25. 5. 2018

Jakub Poláček (*1882 - †1914) - konec u Krašniku, necelý měsíc po mobilizaci

Jakub Poláček byl prvním z 28 mužů z Uhřic, který zahynul ve Velké válce. Tehdy, ani ne měsíc po zahájení, ještě válka svůj přídomek "Velká" neměla. natož aby byla označena za "1. světovou".

Vyhlášení mobilizace vyšlo 1. srpna 1914, pár dnů pot=, co Rakousku-Uhersko vypovědělo válku Srbsku. Ještě téhož měsíce padl Jakub Poláček. Zdroj: VHÚ

Jakub Poláček je jedním z mých "pra-bratranců". Jeho děda, Silvestr Poláček byl (snad) našim společným předkem. Jisté to je u Jakubovy babičky, Anežky Hudec. Byla Silvestrovou manželkou, které se můj předek Josef Hudec narodil ještě jako svobodné matce. Tuto nejistotu jsem zatím nepotvrdil, ani nevyvrátil. V rodokmenu je to větev s otazníkem.

Jakub Poláček

Jakub se narodil v létě, 18. července 1882 v Uhřicích, Václavu Poláčkovi a jeho druhé manželce, Kristýně, rodačce z nedalekých Dražůvek, dceři Floriána Navrátila. Její prarodiče byli předky také od Josefa Kořínka, padlého ze 3. bitvy na Soči, o němž byl minulý článek na blogu MY ROOTS.

Osmnáctin se Jakub dočkal až v nové století. Jakub Poláček se ženil 22. ledna 1908. Záchytný bod rodokmenu jeho manželky je třeba hledat v "živé" matrice v Žarošicích. Jakubova manželka Veronika, rodem Františka Bělohoubka (těch mám v databázi zatím 12), se narodila v Uhřicích 1. února 1887. Její matkou byla Marianna Valihrach. Bohužel tuto svatbu nemám zaznamenánu a musím ji teprve na OÚ Žarošice ověřit. Proto nebudu mít zatím rodokmen Jakubovy manželky k dispozici.

Vím jen, že se Veronika, která se zkraje války stala vdovou, se po válce a vzniku Československa znovu vdala 27. června 1921 za vdovce Tomáše Bělohoubka z Dambořic. Z toho je patrné, jak byl/je rod Bělohoubků v Uhřicích a Dambořicích početný.

Jak to bylo s pravděpodobnými dětmi Jakuba Poláčka, to bude také předmětem dalšího výzkumu. Jakubův starší bratr Jan (*24.7.1875), děti měl, ale všechny tři, které jsem zatím zachytil zemřely a konce války se nedočkaly.

V databázi VHA najdeme mezi legionáři také dva Poláčky z Mouřínova, obce, odkud pocházeli předci Jakuba Poláčka (i moji?). Jedním je Josef Poláček (*29.5.1892), který padl do ruského zajetí v květnu 1915 na ruské frontě, druhým Karel Poláček (*11.6.1890), který zběhl k československým legiím na sklonku války na italské frontě.

Bohužel válečný úděl Jakuba Poláčka byl velice rychle přeťat jeho smrtí v boji. Stalo se tak u Krašniku, den po skončení "bitvy u Krašniku".

Shrnutí údajů o Jakubu Poláčkovi na kartotéčním lístku VÚA. Kmenový list vojáka se nedochoval. Zdroj: Kartotéka padlých VÚA.

Bitva u Krašniku - první bitva mezi Rakousko-Uherskem a Ruskem

Jakub Poláček, jako ročník 1882 si svou prezenční vojenskou službu (nemám kmenový list) odbyl patrně v letech 1903-1906 a ženil se tedy po ní. V době mobilizace byl jako záložník ihned povolán a několik dnů po mobilizaci již odjel do pole.

Podle úmrtní matriky 3. pěšího pluku padl Jakub Poláček v boji.


Ukázka z úmrtní matriky Pěšího pluku č. 3 (IR 3), se záznamem Jakuba Poláčka z Uhřic, který padl v boji. Zdroj: http://www.digitalniknihovna.cz/, Infanterie Reg. Nr. 3 Sterb-Register Tom. XII 1914-1919, fol. 349.

Kartotékový lístek potvrzuje, že Jakub Poláček zahynul u Krašniku, v dnešním Lublinském vojvodství v Polsku. Podle data lze usoudit, že jeho smrt souvisela s probíhající bitvou u Krašniku, první bitvou s Rusy na rodící se východní haličské frontě.

Pěší pluk č. 3 (IR 3) byl zkraje války součástí 1. armády (1. Armee) v sestavě 12. pěší divize. Na mapce polohy vojsk 22. srpna 1914 (4 dny předtím, než Jakub Poláček padl) z 1. dílu publikace ÖULK je patrná poloha jak této 12. pěší divize, tak i zhruba 20 km vzdáleného Krašniku.


Stav rozložení jednotek 1. armády 22.8.1914.  Zaznačena je poloha 12 IS (pěší divize, v jejíž sestavě byl i 3. pěší pluk. Zdroj. ÖULK, 1. díl, 1914, leták č. 9.


Bitva u Krašniku byla pro rakousko-uherské vojáky vítězná. Obě strany však utrpěly těžké ztráty na životech.  Jak se píše v ÖULK "byla to první ochutnávka obětí, které si válka vyžádala".


Posun vojsk na severním křídle fronty pak dokládá další mapka, a níž je zachycen stav k 1. září 1914 (5 dnů poté, co Jakub Poláček padl). Už 26. srpna 1914 se začala odehrávat první příprava na postupné dobytí Lublinu. Ale jak to obvykle chodí, "první vyhrání, z kapsy vyhání". Právě 1. září 1914 se karty začala obracet a rakousko-uherské jednotky se dál k Lublinu nedostaly. Začala ruská protiofenziva...

Jakub Poláček padl 26.8.1914, den po "ukončení" bitvy o Krašnik. Další posun fronty za Krašnik a stav k 1.9.1914 ukazuje tento výřez mapky. Zdroj. ÖULK, 1. díl, 1914, leták č. 11.

Situací v boji o Krašnik prošli zřejmě všichni muži 3. pěšího pluku, včetně těch z Uhřic.

Poznámky jednoho z vojáků, Čeňka Šlejšky z Chrudimska jsou výmluvné: "Před Krasníkem jest obrovský vojenský hřbitov prvním účastníkům války, které rakouská generalita neznalá prakce bitevní vedla prostě na porážku. Přes sto velkých šachet, a jak naznačil hejtman Otomanský, "Zde jich leží 37 000", zakládá se asi na pravdě, neboť nejlítější boje byly na začátku války u Krasníku, Sokalu a Rovy Ruské."

1914 - muži z Uhřic v 1. a 4. armádě


Počátkem války měla rakousko-uherská armáda 102 pěších pluků. Každý pěší pluk měl určen doplňovací obvod, z jehož území byl doplňován. Z území Moravy a Slezska bylo doplňováno 8 pluků. Do pole nastupovaly pěší pluky obvykle se třemi prapory, čtvrtý prapor byl přidělen k jiné jednotce. Vesměs to bývala horská brigáda. 


V sídle posádky z dob míru zůstal po odchodu pluku náhradní prapor. Jeho úkolem bylo cvičit povolané zálohy a poté je odesílat je v pochodových praporech na frontu.
Pluk měl přibližně 4 000 mužů, tedy 4 prapory pro 1 000 mužích. Prapor byl rozdělen opět na 4 roty se 250 muži v každé z nich.
Ohněm prvních bojů s Jakubem Poláčkem ve 3. pěším pluku prošli z 28 uhřických mužů mimo jiné také Tomáš Závodský, který padl ke konci válka v Itálii na Piavě a nezvěstný František Živěla. Podle ročníku narození (přičemž nemám žádné doklady) se domnívám, že mezi nimi byl i nezvěstný Štěpán Rozehnal.

Jihovýchodněji od 1. armády prošli boji na frontě v dnešním Polsku i příslušníci 25. zeměbraneckého pěšího pluku v sestavě 4. armády. Pět dnů po Jakubu Poláčkovi tak u Dubu zahynul jiný Jakub - Adamec. Boje zde poznával i František Bělohlávek, pozdější zajatec a legionář, který se konce války také nedožil.

Příběhy Tomáše Závodského a Františka Bělohoubka patří mezi letos "stoleté" a zveřejním je v průběhu června, protože oba zahynuli v průběhu jednoho týdne, každý na jiném konci zběsilého a nesmyslného válečného světa.

Z neuhřických, šel stopami 3. pěšího pluku na haličské frontě vstříc své smrti i Arnošt Červený z Horní Bečvy. Kdoví, jestli s nějakými uhřickými vojáky kdy mluvil. Měl na to čas jen o rok déle něž Jakub Poláček.

Místa, kde zahynuli první dva muži z Uhřic, během prvního měsíce Velké války. Shodou okolností byli oba Jakubové. Zdroj: Mapy.cz

Na mapce jsou vyznačena místa, kde v srpnu 1914 padli dva Jakubové z Uhřic.
 1. Jakub Poláček - u Krašniku, †26. srpna 1914
 2. Jakub Adamec - u Dubu, †31. srpna 1914

Jakub Poláček - nejistý bratranec

Kořeny Jakuba Poláčka míří z Uhřic do okolí Bučovic. Zda se v mužské linii spojují s mými kořeny není přesvědčivě doloženo. Klíčem (a záhadou) je Silvestr Poláček. Jak vidíte níže, rodák z Mouřínova se 28. května 1821 oženil s Anežkou Hudec. Anežka je předek z mého rodokmenu.O příchodu Hudců do Uhřic jsem psal tady

Ovšem můj předek Josef Hudec se narodil Anežce v Uhřicích už 7. dubna 1818. U své svatby je uváděn jako Hudec, nikoliv Poláček. Byl vlastním nebo nevlastním bratrem Václava Poláčka, otce padlého Jakuba?


Zápis narození Josefa Hudce, syna svobodné matky Anežky Hudec. Byl jeho otcem Silvestr Poláček? Z jeho chalupy se sice ženil, ale... Zdroj: MZA, Actapublica, Dambořice, sign. opis 9, str. 209/389.

Když se narodil Václav Poláček, Jakubův otec, měl Josef Hudec 24 let a byl dva roky ženatý. Moc šancí tomu, že byli vlastními bratry nedávám. Potenciálně ztrácím tak tuto větev z rodokmenu a tedy i místa na Bučovicku, kde se rod Poláčků vyskytoval v 18. století a dříve.


Rodokmen Silvestra Poláčka, který je součástí i toho mého, ale s rizikem, že nejde o přímého předka. Zdroj MyHeritage Family Tree Builder 7.2.0 pro Mac.

Po svatbě s Anežkou měl Silvestr Poláček dalších 9 dětí. Prvorozený manželský syn Matěj zemřel 17. září 1850 na tuberkulózu plic jako voják 3. pěšího pluku. Nejmladší syn Václav se stal otcem jiného vojáka 3. pěšího pluku, který padl v bitvě u Krašniku v 26. srpna 1914.

Rodokmen muže, o kterém byl tento článek, Jakuba Poláčka si můžete prohlédnout jako obvykle z mého Dropboxu zde. U Poláčků se mi objevují shody SmartMatch se třemi rodokmeny, ale žádný nejde tak daleko, k Jakubu Poláčkovi. Některé příbuzné či Jakubovy přímé potomky však jistě bude možné najít. A třeba narazí i na tento článek...

Závěrem tedy rekapitulace mužské linie předků Jakuba Poláčka, po jejímž pokračování lze dále pátrat.

(N-narozen, Z-zemřel, O-oddán)

 • O 3.2.1749 Antonín (Antonín) Poláček a Tereza (Jakub) Rozhon, Černčín (nyní je to součást Bučovic)
  • Po smrti manželky Terezy se Antonín Poláček znovu oženil v Nevojicích za Kateřinu Boronovský. Po 7 dětech z prvního manželství, se mu narodilo dalších 7 dětí. Zdaleka ne všechny přežily.
 • N 29.12.1756 Antonín - Antonín Poláček a Tereza, Mouřínov
  • Antonín byl z dvojčat. Jeho bratr a dvojče, Silvestr, zemřel po 9 dnech.
 • O 3.11.1779 Antonín (Antonín) Poláček a Tereza (Jakub) Libenský, Mouřínov č. 34
 • N 18.1.1796 Silvestr - Antonín Poláček a Tereza, Mouřínov č. 47
 • O 28.5.1821 Silvestr (Antonín) Poláček, Uhřice č. 68 a Anežka (Bartoloměj) Hudec, Uhřice č. 56
  • Tři roky před touto svatbou se Anežce Hudec narodil syn Josef (Hudec), můj předek, který se oženil s Cecílií Adamec. Předpokládám, ale nemám potvrzeno, že by jeho otcem mohl být Silvestr Poláček (viz. výše).
 • N 4.2.1842 Václav - Silvestr Poláček a Anežka, Uhřice č. 68
 • O 6.2.1867 Václav (Silvestr) Poláček, Uhřice č. 11 a Kristina (Florián) Navrátil, Dražůvky č. 58 
  • První manželka Václava Poláčka (Marianna, dcera Josefa Čamlíka) podlehla v Uhřicích epidemii cholery v létě 1866.
 • N 19.7.1882 Jakub - Václav Poláček a Kristina, Uhřice
 • O 22.1.1908 Jakub (Václav) Poláček, Uhřice č. 29 a Veronika (František) Bělohoubek, Uhřice č. 99
 • Z 26.8.1914 Jakub Poláček, Krašnik, Polsko

Čest jeho památce!

Památník padlých v Uhřicích. I tento památník fotil Petr Něnička.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Vážím si komentářů od podepsaných čtenářů. Příspěvky můžete komentovat pod každým z nich. Své názory, náměty a dotazy ke stránkám a jejich obsahu prosím směřujte do rubriky "Vaše názory". Děkuji.

LF