Začněte zde


Vítejte!!!

Aktualizováno 5.7.2018

Pokud jste se podívali nejprve do této záložky, vítám vás na svém osobním blogu ke genealogii, rodokmenu a "kronice" (zejména) mi čtyř nejbližších rodů od nichž se větví rodokmen.

Aktuality a informace o nových či aktualizovaných příspěvcích naleznete v sekci Aktuality a také na Facebook stránce MY ROOTS. Většinou nejde o totožné příspěvky. Potěší mě, stanete-li se fanoušky blogu a na Facebooku dáte stránkám MY ROOTS "lajk" či budete sdílet příspěvky a přispívat k diskusi svými komentáři. 
_________________________________________________________________________________

Aktuální výzva pro muže s příjmením Friedel, Frýdel, Friedl, Fridel, Frýdl...

Obracím se na Vás touto cestou s nabídkou účasti a prosbou o účast v unikátním vědeckém projektu Genetika a příjmení. Jeho cílem je pomocí molekulárně genetické analýzy zjistit míru DNA příbuznosti mezi nositeli stejných (či velmi podobných) příjmení v České republice.

Obdobné vědecké studie již byly realizovány např. ve Velké Británii a přinesly pozoruhodné výsledky, díky kterým lze dnes sestavovat rozsáhlé rodokmeny rodin, pátrat po svých biologických předcích hluboko do minulosti či zjišťovat, odkud kdysi přišli naši předkové apod.

Účast v projektu a zjištění DNA jsou bezplatné, hrazené z grantových prostředků projektu. Odběr biologického materiálu je bezbolestný (otřením sliznice z úst prostřednictvím sady, kterou registrovaní účastníci projektu obdrží poštou).

Cílem této mé snahy je získat (zajistit) vzorky více zástupců jednoho příjmení. V případě zájmu mi prosím pošlete zprávu přes kontaktní formulář. Informace postupně (ale nepravidelně) doplňuji v Aktualitách, event. na Facebooku.

Individuální přínos projektu - zjištění vaší haploskupiny Y-chromozomu na základě 23 Y-DNA markerů a možnost srovnání s databázemi v tuzemsku i ve světě.

Projekt je samozřejmě otevřen pro mužské zájemce s různými příjmeními. Děkuji mnohokrát za spolupráci.

Libor Friedel
autor blogu MY ROOTS
e-mail


Sada pro zjištění DNA.

Výsledky 23 markerů jsem získal 4.4.2018 s přístupem do "své" stránky příjmení Friedel. Přibudou-li další držitelé tohoto příjmení, bude možné provést srovnání. Nezapojuji do projektu ty s příjmením Friedel, o nichž vím, že máme společného předka.

Zájem však mám o test mužů s příjmením Friedel z Čech - viz. mapka.

Výskyt příjmení Friedel v České republice. Zdroj KdeJsme.cz

Na potvrzení a další podrobnosti čekám také díky testu u FamilyTree DNA. Autosomální testy rodičů mám hotové a nahrané (na FTDNA, MyHeritage a GEDmatch), na rozbory Y-DNA a mtDNA čekám (už mám první výsledky).

Protože mám v Genebázi data Y-DNA za sebe i za otce, "svítí" u Polanky nad Odrou oranžová "shoda". Zdroj: Česká Y-DNA

Tady je k tomu první článek - o DeNeAlogii.

_________________________________________________________________________________

Co na MY ROOTS najdete?

Dynamickou částí je blog, který je i domovskou stránkou. Zde sdílím např. příběhy, který se vyjevují při pátrání po mých předcích a příbuzných v dostupných archivních materiálech (především online). Sdílím zde také své zkušenosti amatérského rodopisce i myšlenku a přesvědčení, že poznání kořenů je důležité pro osobní růst a rozvoj. Toto se snažím promítnout i do své praxe lektora, konzultanta a kouče.

V roce 2018 se věnuji "projektu" sepisování krátkých "medailonků" 28 mužů z Uhřic, kteří se nevrátili domů z Velké války a jejichž jména najdete na památníku padlých a nezvěstných před školou v Uhřicích. Od potomka jednoho z nich, Václava Bělohoubka, mám i podobu památníku z doby nedlouho po jeho odhalení v roce 1927. Právě v roce 2018 se chystá jeho rekonstrukce a pár z původních fotografií mužů se ještě dochovalo. Včetně fotografie mého pradědy Metoděje Rozehnala.

Takto vypadal památník v Uhřicích, když na něm ve 30. letech minulého století byly ještě všechny fotografie. Zdroj: paní Mrázková, potomek Václava Bělohoubka.

Statičtějšími částmi blogu jsou stránky pod záložkami pro mě čtyř výchozích rodů:
  • Friedel - rod mého otce a mužských přímých předků, kteří přišli do Polanky (nad Odrou) kolem roku 1734. Odkud, to je pro mě zatím velká výzkumná otázka. Geneticky to vypadá, že ze severu. Zda při migraci Germánských kmenů, v rámci Velké kolonizace nebo při příchodu švédských vojsk během třicetileté války, to snad více upřesním.
  • Tovaryš - rodová linie, z níž vzešel můj děd z matčiny strany. Tento rod je od pobělohorské doby doložitelný v údolí Rožnovské Bečvy (Dolní Bečva, Hutisko, Solanec, Horní Bečva).
  • Rozehnal - rod, jejímž mužským zástupcem byl můj praděd Metoděj, otec tátovy matky Františky, rozené Rozehnalové. Rozehnalovy jsem dosud doložil od roku 1662 v Dambořicích, později v Uhřicích na Kyjovsku.
  • Tomis - František Tomis byl můj praděd, otec mé babičky z matčiny strany. Kvůli chybějícím matrikám mám o přímých předcích Tomisovým méně informací. Ty ověřené začínají až rokem 1852 v okolí Velkých Kunčic a Vratimova. Splétají se ze slezských kořenů (Hlučínsko, okolí Hrabyně...) a také z dnešního Polska.
Nedílnou a aktualizovanou částí blogu jsou Místa s aktualizovanou mapou, kde se rodili a žili mí předci a s přehledem příjmení, které se objevují v mém rodokmenu a dosud nezasáhly na území dnešních Čech. Souvisí to i s tímto článkem na blogu.

Odkazy a zdroje poskytují aktualizovaný přehled o literatuře, webech a dalších nástrojích, které mi pomáhají při pátrání, hledání souvislostí a rozšiřování znalostí. Takových přehledů jsou na webu spousty, od amatérských i profesionálních genealogů a zainteresovaných. Úplnost a komplexnost zde nehledejte. Najdete tam však citované bibliografické odkazy. 

Totéž platí o slovnících a pojmech. Glosář jsem začal tvořit jako poslední (v únoru 2017) a spíše ve vazbě na reálie mého rodokmenu.

Díky Internetu a digitalizaci matrik, pozemkových knih a dalších archivních pramenů je pro většinu z nás dostupné zahájit vlastní výzkum, pátrat po předcích a sestavovat rodokmen. Doufám, že svým malým dílem k tomu inspiruje i tento blog. Se základními znalostmi práce s počítačem a Internetem si můžete otestovat, zda by vás takové práce bavila nebo se rozhodnout, zda a kdy ji třeba svěříte do rukou profesionálního genealoga. Mě osobně se rodopis stal zálibou a koníčkem i dobrodružstvím. Psaní článků a přemýšlení mi pomáhá uvádět věci do souvislostí, vyprávět je a sdílet s nadějí, že se v komentářích či prostřednictvím názorů a zpráv ozvou i čtenáři, kteří zde najdou své předky a příbuzné či potvrdíme vzájemnou, byť vzdálenou příbuznost. K tomu slouží i mé stránky na MyHeritage.

Sám sebe poodhaluji v záložce O mně nebo na osobních stránkách www.liborfriedel.cz (trochu je teď zanedbávám).

Součástí tohoto weblogu je i Facebook stránka MY ROOTS.

Přeji vám, ať se vám na blogu líbí, těším se na vaše názory, komentáře, popř. kontakt. Hodně zdaru a radosti ve vaší (genealogické) práci.

Libor Friedel (osobní Facebook)

autor blogu MY ROOTS
amatérský rodopisec
lektor, kouč a konzultant