby rodičů už "bylo na cestě".

Také narození Janova otce Jiřího Drápala a svatba jeho otce Tomáše Drápala s Eleonorou, roz. Moudrý se zdála být (a byla) snadným soustem. Vše v duchu rodopisné logiky a správných informací/zápisů.

Zápis svatby Tomáše Drápala (Janova děda) říká, že jeho otcem byl Tomáš, matkou Anežka Divácká ("Agnes geb. Divazky"). Zdroj: MZA Brno, Actapublica, sign. opis10, online str. 50/396.

I dál se vše zdálo jasné. Ze zápisu svatby je jasně čitelné, že Tomáš (děd padlého Jana Drápala) je synem Tomáše Drápala a Anežky, rodem Divácký (viz. obrázek výše). V době svatby 4. listopadu 1833 bylo Tomáši Drápalovi 28 let. Téměř vše se následně v matrikách potvrdilo jako správné.

14. prosince 1805, necelé dva týdny po věhlasné bitvě u Slavkova (odehrála se pár desítek kilometrů západně), se narodil Tomáš Drápal (Janův děd). Otcem byl očekávaný Tomáš. Ovšem pozor! Jako matka je zapsána (místo očekávané Anežky roz. Divácký) neočekávaná Anna, rodem Závodský. Zde je důkaz.

Podle zápisu svatby by matkou Tomáše Drápala měla být Anežka roz. Divácká. U narození a křtu Tomáše je matkou Anna, roz. Závodská. Zdroj: MZA Brno, Actapublica, sign. opis9, online str. 91/389.

Není to první případ, ani zdaleka poslední, kdy se v zápisech objeví nesrovnalost. Vždy je to však výzva k ověření. Nevím, jak to mají ostatní, mě to vždycky zmate a ptám se sám sebe, kde jsem udělal chybu. 

Ověřujte!

Ověřovat je nutné! Týká se to i údajů, které se (v případě MyHeritage) objeví u shod SmartMatches (pokud je chcete potvrdit či odmítnout).

Kupříkladu se stává, že dítě v útlém věku zemře a pak se rodičům narodí další, které je pokřtěno stejným jménem, a to se v dospělosti ožení/vdá. Viděl jsem případy, kdy oddávky (po přezkoumání) byly připsány k mrtvým dětem. Horší jsou případy, kde se dostanete k tomu, že někdo jiný do svého rodokmenu zapíše oddávky člověka se shodným jménem a příjmením, ale jiných rodičů. Dostat se tímto chybným tahem do mylné linie předků je jedna z pastí, do níž jsem spadl ve svých začátcích s Antonínem Friedelem a jeho synem Aloisem.

V takových případech je také možné očekávat vdovství, a tedy úmrtí někoho z manželů a další svatbu vdovce nebo vdovy. Zapisovatelé někdy jména popletli i u vdov či vdovců v dalších manželstvích. 

Zkušenost, kterou udělal snad každý je jednoduchá - OVĚŘOVAT! Potlačit prvotní radost nad tím, že v rodokmenu někoho jiného najdete další osoby a data (v případě SmartMatch v programu od MyHeritage) a ověřit, zda jsou osoby a data správná. I když je najdete vy sami. Zvláště v matrikách, které nemají indexy (obvykle před rokem 1784) je to mravenčí práce.

Ve výše popsaném případě Tomáše Drápala a jeho matky Anežky Divácký nebo Závodský jsem žádnou shodu z jiným rodokmenem nepotřeboval (ani není k dispozici). Nutnost ověřit byla evidentní.

Ztracené matriky

Trvalou újmou v pátrání po předcích v Uhřicích a Dambořicích jsou ztracené matriky z let 1785-1799. Je dochován pouze index, na který nemusí být spolehnutí, že obsahuje vše a správně zapsané.

Těmto kritickým rokům jsem se blížil ve snaze ověřit údaje. Bylo potřeba najít svatbu či svatby Tomáše Drápala (staršího), před rokem 1805. Index však ukázal, že v Uhřicích a Dambořicích se ženil pouze Vendelin Drápal v roce 1796. Žádný Tomáš Drápal.

Poprvé padla otázka: "Odkud mohl Tomáš Drápal být?" Zkoušel jsem Drápaly hledat v dochovaných uhřických matrikách před rokem 1785, leč bezvýsledně.

Naději jsem vložil do uhřické kroniky. V článku o Hudcích jsem zmínil pasáž "odkud kdo přišel" do Uhřic podle vyprávění pamětníků. Nejsou tam všechna jména, ale je tu zmínka, že Drápali přišli z Kovalovic (podtrženo na obrázku).

"Návod" pro rodopisce s uhřickými předky - odkud kdo přišel. Zdroj: Kronika Uhřic, II. díl, str. 34. Aktualizace 26.2.2018 - Kronika již na webu obce Uhřice k dispozici bohužel není.

Ty matriky znám, z Kovalovic a okolních obcí mám předky. Proto jsem (částečně) zajásal, když jsem objevil, že Tomáš Drápal si v Kovalovicích skutečně vzal Anežku, dceru Bartoloměje Diváckého. Stalo se tak 27. ledna 1799 - 6 let před narozením Tomáše Drápala mladšího.

Napadla mě následující hypotéza: Tomáš Drápal se oženil s Anežkou Diváckou, ta před rokem 1805 zemřela, Tomáš si vzal jako druhou manželku Annu Závodskou a s ní měl syna Tomáše.

Další pátrání nabízelo dvě možnosti:
 1. Hledat úmrtí Anežky Divácké jako první ženy Tomáše Drápala a následně svatbu Tomáše-vdovce s Annou Závodskou.
 2. Hledat děti Tomáše Drápala a sledovat jméno matky. Tam, kde se změní z "Anežka Divácký" na "Anna Závodský" vyhledat úmrtí Anežky a najít svatbu Tomáše s Annou.
Je to v podstatě "obecný návod" pro podobné situace, kdy máte dvě jména/manželky a nevíte jak spolu souvisí.

Co děti?

Zkusil jsem druhou možnost. Objevil jsem děti Tomáše Drápala - v Kovalovicích se nenarodilo žádné! Děti se páru Tomáš Drápal a Anežka rodily v Uhřicích. Kromě Vendelína Drápala (jehož osudy jsem dále nesledoval, ale v Uhřicích se patrně neusadil, pouze oženil) jsem možná natrefil na  manželský pár a příběh "jak Drápali přišli do Uhřic".

Zpět však k dětem Tomáše Drápala. V opisech uhřických matrik (MZA Brno, Actapublika, sign. opis9) je možné najít následující potomky Tomáše Drápala. Připojuji i myšlenky, které mě v danou chvíli při zkoumání napadaly:
 • Jakub Drápal (*1800, Uhřice 94), jako matka uvedena Anežka David
Aha! Jsem mimo! Tomášů Drápalů bylo evidentně víc. Nebylo by to nic mimořádného. Současníků se stejnými jmény a příjmeními (např. bratranců) bývá řada. Zřejmě existoval také pár Tomáš Drápal a Anežka, ale rozená David. Zamotalo se to ještě víc. A stále hledám "toho pravého" Tomáše Drápala.

Po tomto prvním dojmu jsem pokračoval v hledání a nalézání dětí Tomáše/Tomášů.
 • Ignác Drápal (*1802, Uhřice 54), jako matka uvedena Anežka Divácký. Zemřel po půl roce.
To je ten pár, který hledám. Zdá se, že dům č. 54 bude vodítkem. Uvidím dál...
 • Marianna Drápal (*1803, Uhřice 54), jako matka uvedena Anežka David.
Aha! Tak oni oba Tomášové snad žili v jednom domě. Jakub se narodil v čísle 94, Mariana v čísle 54. Jakub zemřel v roce 1802. Napadlo mě dříve, že v souvislosti s porodem Jakuba možná zemřela i jeho matka Anežka, rodem David. Když se jí narodila dcera Mariana v roce 1803, tak asi ne. Kde je pravda?

Vzhledem k (omezenému) množství údajů, které se tehdy do matrik zapisovaly (navíc v Uhřicích jde o opisy matrik, ne originály), nastala potenciálně ta nejobtížnější možná kombinace. Totiž, že v jednom domě žijí dva páry se stejnými jmény - v mém případě Tomáš Drápal a Anežka. Jednou Anežka Divácký, jednou Anežka David. (A přijít měla ještě v roce 1805 Anna, rodem Závodský).

Bitva u Slavkova 2. prosince 1805. Zdroj: Zámek Slavkov.

Takže co další děti? Už jsem se blížil narození Tomáše v roce 1805... a také Bitvě tří císařů u Slavkova, která doléhala na okolí Kovalovic.
 • Tomáš Drápal (*1805, Uhřice 54), jako matka je zapsaná již avizovaná Anna Závodský.
Marně jsem hledal úmrtí Anežky, rozené Divácký před narozením Tomáše. Marně jsem hledal svatbu Tomáše Drápala s Annou. Nic.  Ve hře zůstávaly tři jména a nevěděl jsem, kolik Tomášů. Bylo potřeba zkoušet hledat další děti. Vše v naději, že souběh jejich narození poodhalí roušku tohoto tajemství.
 • Kateřina Drápal (*1808, Uhřice 54), jako matka uvedena Anežka David.
 • Antonín Drápal (*1814, Uhřice 89), jako matka uvedena Anežka Divácký.
V opisech matrik jsem nedokázal mezi roky 1809-1813 najít narození jediného Drápala. Co si o tom myslet? Dva páry v jednom domě a žádné dítě? Stává se, že dva  stejnojmenné páry s jistotou odhalíte při "souběhu dětí", kdy se každému narodí dítě v období do devíti měsíců. I s tím jsem se už ve svém pátrání a rodokmenu setkal.

Pak už nelze žádné děti Tomáše Drápala objevit. V takovém případě doporučuji ověřit, zda poté, co se přestaly v matrice objevovat děti určitého manželského páru, nezemřel jeden z rodičů. V případě Tomáše Drápala se to stalo - zemřel 18. května 1815, ve věku (v matrice) 40 let. To by (při lehkém zaokrouhlení) odpovídalo Tomáši Drápalovi z Kovalovic. Narodil se totiž roku 1777. A´T to berete z jaké strany chcete, je to pořád jen jeden Tomáš Drápal.

Tomáš Drápal zemřel relativně mladý. Zdroj: MZA Brno, Actapublica, sign. 5219, str. 75. 

Dalším ověřovacím krokem (zemřel-li jeden z manželů) je prověření toho, zda se vdovec nebo vdova znovu neoženil/nevdala. Zejména pokud dojde k úmrtí v mladším věku. 

Žádnou svatbu vdovy Anežky jsem neobjevil. Ani žádné úmrtí případného dalšího Tomáše Drápala. Anežka, vdova po Tomáši Drápalovi z Uhřic č. 54 zemřela v 60 letech, 24. května 1840, 25 let po svém manželovi. Očekával jsem spíše svatbu, tehdy ani ne čtyřicetileté vdovy. Zůstala však vdovou neprovdanou. Dožila se svatby svého jediného přeživšího syna Tomáše v roce 1833. Ověřil jsem, že Anežka se narodila v Kovalovicích v roce 1781 otci Bartoloměji Diváckému a Marině Opálkové.

Při hledání v matrikách bylo matoucí narození jedné Anežky z rodu Diváckých v Uhřicích, přibližně ve stejné době, které lze najít v matrice pro Dambořice. Ještě zamotanější bylo hledání toho správného ze tří Bartolomějů Diváckých (jeden z nich byl můj příbuzný), kteří takřka paralelně žili v Kovalovicích, Hoštěnicích a Jezerech. Šest manželek a tři Bartolomějové, navíc popletený věk při úmrtí, to vše byl docela tvrdý oříšek k rozlousknutí. A byl vložen to "případu Tomáš Drápal". Nakonec jsem to zvládl! Ukázalo se, že Anežka byla dcerou toho Bartoloměje Diváckého, který je shodou okolností mým pra-příbuzným.

Ne úplně ideálně čitelný zápis svatby Tomáše Drápala (24 let) a Anežky, dcery Bartoloměje Diváckého. Svatba se odehrála v Kovalovicích 27. ledna 1799. Prvorozený syn Jakub se narodil 24. července 1800 v Uhřicích. U Tomáše Drápala je zřejmě jako místo napsáno "Uhřice" ("Uhřiz"). Zdroj: MZA Brno, Actapublica, sign. 1577, online str. 56/120. 


Anežka, manželka Tomáše Drápala, se po jeho smrti už neprovdala. Zůstala po čtvrtstoletí vdovou. Zdroj: MZA Brno, Actapublica, sign. opis10, online str. 146/396. 

Pár Tomáš Drápal a Anežka David jsem nikde neobjevil. Jméno Anny Závodské se vyskytlo pouze jednou, ve výše uvedeném zápisu křtu Tomáše Drápala v roce 1805. Příjmení Závodský lze v matrikách najít. Koneckonců i další z padlých mužů má na pomníku v Uhřicích jméno Tomáš Závodský. Ovšem sňatek Tomáše Drápala a Anny Závodské zřejmě nikdy nebyl realitou. Jméno Anna Závodská se nikde dále v souvislosti s Tomášem Drápalem neopakuje.

Kmotři jako "jistota"(?)

Mám zkušenosti s vlastními omyly, takže mi velmi často zabliká v hlavě výstražný majáček své "OVĚŘIT!"

Zbývá ještě jedna možnost ověření. Tou jsou kmotři. Ti se u dětí jednoho manželského páru většinou neměnili, jedině v případě jejich úmrtí. Není to skálopevné pravidlo. Sám jsem mu dosud nevěnoval patřičnou pozornost. Má kontrola a ověřování ohledně kmotrů dopadlo následovně. Všechny děti Tomáše Drápala (či Tomášů Drápalů) uvedené shora, mají stejné kmotry - Bernarda Nováka ze Žarošic, s manželkou Kateřinou (byli oddáni v roce 1793).Tři synové Tomáše Drápala, pokaždé je jako matka zapsaná jiná žena. Nenalezl jsem důkaz, že by tomu tak bylo. Kmotři Bernard Novák a Kateřina jsou stejní. Matkou všech byla Anežka, rodem Bartoloměje Diváckého. Zdroj: MZA Brno, Actapublica, sign. opis9.

To je do značné míry potvrzení, proč se domnívám, že Tomáš Drápal byl pouze jeden a narodil se v Kovalovicích. Za manželku si vzal Annu, dceru Bartoloměje Diváckého, rovněž z Kovalovic. Nikdo z nich se neženil/nevdával jako vdovec/vdova. Není tedy vůbec jasné, jak se mohla objevit v matrice jména Anna Závodský či Anežka David. Ani to, jak se Tomáš Drápal (možná ještě před svatbou) dostal do Uhřic.

Chybějící uhřické matriky 1785-1799 jsou kritickým úzkým místem ověřování. Ani index, který je k dispozici, není v pro zkoumané období příliš spolehlivý (a čitelný).


Zde je rekapitulace rodové posloupnosti, vedoucí k Janu Drápalovi, muži z uhřického památníku.
 • Matěj Drápal (*??? - †11.5.1790, Šumice) 
  • O Matěj Drápal a Anna - měli celkem 10 dětí mezi roky 1738 - 1757.
 • Jiří Drápal (*15.4.1740, (Viničné) Šumice + †???) - byl druhým dítětem (po Viktorii) a prvorozeným synem.
  • O 22.1.1765 Jiří (Matěj) Drápal, Šumice a Barbara (Jan) Toman, Kovalovice
 • Tomáš Drápal (*23.11.1777, Kovalovice 50 - †18.5.1815, Uhřice 54)
  • O 27.1.1799 Tomáš (Jiří) Drápal, Uhřice(?) a Anežka (Bartoloměj) Divácký, Kovalovice
 • Tomáš Drápal (*14.12.1805, Uhřice 54 - †26.9.1861, Uhřice 68)
  • O 4.11.1833 Tomáš (Tomáš) Drápal, Uhřice 51 a Eleonora (Matouš) Moudrý, Uhřice 107
 • Jiří Drápal (*12.4.1850, Uhřice 54 - †???)
  • O 13.11.1872 Jiří (Tomáš) Drápal, Uhřice 54 a Rozálie (Vendelin) Bělohoubek, Uhřice 85
 • Jan Drápal (*5.5.1873, Uhřice 42 - †??? v 1. světové válce)

Během Velké války zahynula řada Drápalů ze Šumic a Koválovic (Eduard, Albín, Vincenc, Vladimír, Josef, Rudolf, Antonín, Jan) na Vyškovsku. Je pravděpodobné, že někteří z nich měli své kořeny u Matěje Drápala ze Šumic (nyní Viničné Šumice). Stejně jako Jan Drápal z Uhřic.

Pomník obětem 1. světové války v Pozořicích (zde i padlí z Kovalovic a Šumic). Válečný hrob č. CZE-6216-28916. Zdroj: Spolek pro vojenská pietní místa.

Jistota neexistuje

Stín nejistoty zůstává. Co ta Anežka David? Proč se opakuje několikrát? Pro dokreslení příběhu předků padlého Jana Drápala to zatím stačí. Na příkladu jeho děda a praděda, obou Tomášů Drápalů, jsem chtěl ukázat, jak se snadné hledání může změnit v pátrání komplikované, vyžadující ověřování. Myslím, že platí určitá "presumpce neviny" (či bezchybnosti) zápisů v matrikách. I když se domníváte, že v zápisu jde o omyl či chybu zapisovatele (kooperátora, faráře...), je vhodné nejprve ověřit další data, okolnosti, souvislosti, prověřit alternativní hypotézy apod. Navíc mohou dopomoci pozemkové/gruntovní knihy a další dokumenty. V tomto směru mám velké rezervy. V MZA nejsou gruntovnice digitalizované a mé možnosti výzkumu v Brně nejsou ideální. Zatím je to pro mě z ruky a není to priorita.

Mám vždy nepříjemný pocit, když narazím na "problém", který má potenciál, aby byl označen za omyl či chybu faráře nebo zapisovatele. Je to však realita. I když si pro vše najdu argumenty a doložím, tak jistá pochybnost vždy zůstane.

Jak to máte vy? Ověřujete? Míváte pochybnosti? Jak často narážíte na "omyly" či chyby v matričních zápisech?
Žádné komentáře:

Okomentovat

Vážím si komentářů od podepsaných čtenářů. Příspěvky můžete komentovat pod každým z nich. Své názory, náměty a dotazy ke stránkám a jejich obsahu prosím směřujte do rubriky "Vaše názory". Děkuji.

LF