22. 9. 2016

Hešče ráz ku Karlovjanom Holčákom a Babčanom

Po publikování článku o Holčákových - Babčanech (Holčákoch - Babčanoch) jsem se dále pokusil rozplést osudy jejich předků, abych se dopátral toho, kteří z Holčáků jsou předky oněch "Babčanů" a která větev patří do rodokmenu děda Jindřicha Tovaryše.

Mapka usedlostí v knize Velké Karlovice 1714-2014 mi potvrdila umístění domu č. 33 (po přečíslování č. 93 a 94), pod kopcem Miloňová, jako "základny", z níž se Holčákovi (Babčanovi) rozšířili do dalších dvou stavení.

Mapka usedlostí v Karlovicích (str. 12-13). Označená místa jsou usedlosti Holčáků (vzniklé pro roce 1760, nejprve č. 33). Zdroj: ADAM, J. Velké Karlovice 1714-2014. 1. vyd. Obec Velké Karlovice, 2014. 338 s. ISBN 978-80-260-6749.

Kniha "Tajemství v názvech ukrytá" (Mácha, 2013) zmiňuje přezviska, která se používala u rozšířených rodů, kde bylo z praktických důvodů nutné od sebe odlišit jednotlivé rodiny se stejným příjmením. Konkrétně rozebírá fenomén rozšíření rodu hrozenkovských Orságů, nejpočetnějšího rodu v Hrozenkově a Karolince. Ke změně přezvisek nejčastěji vedlo stěhování z otcovského domu. Jako jedno z možných přezvisek Orságů (psáno Orsák), spolu s mnoha dalšími, je zde uvedeno i Holčák. Tato teze by vedla k uherským kořenům. Hrozenkovské matriky (vsetínské panství) jsem dosud nezkoumal.

Na druhé straně poznámka a vzpomínka ve farní kronice Kralovic (zmíněná v prvním článku o Babčanech), hovoří o tom, že Holčák přišel z Polska.

V kratičké povídce Baďurka z knihy Co sa Karlovjanom stalo aj nestalo píše (obdobně jako v kronice) Helena Mičkalová:

"Hdyž sa Karlovice budovaly, nebylo tu moc ludích. Ví sa o Holčákoch, Mateřánkoch, Valiguroch, Tomkoch, Bukovjanoch a Oravcoch. Všecko patřilo Žerotínom. 
Žerotín rad dojél do Karlovic a pravil Karlovjanom: "Dávám vám hory, vyrúbajte kolik móžete, edem sa braňte proti Slovákom." V téj době móhli všecí Karlovjané nosiť oruží. Byly to obušky, ale uměli s ními zaobchodiť...." (s. 71-72)

Na základě dat z matrik se pokusím ukázat na manželské páry a místa, kde různí Holčákovi, podle matrik v okolí Karlovic žili v první polovině 18. století a dříve. Myslím, že jsem se dopátral "možného" z pohledu předků v této části rodové větve, ale jednoznačný důkaz chybí. Existuje pouze (velká) pravděpodobnost.

Matriky, matriky, matriky... (a mrtvý bod)

Výzkum matrik sám o sobě zcela jistě není úplnou genealogií. Je to však podle mě nejpřístupnější a nejzákladnější forma získávání údajů a informací pro rodokmen. Vždy se mi v takové situaci vynoří v mysli také otázka, nakolik faráři a jejich kooperátoři mohli být v té době při zapisování do matrik "omylní". Prostí lidé byli negramotní, zápis zřejmě nebyl nijak ověřován. Mnohdy se zapisovalo podle jména "na pohled". K omylům v přiřazování jmen (při jejich opakování) mohlo docházet. Alespoň si to myslím.

Nicméně, jak vám každý rodopisec potvrdí, při hledání "řešení" složitějších případů ve starších matrikách, je potřeba pečlivého přístupu a zaznamenání všech dostupných zápisů. Zejména pokud se střídají stejná jména a příjmení na stejných místech, vyskytují se stejnojmenné manželské páry apod. Navíc ještě v přibližně shodném časovém období. 

Protože nejsem silný ve čtení některých typů písem a záleží na tom, jak "čitelně" jsou zápisy v matrikách zaznamenány, narazil jsem ještě na jednu výzvu, které vyžadovala zvýšenou pozornost. Někdy se může zdát, že zápisy příjmení Kolaczek (Koláček), Holczak (Holčák), Koleczko (Kolečko), Polaczek (Polášek), Bolczek (Bolcek) apod. vypadají na první pohled velice podobně. S tím jsem se potýkal, protože tato příjmení se v matrikách pro obce Rožnovského panství vyskytují. Již dříve mě mátly třeba zápisy příjmení Towarysch a Twaruzek.

Matriky se co do množství informací postupně vyvíjely. Významným vodítkem v matrikách sezdaných jsou jména otců ženicha i nevěsty. Tyto informace jsou tím, co umožňuje pokračovat proti proudu času v hledání. Pro další rozlišení jsou důležitá místa a čísla domů. S postupem do hloubky času se důkazy mohou proměňovat pouze v důkazy (pouze) částečné nebo ve spekulace, které matriky zcela nepotvrzují. Takovým příběhem je i hledání "kořenů" u Holčáků na Rožnovsku. Pro mě osobně je to otázka, které z větví Holčáků je větví mých předků.

Farní kronika z Karlovic zmiňuje, že Holčák přišel z Polska. V matrice rožnovské fary například najdeme zápis, že 25. února 1688 zemřel v Dolní Bečvě "Jan Holczak starý" a měl 66 let. Znamenalo by to, že se narodil kolem roku 1622, v době Třicetileté války. Kde? Byl to ten, který "přišel z Polska"? 

Byl tento Jan Holčík prvním Holčákem na Valašsku? Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 2303, sign. VM VIII 6, on-line 38/255.

Genealogie vždy narazí na bod, u něhož si už nemůžeme být jisti, protože neexistují dochované jednoznačné důkazy. Podobně těžko (i když existují matriky) se mi splétají osudy Tovaryšů. O pár řádků níže, než je zápis na obrázku, najdeme v matrice, že "zemřelo dítě Kuby Towarýšového", také z Dolní Bečvy. Jedna linie Tovaryšů jsou mí přímí předci z dědovy strany. Spříznění skrze sňatek s Veronikou z rodu Babčanů bylo tím, které jsem zkoumal a přišel na to, že Babčan bylo zřejmě příjmí/přezvisko pro jednu z větví Holčáků, kteří se usadili v Karlovicích.

Našel jsem také narození Roziny, dcery Jakuba Holčáka (původem ze Zubří) a Kateřiny Švancara (původem z Vigantic). U křtu 7. května 1684 ve Viganticích byl kmotrem jistý Jan Babčanský "z Mezříče", tedy dnešního Valašského Meziříčí. Zaujalo mě příjmení kmotra. I když se jako kmotr ještě v matrice několikrát objevil a je zmiňován jako "slovutný měšťan", nebylo to už u žádného dítěte Holčáků. Příjmení Babčanský nedá spojit s příjmením/příjmím Babčan v Karlovicích, poprvé zmíněném v matričním zápisu z 18. ledna 1753.

2. února 1681 - Zápis oddávek Jana "syna slovutného muže, nebožtíka Jana Babčanského, měšťana města Mezříče" s Kateřinou, "dcerou Bartoloměje Dominika, toho času rektora Rožnovského" Jan Babčanský byl kmotrem Roziny Holčák. Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 2301, sign. VM VIII 4 on-line s. 25/182).

Otec Martin Holčák

Byli následující čtyři Holčákoví/Babčanovi sourozenci - bratři? U žádného nemám k dispozici přesné záznamy všech tří matričních událostí - křtu/narození (*), oddávek (O) a úmrtí (†). Josef  a Martin jsou jedinými se známým datem narození/křtu. Oddávky (O) Martina se uskutečnily o 14 let dříve než u Jana a Mikuláše.
 • Anna (o ní je zmínka ještě dále)
  • *30.11.1724, Horní Bečva, otec Martin Holčák, matka Zuzana. (Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 2298, sign. VM VIII 1, on-line s. 536/753)
 • Rozina (o ní je zmínka ještě dále)
  • *21.3.1727, Horní Bečva, otec Martin Holčák, matka Zuzana. (Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 2298, sign. VM VIII 1, on-line 600/753)
  • O 2.11.1750 (jako Rozina Holčák) s Martinem (Jan) Tomkem z Prostřední Bečvy. Svědkové: Václav Tomšej, Hutisko, Michal Měkyna a Jiří Drahoš, Solanec. (Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 2249, sign. VM V 1, on-line s. 493/964)
 • Martin  
  • *3.6.1730, Horní Bečva, otec Martin Holčák, matka Zuzana. (Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 2298, sign. VM VIII 1, on-line 662/753)
  • O 5.1.1755 (jako Martin Babčan) s Rozinou (Jan) Machálek v Karlovicích. Svědkové: Jan Machálek z Karlovic a Martin Tomek, pasekář z Prostřední Bečvy. (Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 2475, sign. Vs IX 1, on-line s. 188/221)
  • †5.6.1799 (jako Martin Holčák) v Karlovicích č. 193. (Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 2481, sign. Vs IX 7, on-line s. 50/241)
 • Jan - můj předek, otec Veroniky Babčan, pasekář. Žil v Karlovicích č. 33
  • *cca. 1733, odpočet roku narození podle věku při úmrtí (matrika chybí), otec Martin, (jméno otce známo pouze ze zápisu oddávek)
  • O 12.10.1769 (jako Jan Babčan) se Zuzanou (Jiří) Stavinoha v Karlovicích. Svědkové: Antonín Šural, pasekář a Martin Belháč, pasekář z Prostřední Bečvy. (Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 2475, sign. Vs IX 1, on-line s. 202/221)
  • †23.4.1800 (jako Jan Holčák) v Karlovicích č. 33. (Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 2481, sign. Vs IX 7, on-line s. 51/241)
 • Mikuláš, žil v  Karlovicích č. 33
  • *cca 1743, odpočet roku narození podle věku při úmrtí (matrika chybí), otec Martin, (jméno otce známo pouze ze zápisu oddávek)
  • O 26.1.1768 (jako Mikuláš Babčan) s Rozinou (Martin) Stančák v Karlovicích. Svědkové: Mikuláš Křenek z Karlovic a Antonín Šurala, radní ze Solance. (Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 2475, sign. Vs IX 1, on-line s. 199/221)
  • O 8.9.1774 (jako Mikuláš Holčák) vdovec se Zuzanou (Jiří) Jakšík v Karlovicích č. 33. Svědkové: Jan Vašut z Prostřední Bečvy a Jan Mateřánka, pasekář. (Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 2475, sign. Vs IX 1, on-line s. 207/221)
  • †11.4.1805 (jako Mikuláš Holčák) v Karlovicích č. 33. (Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 2481, sign. Vs IX 7, on-line s. 66/241)
 • Josef, žil v  Karlovicích č. 193
  • *18.1.1753, Karlovice, otec Martin Babčan, matka Zuzana. (Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 2298, sign. Vs IX 1, on-line 1/221)
  • O 13.2.1781 Mariannou (Martin) Volek v Karlovicích. (Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 2475, sign. Vs IX 1, on-line s. 214/221)

Podle záznamů v matrikách oddávek měli Martin, Jan i Mikuláš otce Martina (Holčáka). Josefův otec byl také Martin (Babčan), matka Zuzana. To je (spekulativní) náznak toho, že mohli být bratry

Martin Holčák se narodil 3. června 1730 Martinovi a Zuzaně z Horní Bečvy. Jan se narodil kolem roku 1733, Mikuláš, kolem roku 1743. To je možné odhadnout odpočtem věku, uvedeném u data úmrtí. Přesné datum narození pravděpodobně nebude možné zjistit. Matrika narozených pro faru Hutisko (kam patřila např. Horní Bečva i Karlovice) z let 1732-1744 bohužel chybí. Nelze tak se 100%-ní jistotou zjistit (a tvrdit), zda rodiči Jan a Mikuláše Holčákových byli Martin a Zuzana (a Jan, Mikuláš a Martin bratry). Vzhledem ke zmíněným datům a časové posloupnosti však nabývám přesvědčení, že tomu tak je.
  Podle matričních zápisů z fary Rožnov v té době sice žil ještě jeden Martin Holčák. Ovšem o něm jsem našel pouze jeden zápis v matrice sezdaných, který říká, že 7. února 1741 si Martin Holčák, syn Jakuba, vzal Marinu, dceru Martina Vičana. Zápis uvádní dvě místa - Hutisko a Vigantice. Po tomto datu se však již v matrikách pro Hutisko a Vigantice (sousední obce) neobjevují žádné děti tohoto páru. Záhadně zmizel. Jan Holčák (otec Veroniky Babčan, narozený kolem roku 1733) už byl v době svatby tohoto "jiného" Martina Holčáka a Mariny na světě, takže nemohl být jejich synem (páru Martin + Marina). 

  Pokud by to byla pravda, znamenalo by to, že se Martinu Holčákovi z Horní Bečvy a jeho manželce Zuzaně rodily děti v letech 1724-1753 (viz. výše uvedené odrážky), což je teoreticky i prakticky možné. Tento manželský pár jsou mí přímí předci, prarodiče Veroniky Babčan. Mezi roky 1743-1753 se mohl Martin Holčák přesunout z Horní Bečvy do Karlovic a možná tam se "nějak" zrodilo "rozlišovací příjmí" Babčan. Mohl mít i další děti, což však vzhledem k nedostupnosti matrik 1732-1744 nelze potvrdit. Otázkou zůstává, kde mají Martin Holčák a Zuzana jako rodiče zmíněné pravděpodobné čtveřice bratrů svůj původ.

  Ještě krok do minulosti - hledá se Micek Holčák a Zuzka

  V Karlovicích č. 33 zemřel 2. ledna 1773 ve věku 74 let Martin Holčák. Narodil se tedy kolem roku 1699. Průzkumem matrik jsem zjistil, že jediný Martin Holčák, který se kolem přelomu století narodil byl Martin Holčák, pokřtěný 20. srpna 1698. Považuji za velmi pravděpodobné, že je to "ten správný" Martin, který patří do mého rodokmenu. Bohužel ani s ním to není (pro mě) tak snadné.

  Je tento narozený Martin Holčák mým předkem? Rodiči jsou Micek a Zuzka. Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 2298, sign. VM VIII 1 (on-line s. 102/753).
  Matriční zápis jako místo specifikuje "z Bečvy". Otcem Martina je v matrice zapsán "Micek Holczak", matkou "Zuzka". Kmotry byli Jan Fojt a Anna (Špačková?).

  A proč to není snadné? Protože další zmínky o podobném páru v matrikách nejsou. Je to vyloženě izolovaný výskyt. "Micek" pravděpodobně znamená Mikuláš (Nicolaus). Občas se v zápisech křestních jmen objevuje "Macek", což bych tipoval na Matěje (Mathias). Takže opět vstupuji na půdu dohadů a spekulací.

  V té době se v matrikách objevuje a lze doložit pár Matěj (Mathias, Macek) Holczak a Magdalena. Co lze v matrikách ještě najít? (Bez uvedení zdrojů - na požádání zašlu).
  • 14, června 1682 - sňatek Martin (Jan) Holčák + Zuzana (Jan) Míka, Horní Bečva.
  • 7. dubna 1686 - narozen Mikuláš, otec Martin Holczak, matka Zuzana, Horní Bečva. 
  • 28. ledna 1691 - sňatek Mathias (Jan) Holczak + Magdalena (Nicolaus) Švancara, Bečva a Vigantice.
  • 24. prosince 1691 - narozen Jan, otec Mathias Holczak, matka Magdalena, Bečva. 
  • 20. srpna 1698 - narozen (již zmíněný) Martin, otec Micek Holczak, matka Zuzka, Bečva. Tyto rodiče hledám (svatbu, další děti...).
  • 15. srpna 1700 - narozena Marianny, otec Macek Holczak, matka Magdalena, Horní Bečva.
  • 16. září 1708 - sňatek Matěj Holczak + Magdalena Polaschkowa, Velká (nyní Valašská) Bystřice. 
   • Děti se však podle matriky začaly rodit páru Mikuláš/Nicolaus Holčák a Magdalena z Velké Bystřice.
  • 1. května 1710 - narozena Anna, otec Matěj Holczak, matka Magdalena, Prostřední Bečva. 
  • 11. června 1711 - narozen Jan, otec Nicolaus Holczak, matka Magdalena, Velká (nyní Valašská) Bystřice (+ další děti tohoto manželského páru). 
   • Pravděpodobně první dítě páru, který byl sezdán 16.9.1708 ve Velké Bystřici jako Matěj a Magdalena.
  Žádný pár Matěj Holčák a Zuzana (= "Macek a Zuzka") nebo Mikuláš Holčák a Zuzana (= "Micek a Zuzka"). Zato je tu důmyslná kombinace němčiny (Mathias, Nicolaus), češtiny (Matěj, Mikuláš) a hovorového jazyka (Macek, Micek). To ještě zkombinované s ne úplně úhledným písmem v matrice.

  Zdá se, že Matěj Holčák a Magdalena žili na Horní Bečvě, Mikuláš Holčák a Magdalena ve Valašské Bystřici. Kdoví proč je jejich svatba ve Velké Bystřici zapsána jako Matěj Holčák a Magdalena. Zuzana (Zuzka) byla manželkou Martina Holčáka z Horní Bečvy (viz. první odrážka výše uvedeného výčtu). Spekulovat mohu o tom, že "Micek a Zuzka" z Bečvy byli Martin Holčák a Zuzana. Tento pár po dvou dětech také z matrik "zmizel".

  Asi z toho šla hlava kolem nejen mi, o 200 let později. Jediné o co se lze opřít, je časová posloupnost, která diskutované varianty nevylučuje. Je však nutné připustit "omyl" v zápisech. A to není rodopisně korektní.

  Belháč je prokazatelný, Holčák nikoliv

  Nicméně hledanému páru mých pravděpodobných předků, Martinu Holčákovi a Zuzaně se prokazatelně narodila dcera Rozina v roce 1727.

  Jistý důkaz a vodítko poskytuje následující svatba. 6. srpna 1724 si Martin Holčák vzal Zuzanu Belháč. Zápis je jednoduchý, ovšem bez jmen rodičů ženicha a nevěsty. Jasné vodítko na předchozí generaci tedy chybí. Místo? Vigantice (Wigan.).

  (Pro mě "lahůdka" ke čtení). Zmínený zápis oddávek Martina Holčáka a Zuzany Belháč ve Viganticích. Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 2301, sign. VM VIII 4 (on-line s. 121/182).

  Prvním dítětem tohoto páru byla Anna, narozená 30. listopadu 1724 na Horní Bečvě. Myslím, že je to opravdu sestra Roziny, Martina, Jana, Mikuláše a zřejmě i Josefa Holčákových/Babčanových, zmíněných výše v článku.

  Dohledat Zuzanu Belháč není težké. Narodila se 14. října 1701 Janu Belháčovi a Mandě (Magdaleně) v Horní Bečvě. Takže Martin Holčák (*1698) a Zuzana Belháč (*1701) mohli být naprosto reálně oddáni v roce 1724. Důkaz (jako ve všech starších matrikách) chybí, protože se jména rodičů oddaných ne vždy zapisovala.

  Rodiče Zuzany Belháč, Jan Belháč a "Manda" byli oddáni 2. února 1698 na Bečvě. Magdalena byla dcerou Matěje Macurka. V této rodové linii jsem se dopátral i narození:
  • Jan Belháč - *29. května 1670, otec Václav, matka Dorota
  • Magdalena Macurek - *15. března 1681, otec Matěj, matka Zuzana
  Pak už nic, mrtvý bod (= nejsou starší matriky).


  Rodopisný "terén" předků Veroniky Babčan je ošemetný

  Pro rekapitulaci, rodokmen Veroniky Babčan v tuto chvíli vypadá (pravděpodobně) takto.

  Vývod předků Veroniky Babčan, manželky Jiřího Tovaryše. Zdroj: Family Tree Builder


  Všechny závěry, odhady, dohady, dílčí fakta vyplývají z toho, že jsem se do časové osy pokusil zařadit každý nalezený zápis o "Holčákoch". V extra nečitelné (a mé neoblíbené) části matriky jsem měl potíže občas rozeznat a rozlišit příjmení Holčák (v matrice Holczak) a příjmeními Kolaczek, Koleczko a Bolczek. Omyly jsou možné. Od roku 1658 do roku 1813 to je kolem 300 zápisů. Mnoho posloupností a souvislostí různých dílčích rodových větví Holčáků je z nich patrných. Možná se k nim vrátím ještě v jednom článku. Zkombinovat však všechny do smysluplného (a zatím chybějícího) důkazu o "Mickovi Holčákovi a Zuzce" jako mých předků, toho pravděpodobně nejsem schopen. Jako by to byla "anomálie". Jeden výskyt a dost.

  S nadsázkou jsem se začal považovat za experta na rod Holčáků (Zubří, Dolní a Horní Bečva, přiženění do Vigantic a Valašské Bystřice), před osídlením Karlovic. Rodová linie mých předků - Holčáků, však zůstává záhadou. Ještě to ale NEVZDÁVÁM...


  Žádné komentáře:

  Okomentovat

  Vážím si komentářů od podepsaných čtenářů. Příspěvky můžete komentovat pod každým z nich. Své názory, náměty a dotazy ke stránkám a jejich obsahu prosím směřujte do rubriky "Vaše názory". Děkuji.

  LF