8. 9. 2016

Hurá, zmýlil jsem se! Jak se "zrodil" správný Matěj Tovaryš

Mám rád citáty. Dnes jsem na svůj LinkedIn umístil jako citát dne (QOTD - Quote Of The Day) následující:
"Zkušenost je jednoduše jméno, které dáváme svým omylům." / "Experience is simply the name we give our mistakes." (Oskar Wilde)
Má to svůj důvod. Žil jsem měsíce v bludu a vlastním rodopisném omylu, že Matěj Tovaryš, do včerejší noci nejstarší doložený Tovaryš v otcovské linii mého děda, byl nemanželským synem, narozeným Dorotě, v Dolní Bečvě 8. února 1714.

Co za ten omyl může? Věci pro genealogii naprosto zásadní.
  • Čtení "nečitelného" ("hrozného") písma v matrikách
  • Trpělivost (resp. spíše zbrklost)
  • Logika a selský rozum
  • Vnitřní naladění rodopisce (v mém případě)

Všetečné písmo (a nejen to)

Když jsem hledal v matrikách pro rožnovské panství na počátku 18. století, byl jsem nesvůj a nervozní ze stylu písma. Kvůli (pro mě) obtížné čitelnosti jsem nebyl moc trpělivý při procházení a čtení zápisů v době, kdy jsem hledal narození Matěje Tovaryše. Z radosti, že mám "aspoň něco", jsem přijal následující zápis.

Tento zápis jsem považoval za správný, ale byl jsem z něj nesvůj a nebyl si jist. Řešení se ukrývalo v matriční knize o 53 stran dále. Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 2298, sign. VM VIII 1, (online s. 364/964).

Co jsem přitom věděl a opomněl?
  • Že Matěj Tovaryš koupil chalupu v Hutisku (ale z neznámého důvodu jsem si neuvědomil, nezapsal a nezapamatoval od koho). Zápis jsem pouze uložil pro pozdější použití a rozluštění.
  • Že jsem se několikrát nechal málem nachytat, když jsem v matrice příjmení Tvarůžek (Twaružek aj.) přečetl jako příjmení Tovaryš (Towarysch/Towarisch). Není dobré v rodopisné práci připustit, aby přání bylo otcem myšlenky (že je to ten správný zápis...)
Chyby a omyly se navršily. Naštěstí nezpůsobily žádný domino efekt.

Jak jsem (mylně) četl zápis na obrázku shora?
18. (února 1714) / Dolní Becžwa / Dorota Towaryschowa, Bonus incentus / Matias

A jak je to správně?
18. (února 1714) / Horni Becžwa / Dorota Twaružkowa, Bonus incentus / Matias

Nemanželský syn byl Matěj Tvarůžek z Horní Bečvy. Ne Matěj Tovaryš z Dolní Bečvy. Dva čtecí omyly v jednom zápisu způsobily, že jsem poté marně hledal "logiku" a návaznosti (žádné narození Doroty Tovaryšové jsem nenašel) a domníval se, že jsem na mrtvém bodě této rodové linie. A to přesto, že jsem našel řadu dalších zápisů o Tovaryších v Hutisku a Dolní Bečvě. Ty jsem ovšem nedokázal ani za mák propojit.

Až při přípravě jiného článku o svatbě Matěje Tovaryše a (jiné) Doroty, jsem se na ten zápis opět po delší době podíval. Vzhledem k tomu, že řeším Holčákovy, mám ony zápisy již více "nakoukané".

Našel jsem si i zápis z gruntovní knihy Hutiska.

Úvodní řádky zápisu o koupi chalupy v Hutisku (později č. 27). Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, Gruntovní kniha pro obec Hutisko, inv. č. 767, sign. 3470, fol. 174.

Co je tam napsáno?
Koupě Matěje Tovaryše od jeho otce
Václava Tovaryše
Léta Páně 1744, dne 24. září, za pří-
tomnosti fojta Jury Mayera a purkmistra...

Rozechvěn svou naivitou a očekáváním "nového dobrodružství" jsem hledal v matrice, v kolonce jmen zapsané Matěje (Mathiase). Byla to konfrontace s mým neoblíbeným písmem. 

Spolehlivě jsem věděl, kdy Matěj zemřel (18. února 1774). Mělo to být ve věku 60 let. Původní špatně nalezený Matěj Tovaryš (Tvarůžek) by zemřel ve výročí svého narození/křtu, po 60 letech (1714-1774). To sedělo, proto mě datum přesvědčilo, na úkor nesprávného přečtení příjmení.  

Zápis o úmrtí Matěje Tovaryše v Hutisku č. 27. Zde už nebyl zapsán jako tkadlec, ale jako pasekář. Zemřel 18. února 1774, v den 56. výročí narození/křtu. Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 2298, sign. VM VIII 1, (online s. 900/964).

Stejné písmo, "nový" Matěj

Zbývalo "nově" najít narození Matěje Tovaryše a měl jsem znovu naději, že vše propojím s již zjištěnými údaji. Podařilo se! Ve skutečnosti se pravý Matěj Tovaryš narodil ve stejný den jako Matěj Tvarůžek (18. února), ale o čtyři roky později - v roce 1718. Zde je ten správný zápis a důkaz. Kupodivu jsem měl i tento zápis uložený, ale neoznačený. Prostě v začátcích mého pátrání nastal nějaký zkrat či vyrušení od práce a k rozdělané "logice" vyhledávání jsem se nevrátil a zapomněl na ní. (Dobrá výmluva, ne?)

Správný zápis o narození/křtu Matěje Tovaryše 18. února 1718 v Hutisku, Václavovi a Markétě Tovaryšovým. Kmotry byli Fojtášek a Zuzana Bartková. Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 2298, sign. VM VIII 1, (online s. 417/964).

Vše do sebe (najednou) zapadlo, protože poznámky o páru Václav a Markéta Tovaryšových z Hutiska jsem už měl shromážděny. I s dalšími údaji, které zůstaly do té chvíle nepoužity. Rázem jsem se posunul o další dvě generace Tovaryšů do minulosti a mohl upravit/aktualizovat zápis v záložce Tovaryš i rodokmen děda Jindřicha Tovaryše, který je k nahlédnutí a stažení zde.

V podstatě toto od výzkumu v matrikách očekávám(e) - že údaje a data do sebe zapadnou a vytvoří důkaz o správnosti. Když se tak nestane, zdá se být něco špatně. V tomto případě byla "chyba na mém přijímači". Zase jsem se něčemu přiučil.

S Matějem to ještě nekončí

A článek, díky němuž jsem vše revidoval a odhalil svůj omyl? Ten se týká pokusu najít oddávky a tím odhalit "identitu" (rodné příjmení) Doroty, první manželky Matěje Tovaryše, o níž dosud vím pouze to, že zemřela ve 37 letech v Hutisku, 8. ledna 1765. Mohli mít stejný osud, že oba zemřeli v den výročí vlastního narození/křtu?

Přednost "musel" dostat článek, který jste právě téměř dočetli. A také aktualizace v článku o tovaryších a Tovaryšovi.

Ilustrační obrázek.

Začal jsem citátem o zkušenostech a omylech. Skončím několika dalšími (doufám, že poučnými) citáty na téma chyb a omylů. Ostatně... "mýlit se je lidské".

"Chyby jsou schody k učení." (anonym)

"Všichni děláme chyby. Nedovolte, aby byly důvodem k tomu, že něco vzdáte." (anonym)

"Chyby jsou vždy odpustitelné, jestliže si je máme odvahu přiznat." (Bruce Lee)


Žádné komentáře:

Okomentovat

Vážím si komentářů od podepsaných čtenářů. Příspěvky můžete komentovat pod každým z nich. Své názory, náměty a dotazy ke stránkám a jejich obsahu prosím směřujte do rubriky "Vaše názory". Děkuji.

LF