31. 5. 2015

Našel jsem sám sebe

Chlapi od A do Z - Curriculum Vitae (historický běh života)

Tak jako se klikatí řeka Odra, jejíž oba břehy jsou součástí mého života, tak se klikatě vinou osudy mého rodu a zápisy v matričních knihách narozených. Tady je stručné potvrzení od A do Z,
od Andrease ke Zdeňkovi.

Povodí řeky Odry v ČR. Zdroj: Moravské Karpaty.cz

Mým nejstarším předkem zůstává známy-neznámý Mathias Fridel, poddaný, panský kočí, který se narodil pravděpodobně mezi roky 1690-1710 a v Polance se usadil kolem roku 1734.

Zatím mým prvním doloženým předkem, s datem křtu 17. listopadu 1735, je Andreas. Narodil se už v Polance, která byla v té době součástí Opavského knížectví, rozdrobeného historického Slezska v Habsburské monarchii. Té vládl Karel VI.

Zápis křtu - Andreas Fridel. Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 278, sign. č. Bi VI 2, snímek 57.

Další můj předek byl pokřtěn 7. března 1765 jako Joseph. Narodil se v Polance v Opavském knížectví, součásti Habsburské monarchie. Té tehdy vládla rakouská arcivévodkyně Marie Terezie (Maria Theresia Walburga Amalia Christina) a Josef F. byl její poddaný.

Zápis křtu - Josephus Fridl. Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 279, sign. č. Bi VI 3, snímek 27.

Můj  praprapraděd se narodil v Polance č. 2, v rakouském Slezsku, součásti Habsburské monarchie. Byl pokřtěn 14. února 1802, jako Valentinus Joanes/Valentin Johann (Valentin Jan) a byl poddaným rakouského císaře Františka I. Rakouského.

Zápis křtu - Valentinus Joanes Fridel. Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 336, sign. č. Bi X 1, snímek 45.

Můj prapraděd se narodil 29. května 1843 v Polance č. 2 v rakouském Slezsku, součásti rakouského císařství, jako poddaný rakouského císaře Františka I. Dobrotivého. Prapraděd byl pokřtěn jako Anton.

Zápis narození a křtu - Anton Friedel. Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 337, sign. č. Bi X 2, snímek 22.

Můj praděd se narodil 12. října 1871 v č. Polance 168, součásti Slezského vévodství v Rakousko-Uhersku. Byl pokřtěn 15. října jako Antonín. Monarchii Rakousko-Uhersko v té době vládl rakouský císař Ferdinand Josef I.

Zápis narození a křtu - Antonín Friedel. Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 338, sign. č. Bi X 3, snímek 69.


Můj děd se narodil 15. května 1909 v Polance č. 255, součásti Slezského vévodství v Rakousko-Uhersku. Byl pokřtěn 23. května jako Alois. Mocnářem doby byl rakouský císař Karel I.

Zápis narození a křtu - Alois Friedel. Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 11942, sign. č. Bi X 13, snímek 262.

Můj táta se narodil 10. srpna 1940 v Ostravě - Vítkovicích, součásti Protektorátu Čech a Moravy. Rodiči byl pokřtěn 17. srpna jako Zdeněk Alois. Státním prezidentem nešťastné doby byl Emil Hácha.


Zápis narození a křtu - Zdeněk Alois Friedel. Zdroj: ÚMOb Ostrava-Vítkovice, matrika narozených.
To je doložená mužská linie mých přímých předků.

Našel jsem sám sebe

V pondělí 25.5.2015 mě při cestě do Ostravy napadlo zajít si ve Vítkovicích na matriku a získat kopii zápisu svého narození. A tak se stalo - našel jsem sám sebe. Zápis o narození se ukrývá ve velké rudé matriční knize. Jak příznačné pro tu dobu.

Zápis narození - Libor Friedel. Zdroj: ÚMOb Ostrava-Vítkovice, matrika narozených.

Tak teď už o sobě něco vím. Jmenuji se Libor, narodil jsem se 31. května 1964 v porodnici ZÚNZ (Závodní ústav národního zdraví - nemocnice spadala pod Vítkovické železárny Klementa Gottwalda) v Ostravě - Vítkovicích jako občánek Československé socialistické republiky. Pokřtěn jsem nebyl. Prezidentem v té době byl člen KSČ Antonín Novotný.

Pro zajímavost - Mezi svými přímými předky mám dva, kteří se také narodili nebo byli křtěni 31.května:
  • v roce 1786 na Prostřední Bečvě Marina Mikulec, později provdaná za Jiřího Zetochu (prabába mého praděda Josefa Tovaryše (*1892 - †1966))
  • v roce 1749 v Polance Jan Dluhoš (praděd mého praděda Antonína Friedela (*1871 - 1935))

A jaká je žhavá současnost v roce 2015?

Platí od 1.6.2015

Jako obvykle - úplně jiná. Žiji ve Zbyslavicích, na území historického Slezska, s výhledem na Beskydy a Moravskou bránu. Obec je součástí okresu Ostrava v Moravskoslezském kraji. Jsem občanem České republiky, která je členem uměle vytvořené Evropské unie. Prezidenty ČR a EU vynechávám.

Mám 300 let historie rodu v zádech a mohu se vydat do života 50+. "Neboť...každý kdo hledá, nalézá..." (Matouš 7:8). Hledám a něco už jsem našel.

Hledat můžete i vy - sami v sobě a v archivech. V úterý 9.6.2015 připravují archivy Mezinárodní den archivů. Rezervujte si čas třeba na výlet do některého z nich. Za pár dnů zde naleznete článek, věnovaný tomuto dni a archivům.


Žádné komentáře:

Okomentovat

Vážím si komentářů od podepsaných čtenářů. Příspěvky můžete komentovat pod každým z nich. Své názory, náměty a dotazy ke stránkám a jejich obsahu prosím směřujte do rubriky "Vaše názory". Děkuji.

LF