23. 2. 2016

Jedno lůno pro dva rody v Uhřicích a Dambořicích


Minule jsem nahlédl do osudů sourozenců Kateřiny a Václava Valáškových, kteří se oba stali mými předky. Jeden manželský pár, dva surozenci. Situace spojení rodů potomků může nastat také v případě nevlastních sourozenců, kdy ovdověl buď otec nebo matka a měli po druhém sňatku další děti. Jeden takový případ jsem ve svém rodokmenu zaznamenal. "Na úsvitu matričních dějin", v Dambořicích a Uhřicích na Kyjovsku.

Dambořice a Uhřice, sousedící obce a kraj mých kořenů na Jižní Moravě. Zdroj: http://mapy.cz

Rozehnalovi, Pučálkovi, Dambořice, Uhřice

Roli v něm hraje mimo jiné Martin Rozehnal, předek mého praděda Metoděje Rozehnala, zahynuvšího v 1. světové válce. Martin Rozehnal, jak se zdá, byl také "dítětem války", té třicetileté (1618-1648). Narodil se zhruba kolem roku 1630. První datovanou zmínku o něm jsem, při výzkumu rodu Rozehnalů, nalezl u svatby. Martin Rozehnal si 30. ledna 1662 bral za manželku Annu, rodem Jakuba Násedlovského. Poměrně úhledně psaný zápis pro mě přináší jednu záhadu. Nevím z které "dědiny" Rozehnal pochází.

Zápis svatby Martina Rozehnala z 30. ledna 1662 v Dambořicích. Zdroj: MZA Brno, Actapublica, sign. 5199, str. 108/131, online, [cit. 2016-02-17]
Tady je přepis tohoto zápisu svatby:

"10 Ianuari potverzeni ??? otce ??? pocztivoy mlade_
necz martin ponebo: karlu Rozehnalu z dediny ??? s pocz_
tiwau pannau dczerkau Annau Kuby nasedlovskeho sauseda
Městečzka damboržicz, sviedek jan hamalek"

Martinův otec Karel Rozehnal už byl v době svatby nebožtík (ve starých matrikách obvykle zkratka po nebo: (= "po nebožtíku")). Nevěsta byla zřejmě z Násedlovic, obce, která s Dambořicemi sousedí. Ale ta neznámá "dědina"...?

Detail s názvem "neznámé" vsi, odkud snad byl Karel Rozehnal.
Zkoušel jsem (19.2.2016) dotaz ve fóru na Acta Publica a dostal jsem tip na Bořitov na Prostějovsku, Bořetice na Břeclavsku nebo snad Boršov na Jihlavsku či Boršov, součást Kyjova. Budu to zkoumat, možná je to stopa... možná chiméra, protožematriky by musely zasahovat do doby kolem roku 1650.

Byla to poválečná doba, zemí se potloukala spousta vysloužilých vojáků, některé oblasti byly vyčerpaná válkou a epidemiemi, spouta vdov, sirotků, prázdných stavení a usedlostí...

Každopádně po svatbě se Martin Rozehnal s manželkou Annou zůstali v Dambořicích. Od starosty Dambořic, pana Zbyňka Pastyříka jsem dostal tabulku, která je opisem lánového protokolu, s uvedením jmen poddaných v městečku Dambořice v roce 1656. Martin Rozehnal je zde zapsán jako čtvrtláník, výměrou nejmenší sedlák (1/4 lánu = přes cca. 4 ha). Zdá se tedy, že v době svatby již byl v Dambořicích usedlý.

Dambořická matrika obsahuje narozené od roku 1646, ale prvním zde zaznamenaným narozeným Rozehnalem je Matúš, pokřtený 3. září 1663. Byl to podle všeho prvorozený syn Martina Rozehnala a Anny. Ti měli pravděpodobně další dvě děti - dceru Juditu (*1669) a syna Jana (*1671).

Zde se skrývá pro mě další záhada. Týká se správnosti zápisů a spekulací o nich. U křtu Judity je v matrice totiž zapsáno "Martin Rozehnal a Anežka", u křtu Jana "Martin Rozehnal a manželka jeho Eliška".

Martin Rozehnal ovdověl v roce 1677. Z tohoto manželství (ať je záhada jakákoliv) žádný můj předek v rodu Rozehnalů nepochází.

Podruhé se Martin Rozehnal oženil dva měsíce po smrti své první ženy Anny. Tak to v té době chodilo. Muž se staral o hospodářství, pokud ovdověl, musel k dětem rychle sehnat macechu. Druhou manželkou Martina Rozehnala byla Marina (Marie Anna), dcera Jana Opavského z Dambořic (ten v soupisu z roku 1656 není uveden). Oddávky se konaly 25. července 1677 v Dambořicích. Ten den to byla druhá svatba, takže na malé "městečko Dambořice" velká letní událost a sláva. Jak vidno, zápis v matriční knize není zdaleka tak úhledný, jako ten o prvním sňatku Martina Rozehnala.

Zápis druhé svatby Martina Rozehnala z 25. července 1677 v Dambořicích. Zdroj: MZA Brno, Actapublica, sign. 5199, str. 116/131, online, [cit. 2016-02-17]

Na sklonku příštího léta po svatbě, 18. září 1678 byl pokřtěn Václav (Wenceslaus), první syn Martina a Mariny... a můj předek! Za kmotry mu byli Mikuláš Kroupa z Dambořic a jeho žena Kunhuta (roz. Mokrý), shodou okolností další mí předci. 

Zápis o křtu Václava Rozehnala z 18. září 1678 v Dambořicích. Zdroj: MZA Brno, Actapublica, sign. 5199, str. 48/131, online, [cit. 2016-02-17]

Potomci Václava Rozehnala a můj rodokmen

Martin Rozehnal založil rodovou linii. Pojďme shrnout jeho potomky, kteří jsou v mém rodokmenu. 
 • Martin Rozehnal (*??? - †???)
  • manželka Marie Anna (*??? - †???), roz. (Jan) Opavský
 • Václav Rozehnal (*18.9.1678, Dambořice - †9.12.1751, Uhřice)
  • manželka Justina (*??? - †13.6.1726, Uhřice), roz. (Martin) Perutka (po ovdovění se Václav ještě jednou oženil)
 • František Rozehnal (*3.10.1710, Uhřice - †18.8.1765, Uhřice)
  • manželka Terezie (*14.8.1714, Dambořice - †23.11.1745, Uhřice), roz. (František) Brankovský
 • Jakub Rozehnal (*22.7.1743, Uhřice - †???)
  • manželka Johanna (*18.5.1742, Uhřice - †23.6.1796, Uhřice), roz. (Josef) Šamlík
 • Antonín Rozehnal (*5.6.1773, Uhřice - †22.3.1825, Uhřice)
  • manželka Petronilla (*20.2.1775, Kovalovice - †???), roz. (Vavřinec) Železný
 • Jiří Rozehnal (*??? - †9.1.1863, Uhřice)
  • manželka Marie Anna (*18.5.1801, Žarošice - †5.8.1845, Uhřice), roz. (Vavřinec) Houda
 • Jakub Rozehnal (*27.4.1833, Uhřice - †???)
  • manželka Anežka (*10.2.1843, Uhřice - †???), roz. (Josef) Hudec
 • Metoděj Rozehnal (*4.6.1879, Uhřice - †(1818, ve válce) - můj praděd
  • manželka Marie (*19.9.1886, Dambořice - †???), roz. (Josef) Panáček - moje prababička
  • O - 29.1.1908, Dambořice 

Martin Rozehnal zemřel pravděpodobně před rokem 1689. Vdova Marianna (Maryna) se po několika letech vdovství znuvu provdala - 29. ledna 1696 za Jakuba, syna Mikuláše Pučálky. Dokládá to následující matriční zápis.

Zápis o svatbě Jakuba Pučálky a vdovy "Maryny" po Martinu Rozehnalovi, 29. ledna 1696 v Dambořicích. Zdroj: MZA Brno, Actapublica, sign. 5200, str. 6/465, online, [cit. 2016-02-17]

Na závěr zimy, 19. března 1699, byl pokřtěn jejich syn Josef Pučálka, z něhož se "vyklubal" jeden z mých dalších předků. Václav Rozehnal, jeho nevlastní bratr měl tehdy již přes 20 let.

Měli společnou matku, Mariannu, z rodu Jana Opavského!

Potomci Josefa Pučálky a můj rodokmen

Josefem Pučálkou tak vznikla další rodová linie. Zde je soupis potomků Jakuba Pučálky, kteří jsou mými předky v rodokmenu.
 • Jakub Pučálka (*??? - †???)
  • manželka Marie Anna (*??? - †???), roz. (Jan) Opavský, vdova po Martinu Rozehnalovi
 • Josef Pučálka (*19.3.1699, Dambořice - †29.9.1773, Dambořice)
  • manželka Barbara (*??? - †8.11.1779, Dambořice), roz. ???
 • Josef Pučálka (*24.3.1727, Dambořice - †31.3.1798, Dambořice)
  • manželka Kateřina (*28.3.1727, Dambořice - †22.2.1767, Dambořice), roz. (Josef) Červinka
 • Matěj Pučálka (*20.9.1750, Dambořice - †???)
  • manželka Veronika (*27.1.1751, Dambořice - †23.6.1796, Uhřice), roz. (Bernard) Luskač
 • Fabián Pučálka (*17.1.1779, Dambořice - †???)
  • manželka Otýlie (*1.8.1782, Dambořice - †???), roz. (Bernard) Trumpeš
 • Marianna Pučálka (*7.12.1820, Dambořice - †???)
  • manžel Josef Panáček (*15.10.1813, Dambořice - †29.11.1857, Dambořice)
  • zde byla narušena přímá možská rodová linie
 • Josef Panáček (*6.8.1845, Dambořice - †18.7.1916, Dambořice)
  • manželka Marianna (*12.3.1849, Dambořice - †???), roz. (Josef) Kroupa
 • Marie Panáček (*19.9.1886, Dambořice - †???) - moje prababička
  • manžel Metoděj Rozehnal (*4.7.1879, Uhřice - †1818, ve válce) - můj praděd
  • O - 29.1.1908, Dambořice
Otazníky v těchto liniích jsou způsobeny chybějícími matrikami za Uhřice a Dambořice, jednak tím, že od roku 1879 jsou matriky z Uhřic a Dambořic ještě "živé", nejsou v archivu (nebo zatím nejsou on-line, s výjimkou oddacích matrik pro Dambořice do roku 1909). Brzy chci (opět) navštívit obecní úřady v Žarošicích (matrika za Uhřice) a Dambořicích a získat některá chybějící data. Poté budu aktualizovat i tento příspěvek.

Marianna, roz. Opavská, jako společná matka dvou rodových linií mých předků. Zdroj: vlastní zpracování

Spojení po 200 letech

S určitým zjednodušením mohu shrnout, že to bylo jedno lůno Marianny, roz. Opavský (viz. schéma na obrázku výše), které stálo u zrodu dvou rodových linií, opět po více než 200 letech spojených v osobě mé babičky Františky z Uhřic, dcery Metoděje Rozehnala a Marie Panáček.

Metoděj Rozehnal (Uhřice 27) a Marie Panáček (Dambořice 17) se vzali 29. ledna 1908

Zápis v knize oddaných o svatbě Metoděje Rozehnala a Marie Panáček. Zdroj: MZA Brno, Actapublica, sign. 5212, fol. 259, str. 132/141, online, [cit. 2016-02-18]

Tyto osudy dál bouřlivě pokračovaly. Velmi toužím někde vypátrat fotografii Metoděje Rozehnala. Šance jsou ale mizivé. Fotku prababičky Marie Panáčkové jsem získal díky strýci.

Prababička Marie roz. Panáčková z Uhřic, manželka padlého Metoděje Rozehnala. Zdroj: rodinný archiv

Příjmení Opavský

U Marianny, roz. Opavský mi chybí datum narození i úmrtí. Příjmení Opavský nebylo mezi starousedlíky v Dambořicích v lánovém rejstříku z roku 1656, ani v soupisu domů podle čísel v Dambořicích z roku 1787. Možná příjmení odkazuje na "kraj", odkud přišli v minuosti na jih Moravy. V Dambořicích nebo Uhřicích se vyskytovala příjmení Hostěrádský, Buchlovský, Násedlovský apod. Profesorka Moldanová na serveru Příjmení.cz k původu příjmení Opavský také píše "též z moravského nářečního slova obecného významu opava = pupava".

Chvíli se mi honilo hlavou, kde jsem se s příjmením Opavský setkával. Pak jsem si vzpomněl, když jsem hledal v matrikách pro Klimkovice. Tam se příjmení Opavský také občas vyskytuje. Vzhledem k blízkosti Opavy mi to v Klimkovicích přišlo "logické". Server KdeJsme ukazuje, že největší hustota v četnosti příjmení Opavský je právě na Hodonínsku. Je možné, že i mé jihomoravské kořeny jsou v určitém ohledu (opět) slezské(?) Kdoví...

Hustota výskytu příjmení Opavský v ČR. Nejtmavší oblast je Hodonínsko, s nejvyšší hustotou výskytu tohoto příjmení, které za svobodna nosila společná "matka rodů" Rozehnalů a Pučálků. Zdroj: http://www.kdejsme.cz

"Teta z Uhřic"

Do Uhřic jsem jezdil jako vysokoškolský student z Brna. U "tety v Uhřicích" jsem spal třeba i před přijímacími zkouškami na VUT Brno v roce 1982. Byl jsem tam na hodech, jezdil za "strejdou" (Vilémem Schovancem) a chodil s ním na Jarošovské pivo...

Tady bydlela "teta z Uhřic". Babička Františka Rozehnalová se podle matriky narodila v domě č 137. Ten je v podstatě naproti (viz obrázek dole. Zdroj: http://mapy.cz
Nynější podoba zřejmě rodého domku babičky Františky. Zdroj: http://mapy.cz

O osudech dambořických a uhřických předků jsem neměl tušení. V podstatě ani o příbuzeneckých vztazích. "Teta" (Anežka Schovancová), byla dcerou Marie, roz. Panáčkové, která se po smrti Metoděje Rozehnala provdala za Matěje Konečného. Za svobodna se tedy jmenovala Anežka Konečná. Pro mě to byla "teta z Uhřic". Byla nevlastní sestrou tátovy maminky Františky.

Náhrobek "tety a strýca z Uhřic", Anežky a Viléma Schovancových. Zdroj: vlastní foto (2014).

Zažil jsem kousek toho, co bylo ještě "živou pamětí". Byl jsem příliš mlád a neznalý souvislostí. Teď vím, jak je důležité jedno poučení:

Máte-li živé příbuzné-pamětníky, ptejte se, naslouchejte, zapisujte si, nahrávejte... Dá se tak aspoň částečně předejít pozdějším myšlenkám typu 
"Kdybych to byl býval věděl, mohl jsem se tehdy zeptat...".

Jaké jsou vaše zkušenosti? Povídali jste si s nejstaršími příbuznými v rodu? Co nejzajímavějšího jste se dozvěděli? Podělte se v komentářích nebo na Facebooku.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Vážím si komentářů od podepsaných čtenářů. Příspěvky můžete komentovat pod každým z nich. Své názory, náměty a dotazy ke stránkám a jejich obsahu prosím směřujte do rubriky "Vaše názory". Děkuji.

LF