20. 8. 2015

Jak ve starých mapách (zkusit) najít své předky?

Aktualizace 21.2.2017 - nový návod k objednání map najdete jako součást článku zde!

K rodokmenu a tvorbě rodinné kroniky neodmyslitelně patří mapy. Pro mnohé jsou fascinující. Dokreslují vizuální představu o místech, "voní" historií a umožňují upřesňovat místa, kde žili naši předci. Jednou z cest takového zkoumání, je využití Indikačních skic a Císařských povinných otisků map stabilního katastru. Na následujících řádcích se pokusím co nejkonkrétněji ukázat, jak s jejich využitím hledat své předky a co můžete získat. 

Od daní k mapám

Císařský předvánoční patent z 23.12.1817 ustanovil vyhotovení nového katastru, který vstoupil do historie pod názvem Stabilní katastr. Kvůli zpřesnění pozemkové daně, která se vyměřovala podle čistého výnosu z půdy, vzniklo v první polovině XIX. století jedinečné mapové dílo, které rodopisci rádi využívají. 

Spolu s podrobným měřením krajiny, byla z každé rozpracované originální mapy odvozena její kopie - Indikační skica. Je to "příruční mapa" v barevném provedení, upravená přímo pro praktické používání v terénu. Byla zpracována podle stejných zásad jako originál. Doplněny byly pro rodopisce důležité údaje:
  • jména držitelů pozemků, 
  • čísla domů, 
  • druhy pěstovaných kultur, 
  • vlastností parcel a 
  • čísla mezníků na hranici obce. 
Porovnáním indikační skici se skutečností, byl posléze ověřen správný výsledek měření.

Jména držitelů pozemků - údaj, který může badateli v nouzi velice pomoci. Ukáži vám názorně jak jsem postupoval při svém pátrání.

Ukázka vyhledávání (na příkladu Valentina F. z Polanky)

Z matrik jsem měl již zjištěno, že v první polovině 19. století žil můj prapra...děd Valentin Friedel (*14.2.1802 - †13.9.1851) z Polanky. Mým cílem bylo zjistit, kde měl chalupu a pole, a poté identifikovat, kde to bylo na území dnešní Polanky nad Odrou.

Východiskem mi byl rozcestník "Archivní mapy" na webu Ústředního archivu zeměměřičství a katastru. Pokud to zkusíte, najdete zde následující obrazovku ([cit. 2015-08-18] - platí pro všechny obrázky).

Úvodní obrazovka rozcestníku starých map ÚAZK, s rozkliknutou popisovou ikonou Stabilního katastru. Zdroj: web ÚAZK.

Na stránce samozřejmě můžete vyzkoušet mnohé další mapy. Pro účel názorného postupu v dalších krocích, klikněte na obrázek Stabilní katastr

Objeví se vám obrazovka, s mapou ČR a nabídkovou roletkou v levém horním rohu. Tak, jak ukazuje další obrázek.

Obrazovka po vstupu do Stabilního katastru, s rozvinutou nabídkou. Zdroj: web ÚAZK.

V nabídce doporučuji vybrat Císařský povinný otisk 1:2880 - název čes. Budete poté moci vyhledat obec podle jejího českého názvu.

Název obce zadáte do nového vyhledávacího pole, které nově uvidíte nahoře na obrazovce. V mém případě to byla Polanka. Ukázky, jak by to mělo vypadat na monitoru, jsou na dalších dvou obrázcích.

Obrzovka, která vás vybízí zapsat česky (CPO čes.) název obce, kterou chcete vyhledat. Zdroj: web ÚAZK.

Po zadání názvu obce vám vyskočí nové okno se jménem obce nebo s nabídkou obcí, pokud jich je více stejného jména. V mém případě to byly obce Dolní Polanka, Horní Polanka a Valašská Polanka. Kliknutím na ikonku lupy můžete nahlédnout, o kterou obec se jedná na mapě. Uvidíte obrys katastru a jména katastrů obcí sousedních (v té době). V mém případě zde byly Horní a Dolní Polanka, protože mapování proběhlo v roce 1836 a obě obce byly v jednu spojeny až v roce 1850.

V novém okně se objeví obec nebo nabídka obcí, které hledáte. Zdroj: web ÚAZK

Klikněte na pole mapa a na monitoru vám vyskočí další okno (už třetí v pořadí). Dole je obrázek, jak vypadá. Mapa Polanky s indikační skicou pochází z roku 1836 a zachycuje tehdejší stav. Valentin Friedel měl v té době 34 let, byl ženatý, měl pět žijících dětí a šesté na cestě (dcera Johanna se narodila 13.12.1836). Byl v nejlepších letech pro vlastní hospodářství.

Obrazovka k výběru indikační skicy (ta nás zajímá) nebo povinného otisku. Zdroj: web ÚAZK

Vepsaná jména, čísla domů a další najdete v indikačních skicách. Proto doporučuji nejprve kliknout na obrázek s nadpisem skica. Mohou se objevit případy, kdy nejsou skici dochovány (např. obec Lužná v okr. Vsetín). Pak zde najdete pouze přehled (klad listů) a otisky.

Jak to vypadá po rozkliknutí skici, vidíte na dalším obrázku. Stránka s mapou umožňuje využít funkci zoomu (přiblížení) díky tlačítkům (+) a (-), a také posunování se po mapě (tlačítky nebo myší).

Nyní nastává čas hledání v kladech listů. U pozemků vidíte vepsaná jména vlastníků, spolu s popisným číslem jejich domu. Můj předek Valentin Friedel měl kus pozemku také u řeky Odry, v místě, kterému se dodnes říká "Honcula". Na obrázku je jeho pole zvýrazněno červeně. U jména je také napsáno, že patří k popisnému č. 2 v Dolní Polance.

Ukázka detailu přiblížené mapy. Mapy a listy si můžete v elektronické verzi objednat. Na onrázku je část Honcula v tehdejší Dolní Polance. Zdroj: web ÚAZK.

Postupným prohledáváním můžete najít další obhospodařovaná pole, pozemky sourozenců či příbuzných vašich předků, panská pole a lesy (podle jmen vlastníků panství) apod. Já jsem hledal dům č. 2, v němž v Polance žil Valentin s rodinou. Našel jsem jej, jak vidíte na dalším obrázku, kde je toto místo orámováno červeně. Pod orámovaným místem se ještě táhl dlouhý pás pozemků, až k hranicím jistebnického katastru.

Polanka č. 2, zde bydlel (a v roce 1851 zemřel) můj praprapraděd Valentin Friedel s manželkou Mariannou, roz. Pavlík. Zdroj: web ÚAZK.

To je závěr, pokud jde o hledání a nalezení jména, umístění pozemku a chalupy v indikační skice a pak na staré mapě. Přesně to, co jsem chtěl vědět a upřesnit si.

Výsledek

Nyní lze jít ještě dále. ÚAZK nedávno nabídl v "rozcestníku" zjednodušený výběr archiválií. Je to zcela levé okénkové tlačítko v horní řadě, které vidíte na prvním obrázku v tomto příspěvku nebo po kliknutí zde [cit. 2015-08-18]. Archiv začal spojovat mapy stabilního katastru do jednoho celku! Mám to štěstí, že území Polanky už je zde zahrnuto. Aktuální pokrytí území ČR spojeným stabilním katastrem k datu publikování tohoto článku, vidíte na obrázku (je třeba mít zaškrtnuto "Stabilní katastr spojený").

Stav spojování map stabilního katastru k 18.8.2015. Zdroj: web ÚAZK.

V mapě spojeného katastru uvidíte celou "situaci" a lze ji lépe porovnat se současným stavem. Zde je obrázek katastru Polanky, s vyznačením (zeleně) Honculy a místem, kde stál dům Valentina Friedela.

Spojený stabilní katastr Polanky s označením pole Honculy a Polanky č. 2. Zdroj: web ÚAZK.

No a na posledním obrázku je mapa současné Polanky s vyznačeních (zeleně) stejných míst, spojených s mým předkem Valentinem F. Železniční trať přes rybník, po níž jezdí Pendolino, v roce 1836 ještě neexistovala. 😊

Současná mapa Polanky s vyznačenými místy, spojenými s životem mého předka Valentina Friedela. Zdroj: www.mapy.cz.

U starších map vojenského mapování existuje i možnost vidět situaci on-line na překrývaných mapách současnosti (např. Google) a stavu z 18. století, ale to už je o něčem jiném.

Závěr

Mnohokrát jsem takto ověřoval místa života mých předků, kteří žili v první polovině 19. století. Je to jedna z možných cest, jak získat dodatečné informace - o pasekách, které obhospodařovali pasekáři na Valašsku, lánech obilí na Jižní Moravě apod. 

Svým způsobem může být takové hledání také východiskem další práce. Najdete jména lidí a čísla popisná stavení, kde žili, a pak se můžete hledat zpětně v matrikách. Starší mapy a tzv. vojenská mapování poskytují informaci o charakteru území, orientačním rozmístění stavení, ale už ne o jménech. V tom jsou indikační skici jedinečné. Není tedy divu, že mezi badatelskou veřejností je o ně neobyčejný zájem.

Doufám, že vám malý názorný návod jednoho postupu hledání pomůže při vlastním pátrání po tom, kde žili vaší předci a na čem hospodařili. Nové spojování stabilního katastru tuto práci posouvá směrem ke snadnějšímu uživatelskému přístupu.


Žádné komentáře:

Okomentovat

Vážím si komentářů od podepsaných čtenářů. Příspěvky můžete komentovat pod každým z nich. Své názory, náměty a dotazy ke stránkám a jejich obsahu prosím směřujte do rubriky "Vaše názory". Děkuji.

LF