10. 8. 2018

Vzpomínka na tetu a strýce z Uhřic

Občas v článcích na MY ROOTS, zmiňuji tetu a strýce z Uhřic, k nimž jsem jezdil na návštěvu během svých studií na VUT v Brně. To bylo před více než 30 lety

"Teta z Uhřic" se jmenovala Anežka. Tehdy mi nějak zvlášť nedocházelo, že byla nevlastní sestrou mé babičky Františky Rozehnalové. Byla dcerou Matěje Konečného, druhého manžela prababičky Marie, vdovy po Metoději Rozehnalovi. Nic z těchto souvislostí, ani to, že jméno praděda Metoděje je na památníku v Uhřicích, jsem tehdy moc nevnímal, ani neřešil. Navíc, táta se o takových věcech nikdy příliš nezmiňoval. 

"Strýc z Uhřic" se jmenoval Vilém. Po strýcovi měli příjmení Schovanec. Co si pamatuji, tak jsme občas se strýcem zašli na Silničnou na pivo. Měli tam dobré pivko z Jarošova.  ke stáru trochu nedoslýchal.

Oba bydleli na konci Uhřic, směrem ke Ždánickému lesu, nedaleko rybníku, kde je nyní aquapark. Nevím, kdo tam teď bydlí, po smrti tety a strýce jejich děti dům prodali, protože každý žije někde jinde.

Uhřice 215, tady bydlela teta Anežka a strýc Vilém. Zdroj: Google mapy

Na co si vzpomínám, to byly cesty autobusem z brněnské Zvonařky. Vždycky jsem se těšil, až se před Silničnou, kde byla (a pořád je) autobusová zastávka, "vyloupnou" po pravé ruce v údolíčku Uhřice, s malebným kostelem. Cestou v autobuse jsem mohl číst ze směrových značek jména vesnic, o kterých až teď vím, že se tam třeba narodili mi předci. (Stejně tak jako při cestách vlakem z Vyškova do Brna, když jsem jezdil s kamarády po víkendu zpět na vysokoškolské koleje.)

Pokud něco vyprávěla teta Anežka, tak si to nepamatuji a nevybavuji. Určitě se o některých věcech z minulosti a o své nevlastní sestře Františce zmiňovala. Věčná škoda, jsou to ztracené střípky historie. Místo toho si pamatuji, jak jsem se strašně moc těšil na škvarky a chleba, které mi teta vždycky podstrčila. Je zřejmě, že v té době jídlo a pití přehlušovaly zájem o předky.

Mé návštěvy během studia nebyly až tak časté, ale jsem rád, že jsem byl jednou nebo dvakrát v Uhřicích na hodech, které se konají kolem sv. Martina. Po škole a potom, když jsem začal podnikat, tak jsme tam ještě několikrát zajeli s manželkou. Teta se strýcem ji znali, protože oba byli na naší svatbě.

Je nasnadě, že jsem zkoušel vypátrat jaké jsou jejich rodokmeny. V něčem se mi to podařilo, dílem je práce ještě otevřená. Je to pro mě opět ukázka toho, když zájem o historii a rodokmen přijde příliš pozdě, po smrti pamětníků.

Zápisy z matriky oddaných i pomohly se zorientovat a našel jsem i některé zajímavosti. Např. to, že táta tety Anežky, Matěj Konečný byl za Velké války v ruském zajetí na Sibiři, či svobodné matky v rodové linii strýce Viléma.

Pohled na Uhřice. Zdroj: Wikipedia

Anežka

Byla nevlastní sestrou mé nepoznané babičky Františky, s níž měla společnou matku, Marii Panáčkovou. Anežka měl 18 let, když babička Františka zahynula.

Anežčina matka si jako vdova po Metoději Rozehnalovi vzala dva roky po válce zástupce rozvětveného rodu Konečných - Matěje. Jeho rodokmen jsem vypátral, než se ztrácí ve ztracených uhřických matrikách z konce 18. století. Matěj Konečný zemřel v roce 1972, když jsem měl osm let. Asi se stalo, že mě poznal, pokud se mnou jako malým dítětem byli v Uhřicích. Táta vzpomínal jak "strýc Konečný" sedával s fajfkou na zápraží.

Shodou okolností, při pátrání po "mužích z památníku", jsem dělal průzkum i dalších mužů z Uhřic, kteří byli zraněni nebo v zajetí. Našel jsem mezi nimi Matěje Františka Konečného. Byl v zajetí jako pěšák 25. zeměbraneckého pluku z Kroměříže. Až později jsem zjistil, že to je ten Konečný, který byl manželem vdovy po Metoději Rozehnalovi.

V zajetí byl uveden na jaře roku 1916. V roce 1916 byl v Novonikolajevsku, což je nyní město Novosibirsk (od roku 1925) na křížovkářům známé sibiřské řece Ob. Podle Wikipedie Novoninolajevsk 26. května 1918 obsadil 7. střelecký pluk československých legií. Nevím, zda v té době tam ještě Matěj Konečný byl nasazen jako válečný zajatec v nějaké továrně. Vzhledem k tomu, že nevstoupil do legií, dostal se domů do Uhřic pravděpodobně ze zajateckého tábora. No, vypátrat osudy navrátilců z rakousko-uherské armády je těžší, než vypárat osudy padlých či legionářů.

Zápis ze Seznamu ztrát s informací o válečném zajatci (kriegsgef.) Matěji Františku Konečném z Uhřic, narozeném v roce 1893. Zdroj: Seznam ztrát (Verlustliste), vydaný 24.3.1916, č. 398, str. 31, ISSN 2076-0434.

Obrazně vzato, pokud jsem se s Matějem Konečným jako malé dítě setkal, byl to pravděpodobně jediný očitý svědek Velké války, u kterého se mi to "povedlo". Akorát je těžké, se stát genealogem ve věku do 8 let. Vše je tedy spíše v symbolické rovině, navíc je to příbuzenství, nikoliv pokrevní svazek.

Tady je aspoň rekapitulace mužské linie předků válečného zajatce Matěje Františka Konečného, tatínka "tety z Uhřic" Anežky.

(N-narozen, Z-zemřel, O-oddán)
 • O 13.2.1811 František Konečný, Uhřice č. 38 a Magdalena (Martin) Hanák, Uhřice č. 33
 • N 23.10.1829 Václav - František Konečný a Magdalena, Uhřice č. 14
 • O 1.5.1855 Václav (František) Konečný, Uhřice č. 102 a Kateřina (Josef) Tichý, Uhřice č. 22
 • N 12.5.1856 František - Václav Konečný a Kateřina, Uhřice č. 102
 • O 22.11.1887 František (Václav) Konečný, Uhřice č. 102 a Marie (Jan) Papež, Uhřice č. 89
 • N 21.2.1893 Matěj Ferdinand - František Konečný a Marie, Uhřice č. 125
 • O 21.9.1920 Matěj (František) Konečný, Uhřice č. 125 a Marie (Josef) Panáček, Uhřice č. 137
  • Svatba prababičky, vdovy po Metoději Rozehnalovi.
 • N 28.6.1926 Anežka - Matěj Konečný a Marie, Uhřice č. 137
 • O 27.12.1949 Anežka (Matěj) Konečný, Uhřice č. 215 a Vilém (Bartoloměj) Schovanec, Uhřice č. 182
 • Z 8.2.2003 Anežka Schovancová, Uhřice č. 215

Vilém

U "strýca" si ještě pamatuji, jak brzy vstával na ranní autobus. Dojížděl do šroubáren ve Ždánicích, kde pracoval. Ani u něj mi to nedalo, abych nezkusil zapátrat v rodokmenu. Jeho otec Bartoloměj byl synem svobodné matky Marie, rodačky ze Slavkova. Zajímavé (setkal jsem se s tím poprvé), že tato Marie byla dcerou ženy (jmenovala se Apoléna), o níž jsem si také myslel, že je to svobodná matka. Bylo to tak, jenže Apoléna byla "svobodnou vdovou". V roce 1853 se Apoléna Schovancová provdala ve Slavkově za Matouše Růžičku. Měli spolu dva syny, pak Matouš Růžička v roce 1857 zemřel. Vdova Apoléna už se neprovdala, ale pod dívčím jménem porodila jako neprovdaná vdova dvě holčičky. Jednou z nich byla i Marie, pozdější babička strýce Viléma Schovance.

Marie se nikdy neprovdala, ale našel jsem šest jejich dětí, které se jí narodily jako svobodné matce ve Slavkově a v Žarošicích. Mezi nimi byl i strýcův tátu Bartoloměj (ten se narodil v Žarošicích) a také Bartolomějův starší bratr František Schovanec, narozený ve Slavkově. Ten bohužel padl za Velké války v roce 1916 na Volyni.

Kartotékový lístek s informací o Františku Schovancovi, který padl 17.9.1916 ve Volyni. Byl bratrem Bartoloměje Schovance (a te byl otcem Viléma Schovance, mého strýce, o němž je v článku řeč(. Zdroj: Kartotéka padlých VÚA

Bartoloměj Schovanec se oženil s Žofií Horychovou (viz. níže). Shodou okolností to byla starší sestra Františka Horycha, který mladičký zahynul za Velké války a jeho jméno je mezi 28 jmény na památníku v Uhřicích.

Mužská linie předků strýce Viléma Schovance tak byla během 19. století dvakrát přerušena neznámými otci (z pohledu matrik). Pátrání dále do minulosti mě přivedlo do Lysovic (mezi Vyškovem a Bučovicemi) a k příjmení Chovanec a narození Tomáše Chovanec. Ten pak byl domkařem v Kučerově, v sousední obci u Lysovic, ale nevypátral jsem odkud pocházel jeho otec  Pavel. Za života Tomáše (*1779) začali faráři a kooperátoři původní příjmení Chovanec psát a užívat jako Schovanec. Je pravděpodobné, že Tomáš Chovanec/Schovanec dvakrát nebo třikrát ovdověl a měl tři manželky. Dvě manželství dokládají narozené děti v Kučerově a v Bohdalicích. Třetí se mi nepodařilo prokázat, ale v zápisech je dost velký chaos.

Kdoví, co z toho strýc Vilém věděl. To, co jsem o jeho mužsko-ženské pokrevní linii zjistil já, to rekapituluji níže.

Strýc Vilém měl dva bratry, o nichž mi vyprávěla uhřická paní učitelka Bělohoubková. Protože sama je rozená Horychová a jejím strýcem byl padlý František Horych, byla sestřenicí strýce Viléma. Jedním z bratrů Viléma byl Bohumil Schovanec, amatérský malíř, jehož obrazy lze nalézt třeba v jeho rodných Žarošicích. Druhým Jan Schovanec, prý býval vojákem v Čechách.

I zde je na závěr rekapitulace údajů z rodové linie strýce Viléma.

(N-narozen, Z-zemřel, O-oddán)
 • N 12.12.1779 Tomáš - Pavel Chovanec s Marina, Lysovice č. 10
 • O ??? Tomáš (Pavel) Schovanec a Marie Anna (František) Kočička
 • N (1828) Apollonia - Tomáš Schovanec a Marie Anna
 • N 2.2.1860 Marie - Apollonia Schovanec, Slavkov č. 165
 • O 12.2.1923 Bartoloměj (Marie) Schovanec, Žarošice č. 225 a Žofie (František) Horych, Uhřice č. 32
 • N 12.10.1923 Vilém - Bartoloměj Schovanec a Žofie, Žarošice
 • O 27.12.1949 Vilém (Bartoloměj) Schovanec, Uhřice č. 182 a Anežka (Matěj) Konečný, Uhřice č. 215
 • Z 24.1.2013 Vilém Schovanec, Uhřice č. 215

Teta se strýcem mají v Uhřicích hrob, spolu se strýcovou matkou Žofií (roz. Horych) a Vilémovou sestrou Evou, které v mladém věku zemřela na tuberkulózu.

Náhrobek na hřbitově v Uhřicích. Zdroj: vlastní foto (2016)

Tolik tedy krátké vzpomínání na "tetu" a "strýce" z Uhřic, kteří navždy zůstanou spjati s mými studentskými léty. Článek věnuji jejich dětem, Anežce a Lubošovi.3. 8. 2018

Tři Rozehnalovi z Uhřic (Josef, Štěpán a Metoděj) - tři různé konce ve Velké válce

Některá příjmení 28 mužů, kteří se nevrátili z Velké války, se objevují na památníku ve dvojicích. Mé pátrání ukázalo, ve kterých případech se jednalo o bratrské dvojice a kdy nikoliv. Příjmení Rozehnal tam najdete 3x. Nepatří třem bratrům. Bratry byli Josef a Štěpán, můj praděd Metoděj byl jejich vzdáleným bratrancem. Společným předkem všech tří Rozehnalů byl čtvrtláník v Uhřicích, Jakub Rozehnal (*1743, Uhřice - †1825, Dambořice), který žil v bouřlivé "napoleonské" době.

Výřez z památníku padlým v Uhřicích. Zdroj: VETS

O Josefovi, Štěpánovi a Metodějovi jsem na blogu MY ROOTS psal dříve, než mě přitáhl nápad, popsat stručně osudy všech mužů z uhřického památníku. Rozehnalovi byli různě staří a jejich osud se během Velké války naplnil rozdílným způsobem.

Metoděj Rozehnal

Když jsem psal poprvé o pradědovi Rozehnalovi, netušil jsem, že se najde jeho fotografie z památníku (byl fešák). Také jsem si "romantizoval" představu o jeho smrti někde na frontě. Zemřel však na otravu krve a byl vojínem v zásobovacím skladu ve Vídni. Zemřel až poslední rok války, takže jeho cesta válkou mohla být zapeklitější. Na druhé straně byl jedním z mála z oněch 28 uhřických, který mohl být doma v Uhřicích také pohřben.

Kostel se hřbitovem jsme v Uhřicích s manželkou navštívili den před publikováním tohoto článku. Už v 9:50 se teplota vyšplhala nad třicítku. Zdroj: vlastní foto, 2.8.2018

Svého syna Metoděje přežil otec Jakub o 4 měsíce. Malá Františka (moje babička) ve svých dvou letech, ještě než vznikla v roce 1918 Československá republika, přišla o svého tátu i dědu.

Ztrátu maminky v útlém věku zažil i můj táta se svým bratrem, tak jsem vděčný, že já mohu své rodiče ještě potkávat.

Štěpán a Josef Rozehnalovi

Zatímco můj praděd byl Metoděj, otec Štěpána a Josefa byl pokřtěn 8. března 1858 jako Josef Cyril. Cyrilometodějská tradice byla v obci vždy silná, jak dokazuje i uhřická pamětní kniha (která bohužel zmizela z webu obce). Josef Cyril (jeho otec byl třikrát ženatý a zplodil 13 dětí) nebyl synem mého přímého předka, vzal si však Barboru Hudec, která byla dcerou mého předka Josefa Hudce. Štěpán i Josef tedy byli mými pra-bratranci (první bratranci třikrát posunutí). Pocházeli z osmi dětí (4 synové, 4 dcery). Bohužel jejich smrtí ve válce zanikla i tato mužská větev, protože jejich bratr Karel zemřel v roce 1890 po deseti dnech a nejmladší Martin (*1898) v roce 1907. V témže roce zemřel i otec všech osmi dětí, Josef Cyril. Štěpán v té době "kroutil" tříletou vojenskou prezenční službu. Zemřelý otec byl domkařem, takže nejstarší syn Štěpán nepřebíral žádné hospodářství. Možná přebíral do péče po smrti otce svého jedenáctiletého brášku Josefa a malé slečny Josefu a Marii.

Z jejich čtyř sester se minimálně tři vdaly. Nejstarší Lucie se necelý rok po otcově smrti provdala za Martina Zeleného ze Žarošic, Marie za Josefa Maleňáka z Uhřic a nejmladší Josefa za Josefa Čamlíka, také z Uhřic. Štěpán, ani Josef se oženit nestihli. U Štěpána je to trochu s podivem, věk na to měl. Kdoví, co se odehrávalo.

každopádně všechny ústrky osudu a tragédie válečného života přežila matka bratrů a všech zbylých dětí, Barbora. Přežila všechny své syny a dočkala se návratu uhřických mužů, kteří prošli válkou včetně návratu legionářů, a také vzniku samostatného Československa. Skonala na podzim roku 1922, nakrátko se dožila i vnoučat. Syn Marie (Rozehnalové) a Josefa Maleňáka byl na počátku prosince 1921 pokřtěn jménem Štěpán. S největší pravděpodobností na památku zmizelého Štěpána Rozehnala z války, Mariina bratra. Byly to právě sestry Lucie (Zelená) a Marie (Maleňáková), které daly po Štěpánovi pátrat a v roce 1931 obdržely výnos, v němž soud konstatoval a prohlásil 31.12.1916 za den, který Štěpán Rozehnal nepřežil. Zprávu o smrti bratra Josefa zřejmě měli, v případě Štěpána snad stále přežívala naděje...

Výřez z úmrtní matriky 3. pěšího pluku (Tom. XIV, fol. 140), kde byl Štěpán Rozehnal zapsán jako prohlášen za mrtva. Zdroj: digitalniknihovna.cz

Z obou rodin Rozehnalů, jejichž otec (v případě Metoděje) a synové (v případě Štěpána a Josefa) zahynuli během války, nepokračoval žádný mužský potomek.

Kam vedou geny?

Rozehnal je, jak se zdá, moravské příjmení, v současné době soustředěné na Prostějovsku. Podle prof. Moldánové je odvozena od slovesa "rozehnat". Kdoví co, kde a kdy prapředek v této linii rozehnal, že dostal toto příjmí, které se pak časem změnilo v příjmení.

V Dambořicích se první Rozehnal narodil v roce 1663, v Uhřicích v roce 1707. Všichni patrně patří do rozrodu Karla Rozehnala (genealogie jeho potomků), který prožil třicetiletou válku a jehož syn Martin se oženil do Dambořic. Několik málo zmínek z kronik jsem popsal v článku zde. Poprvé jsem v něm ukázal i kopie fotografií Josefa a Štěpána z původního památníku.

Výskyt příjmení Rozehnal v současné době. Zdroj: KdeJsme.cz

V Uhřicích žijí Rozehnali dodnes. Když jsem včera (2.8.2018) hovořil v Uhřicích s paní bývalou učitelkou Bělohoubkovou, dokázala si vzpomenout snad jen na dva nebo tři muže, kteří ještě v Uhřicích nosí příjmení Rozehnal. Zajímal by mě etnický původ a haploskupina či další příbuznosti mužské linie mého praděda Metoděje. Třeba to, zda Rozehnalovi mají slovanské kořeny či příbuznost s Rozehnaly na Prostějovsku. Uvidíme, jestli to někoho z uhřických současných Rozehnalů bude zajímat.

Rodokmen Štěpána Rozehnala (stejný je i Josefův) si lze prohlédnout na mém Dropboxu zde.

V tom "formátu" v jakém jsem shrnoval "startovací" rodokmeny uhřických mužů v jejich medailoncích, shrnu i mužské rodové linie Rozehnalů, i když u Metoděje je to patrné ze stránky Rozehnal, zde na blogu MY ROOTS. Jeho rodokmen je tam k dispozici přes mou babičku Františku.

Nejprve nejstarší linie po společného předka Josefa, Štěpána i Metoděje.

(N-narozen, Z-zemřel, O-oddán)
 • O 25.7.1677 Martin (Karel) Rozehnal a Marina (Jan) Opavský, Dambořice
 • N 18.9.1678 Václav - Martin Rozehnal a Marina, Dambořice
 • O 27.1.1704 Václav (Martin) Rozehnal, Dambořice a Justina (Martin) Peroutka, Uhřice
 • N 3.10.1710 František - Václav Rozehnal a Justina, Uhřice
 • O 14.11.1735 František (Václav) Rozehnal, Uhřice a Terezie (František) Brankovský, Dambořice
  • O tři dny později, 17.11.1735 se v Polance narodil Andreas Friedel, můj (zatím) první známý a doložený předek v otcovské linii. V prosinci 1939, po 204 letech, se rod Friedelů a Rozehnalů spojil sňatkem mého dědy Aloise Friedela a babičky Františky Rozehnalové.
 • N 22.7.1743 Jakub - František Rozehnal a Terezie, Uhřice
 • O 19.11.1764 Jakub (František) Rozehnal, Uhřice a Johanna (Josef) Čamlík, Uhřice
  • Toto je společný předek Josefa, Štěpána a Metoděje Rozehnalových, kteří zemřeli během Velké války.

Zde je větev mého praděda Metoděje Rozehnala.
 • N 5.6.1773 Antonín - Jakub Rozehnal a Johanna, Uhřice č. 19
 • O 21.1.1794 Antonín (Jakub) Rozehnal, Uhřice č. 19 a Petronilla (Vavřinec) Železný, Kovalovice
 • N 1797 Jiří - Antonín Rozehnal a Petronilla, Uhřice
 • O 1.2.1825 Jiří (Antonín) Rozehnal, Uhřice č. 19 a Marianna (Vavřinec) Hruda, Uhřice č. 45
 • N 27.4.1833 Jakub - Jiří Rozehnal a Marianna, Uhřice č. 19
 • O 28.8.1861 Jakub (Jiří) Rozehnal, Uhřice č. 19 a Anežka (Josef) Hudec, Uhřice č. 66
 • N 4.7.1879 Metoděj - Jakub Rozehnal a Anežka, Uhřice č. 27
 • O 29.1.1908 Metoděj (Jakub) Rozehnal, Uhřice č. 27 a Marie (Josef) Panáček, Dambořice č. 17
 • N 31.3.1916 Františka - Metoděj Rozehnal a Marie
  • Moje babička. Nepoznala svého tátu. Sama pak zemřela, když mému tátovi nebyly ještě ani 4 roky.
  • Je to "tajemno" a smutek těchto nepoznaných, které mě k Uhřicím neviditelně poutá.
 • Z 17.3.1918 Metoděj Rozehnal, Vídeň

Metoděj Rozehnal

A tady je větev Josefa a Štěpána Rozehnalových.
 • N 11.10.1780 František - Jakub Rozehnal a Johanna, Uhřice č. 19
 • O 16.11.1803 František (Jakub) Rozehnal, Uhřice č. 19 a Apoléna (Jan) Adamec, Uhřice č. 93
 • N 2.3.1820 Josef - František Rozehnal a Apoléna, Uhřice č. 46
 • O 30.7.1854 Josef (František) Rozehnal, Uhřice č. 93 a Anna (František) Červinka, Dambořice č. 93
 • N 8.3.1858 Josef Cyril - Josef Rozehnal a Anna, Uhřice č. 93
 • O 1.2.1882 Josef Cyril (Josef) Rozehnal, Uhřice č. 113 a Barbora (Josef) Hudec, Uhřice č. 27
 • N 25.8.1885 Štěpán - Josef Rozehnal a Barbora, Uhřice č. 113
 • N 1.3.1896 Josef - Josef Rozehnal a Barbora, Uhřice č. 168
 • Z 6.8.1915 Josef Rozehnal, Lubartów, Polsko
 • Z 31.12.1916 Štěpán Rozehnal, prohlášen za mrtvého

Josef Rozehnal


Štěpán Rozehnal

Čest jejich památce!

-----------------------------------------------------------------------------

Seznam článků. které jsem dosud věnoval válečným osudům Rozehnalů a jejich připomenutí.