27. 4. 2018

Bernard Válka (*1877 - †1916) - ve Velké válce, ve vysokých horách... (?)

Příběh tohoto muže není "uhřický". Upřímně řečeno, nevím, proč se jeho jméno objevilo na uhřickém památníku. Bernard Válka je zástupcem rodu ze Žarošic a jeho život se sousedních Uhřic dotýká pouze letmo. Nejasnost prohlubuje i fakt, že jméno Bernard Válka najdeme také na památníku obětem Velké války právě v Žarošicích. Tam je u něj za křížkem datum 10.9.1917 (v Uhřicích jen 1917, stáří 40 let). Obdobné "zdvojení" platí také u Klementa Halíře a Františka Buchlovského, jejichž jména najdeme na památnících jak v Uhřicích, tak v Žarošicích..

Jedna část seznamu padlých a nezvěstných z válečného hrobu č. CZE-6210-13876 v Žarošicích. Je na ní také jméno Bernarda Války. Zdroj: Spolek pro vojenská pietní místa. Fotil Petr Něnička z Vlkoše.

Bernard Válka (první)

Válka. Jakoby měl svůj osud vetkán do příjmení, které nosil. Válka se mu stala osudovou a osudnou, konkrétně zřejmě vysoké hory na italském bojišti. To však předbíhám.

Bernard se v Žarošicích narodil i oženil. Narodil se 20. srpna 1877. Slovo "první" je na místě. O rok později (16. srpna 1878) se v Žarošicích totiž narodil další Bernard, který nosil příjmení Válka. Nebýt zdvojení na památnících, asi bych ani po zápisech a rodokmenu Bernarda Války (druhého) nepátral. Oba tito Bernardové měli (jak se dá očekávat) společného předka - Antonína Válku (*1775 v Žarošicích).

O správnosti, který Bernard Válka ve Velké válce zahynul, rozhodl žlutý kartotékový lístek, který datum narození padlého Bernarda Války uvádí. Je to 20. srpen 1877. Narodil se do rodiny Martina Války a Anežky z rodu Jakuba Gottwalda z Ruprechtova (mezi Vyškovem a Blanskem). Matka Anežka byla už podruhé vdaná, její první muž, František Podloucký, zemřel (1. září 1866) po čtyřletém manželství v roce 1866. Následující rok (4. března 1867) si vdova Anežka vzala Martina Válku.

Do nového manželství přivedla dvouletou dcerku Mariánu. Jak už to někdy bývá v životech lidských, osudy jsou nevyzpytatelné a přináší otazníky pro naše představy, domněnky a fantazie. V případe Martina Války a vdovy Anežky to byl fakt, že už šest měsíců po svatbě se jim narodila dvojčata - Matouš a Františka.

Bernard Válka se podle zápisu v matrice oddaných ženil se jako záložník 3. pěšího pluku. Jeho manželkou se 6. listopadu 1901 stala Ludmila. Příjmení Bělohoubek dávalo tušit spojení s bratry Bělohoubkovými, kteří se z Velké války nevrátili. Ludmila, Václav i František měli společného předka, Josefa Bělohoubka (*1783-†1838). V rodokmenu Ludmily najdeme i mlynáře - Josefa Figuráka ze Strážovic nedaleko Kyjova (byl jejím dědečkem) a jeho otce Viktorina Figuráka.

Z dostupných on-line matrik lze potvrdit, ře se Bernardovi a Ludmile v roce 1902 narodil prvorozený syn Emil. Stal se kolářem ve Zlíně. V roce 1929 se oženil na Velehradě s Josefou Holou a sezdán byl s příjmením nikoliv Válka, ale Válek.

Je pravděpodobné, že Bernard Válka měl kromě syna Emila i další děti, a tím pádem je zde pravděpodobnost, že potomci Bernarda Válka žijí. (Čtete-li náhodou tento článek, prosím ozvěte se.)

Tak jako se relativně brzy po sobě v Žarošicích narodili dva Bernardové s příjmením Válka, tak se stalo i v případě úmrtí.

17. května 1916 zemřel v Žarošicích Bernard Válka "senior", otec Bernarda Války (druhého). Stalo se v Žarošicích. No a 10. říjen 1916 je dnem, kdy padl "náš" Bernard Válka, postava tohoto medailonku. A kde? Na italském bojišti.

Jistým paradoxem o jehož příčinách nemám žádné podrobné informace je, že otec manželky Bernarda Války, rodák z Uhřic František Bělohoubek, který se živil jako nádeník, zemřel v Žarošicích 26. listopadu 1911 jako žebrák. Bylo mu 80 let.

Bernard Války na původní fotografii z uhřického památníku. Zdroj: OÚ Uhřice


Tyrolský myslivec?

Ročník 1877, což byli již vycvičení domobranci, byl povolán "do zbraně" ihned po vyhlášení mobilizace (muži ročníků 1876-1881. Jak tomu přesně u Bernarda Války bylo nevím, protože kmenový list byl skartován. Prezenř'ční tříletou vojenskou službu si "okroutil" v letech 1898-1901 ženil se jako čerstvý "záložák". 3. pěší pluk byl obvyklou jednotkou pro mladé muže z Uhřic a širého okolí.

Ze žlutého kartotékového lístku vyplývá, že v době smrti byl Bernard Válka domobraneckým vojínem u pluku tyroských myslivců č. 1. nemám odpověď na to, jak se k tyrolským myslivcům Bernard dostal. Bylo to německé a rakouské pěchotní vojsko speciálně uzpůsobené pro pohyb a boj v horském terénu. 

Kartotékový lístek Bernarda Války z kartotéky padlých v 1. světové válce. Zdroj: Vojenský ústřední archiv

Pokud při hledání místa, kde mohl Bernard Válka přijít o život vezmu tento údaj jak "bernou minci", byl první pluk tyrolských myslivců byl součástí 180. pěší brigády v sestavě 8. pěší divize (8 ID) ve XX. sboru (XX Korps) 11. armády. Důkaz nám poskytne publikace ÖULK, díl 5 v letáku č. 7. Zde je kopie horní části šesté strany dokumentu o rozložení vojenských jednotek.

Informace o zařazené 180. pěší brigády (180 IBrig) s plukem tyrolských polních myslivců. Platilo pro srpen a září 1918. Zdroj: ÖULK, díl 5, 1915, leták č. 7, strana 6

Nejprve byla podle data úmrtí má první úvaha ta, že Bernard Válka zahynul během nic neřešící 8. bitvě na Soči (10. - 12. října 1916). Zařazení u tyrolských polních myslivců situaci mění. V době Bernardovy smrti divize operovala sice také na jižní italské frontě, ale vysoko v horách v okolí Monte Toraro a Monte Maggio. Opět o tom svědčí mapy z publikace o poslední rakousko-uherské válce (ÖULK). Odpovídá to i bojovému poslání tyrolských císařských myslivců - operovat v horském terénu. Zde šlo n nadmořskou výšku těsně pod 2000 m n. m.

Poloha 180. pěší brigády s plukem tyrolských myslivců. Ve vysokých horách jižního Tyrolska vyhasl život Bernarda Války (stav v červnu 1916). Zdroj: ÖULK, díl 4, leták č. 28.

Co se přesně v polovině října 1916 odehrálo, to je těžké odhadovat. Boje, které se ve vysokých horách odehrávaly, byly boji pozičními. Odehrávaly se dělostřelecké "přestřelky" i v ofenzivách boj muže proti muži.

ÖULK (5. díl) se zmiňuje o těžkých bojích tyrolských myslivců mezi 10. až 16. říjnem 1916. První pluk zde vyvinul kole 10. října nadlidské úsilí, ale v bojích ztratil přes 3/4 svých vojáků. Následovalo několik dní špatného počasí, kdy se vojáci snažili najít své padlé a své zničené zbraně. Pravděpodobně byl takto nalezen i Bernard Válka. Pohřben byl v místě bojů.

Historie těchto dnů je známa jako boje o průsmyk Pasubio, o něco jižněji než je na mapce výše z června 1916. Jeden ilustrační obrázek.

Ilustrační obrázek ukazuje rakousko-uherské vojáky v roce 1915 při "dobývání výšek" v tzv. Bílé válce v Dolomitech. To byla "výsada" třeba i tyrolských myslivců - horolezecké výkony, těžká technika, boj muže proti muži... Vše nasvědčuje tomu, že mezi nimi byl i Bernard Válka.

Zdroj: Smithsonian.com

Rakouskou linii připomínají kříže na Monte Pasubio. Byla to opravdu "bílá válka".


Zdroj: Smithsonian.com

V souvislosti části Evropy a masivu Alp na severu Itálie vyniká místo, kde Bernard Válka ze Žarošic zahynul jako jedna z obětí Velké války. Jsou to místa kam se jezdí nyní (nejen) lyžovat. Na mapě je patrný i Istrijský poloostrov v Chorvatsku, kam pro změnu jezdí mnoho českých turistů k moři.

Místo posledního odpočinku Bernarda Války, pohřbeného na bojišti. Zdroj: Mapy.cz

Podle databáze VÚA se ze Žarošic stal v průběhu Velké války nezvěstným ještě Jan Válka, narozený 24. června 1893 v Žarošicích č. 60 žarošickému obuvníkovi Havlovi Válkovi a Antonii, rodem Norberta Trávníka.

Válka (i Válek?)

Vše podstatné v mužské otcovské linii Bernarda Války se odehrávalo v Žarošicích. Zde naleznete úvodní rodokmen Bernarda Války. V případě zájmu o rodokmen jeho manželky Ludmily, rozené Bělohoubek, m prosím kontaktujte.

(N-narozen, Z-zemřel, O-oddán)
 • N 16.1.1775 Antonín - Pavel Válka a Marina, Žarošice č. 56
 • O 10.11.1802 Antonín (Pavel) Válka. Žarošice č. 10 a Marianna (Alexandr) Hruška, Žarošice č. 9
 • N 10.12.1811 Tomáš - Antonín Válka a Marianna, Žarošice č. 10
 • O 13.1.1836 Tomáš (Antonín) Válka, Žarošice č. 10 a Eva (Josef) Kellner, Žarošice č. 61
 • N 10.11.1836 Martin - Tomáš Válka a Eva, Žarošice č. 37
 • O 4.3.1867 Martin (Tomáš) Válka, Žarošice č. 36 a Anežka (Jakub) Gottwald, Žarošice č. 12
  • Anežka, rodačka z Ruprechtova, byla vdova pro Františku Podlouckém ze Žarošic.
 • N 20.8.1877 Bernard - Martin Válka a Anežka, Žarošice č. 39
 • O 6.11.1901 Bernard (Martin) Válka, Žarošice č. 42 a Ludmila (František) Bělohoubek, Žarošice č. 49
 • N 18.9.1902 Emil - Bernard Valka a Ludmila, Žarošice č. 49
  • Prvorozený syn.
  • Při svatbě (1929) je uveden jako Emil Válek.
 • Z 10.10.1916 Bernard Válka, italské bojiště 

Čest jeho památce!

Památník padlých v Uhřicích. I tento památník fotil Petr Něnička.


Žádné komentáře:

Okomentovat

Vážím si komentářů od podepsaných čtenářů. Příspěvky můžete komentovat pod každým z nich. Své názory, náměty a dotazy ke stránkám a jejich obsahu prosím směřujte do rubriky "Vaše názory". Děkuji.

LF