16. 4. 2015

4 pradědové, kteří vstoupili do XX. století

Hra čísel

Jednoduchá matematika a logika tzv. vývodu předků říká, že každý máme jednoho mužského předka jako rodiče, 2 mužské prarodiče (2. generace předků, dědové), 4 mužské praprarodiče (3. generace, pradědové) atd. S každou další genercí se počet mužských předků zdvojnásobuje.
 • 4. generace - 8 mužských předků
 • 5. generace - 16
 • 6. generace - 32
 • 7. generace - 64
 • 8. generace - 128
 • 9. generace - 256 mužských předků ...
 Další zdvojnásobení nastává při započtení žen.

Antonín, Metoděj, Josef a František

Mí čtyři pradědové, mužští předci ve 3. generaci byli:

Záznam o narození Antonína Friedela 12.10.1871. Zdroj: ZA Opava, Římskokatolická fara Polanka n. Odrou, matrika N (1865-1880), sign. Bi X 3, inv. č. 338, fol. 68.

Záznam o narození Matoděje Rozehnala 4.7.1879. Zdroj: MZA Brno, Římskokatolický farní úřad Dambořice, matrika N (1847-1883), sign. 5208, fol. 235-236. Acta Publica.

Záznam o narození Josefa Tovaryše 20.12.1892. Zdroj: Obecní úřad Hutisko-Solanec, Řimskokatolická fara Hutisko, matrika N (1880-1922), sign. VM V 31.

Záznam o narození Františka Tomise 2.4.1899. Zdroj: ZA Opava, Římskokatolická fara Vítkovice, matrika N (1896-1900), sign. MO VII 14, inv. č. 1933, fol. 415.

Na Františka Tomise si pamatuji, mám s ním i fotografii. Byl vysoký, štíhlý, měl šedivé vlasy sestřižené na ježka.

Josef Tovaryš zemřel, když mi byly dva roky. Zažil jsem ho, ale z útlého dětství si žádnou vzpomínku nevybavuji.

Metoděj Rozehnal a Antonín Friedel, shodou okolností předci ze strany mého táty, jsou tajuplnější. Nezažil jsem je já, své dědy nezažil ani můj táta. Antonín Friedel zemřel v roce 1935, Metoděj Rozehnal zemřel v 1. světové válce, v roce 1918.

Život zmiňovaných čtyř pradědů pokrývá téměř 100 let. Nejmladší (František), zemřel 22 dnů před dovršením 100. výročí narození nejstaršího praděda, Antonína Friedela. 

Mezi nejstarším a nejmladším z mých pradědů byl věkový rozdíl 28 let. Teoreticky mohli být věkově jako otec a syn. Však také Antonín vstoupil do nového století ženatý a měl již dva syny - Františka a Antonína.

Všichni čtyři pradědové měli společné to, že zažili přelom století. Vstoupili do XX. století. Prožili poté i Velkou válku, která jejich osudy ovlivnila. Pouze tři se dožili konce 1. světové války a vzniku samostatné první Československé republiky. Metoděj ve válce padl, Antonín v ní byl zraněn, Josef se oženil s vdovou po Arnoštu Červeném, padlém z 1. světové války.

Mladším z pradědů - Josefovi a Františkovi, vepsal osud do životní cesty ještě jednu světovou válku. A také její konec a následný komunistický převrat. Františkovi již jako jedinému svitla naděje tzv. Pražského jara v roce 1968.

Tito čtyři muži prožili pestré, pohnuté i tragické osudy. Pradědové (a prababičky) jsou obvykle nejstaršími předky, které můžeme zažít. Já jsem u dvou pradědů a jedné prababičky to štěstí měl.

Nové století znamenalo prodloužení délky života. V dřívějších generacích nebylo vzácností, že se rodiče (jeden i oba) ani nedožli svatby některého ze svých dětí.

Proto stojí za to zkoušet, bádat, pátrat, rekonstruovat a vyprávět příběhy předků v rodokmenu. Antonínův životní příběh (mýma očima) si můžete přečíst zde. Těším se na psaní příběhů o ostatních pradědech. Jak píše Daan van Kampenhout (2007) - jsou to plameny mého tvůrčího ohně.

Předci 6. generace (pro zajímavost)

(Aktualizováno 5.7.2018)
Začal jsem tím, jak roste počet předků v jednotlivých generacích. Zde je výčet mých přímých mužských předků v 6. generaci, o nichž mám dosud zjištěny alespoň nějaké informace. Přehled je seřazen abecedně, s rokem a místem narození. Jména jsou přepsána do současné české podoby.
 • Václav Adamec (*1796, Nemojany)
 • ??? Adamczyk (Polsko)
 • ??? Aniol (Polsko)
 • Jan Dluhoš (*1749, Polanka)
 • Jan Dluhoš (*1775, Polanka)
 • Josef Farek (*1779, Solanec)
 • Josef Friedel (*1765, Polanka)
 • Jan Holubek (*1794, Kouty (nyní část Kravař))
 • Vavřinec Hruda (*1777, Uhřice)
 • Jan Hrdý (*???, asi Rakovec) 
 • Anežka Hudcová (asi 1799, Uhřice) - svobodná matka
  • Silvestr Poláček (*1786, Mouřínov) - nejistý (manžel Anežky Hudcové)
 • Josef Janíček (*1812, Prostřední Bečva)
 • Josef Juroška (*1788, Prostřední Bečva)
 • Jan Kafka (*1787, Prostřední Bečva)
 • Pavel Kachtík (*1796, Liptál)
 • Ignác Konečný (*1782, Dambořice)
 • František Krejčíček (*1780, Stará Bělá)
 • Josef Kroupa (*1801, Dambořice) 
 • Jan Reček/Křístek (*asi 1755, ???)
 • Jan Marek (*1777, Zábřeh)
 • Ignác Panáček (*1777, Dambořice)
 • Josef Pavlík (*1753, Kylešovice)
 • František Porník (*???) 
 • Fabián Pučálka (*1820, Dambořice)
 • Antonín Rozehnal (*1773, Uhřice)
 • Petr Rožek (*???) 
 • Jiří Směja (*???)
 • Jiří Sýkora (*1770, Stará Bělá)
 • Ondřej nebo František Tomis (*???, asi Kunčice)
 • Jiří Tovaryš (*1782, Hutisko)
 • Florián Valášek (*1799, Lhota (u Hrabyně))
 • Jan Vaněk (*1796, Prostřední Bečva)
 • Jiří Zetocha (*1796, Prostřední Bečva)
Po nejnovější aktualizaci mám všechna jména. Rozpětí let narození již přesahuje 60 let. Stále ještě zbývá tajemství 2 jmen a několik dalších podrobností z Polska. Cesta ke kořenům je dlouhá a romantická...

Jsem potěšen, že jste na ní se mnou.


Žádné komentáře:

Okomentovat

Vážím si komentářů od podepsaných čtenářů. Příspěvky můžete komentovat pod každým z nich. Své názory, náměty a dotazy ke stránkám a jejich obsahu prosím směřujte do rubriky "Vaše názory". Děkuji.

LF