14. 6. 2015

Z Jistebníku do Olbramic a Polanky - zamotejte si hlavu

Mathias Fridel z Jistebníku

Jméno Mathias Fridel a počátek 18. století je pro mě ještě zahalen tajemstvím. Rok jsem pracoval s domněnkou, že můj mnohokrát zmiňovaný předek, který přišel do Polanky, panský kočí Mathias Fridel, mohl být z Jistebníku. Když jsem tedy při zkoumání jistebnických matrik poprvé narazil na jméno Mathias Fridel, zmocnilo se mě vzrušení. Že by stopa? Vzrušení ovšem brzy opadlo. Mathias z Jistebníku se ukázal být stopu, která vedla jinam. Mou návštěvou archivu v Olomouci a prozkoumáním indexů k matrikám v Jistebníku tato domněnka padla. Jistebníku jsem dal symbolické sbohem.

Přesto se k Mathiasi Fridelovi z Jistebníku vrátím - kvůli několika stopám. Narodil se okolo roku 1719 (matriky z Jistebníku pro toto období chybí), alespoň podle věku při úmrtí. Jeho manželkou byla Marina z rodu Thomase Fritschera (dnes by jméno nejspíš bylo Tomáš Fryčer). Žili v Jistebníku č. 70. Mathias v Jistebníku nevkročil do 19.století - zemřel 31. prosince 1799. Nemám jeho rodovou linni detailně prozkoumanou, nicméně jsem objevil souvislosti, které se týkají:
 • Olbramic
 • Polanky
 • příbuznosti

Friedelovi a děvčata z Olbramic

Jistebniký Mathias Fridel měl pět dětí, možná více. Jeho prvorozený byl syn Anton. Narodil v Jistebníku (*1755) a vzal si zde o jedenáct let mladší Terezii Wilk (nynější příjmení by bylo Terezu Vlkovou). Rovněž prvorozený syn Antona a Terezie, kterému dostal jméno Josef (*1796), se ještě narodil v Jistebníku. Stejně tak i jeho bratr Jan (*1806).

Mezi roky 1806-1813 však manžele Antona a Terezii Fridelovy s dětmi osud zavedl do Fonovic (něm. Fonsdorf). Tehdy to byla samostatná obec. Dnes jsou bývalé Fonovice součástí Klimkovic. Připomíná je ulice, která vede jižním směrem k Jistebníku a jmenuje se Fonovická.

Bratři Josef a Jan Fridelovi měli jedno společné - namluvili si děvčata z nedaleké vsi Olbramice

Josef Fridel se 6. července 1819 oženil s Kateřinou Rossel, dcerou olbramického rolníka Jana Rossela a Magdaleny Freisler. Svatba je zapsaná v matrice farnosti v Bravanticích.

Zápis svatby Josefa Fridela z Fonovic (něm. Fonsdorf) a Kateřiny Rossel z Olbramic (něm. Wollmersdorf). Zdroj: Matrika Římskokatolické farnosti Bravantice, ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 252, sign. Bi III 6, fol. 78.

Mladší Jan Fridel byl o několik let později, 7. února 1832, oddán s Magdalenou Rypala, dcerou Tomáše Rypaly, domkaře v Obramicích a jeho ženy Magdaleny, rozené Němec. Svatba se odehrála v kostele v Olbramicích. Zápis je proveden v matrice olbramické  farnosti.

Zápis svatby Johanna Fridela z Fonovic (něm. Fonsdorf) a Magdaleny Rypala (psáno Rippal) z Olbramic (něm. Wollmersdorf). Zdroj: Matrika Římskokatolické farnosti Olbramice, ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 315, sign. Bi VIII 3, fol. 70.
Kostel na horním konci obce Olbramice, začaly společně stavět Olbramice a Zbyslavice v roce 1750. Zbyslavice byly k Olbramicím přifařeny. V roce 1865 nechala kostel zvětšit hraběnka Maria Blücher z Wahlstattu. Kostel nese jméno svatého Bartoloměje.

Když jsem se s rodinou přistěhoval do Zbyslavic na Vrchpolí, dcerka začala chodit do Olbramic do školky. Následně v Olbramicích zvládla tamních pět tříd základní školy. Tehdy jsem neřešil, zda jsem či nejsem prvním Friedelem, který s Olbramicemi "má co do činění". Již 10 let však kostel sv. Bartoloměje s pozadím Beskyd tvoří dotváří každodenní krásné panorama našeho výhledu. Je to pohled téměř jako z Wikipedie. Takto totiž uvidíte kostel sv. Bartoloměje v Obramicích na Wikipedii (foceno je z louky před kostelem).

Kostel sv. Bartoloměje, Olbramice. Zdroj: Wikipedia.

Toto je přiblížený pohled na tentýž kostel z terasy našeho domu (foceno při západu slunce, se sluncem v zádech). V pozadí jsou patrny obrysy Beskyd.

Olbramický kostel při západu slunce z terasy našeho domu.


Ani jeden ze jmenovaných párů následně v Olbramicích nežil, jejich místo bylo ve Fonovicích. Je však jisté, že alespoň jeden Friedel se ženil v kostele, na který denně dívám. Napadlo mě proto zjistit, zda jsou rody Mathiasů Fridelů z Polanky a Jistebníku nějak spřízněny.

Opět Polanka

Když jsem dále sledoval stopu rodové větve Mathiase z Jistebníku, objevil jsem to, co se dalo očekávat. Syn páru, oddaného v olbramickém kostele, František Fridel, přesídlil do Polanky. Oženil se tam 1. července 1873 s Genovefou, z rodu Václava Tylečka. Tím se jistebnická větev Friedelů také dostala do Polanky a vstoupila zde do 20. století. Stejně tak se její členové s příjmením Fridel dostali do Václavovic a Lagnova, vsí, jež jsou nyní součástí lázeňského města Klimkovice.

Václavovice byly založeny Janem Václavem z Mönnichu, kmotrem mého prapředka Andrease Fridela, jehož synu Josefovi posléze odkázal 25 guldenů.

Spletitými cestami života poddaných se jedna z rodových linií jistebnického Mathiase Fridela propojila také s rodovou linií polaneckého Mathiase Fridela (panského kočího) také pokrevně. Došlo k tomu roku 1816, v období mezi svatbami bratrů Josefa a Jana Fridelových s olbramickými děvčaty.

Událostí, která spojila krev obou rodových linií, byl sňatek Antona Fridela s Annou Marií Tyleček dne 29.9.1816..

29. září 1816 byli na faře v Klimkovicích oddáni Anton, syn Thomase Friedla, domkaže z Polanky (19 let) a Marianna, vdova po Franzi Ličkovi, domkaři v Janovicích (28 let). Zdroj: Zdroj: Matrika Římskokatolické farnosti Klimkovice, ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 289, sign. Bi VI 13, fol. 3.

Pro představu ještě ukážu stručně obě rodové linie. Tady je linie od Mathiase Fridela z Polanky k Antonu Fridelovi:

Mathias Fridel (*??? - †???) - můj přímý předek
 • O ??? - Anna, ???
Andreas Fridel (*1735, Polanka - †1797, Polanka) - můj přímý předek
 • O 1761 - Kateřina, roz. Kubicza/Kubica (Polanka)
Thomas Cajetanus Fridel (*1770, Polanka - †1837, Polanka)
 • O 1792 - Anna, roz. Kuča, Stará Bělá
Anton Friedel (*1799, Polanka - †1860, Polanka)
 • O 1816  - Anna Maria, roz. Tyleček, Polanka (dcera Marianna - †1820)
 • O 1818 Johana Clara, roz. Hula, Polanka (6 dětí)
 • O 1833 - Mariana, roz. Röder, Harty (7 dětí)


Zde je rodová linie od Mathiase Fridela z Jistebníku k Anně Marii Tyleček:

Mathias Fridel (*???, Jistebník - †1799, Jistebník)
 • O ??? - Marina, Jistebník
Marianna Fridel (*1756, Jistebník - †1813, Polanka)
 • O 1778 - Fabián Tyleček, Polanka
Anna Maria Tyleček (*1786, Polanka - †1818, Polanka)
 • O 1809 - Mathias Gellnar, Janovice (bez dětí)
 • O 1811 - Franz Lička, Hošťálkovice (3 dcery)
 • O 1816 - Anton Friedel, Polanka (dcera Marianna - †1820)

2x vdovou, 2x vdovcem

Anna Maria byla v době sňatku s Antonem Fridelem už dvojnásobnou vdovou. Díky prvnímu manželovi, Mathiasu Gellnarovi, se objevila v Janovicích. Zůstali bezdětní. Pak měla holčičku a dívčí dvojčátka s druhým manželem, Františkem Ličkou z Hošťálkovic. S ním žila v Janovicích. Na jaře 1916 podruhé ovdověla a zůstala se třemi malými děvčátky.

Vdova Maria Anna byla o 13 let starší než její třetí manžel Anton Fridel (věk u oddávek ve starých matrikách se někdy liší až o pět let oproti skutečnosti). Jejich manželské štěstí trvalo necelé dva roky. Roku 1817 se jim narodila dcera Marianna. V roce 1818 Anton ovdověl a o dva roky později zemřela také malá Marjánka. To už měl Anton Fridel druhou ženu a s ní čerstvě i dcerku Apolonii.

Pokrevní spojení jistebnické větve Friedelů s "mou" rodovou větví polaneckých Friedelů tak skončilo po přeslici v roce 1820. Nemělo dlouhého trvání. 

Antona Fridela potkal podobný osud jako jeho první ženu - také během života dvakrát ovdověl. Se svou první ženou Marií Annou štěstí neměl, protože jejich dcera Mariana zemřela. V dalších dvou manželstvích však Anton Fridel zplodil 13 dětí. 

V Olbramicích se ženil Jan Fridel z Fonovic - stal se mým velmi vzdáleným formálním příbuzným. Na druhou stranu potomci Antona Fridela z Polanky jsou mými vzdálenými bratranci, s nimiž mám společné předky - Andrease Fridela (panského hajného) a jeho otce Mathiase (panského kočího).

Popletl jsem vám hlavu?

Matriky ukrývají mnohé zapeklité osudy a příběhy. Někdy z nich jde až hlava kolem. Zjednodušeně to lze odbýt větou o tom, že "všichni jsme příbuznými se všemi". Rozplétat některá spojení je ovšem zdrojem poučení, zábavy i překvapivých objevů a souvislostí. Třeba toho, jak se po několika generacích spojí rodové linie bývalých sourozenců. Takových případů také několik mám a i na ně v příspěvcích dojde.

Někdy mě k takovým příběhům přivede náhoda, jindy nutnost zkoumat z nějakého důvodu souvislosti či snaha najít čitelnější zápis v matrice.

Chcete-li si prohlédnout rodokmen potomků Mathiase Fridela z Jistebníku, tzv. rozrod, můžete si jej stáhnout zde. Jak jsem poznamenal v úvodu, není to hlavní větev mého pátrání, proto je v mnohém neúplný. Ukazuje nicméně některá spřízněná příjmení a místa.


Žádné komentáře:

Okomentovat

Vážím si komentářů od podepsaných čtenářů. Příspěvky můžete komentovat pod každým z nich. Své názory, náměty a dotazy ke stránkám a jejich obsahu prosím směřujte do rubriky "Vaše názory". Děkuji.

LF