8. 4. 2015

Rod Friedelů poprvé v Polance - hypotéza o jejich příchodu

Odkud Friedelovi (Fridlovi, Fridelovi) přišli do Polanky? Žili v Polance už před rokem 1735? Nebo se snad do Polanky přiženili? Zavál je do Polanky osud a rozmary vrchnosti? Pojďme zkusit hledat odpovědi...

První záznamy o rodu Friedel v Polance

Polanka má v Zemském archivu v Opavě kontinuálně dostupné matriky od roku 1698, Jsou to dokumenty i. č 277, 278 a 280. Ovšem v letech 1698.1729 jsem v matrice zapsaných narození (N), sňatků (O), ani úmrtí (Z) žádné jméno Friedel (nebo jeho mutaci) v Polance neobjevil. Ani u kmotrů při křtech a svědků při sňatcích.

Mezi roky 1731 až 1738 se v Polance rodili dle matričních záznamů děti třem manželským párům Fridel (kliknutím na obrázek zápisu se obrázek zvětší). Byli to:
 • Thomas Fridel a Margaretha
  • 13.2.1731 je zaznamenán křest jejich dcery Julliany. Kmotry měla Julliana z Jistebníku. Je to první zápis o narození někoho s příjmením Fridel v Polance.

První zápis o křtu osoby s příjmením Fridel v Polance (13.2.1731). Zdroj: ZA Opava, matrika Řimskokatolické fary Klimkovice, N (1717-1757), inv. č. 278, sign. Bi VI 2, fol. 81.

  • 21.9.1730 je zaznamenáno, že "zemřel zaopatřen svátostmi" Adamus (Adam), čtyřletý syn Thomase Fridla. To je vůbec PRVNÍ DOLOŽENÝ ZÁPIS PŘÍJMENÍ FRIDL V POLANCE.
Vůbec první zápis příjmení Fridl v Polance - úmrtí (21.9.1730). Zdroj: ZA Opava, matrika Řimskokatolické fary Klimkovice, Z (1717-1757), inv. č. 278, sign. Bi VI 2, fol. 245.

 • Mathias Fridel a Anna
  • Od tohoto páru pokračuje má rodová linie.
 • Walentin Fridel a Anna

První zápis svatby osoby s příjmením Fridel v Polance se objevuje 25.10.1734. Jistý Michael Fridel z Jistebníku si bral Christinu (Kristýnu), dceru Joannise Wilka (Jana Vlka). Svědkové jsou z Polanky.
První zápis o svatbě osoby s příjmením Fridel v Polance (25.10.1734). Zdroj: ZA Opava, matrika Řimskokatolické fary Klimkovice, O (1717-1757), inv. č. 278, sign. Bi VI 2, fol. 167.

Andreas Fridel - první přímý předek narozený v Polance

Pro odlehčení mohu napsat, že Andreas (Ondřej) měl všechny "4P" - byl První, je to Předek, a to Přímý a narozený v Polance. Byl pokřtěn 17.11.1735 v Polance. Narodil se Mathiasi Fridelovi a jeho ženě Anně. Jeho starším bratrem, narozeným v roce 1734 byl Mathias Gottfried (Matěj Bohumír). Nemám zatím spolehlivě doloženo, zda byl také prvorozeným synem. Zde jsou záznamy o křtu obou bratrů. V matričních zápisech jsou od sebe vzdáleni o 5 listů.

Mathias Godefridus Fridel, pokřtěn 24.3.1734. Zdroj: ZA Opava, matrika Řimskokatolické fary Klimkovice, N (1717-1757), inv. č. 278, sign. Bi VI 2, fol. 51.
Zápis o křtu mého přímého předka Andrease Fridela. Křest 17.11.1735. Zdroj: ZA Opava, matrika Řimskokatolické fary Klimkovice, N (1717-1757), inv. č. 278, sign. Bi VI 2, fol. 56.

Příchod Friedelů do Polanky - reálná hypotéza nebo spekulace?

Mathias Gottfried Fridel byl za svého života zedníkem (lat. murarius), a pak domkařem-zahradníkem (lat. gazarius). Andreas Fridel je u křtu své prvorozené dcery Marie Heleny 14.8.1762 uveden jako servus dominus Polanensis (= sluha pána Polanky). Pak je během svého života uváděn jako hajný/myslivec (lat. venator) v Polance na panských lesích. Hajné v panských lesích tehdy určovala vrchnost. To  vše by hypoteticky mohlo rod Friedelů spojovat se službou pro vrchnost. Tuto hypotézu potvrzují i zapsaná fakta o kmotrech Mathiase Gottfrieda a Andrease.

Jak lze vyčíst ze zápisů o křtu, kmotrem Mathiase Gottfrieda byl mimo jiné "ctěný Godefried de Mönnich". Jednalo se o Alexandra Gottfrieda z Mönnichu (*1671 - 29.7.1737). Jedním z kmotrů Andrease pak byl "ctěný Joannes Wenceslaus de Mönnich", česky Jan Václav z Mönnichu, majitel Polanky a zakladatel Janové a Václavovic. Rodu hrabat z Mönnichu patřila Polanka (tehdy přesněji Horní Polanka) od roku 1719. V době své smrti byl Jan Václav z Mónnichu zván "pánem na Rychvaldě, Polance, Jistebníku, Studénkce, Raduni, Zahrádce, Hažlachu a Záblatí". Byl také otcem Anny Marie Tekly z Mönnichu, poslední dědičky a nositelky rodového jména Mönnich. Ta se provdala za jana Jodefa Larische, čímž vznikl slavný (ostravsko-karvinský) rod Larisch-Mönnichů.

Mathias Gottfried i Andras Fridelovi se v Polance narodili. Jejich otec Mathias možná rodu Mönnichů sloužil a měl s nimi navázán vztah. Jinde v matrikách Polanky se totiž už nikdo z Mönnichů jako kmotr nevyskytuje. Je tedy možné, že do Polanky přišel Mathias a Anna Fridelovi spolu s rodem Mönnichů? A je možné, že do Polanky přišli z Jistebníku? Vždyť Jistebník patřil rodu hrabat z Mönnichu už od roku 1694. Ano, toto je jedna ze spekulativních hypotéz, které čekají na své potvrzení nebo vyvrácení. - Vyvráceno zde.

Vím, že v Jistebníku Friedelovi v té době žili. V matrikách je zmiňována i mutace jména - Früdel. Zápisy v matrikách také potvrzují, že v mnoha případech byli za kmotry dětí Mathiase Gottfrieda a Andrease lidé z Jistebníku.

Jisté je, že Jistebník je "téma"... To si však nechám na "příště".

Polanka a Jistebník v současné mapě. Zdroj: http://mapy.cz

Učitou komplikací je, že se z Jistebníku nedochovaly všechny matriky. Některé jsou k dispozici v podobě opisů a jsou přístupné v badatelně Zemského archivu (ZA) v Opavě. Zcela ovšem chybí matriky N a O z let 1697-1699, 1701, 1704-1708 a matriky N, O a Z z let 1711-1713, 1715-1719, 1722 a další. Nu a to je právě z inkriminované doby, v níž hledám jakýkoliv přechodový můstek k odpovědi na otázku, kdy a jak se rod Friedelů objevil v Polance.

Jsem v koncích? Jsem už v tzv. mrtvém bodě? Mám šanci dostat se ještě hlouběji do minulosti?  Co se v ní ještě ukrývá? Pokouším se dál hledat a pátrat.

Další výzvy k dokončení příběhu

Z příběhu vyplývají tři výzvy. Dvě jsou spojeny s mou první návštěvou badatelny ZA Opava.
 • Projít dochované opisy matrik z Jistebníku z let 1697-1735 a zkusit v nich najíz jakékoliv stopy po příjmení Friedel a jeho mutacích. Tuto návštěvu se vám pokusím zprostředkovat i formou fotografií nebo videa.
  • Aktualizace 23.5.2015 - Splněno. Matriky nakonec byly uloženy v SOkA Olomouc. Podrobnější zmínky najdete v příspěvcích na blogu 50+ zde a na genea blogu zde.
 • Projít poslední vůli Jana Václava z Mönnichu z 23.5.1787, kde "závěrem následují nařízení, dotýkající se sluhů a úředníků".
  • Aktualizace 27.5.2015 - Splněno. První detaily si můžete přečíst v příspěvku z 27.5.2015 zde.
 • Zajít (ale asi tam zajedu na kole) na Obecní úřad v Jistebníku a prohlédnout indexy v matrikách N, O a Z z let 1725-1949. Tyto jsou stále vedeny jako "živé" - viz. obrázek. Uvidím, zda najdu mezi lety 1725-1735 nějakou zmínku o Mathiasi Fridelovi a jeho ženě Anně.

  • Aktualizace 23.5.2015 - Splněno. Podrobněji si přečtěte v příspěvku Sbohem, Jistebníku.

  Žádné komentáře:

  Okomentovat

  Vážím si komentářů od podepsaných čtenářů. Příspěvky můžete komentovat pod každým z nich. Své názory, náměty a dotazy ke stránkám a jejich obsahu prosím směřujte do rubriky "Vaše názory". Děkuji.

  LF