23. 5. 2015

Sbohem, Jistebníku

Bádání

V závěru článku z 8.4.2015 jsem odhalil záměr dokončit pátrání v matrikách obce Jistebník. Ve čtvrtek 21.5.2015 se tak stalo. Poprvé při svém hledání kořenů jsem navštívil badatelnu archivu. Bádal jsem ve Státním okresním archivu v Olomouci (SOkA Olomouc), který spadá pod Zemský archiv v Opavě. Dokonce jsem k tomu napsal krátkou úvahu na svém blogu 50+. Najdete tam i fotku archivního svazku matrik, které jsem zkoumal. Nejprve jsem byl v badatelně sám, při mém odchodu už tam bádal další návštěvník.

Badatelna SOkA Olomouc. Zdroj: vlastní foto.

Když jsem v rukou držel zažloutlý ruční papír, popsaný před 300 lety, měl jsem rozechvělý pocit. Jistebník (něm. Stiebnig) je sousední vesnice Polanky. Její znak obsahuje klíče a rybu. Symbolicky jsem chtěl ulovit velkou rybu v podobě narození Mathiase Fridela nebo jeho svatby s Annou. Byl by to klíč k příchodu rodu Friedelů do Polanky někdy těsně před rokem 1734. Byla to jedna z mých pracovních hypotéz.

Znak obce Jistebník. Zdroj: Wikipedia

První písemná zmínka o Jistebníku, místu rybničního podnikání, pochází z roku 1373. První matriky jsou k dispozici od pobělohorské doby z roku 1653. Bohužel matriky z kritického období počátku 18. století se dochovaly jen torzovitě, některé v opisech. Zápisy o narození a svatbách, jsou dochované pouze z let 1700, 1702, 1703, 1709, 1710, 1714, 1720, 1721 a od roku 1723. 

Friedelovi a Jistebník

Na počátku 18. století žilo v Jistebníku více rodin Friedelů či Früdelů, včetně páru Thomas Fridel a Margaretha. Těm se např. 20.5.1725 narodily (ještě v Jistebníku) dvojčata Adam a Eva. Další jejich dcerou byla Juliana (*13.2.1731). Její narození je prvním doloženým narozením někoho z Friedelů v Polance. Půlrok předtím, 21.9.1730, jim zemřel syn Adam. To je vůbec první zmínka o příjmení Fridel v polaneckých matrikách. V případě Thomase a Margarethy lze přechod  Jistebníku do Polanky vystopovat. Margaretha zemřela v Polance v roce 1755. Tuto rodovou linii jsem dále nesledoval.

Dalším jistebnickým párem (a mými vzdálennými předky-příbuznými), který měl potomky v Polance byl Mathias Fridel a Marina. Tento Mathias se narodil v Jistebníku kolem roku 1719. S Marinou se v Jistebníku také 4.6.1754 oženil. I jejich prvorozený syn Antonius (Antonín) se narodil (1755) a oženil (1795) v Jistebníku. Zemřel (1837) však už ve Fonovicích č. 23, stejně jako jeho manželka Theresia z rodu Valentina Wilka. Této rodové větvi věnuji některý z dalších příběhů. Stopy totiž vedou i do Olbramic. Manželka a já bydlíme 10 let v sousedních Zbyslavicích a do Olbramic chodila naše dcerka Monička do školky a na 1. stupeň ZŠ, takže je to trochu osobní...

O hledanám manželském páru mých přímých předků - Mathias Fridel a Anna - jsem žádnou zmínku v matrikách nenašel. Teoreticky existuje možnost shody okolností, že všechny zmínky o nich jsou v matrikách zrovna z těch let, které se nedochovaly. To je ovšem vratká teorie.

Ještě jsem učinil pokus přímo v Jistebníku. Nahlédl jsem do indexů matrik narozených a oddaných, které jsou zde od roku 1725. Marně. Můžete se podívat sami.

Jistebník - index narozených, písmeno F, 1725-1769. Zdroj: OÚ Jistebník, index narozených (1725-1949), sign. Bi V 11 (Římskokatolická fara Jistebník, katolická matrika).

Nečekanou informací pro mě bylo, že v současné době už v Jistebníku žádný Friedel nežije, resp. jeden se tam teď přistěhoval. (Podobné to je i ve Velkých Albrechticích). Čest Jistebníku zachraňuje můj táta, který tamní rybníky rád fotí. Nahlédnout na jeho krásné fotky můžete třeba zde.

Zatím tedy "Sbohem, Jistebníku".

Nový příběh je na obzoru

Zkoumáním Jistebníku jsem naplnil dva ze tří záměrů, zveřejněných v závěru článku z 8.4.2015. Byl jsem však v Jistebníku autem a ne na kole. Zbývá ještě bod, týkající se rodu pánů z Mönnichu.

Moje hypotéza vychází z úvahy, že Mathias Fridel sloužil pánům z Mönnichu. Mezi majitele obce Jistebník patřili v době, která mě zajímá, Želečtí z Počenic a posléze Larisch-Mönnichové. Oba rody byly s Mönnichy spřízněny. A z historie Polanky je známo, že na počátku 18. století získali Horní Polanku Mönnichové, kteří založili osady Václavovice, Fonovice a Janová.

Zkusil jsem se zahloubat do zápisu o úmrtí Anny, manželky mého tajuplného předka Mathiase. Předtím jsem to neudělal, spokojil jsem se s datem 29.10.1771. 

Detail zápisu o úmrtí Anny Fridel. Zdroj: ZA Opava, Archivní Vadamecum, inv. č. 279, sign. Bi VI 3, folio 240.

Je zde napsáno, že ve věku 77 let zemřela "Anna Uxor Mathias Fridel quondam aurige Perillustr Dominum polanense".

Můj osobní komplikovaný překlad přes Google a francouzsko-latinsko-anglické slovníky zní:

Anna, manželka Mathiase Fridela bývalého vozataje Ctěného Pána Polanky

WOW!!! JUPÍ!!! Správný genealog se nemůže spokojit jen s datem. Musí hned luštit i další podrobnosti a detaily.

Možná proto měl Mathias za kmotry svých prvních dvou synů v Polance pány z Mönnichu! Nejprve to byl Gottfried z Mönnichu (kmotr Mathiase Gottfrieda Fridela, křtěného 24.3.1734 v Polance) a pak Jan Václav z Mönnichu (kmotr Andrease Fridela, mého přímého předka, křtěného 17.11.1735 v Polance). On je vozil v kočáru = cestoval. Nevím odkud a kam, avšak stopu mám. Poodhaluje ji historie zámku v Polance - Gottfried Alexander z Mönnichu byl manželem Marie Heleny Kláry Želecké z Počenic. Polanku získali v roce 1719... 

Téma se rýsuje  - MÖNNICHOVÉ

A místa? Wróclaw (Polsko), Maniów Wielki (Polsko), Opava, Rychvald, Raduň, Studénka, Hažlach (Polsko), Záblatí (nyní část Bohumína)... A samozřejmě Polanka a Jistebník.

Proč? Je zde totiž ještě jméno Kašpar Alexandr z Mönnichu, kníže a zemský stav Slezského vévodství. Mám o něm zmínku k roku 1684 z almanachu Slezské šlechty.

Tak někdy příště... (Za chvíli jedeme s manželkou na výlet do Raduně na zámek.)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Vážím si komentářů od podepsaných čtenářů. Příspěvky můžete komentovat pod každým z nich. Své názory, náměty a dotazy ke stránkám a jejich obsahu prosím směřujte do rubriky "Vaše názory". Děkuji.

LF