10. 1. 2017

Byl jeden Valehrach a jeden Valihrach. Kolik osob to bylo?

Uhřická kronika napovídá, odkud přišli Hudci, Drápali, Adamci a další rody, které jsou v obci na Kyjovsku "tradiční". Nezmiňuje, odkud přišel první Valihrach. A protože to souvisí s mými předky, tak jsem se do toho pustil. No... jsou věci, kdy vám ani to, že umíte (alespoň trochu) číst kurent, nepomůže.

Je lepší (se) "válet" nebo "valit"?

Rod Valehrachů v Kovalovicích (v Uhřicích později Valihrachů) jsem již dříve studoval díky jiným rodovým větvím. Pokoušel jsem se rozklíčovat provázanost, ale narazil jsem (jako obvykle) na mnoho bariér. Mohu jen podotknout, že jednou z nich jsou zápisy a práce se jmény Matěj (Matthias, na Valašsku třeba také Macek) a Mikuláš (Nicolaus, Matthaus, Matouš, na Valašsku někdy Micek).

Moldanová příjmení Valehrach a Valihrach přiřazuje do skupiny Válek, Váleček (válec, válek - podle nářadí, tvaru těla apod.). Jako zajímavůstku pro sloveso "válet" a podstatné jméno "hrách" jsem našel, že "po zasetí hrachu je vhodné pro obnovení půdní kapilarity a urovnání pozemku válení".

Každopádně, jak ukazuje server KdeJsme.cz, v současné době má příjmení Valehrach jiné "ohnisko", než Valihrach, ač nepochybně vzniklo ze stejného základu. Markantní je jednoznačný výskyt těchto příjmení na jižní Moravě.

Výskyt příjmení Valehrach má současné epicentrum na Vyškovsku. Tam spadají také Kovalovice. Zdroj: http://www.kdejsme.cz

Výskyt příjmení Valihrach má současné epicentrum na Kyjovsku. Tam spadají také Uhřice. Zdroj: http://www.kdejsme.cz

Stejně jako v příběhu o Hudcích a jejich příchodu do Uhřic, tak i v tomto příběhu hraje důležitou roli zápis oddávek Josefa Hudce v roce 1840, při nichž je zmíněna Rozálie, narozená jako dcera Františka Valehracha, čtvrtláníka z Kovalovic a manželka Bartoloměje Hudce.

"Wallihrach 1/4 in Kowalowitz", tedy "Valihrach, čtvrtník/čtvrtláník v Kovalovicích". Zapisovatel v roce 1840 už byl zvyklý na Valihrachy v Uhřicích. V Kovalovicích byl dotyčný František za svého života Valehrach. Zdroj: MZA Brno, Actapublica, sign. opis10, online str. 137/396.

V ideálním rodopiscově světě to znamená najít, kdy zemřela Rozálie (1838, Uhřice č. 56), odečíst zde uvedený dosažený věk (72 let) a v předpokládané obci (Kovalovice), kolem očekávaného roku (1766) hledat narození Rozálie, jejímž otcem je František Valihrach. 

Ještě jsem tušil, že se Rozálie vdávala nejspíš v roce 1796, kdy je v indexu ztracených uhřických matrik uvedeno, že se ženil Bartoloměj Hudec. Tušení je však málo, to nestačí.

František Valehrach a Marina

V reálném matričním světě v tu dobu figuroval v kovalovických matrikách pár František Valehrach a Marina. Brali se v roce 1763 a o rok později se jim narodil syn Vendelín. Této stopy jsem se chytil. Jenže Vendelin, jak se ukázalo, byl jejich jediným dítětem, protože roku 1765, jeho dvacetisedmiletý otec František Valehrach zemřel. To vylučovalo ze hry stopu, která se mi na první pokus zdála "samozřejmá" a v souladu s ideálním rodopisným světem (= že potenciální otec František Valehrach v odhadované době existuje, a bude zbývat najít Rozálii).

František Valehrach a Rozálie (poprvé)

Další František Valehrach z Kovalovic se v matrice vyskytuje až v roce 1782. Matrika narozených říká, že 20. září 1782 se narodil Matouš, otci Františku Valehrachovi a matce Rozálii. Svatba byla pravděpodobně přespolní. Ačkoliv jsem prohlédl přes 20 nejbližších okolních vesnic a jejich matriky, oddávky tohoto páru jsem neobjevil. Jejich osud jsem vystopoval v Kovalovicích č. 24. Děti se jim narodili v Kovalovicích následovně:
 • v roce 1782 - syn Matouš
 • v roce 1784 - dcera Marina
 • v roce 1786 - syn Martin
 • v roce 1792 - syn Kašpar
V KOvalovicích a okolí bylo Valehrachů mnoho. Mezi nimi i pár František a Rozálie, který se ukázal být slepou stipou v pátrání po Rozálii. Zdroj: MZA Brno, Actapublica, sign. 1564, online str. 195/366.

Nebyl to hledaný pár. Tento František byl čtvrtláníkem, zemřel v roce 1812, jeho manželka Rozálie zemřela už v roce 1805. Narodila se podle odpočtu věku kolem roku 1765. A to je doba, v níž jsem hledal narození Rozálie - dcery Františka Valehracha, ne Rozálie - manželky Františka Valehracha.

František Valehrach a Rozálie (podruhé)

Aby toho nebylo málo (připomínám chybějící uhřické matriky z let 1785-1799), 8. února 1809 byli v Uhřicích oddáni František Valehrach (narozen kolem roku 1785) a Rozálie, dcera Martina Filipenského. Tento František Valehrach je zřejmě narozen již v Uhřicích, podle indexu v roce 1786.

Svatba z Uhřic 1809 - ženich František Valihrach (24 let) se narodil kolem roku 1785/6 (potvrzeno indexem - obr. dále v textu), nevěsta Rozálie Filipenský (18 let) kolem roku 1791 (potvrzeno indexem - obr. dále v textu). Zdroj: MZA Brno, Actapublica, sign. opis9, online str. 118/389.

Jako by "František + Rozálie" svědčilo hlavně manželským párům, ne tandemu "otec - dcera".

Martin Valehrach a Tereza

Z dochovaných matrik pro Uhřice lze ještě objevit, že se v roce 1784 v Uhřicích č. 26 narodil Ondřej, syn Martina Valehracha a Terezy. Stopa po tomto páru vede do Kovalovic. Tam lze manželský pár Matrin Valehrach a Tereza zachytit od svatby 5. května 1779. Včetně narození dvou dětí - dcery Anny (22.6.1780) a Františky (1.8.1782). Vždy v Kovalovicích č. 15. Pak už nic. Protože byli stále mladí, mohu oprávněně spekulovat, že pokračovali v životní cestě a v rození dětí právě v Uhřicích, počínaje již zmíněným Ondřejem.

Četli jste příběh o Marině Valehrach/Železný?

Hledá se Rozálie

Z inkriminovaného období je možné také dohledat narození dvou Rozálií v Kovalovicích, které měly za otce někoho s příjmením Valehrach:
 • 17.12.1766 - otec Antonín Valehrach, matka Kateřina
 • 18.2.1775 - otec Martin Valehrach, matka Barbara
Tedy žádná Rozálie od Františka Valehracha. Ale obě Rozálie s datem narození, aby se mohly roku 1796 vdávat. Začal jsem tušit, že ve vzduchu se vznáší omyl, ale nebylo mi jasné, čeho a koho se týká. Neměl jsem v ruce nic, co by omyl dokazovalo. Opět jsem se ocitl "na hraně" neúprosnosti rodopisných důkazů. Presumpce neviny zapisovatele byla silně nahlodána.

Co "umí" matriky?

Nemohu se (opět) ubránit dojmu, zda zapisovatel vše v roce 1840 zapsal správně. Stopu, kterou zápis naznačil, jsem poctivě prozkoumal z různých pohledů. Neznámá zůstává jen svatba zmíněného  Františka Valehracha z Kovalovic a Rozálie před rokem 1782, jímž se rodily děti v Kovalovicích č. 24.

Další úsilí jsem soustředil na Uhřice. Podle indexu narozených z Uhřic se v době, kdy jsou matriky ztracené, narodily následující děti s příjmením Valehrach/Valihrach. Nelze tedy jednoznačně zjistit jména rodičů, ale některá jména napovídá jediná dochovaná matrika z tohoto období - matrika zemřelých pro Uhřice, 1784-1864, sign. 5219.
 • 1784 - Ondřej
  • Zápis o jeho křtu je ještě v dochované matrice Uhřic, což poskytuje jeden z důkazů o příchodu páru Martin Valehrach a Tereza z Kovalovic do Uhřic.
  • 9 měsíců před jeho narozením zemřela jeho sestřička Františka, narozená roku 1782 v Kovalovicích. Během jejího kratičkého života se Martin a Tereza přestěhovali do Uhřic.
První dochovaný úplný zápis o narození Valehracha v Uhřicích (č. 26). Jmenoval se Ondřej (Andreas), pokřtěn byl 30. listopadu 1784. Bohužel zemřel 30. května 1785. Zdroj: MZA Brno, Actapublica, sign. opis10, online str. 16/396.
 • 1786 - František
  • Ten se v roce 1809 oženil s Rozálií, dcerou Martina Filipenského.
 • 1789 - Antonín (†1789)
 • 1790 - Simon (†1790, syn otce Martina Valihracha)
 • 1792 - Benedikt (†1797, syn otce Martina Valihracha)
 • 1794 - Jakub (†1796, syn Matěje Valihracha - to vyvolává otázky. Odkud se val Matěj (?)
 • 1797 - Rozálie (†1799, dcera Martina Valihracha, 1,5 roku) - v indexu narozených chybí

Další dítě, Matouš je již zaneseno v opisech matrik. Narodil se 16. října 1800 (Uhřice č. 26) Martinu Valihrachovi a Tereze, rodem Melichar.

Po 15 letech matričního půstu nacházíme Matouše, dítě nikoliv Martina Valehracha jako v roce 1784 u Ondřeje), ale Valihracha. Změna zapisovatele přinesla změnu příjmení. Zápis z roku 1784 byl v němčině a psaný kurentem. Zápis u Matouše je také v němčině, ale Valihrach má nad "i" krásnou tečku. Zdroj: MZA Brno, Actapublica, sign. opis10, online str. 44/396.

Vskutku se jedná o pár, oddaný v Kovalovicích č. 13 (dne 5. května1779). Kmotry Matěje byli Bartoloměj Hudec a jeho žena Rozálie. Toto stěhování a příchod Valehrachů do Uhřic je potvrzen před ztracenými matrikami i opisy po roce 1799. V Uhřicích už zůstali zapsání s příjmením Valihrach. Ale neměli by být jediní z Valehrachů, kdo se do Uhřic z Kovalovic přestěhovali. Pokud jste četli článek o Marině Valehrach, provdané za Vavřince Železného (oba v Kovalovicích), víte, že Martin, který s manželkou Terezou přišel do Uhřic, byl Marininým bratrem. (Marina Valehrach/Železný je mým přímým předkem).

Pokračoval jsem v opisech uhřických matrik a indexu ve zjišťování, co se dělo po hledané době "příchodu Valehrachů". Je to "klasika". Když nenajdete "logicky" to, co hledáte, musíte rozšiřovat okruh pátrání a hledat nejprve v širších souvislostech.

1. června 1833 zemřela Rozálie, manželka Františka Valihracha, Uhřice č. 26. Přepočtem věku (42 let) by mělo jít o Rozálii narozenou v roce 1791 Martinu Filipenskému a provdanou (v roce 1809) za Františka Valihracha. Ten už se také (v roce 1786) narodil v Uhřicích. František Valehrach zemřel 2. června 1837 v Uhřicích č. 26, v udaném věku 52 let, což odpovídá. Všechny tato data spadají pod ztracené matriky Uhřic a lze je vyčíst pouze z indexu a dochované matriky zemřelých v Uhřicích (obsahuje roky 1784-1864).

Narození Rozálie Filipenský dokazuje pouze index z období ztracených uhřických matrik. Zdroj: MZA Brno, Actapublica, sign. 5221, online str. 68/194. 
Zápis svatby Rozálie Filipenský s Františkem Valihrachem (8. února 1809) je však dostatečně průkazný. Uhřice č, 26 zase poskytují důkaz, že ženich František Valihrach (24 let) je Františkem Valihrachem narozeným roku 1786 a uvedeným také pouze v indexu. Zdroj: MZA Brno, Actapublica, sign. opis9, online str. 118/389. 

O takto zapsané "důkazy" v indexu narozených je nutné se opírat v případě ztracených uhřických matrik. Bez indexu by nebylo možné potvrdit vůbec nic. Kromě Františka (Franz), zapsaného v indexu "Valehrachů si můžete sami zkusit dohledat ostatní jména dětí Martina Valehracha a Terezy, které jsem vyjmenoval výše. Na obrázku označený František byl ženichem Rozálie, dcery Martina Filipenského. Zdroj: MZA Brno, Actapublica, sign, 5221, online str. 113/194.


Martin Valihrach a Tereza

Příchod do Uhřic lze tedy potvrdit u manželského páru Martin (syn Jana) Valehrach z Kovalovic a Tereza, rodem Josefa Melichara z Pozořic. V poznámce zápisu úmrtí Terezy Valehrach v Uhřicích navíc stojí, že pocházela z Pozořic. Byli oddáni v Kovalovicích č. 13 dne 5. května 1779. V Kovalovicích se jim narodily děti Anna (*1780) a Františka (*1782). Ondřej (*1784) se narodil již v Uhřicích. Domnívám se, že František, narozený v roce 1786, byl jejich dítětem. Potvrdit to však s definitivním důkazem nelze. Opět vycházím jen z indexu. Když se František Valehrach v roce 1809 ženil (s Rozálií od Martina Filipenského), jméno otce v zápisu uvedeno není.

Oddávky Martina Valehracha (z Kovalovic) a Terezy (z Pozořic) v Kovalovicích č. 13. Vzorně napsané. Zdroj: MZA Brno, Actapublica, sign. 1564, online str. 259/366.

Špetka nejistoty zůstává, protože v Uhřicích č. 26 je zmíněn ještě Matěj Valihrach. 28. prosince 1796 zemřel jeho dvouletý syn Jakub, narozený v roce 1794. Podrobnosti jsou ve ztracených matrikách. Mohlo jít o chybu zapisovatele. Martin a Tereza Valehrachovi/Valihrachovi měli děti narozené poměrně pravidelně s odstupem 2 let - v Kovalovicích (už zmíněno výše) 1780, 1782, v Uhřicích 1784 (Ondřej), 1786 (František), 1789 (Antonín), 1790 (Marianna), 1792 (Benedikt), 1794 (?Jakub), 1796/97 (Rozálie), 1800 (Matěj).

Zmínka o úmrtí Jakuba, jako syna Matěje Valehracha je výjimečná, "nesystematická", ale vnáší do mé konstrukce stín nejistoty, kterou nelze z definitivní platností bez matrik vyvrátit či potvrdit.

František Valihrach a Rozálie (potřetí)

Další část oříšku jsou páry (nebo byl ve skutečnosti jen jeden?) František Valihrach a Rozálie. Učinil jsem ještě jeden pokus. Často lze z pozdějších matričních zápisů získat náznaky, co se odehrávalo dříve, před lety. Musím říci, že jsem si "naběhl na rodopisné vidle". V roce 1815 se totiž narodil Martin Valehrach. Když jsem četl jména rodičů, šly na mě mdloby - otec František Valehrach, čtvrtláník v  Uhřicích č. 26, matka Rozálie, rodem Bartoloměj Hudec!

František (Franz) Valihrach a Rozálie, rozená Hudec se stali rodiči Martina. Zdroj: MZA Brno, Actapublica, sign. opis9, online str. 168/389.

Takže k hledání, kdy a kde se Josef Hudec, vnuk Bartoloměje Hudce, oženil s Rozálií, dcerou Františka Valehracha (výchozí zápis sňatku na začátku), přibylo hledání, kdy a kde se Rozálie, dcera Bartoloměje Hudce vdala za Františka Valehracha. Když už klubko, tak pořádně zamotané. V tuto chvíli jsem ztrácel veškerou naději. To se mi stává, když selže základní logika ideálního rodopisného světa a "hra na pravdu" v matrikách.

Pro jistotu rekapitulace

Na místě je rekapitulace, co jsem odhalit z už z dochovaných opisů uhřických matrik? (N - narození, O - svatba, Z - úmrtí)
 • N 16.10.1800 Matěj - Martin Valihrach + Tereza (roz. Melichar), Uhřice č. 26, kmotři Bartoloměj Hudec a Rozálie.
  • Toto narození jsem už výše zmínil. 
 • O 8.2.1809 František Valehrach, Uhřice č. 26 + Rozálie (Martin) Filipenský, Uhřice č. 31.
 • N 21.10.1811 Alžběta - František Valihrach + Rozálie (roz. Hudec), Uhřice č. 22, kmotři Jan Novozemský (později se vyskytuje jen Josef) a Alžběta.
 • N 10.3.1813 Josef - František Valihrach + Rozálie (roz. Filipenský), Uhřice č. 25, kmotři Josef Novozemský a Alžběta.
 • N 9.9.1815 Martin - František Valihrach + Rozálie (roz. Hudec), Uhřice č. 26, kmotři Josef Novozemský a Josefa (24.5.1814 zemřela Alžběta, manželka Josefa Novozemského, Uhřice 17. 24.5.1815 si vzal vdovu Josefu (v opisu matriky zůstalo nedopsáno, po kom byla vdovou), Uhřice č. 17).
 • N 29.10.1819 Cecílie - František Valihrach + Rozálie (roz. Martin Filipenský), Uhřice č. 26, kmotři Josef Novozemský a Josefa. (Obrázek dole)
 • N 26.10.1820 Václav - František Valihrach + Rozálie (roz. Bartoloměj Hudec), Uhřice č. 26, kmotři Josef Novozemský a Josefa. (Obrázek dole)

V článku o Marině jsem zmiňoval, že je "kritické" když v jednom domě a v jedné době žijí manželské páry totožných jmen (zde František Valihrach a Rozálie) a rodopisec neví, jak je rozlišit. Alespoň částečně se přesvědčte na vlastní oči an příkladu zápisů křtu Cecílie a Václava.


Zápisy narození a křtu Cecílie a Václava od sebe v opisech matrik dělí čtrnáct stran. Stejní jsou i kmotři. Až to vyvolává podezření... Zdroj:  MZA Brno, Actapublica, sign. opis9, online str. 231/389 (Cecílie), online str. 245/389 (Václav).

Kurňa, co to je?

Podezření ve mě za tohoto stavu poznání vyvolalo, že Martin Filipenský a Bartoloměj Hudec žili podle matričních zápisů před koncem 18. století v Uhřicích č. 56. Děti párů František a Rozálie (ať už rozená Filipenský nebo Hudec) se nikdy nenarodily tak, že by bylo možné vyloučit spekulaci o jediném páru (tedy do 10 měsíců od sebe). I perioda mezi narozením Cecílie v roce 1819 a Václava roku 1820 je teoreticky pro narození dvou dětí možná.

Oba stejnojmenné páry podle zápisů žily v Uhřicích č. 26. Našel jsem, kdy František Valihrach a jeho žena Rozálie zemřeli. Ovšem jen jednou. Další odpovídající úmrtí Františka Valihracha a Rozálie Valihrach už není (do roku 1864) k nalezení. Je potvrzeno, že Bartolomějova manželka se skutečně jmenovala Rozálie a zemřela 6. ledna 1838 v Uhřicích č. 56 (to bylo číslo, kde žili Bartoloměj Hudec a do své smrti v roce 1795 Martin Filipenský). Jeho dcera Rozálie (*1791 - viz. obrázek z indexu) měla v době smrti svého otce 4 roky, a je pravděpodobné, že její matka se znovu vdala. Svatba proběhla v době, pro níž jsou uhřické matriky ztraceny.

15. července 1795 zemřel v Uhřicích č. 56 Martin Filipenský, manžel Rozálie, 35 let. Zdroj:  MZA Brno, Actapublica, sign. 5219, online str. 9/93.
6. ledna 1838 zemřela v Uhřicích č. 56 Rozálie, manželka Bartoloměje Hudce, 71 let. Zdroj:  MZA Brno, Actapublica, sign. 5219online str. 63/93.

Jisté je, že po smrti Martina Filipenského žila malá Rozálie nějakou dobu pod stejnou střechou s Bartolomějem Hudcem a jeho ženou Rozálií. A jisté také je, že si poté, co dospěla, vzala za manžela Františka Valihracha. Teorii jednoho páru "František a Rozálie" podporuje i jednotnost kmotrů (přestože i zde je v jednom případě uveden Jan Novozemský) - Josef Novozemský a jeho ženy Alžběta a Josefa jsou doložitelné.

Na kurzu genealogie i v literatuře se můžete dočíst, že jména kmotrů jsou často tím pojítkem, hledáte-li jeden manželský pár, který se může vyskytovat pod různými jmény. Při své pátrací práci jsom několikrát objevil výjimky, takže toto "pravidlo" ohledně kmotrů nelze vytesat do kamene, ale v popisovaném případě bych mu docela věřil.

Naopak jakýkoliv náznak o narození Rozálie jako dcery Bartoloměje Hudce, ani jakýkoliv náznak o její případné svatbě s Františkem Valehrachem nejsou k dispozici. Soudní terminologií řečeno, existuje pouze mnoho nepřímých indicií, které spíše nasvědčují teorii jednoho manželského páru František a Rozálie nasvědčují. Když k tomu připočtete negramotnost, ztracené matriky, pouze opisující "úředníky", různé zapisovatele a nemožnost ověřování, příležitostí pro omyl je dosti. Už jsem o tom několikrát v různých příspěvcích psal. I v matrikách JSOU omyly a chyby.

Závěr č. 1

Na tomto místě jsem měl původně následující pesimistický závěr článku, protože už jsem to vnitřně vzdal.

Zpočátku jsem netušil, že ve třech generacích se mi spojí tři "přistěhovalé rody" do Uhřic - Valihrach, Hudec a Adamec. U Hudců se zdá být vše potvrzené. U Adamců rovněž (na tento článek o mlynářích se pomalu chystám, podkladů mám celou řadu). A Valehrach? Přečetli jste si sami. Pokud i porozuměli, tak vám gratuluji. Já zatím ne úplně. Chybí pár klíčových důkazů. A možná už se nedají získat...

Smutným faktem pro mě osobně je, že spojení "Hudec - Valehrach" zůstává zamlžené. Úsilí, analýzy, dedukce, hledání důkazů, potvrzování a vyvracení domněnek či hledání chyb nepřineslo potvrzení a detaily k rodové linii Valehrachů z Kovalovic, která patří k mým předkům. Nemohu ´tak dokázat ani spojení s jinou linií kovalovických Valehrachů, která vede k Antonínu Rozehnalovi (1773-1825) a jeho sňatku s Petronilou, rodem Lorence Železného z Kovalovic. To co vím a mám poznamenáno zůstává v říši pravděpodobné hypotézy, pro kterou chybí spojovací články. Nemůže se stát součástí mého rodokmenu.

Cesta příchodu Hudců a Valehrachů do Uhřic však byla odhalena, a to mě hřeje u srdce. U Adamců to platí také, ale to až někdy jindy.

__________________________

O několik dnů později...

Pokus poslední naděje

Jsou věci, které mi nedají spát. Ještě jednou jsem se zkusil zamyslet s odstupem několika dní a vše si rovnal v hlavě a na papíru.

Bartoloměj (Bárta) Hudec, onen první přistěhovalý Hudec z Kobeřic, se do Uhřic přiženil v roce 1796, tedy ve 24 letech. 

Poznámka z indexu o svatbě Bárty (= Bartoloměje) Hudce v Uhřicích v roce 1796. Koho si bral? Podle jediné dostupné indicie ze svatby jeho vnuka Josefa Hudce to byla "neznámá" Rozálie, rodem Františka Valehracah, čtvrtláníka z Kovalovic. Zdroj: MZA Brno, Actapublica, sign. 5221, online 22/194.

Ač to nebývá tradiční a obvyklé (možná mi k tomu pomohlo mé zoufalství), v indexu jsem objevil "důkaz", upevňující mé spekulace. Kromě jmen mužů i jména vdávajících se žen (možná se to týká jen vdov). V témže roce (1796) jako Bartoloměj Hudec se v Uhřicích vdávala i Rozálie Filipenská, vdova po Martinu Filipenském, zemřelém roku 1795.

V roce 1796 se v Uhřicích vdávala Rozálie Filipenský. Protože Matrin Filipenský zemřel v roce 1795, byla to vdova Rozálie a brala si Bartoloměje (Bátru) Hudce. Přímý důkaz ve formě matričního zápisu se nedochoval. Ještě že v indexu byly zapsány také oddávky žen. Zdroj: MZA Brno, Actapublica, sign. 5221, online 18/194.

Že by to bylo ono tajemství uhřického čísla 56, kde jsou uváděni Bartoloměj Hudec i Martin Filipenský? Zřejmě tam totiž nežili současně. Martin do své smrti v roce 1795, Bartoloměj od svatby v roce 1796, kdy si si vzal Rozálii. A ta byla jen jedna! Vdova! Důkaz sice není křišťálově průzračný (jen tři zmínky v indexu), ale dávám mu 100%.

Šance na řešení se rázem zvětšila, ovšem pod jednou podmínkou - najít svatbu Rozálie (podle matriky dcery Františka Valehracha z Kovalovic) s Martinem Filipenským. Tento zápis by mohl odhalit, čí byla Rozálie dcerou - zda Františka Valehracha z Kovalovic nebo někoho jiného.

Hledá se Filipenský

No jo, ale najděte příjmení Filipenský, když to jméno mi znělo úplně nově. Vůbec jsem si nedokázal vybavit, že bych na něj kdy při procházení matrik na Vyškovsku a Hodonínsku narazil. Naštěstí časová perioda pro hledanou předpokládanou svatbu Marina Filipenského s Rozálií Valehrach nebyla dlouhá. Nejprve jsem - marně - zkusil Uhřice... Pak Kovalovice... Poctivě, řádek po řádku, abych něco nepřehlédl.

A co jsem objevil?

"Martin Filip, ctěný mládenec, syn Josefa Filipa, čtvrtníka (je oddán s) ctěnou Rozálií, dcerou Antonína Valehracha, čtvrtníka z Kovalovice. Svědci - Libor Šmerda, čtvrtník a Matěj Železný, čtvrtník, oba z Kovalovic". Odehrálo se 30. března 1782 v Kovalovicích č. 57. Zdroj: MZA Brno, Actapublica, sign. 1564 online 266/366.

Že Filipinského udělali v Uhřicích z kovalovického Filipa! A František Valehrach, otec "hledané" Rozálie, byl ve skutečnosti Antonín Valehrach! Předpokládaná (a mnou zoufale hledaná) Rozálie, se narodila v očekávané době (kolem 1766), ale neočekávanému otci. Antonín jako otec Rozálie se nakonec ukázal jako ten správný.

To je ona! Rozálie byla pokřtěna 17. prosince 1766 v Kovalovicích. Jejími rodiči byli Antonín Valehrach a Kateřina, rodem Ondřeje Diváckého z Kovalovic. Tato Rozálie je mým přímým předkem. Zdroj: MZA Brno, Actapublica, sign. 1564, online str. 95/366.

To se stane, když události z let kolem 1780-1800 zapisuje do matrik někdo v roce 1840. Ani nevím, kdy se vlastně matriky z Uhřic 1785-1799 ztratily.

Zápis citovaný na začátku článku (ze svatby Josefa Hudce v roce 1840) byl informačně bohatý a byl pro mě vodítkem, protože informace přímo z dané doby chybí. Příliš jsem se však upnul na jméno, které nebylo správné - František Valehrach jako otec Rozálie. V takovém případě se důkazy hledají obtížně. Špatný předpoklad vás v genealogii ke správným závěrům snadnou cestou jisto jistě nedovede.

"Josef Hudec, domkař v Uhřicích, nemanželský syn Anežky, nyní manželky Sivestra Poláška, 2/4 (dvoučtvrtláníka) v Uhřicích, rozené Bartolomej Hudec, 1/4 (čtvrtláníka) v Uhřicích, a manželky Rozálie, rozené Františka  Antonína Valihracha, 1/4 (čtvrtláníka) v Kovalovicích." - Malá chybka, velké hledání. Zdroj: MZA Brno, Actapublica, sign. opis10, online str. 137/396.

Kromě Martina Valehracha a jeho manželky Terezy byla Rozálie, dcera Františka Valehracha další "vyslankyní" rodu Valehrachů v Uhřicích. Její stejnojmenná dcera se měla otce Martina Filipenského a otčíma Bartoloměje Hudce. Zapisovatelé při křtu a zápisu jejich dětí používali obě alternativy. Do "informačního věku" bylo ještě daleko.

Rekapitulace přerodu Valehrachů z Kovalovic na Valihrachy z Uhřic

Byla to fuška, proto zaslouží ještě jednu "přehlednou" rekapitulaci.

Časová posloupnost a jména související s tím jak a kdy se Valehrachové/Valihrachové stali součástí uhřické komunity.
 • N 12.10.1757 Martin - Josef Filip + Viktorie (Mikuláš) Blahák, Kovalovice
  • Po svatbě s Rozálií Valehrach se z něj stal Filipenský.
 • N 17.12.1766 Rozálie - Antonín Valehrach + Kateřina (Ondřej) Divácký, Kovalovice
 • O 30.2.1782 Martin (Josef) Filip  + Rozálie (Antonín) Valehrach, Kovalovice č. 57
  • V matrice je opravdu uvedeno 30. února! (Rok 1782 byl přestupný, mohl dojít k omylu.)
  • Zápis oddávek - MZA Brno, Actapublica, zde.  
  • V Kovalovicích se jim pravděpodobně děti nenarodily.
 • N 1788 František Filipenský, Uhřice (Martin Filipenský + Rozálie)
  • Podle indexu.
  • Zemřel 30.1.1791, Uhřice č. 56.
 • N 1791 Rozálie Filipenský, Uhřice (Martin Filipenský + Rozálie)
  • Podle indexu. 
  • Ta Rozálie, co si vzala Františka Valihracha, narozeného 1786 v Uhřicích.
 • Z 15.7.1795 Martin Filipenský, Uhřice č. 56 
 • O 1796 Bartoloměj Hudec, Uhřice
 • O 1796 Rozálie Filipenský, Uhřice
  • Za jistě (byť jen dle jmen z indexu) považuji to, že si Bartoloměj Hudec bral vdovu Rozálii po Martinu Filipenském.
 • N 1797 Fabián Hudec, Uhřice
  • Podle indexu. První dítě Bartoloměje Hudce a Rozálie.
  • Zemřel 16.9.1834, Uhřice č. 56.
  • Během svého života se stal rychtářem v Uhřicích (1823) a purkmistrem (1833).
 • N 1799 Anežka Hudec, Uhřice (Bartoloměj Hudec + Rozálie)
  • Můj předek.


Párem z mužské linie Valehrachů, který přesídlil do Uhřic, byl Martin Valehrach a jeho žena Tereza. Oddáni byli v Kovalovicích, kde se jim narodily první dvě děti. Martin byl mladším bratrem Mariny (provdané za Vavřince Železného), které jsem věnoval jeden z příběhů na blogu MY ROOTS.

Zde jsou podrobnosti.
 • O 5.5.1779 Martin (†Jan) Valehrach, Kovalovice č. 13 + Tereza (†Josef) Melichar, Pozořice
  • Zápis oddávek - MZA Brno, Actapublica, zde (poslední zápis vlevo dole).
  • Tento manželský pár prokazatelně přišel jako první do Uhřic, kde se pak začalo poprvé objevovat příjmení Valihrach.
 • N 22.6.1780 Anna - Martin Valehrach + Tereza, Kovalovice č. 15
 • N 1.8.1782 Františka - Martin Valehrach + Tereza, Kovalovice č. 15
V zápisu křtu Františky v kovalovické matrice je příjmení Valehrach u jejího otce Martina velmi dobře čitelné. Zdroj: MZA Brno, Actapublica, sign. 1563, online str. 194/366.

 • N 1784 Ondřej - Martin Valehrach + Tereza, Uhřice č. 26
  • První "Valihrach" narozený v Uhřicích! 
  • Zemřel v roce 1785.
Ondřej (AAndreas) byl už pokřtěn v Uhřicích. Opis matriky v kurentu fajnšmekrům odhalí krasopisné písmeno "e" v příjmení Valehrach. Zdroj: MZA Brno, Actapublica, sign. opis9, online str. 16/389.

 • N 1786 František Valihrach, Uhřice
  • Podle indexu. 
  • První Valihrach, který se v Uhřicích narodil i oženil. 
  • Ten František, který si vzal Rozálii, dceru Martina Filipenského (a Rozálie, roz. Valehrach z Kovalovic).
 • N 1789 Antonín Valihrach
  • Podle indexu. 
 • N 1790 Marianna Valihrach
  • Podle indexu. 
 • N 1792 Benedikt Valihrach
  • Podle indexu. 
 • N 1794 Jakub Valihrach
  • Podle indexu. 
 • N 1797 Rozálie
  • Podle indexu
 • N 1800 Matouš - Martin Valehrach/Valihrach + Tereza, Uhřice č. 26
Po období chybějících matrik (1785-1799) poprvé jasně čitelné "i" u Matouše Valihracha, syna Martina Valehracha z Kovalovic. Transformace Valehrachů na Valihrachy byla dokonána. Zdroj: MZA Brno, Actapublica, sign. opis9, online str. 44/389.

 • O 8.2.1809 František Valihrach, Uhřice č. 26 + Rozálie (Martin) Filipenský, Uhřice č. 31
Toto jsou všechny jejich děti. Matka Rozálie byla zapsána buď s rodným příjmením po otci (Martin Filipenský) nebo otčímovi (Bartoloměj Hudec). Uvádím vždy odkaz na online stránku opisu matriky Uhřic na Actapublica (stav ke 22.11.2016).
 • N 1800 Matěj - Valihrach + Rozálie Hudec, Uhřice č. 26
 • N 1811 Alžběta - František Valihrach + Rozálie (Hudec), Uhřice č. 22
 • N 10.3.1813 Josef - František Valihrach + Rozálie, Uhřice č. 26
 • N 1815 Martin - František Valehrach + Rozálie (Hudec) , Uhřice č. 26
 • N 1819 Cecílie - František Valihrach + Rozálie (Filipenský), Uhřice č. 26
 • N 1820 Václav - František Valehrach + Rozálie (Hudec) , Uhřice č. 26
 • N 1823 Mariana - František Valihrach + Rozálie (Filipenský)
 • N 1826 Martin - František Valihrach + Rozálie (Filipenský), Uhřice č. 26
 • N 1828 Kateřina - František Valihrach + Rozálie (Filipenský), Uhřice č. 24

Martin, můj "pra-bratranec", narozený v Kovalovicích jako Valehrach, který pak žil v Uhřicích s příjmením Valihrach, se stal obětí epidemie cholery v Uhřicích v roce 1836. Dva jeho synové, kteří přežili z celkem 8 dětí, spoluvytvořili základ dalších generací uhřických Valihrachů. Jejich potomci v Uhřicích žijí dodnes. Stejně jako potomci Valehrachů v Kovalovicích.

Závěr č. 2

Narazíte-li na mezeru díky chybějícím matrikám, znamená to konec nadějí na jistotu a prokázaná fakta. Nemá smysl si idealizovat, že se taková situace někomu, kdo pracuje na rodokmenu vyhne. Důležité je NEVZDAT TO a investovat více času, práce a úsilí do nalezení jiných možných převodních můstků. V takovém případě už však je nutné počítat se ztrátou jistoty a nárůstem spekulací a domněnek. Ale je i další možnost. Odhalit podrobnou prací nesrovnalosti - všechny zápisy v matrikách nemusí (a nejsou) vždy jen správné. "Důvěřuj, ale prověřuj."

Cesta příchodu Hudců a Valehrachů do Uhřic však byla odhalena a to mě hřeje u srdce. U Adamců to platí také, ale to až někdy jindy. Naznačuje to už článek o mlynářích v Nemojanech.Žádné komentáře:

Okomentovat

Vážím si komentářů od podepsaných čtenářů. Příspěvky můžete komentovat pod každým z nich. Své názory, náměty a dotazy ke stránkám a jejich obsahu prosím směřujte do rubriky "Vaše názory". Děkuji.

LF