17. 2. 2016

Ze Smolkova do Hlučína: spojení potomků sourozenců


Při pátrání po předcích a tvorbě rodokmenů je mnohdy pravděpodobné, že naleznete případy, kdy od sourozenců či ovdovělých mužů a žen vzniknou samostatné rodové linie, které se po několika generacích a mnoha letech opět sňatkem spojí. V mém rodokmenu se tak stalo několikrát. Chci vám některá spojení ukázat. Dnes to sourozenecké, ze Slezska.

Tridentský koncil a sňatky

Tridentinum, koncil konaný v letech 1545 - 1563, reagoval na vznik protestanství a řešil katolickou reformaci. Jeden z přijatých dekretů se týkal i manželství. Byla stanovena svrchovaná patronace církve nad oddáváním a rovněž podmínky, za nichž mohlo ke sňatkům dojít - např. trojí ohlášky ve farním kostele či přítomnost minimálně dvou svědků při oddávacím obřadu.

Podmínky a dohled, v němž svou roli začaly sehrávat matriční knihy (byly-li řádně vedeny), měly také zamezit zakázaným sňatkům mezi blízkými příbuznými. Výklady byly dva, kanonický a římský. V každém případě šlo o zamezení svatby bratra a sestry. Mé případy se týkají více generací.

Na druhou stranu se příbuzenství "všech se všemi" objevuje tam, kde zůstávaly starousedlé rody a muži se ženili a ženy vdávaly v malé geografické oblasti. Zejména po třicetileté válce, kdy byla země zničená válkou, zdecimovaná epidemiemi a obyvatel bylo málo.

Smolkov, tam, kde to začalo

Popsaným příkladem jsou sourozenci Václav a Kateřina, děti Václava Valáška (Walaschek) a Anny, roz. (Jakub) Kůrka ze vsi Smolkov.

Smolkov na turistické mapě, s vyznačením delostřelecké tvrze. Zdroj. http://mapy.cz

Smolkov je nyní součástí Háje ve Slezsku. Nalézají se zde objekty dělostřelecké tvrze Smolkov, jež byla součástí budovaného československého opevnění (1935 - 1938). Jde i o tip na výlet, byť opevnění není veřejnosti přístupné. Mapka vám prozradí více.

Dělostřelecká pozorovatelna u Smolkova. Zdroj: Wikipedia

V příběhu Václava a Kateřiny Valáškových se však musíme přemístit v čase (oproti budování opevnění) ještě o dalších 200 let zpět. Manželům Valáškovým přišlo na svět 6 dětí. Prvorozená dcera Kateřina se narodila 6. listopadu 1710.  Václav, pravděpodobně jediný syn, o necelých 5 let později, 13. září 1715. Dva sourozenci, "osudem" jejichž potomků bylo o 140 let později opět se stkat před oltářem.

Takto vypadá rodová linie Václava Valáška a potomků, kteří jsou mými předky v jedné z rodových linií:
 • Václav Valášek (*13.9.1715, Smolkov - †22.2.1785, Smolkov)
  • manželka Kateřina (*??? - †???), roz. (Martin) Buchala 
  • O - 13.1.1754, Smolkov
Zápis křtu mého předka Václava Valáška (Wenceslaus Walaschek), 13.9.1715. Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 648, sign. Hr III 1, fol. 50.
 •  Valentin Valášek (*10.2.1764, Lhota (u Hrabyně) - †18.9.1836, Lhota)
  • manželka Veronika (*??? - †???), roz. Musálek
 • Florián Valášek (*17.11.1799, Lhota - †18.2.1852, Lhota)
  • manželka Kateřina (*??? - †1.7.1855, Lhota), roz. (František) Macík
 • Maria Anna Valášek (*27.4.1834, Lhota - †29.11.1882, Hlučín)
  • manžel Vincenc Holubek (*2.12.1832, Kouty - †???)
  • O - 23.5.1859, Hlučín
Vidíte, že je zde mnoho otazníků pokud jde o manželky. Je pro mě stále obtížné nacházet svatby, pokud se muži ženili mimo svou rodnou obec nebo obce, které mají společnou matriku. Hlavně ve starších dobách. Tolik času do pátrání ještě nejsem ochoten vložit, abych prohlížel stránku za stránkou v okolních matrikách a tam, kde nejsou k dispozici indexy.

V níže uvedené linii se "záhada" narození a úmrtí týká předka Ondřeje Malého (Andreas Maly). Jeho jméno a jméno jeho otce Kašpara znám z oddacího zápisu, našel jsem také některé jeho sourozence, narozené ve Smolkově, jeho samotného však nikoliv. Ani v indexu narozených, který je k dispozici od roku 1645, ani při prohledávání matriky. Paradoxně byl Kašpar Malý z těch, který asi neměl mnoho dětí a příliš často.

Toto je rodová linie potomků Václavovy starší sestry Kateřiny Valášek, rovněž jedna z linií mých předků v rodokmenu:
 • Kateřina Valášek (*6.11.1710, Smolkov - †22.2.1785, Smolkov)
  • manžel Ondřej Malý (*??? - †???) - zmíněný záhadný předek, doložený jen zápisem svatby v matrice
  • O -  20.1.1732, Smolkov
Zápis křtu mého předka Kateřiny Valášek (Catharina Walaschek), 6.11.1710. Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 648, sign. Hr III 1, fol. 44.
 • Kašpar Malý (*5.1.1745, Smolkov - †???)
  • manželka Rosina (*19.2.1753, Hrabyně - †???), roz. (Jan) Novák 
 • Terezie Malý (*18.4.1795, Smolkov - †???)
  • manžel Jan Holubek (*23.6.1794, Kouty - †25.2.1863, Hlučín)
 • Vincenc Holubek (*2.12.1832, Kouty - †???)
  • manželka Marie Anna (*27.4.1834, Lhota - †29.11.1882, Hlučín), roz. (Florián) Valášek
  • O - 23.5.1859, Hlučín
Zápis oddávek Vincence Holubka a Marie Anny Valášek, 23.5.1859 v Hlučíně. Za svědky byli Jan Holubek z Koutů a Josef Antončík z Hlučína. Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 2603, sign. H I 16, fol. 139.


V Hlučíně to (ne)skončilo

Vincenc Holubek a Marie Anna, roz. Valášek se stali rodiči Marie Holubek, mé praprababičky, jmenovkyně spisovatelky Ludmily Hořké a maminky mého pradědy Františka Tomise (jemuž sedím na fotografii na klíně).

Osudy a sourozenecká krev, které se v roce 1732 a 1754 svatbami rozdělily do dvou linií, se sňatkem v Hlučíně v roce 1859 opět spojily. Jeden z kruhů v rodokmenu se uzavřel.

Takto lze vyčíst z matrik mnoho osudů na Prajzské a ve Slezsku, na obou březích řeky Opavy. Spojení rodových linií sourozenců, které byly po několik generací samostatné. Jistě je nalezne ve svých rodokmenech mnoho "hledačů kořenů".

Další případ z mého rodokmenu se týká dětí jedné matky a dvou otců. Odehrával se v Dambořicích (okr. Hodonín), ještě dříve než příběh ze Slezska, který jste právě dočetli. Začal už za třicetileté války, kolem roku 1630...

...a bude v příštím článku.Žádné komentáře:

Okomentovat

Vážím si komentářů od podepsaných čtenářů. Příspěvky můžete komentovat pod každým z nich. Své názory, náměty a dotazy ke stránkám a jejich obsahu prosím směřujte do rubriky "Vaše názory". Děkuji.

LF