4. 6. 2015

9.6.2015 - Mezinárodní den archivů

Co se vám vybaví ve spojitosti se slovem ARCHIV? Co slyšíte? Co vidíte? Co cítíte za vůně? Co vnímáte dotykem?... Kdy jste (poprvé či naposled) byli v archivu?

Archeion a archivum

Podle Etymologického slovníku jazyka českého z roku 1968 od Václava Machka, pochází latinské archivum (místo pro uložení listin) původně z řeckého archeion (= vládní budova). Kupříkladu pro Zemský archiv Opava je to pravda. 

Do Opavy byl v roce 1625 povolán jezuitský řád a v roce 1630 zde bylo založeno jezuitské gymnázium. Původní budova jezuitské koleje v dnešní Sněmovní ulici byl mezi roky 1711-1723 přestavěna do barokní podoby. To bylo v letech těsně před příchodem Mathiase Fridela do Polanky. Když byl v roce 1773 jezuitský řád zrušen, připadla budova i s gymnáziem slezským stavům. V roce 1814 tu vzniklo muzeum (dnešní Slezské zemské muzeum). Od roku 1853 budova sloužila Slezskému zemskému sněmu - stala se tedy vládní budovou. Nyní je v této budově sídlo Zemského archivu, jedné z mých "domovských stanic" rodopisného bádání.

Budova Zemského archivu, Sněmovní 1, Opava

Díky pokročilé digitalizaci v Zemském archivu Opava jsem do této budovy ve Sněmovní ulici č. 1 poprvé vstoupil (až) 25.5.2015 a znovu 1.6.2015. A za pár dnů...

9. června 2015 je Mezinárodní den archivů.

Máte-li zájem si procvičit angličtinu (ruštinu, němčinu, španělštinu...), navštivte stránku International Council on Archives, věnovanou této mezinárodní události.

Bez archivu bych se nedozvěděl nic o svých předcích a další zajímavé detaily. Při své první osobní návštěvě v badatelně ZA Opava jsem například zjistil, že:
  • svobodný pán Jan Václav z Mönnichu, na Polance, Jistebníku, Studénce, Raduni, Rychvaldu, Hažlachu a Záblatí, ve svém posledním pořízení z roku 1787, odkázal 25 guldenů Josefu Friedelovi, synu panského hajného Andrease Friedela, kterému byl Jan Václav v roce 1735 za kmotra. (Při další návštěvě jsem z dokladů v pozůstalostním řízení ověřil, že tato suma byla Josefu F. řádně vyplacena).
  • 25.3.1933 byla v bytě mého děda Aloise Friedela v Moravské Ostravě - Hulvákách provedena bezvýsledná domovní prohlídka, na základě udání a podezření z pašování a přechovávání zbraní. (V Archivu města Ostravy mi pak pan Barcuch sdělil, že Tomáškova 265, kde Alois F. ve 40. letech minulého století bydlel, je dnešní Varšavská ul. č. 10).
Archivy skrývají bezpočty různých zaznamenaných útržků osudů a příběhů. Uchovávat tyto střípky minulosti je jejich účel.  

Mezinárodní den archivů je příležitostí pro veřejnost, aby se seznámila s archivy, jejich zákulisím a prací archivářů, která díky technologiím digitalizace a Internetu získala nový rozměr. Otevřela milionům lidí přístupnější cestu ke zkoumání vlastních kořenů a hledání příběhů. Umožnila jim poodhalit svou minulost, historii a její okolnosti. A to je super! Stojí za to si připomenout slavný citát amerického filozofa a spisovatele španělského původu, George Santayany (1863-1952)

Ten, kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat.

Mezinárodní den archivů je v České republice spjat s mottem

Archiv - křižovatka mezi minulostí a budoucností

Vnímám to jako symboliku také pro své dva zánovní blogy - genealogický, který čtete a blog, nazvaný Život 50+ (má naznačovat budoucnost). Shodou okolností jsem i na něm už o archivu psal.

K návštěvě archivu vás chci inspirovat.

Tipy na výlet za poznáním archivů

Pokud se rozhodnete udělat si 9.6.2015 výlet, mám pro vás adresy a odkazy na archivy, s nimiž se při své rodopisném dobrodružství setkávám.
  • Zemský archiv Opava, Sněmovní 1, Opava
  • Vojenský ústřední archiv a Vojenský historický archiv, Pilotů 217/12, Praha-Ruzyně

Poděkování

Jsem rád, že na tomto místě mohu poděkovat všem pracovníkům archivů za jejich práci. V mém případě se to týká nejvíce paní Ivany Gebauerové ze Zemského archivu Opava, pana Jana Zámečníka z Vojenského ústředního archivu, pana Antonína Barcucha z Archivu města Ostravy.

Mé díky patří i matrikářkám - zejména paní Lence Chalupové z Obecního úřadu (OÚ) v Žarošicích a matrikářkám z OÚ Horní Bečva, ÚMOb* Ostrava-Vítkovice, ÚMOb Ostrava-Jih a ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz. Nejnověji paní Ľudmile Iskierkové, matrikářce Obecního úřadu v Rabči na Oravě. Velmi oceňuji vstřícnost, ochotu a laskavost všech jmenovaných, milých paní z matrik.


* Úřad městského obvodu


Žádné komentáře:

Okomentovat

Vážím si komentářů od podepsaných čtenářů. Příspěvky můžete komentovat pod každým z nich. Své názory, náměty a dotazy ke stránkám a jejich obsahu prosím směřujte do rubriky "Vaše názory". Děkuji.

LF