27. 7. 2018

Dalších 20+ citátů (i s vaší pomocí) k předkům, genealogii a historii

20+ citátů o genealogii a historii jsem jsem sdílel už v jednom článku, téměř před dvěma roky. Ve Facebook skupině Genealogie CZ + SK, jsem se před několika dny pokusil vyvolat diskusi a "tvůrčí vášeň" pro další várku citátů, k tématu pátrání po předcích, rodopisu, genealogie, historii či jak dané "téma" chcete nazvat. Pár nápadů se sešlo a moc za ně děkuji! K nim přidávám další a doufám, že se budete při čtení chvíli bavit i třeba zamýšlet. Vždyť je léto, prázdniny a "okurková sezóna".


Ilustrační foto... ale kamarád, který se také genealogií zabývá, nedávno nabízel okurky k prodeji. Takže okurková sezóna je i doslovně. Alespoň v době, kdy vzniká tento příspěvek.


1, 2, 3... 20

Vzhůru však do citátů. Katka Lázničková v diskusi napsala vše hned "natvrdo".

"Genealogie - jediná droga, na kterou se neumírá!"

V jakém množství (menším než malém?) tuto drogu konzumujete?


Jinou optikou, ale se stejnou láskou k předkům, to viděl bývalý guvernér státu Virginia z let 1930-34.

"Genealogie je cesta zpět k lidem, kteří jsou lepší jako ty."
(John Garland Pollard)

Existuje také jedno ruské úsloví, které říká:


"Žijete tak dlouho, jak dlouho si na vás vzpomenou."

(Proto se snažím připomínat třeba uhřické vojáky, kteří se nevrátili z Velké války.)

Z lidové (anonymní) tvořivosti nabízím další dva citáty. A víte jak se říká: Není šprochu, aby na něm nebyl pravdy trochu."


"Přátelé přicházejí a odcházejí, ale příbuzní mají tendenci se hromadit."
(anonym)

"Genealogie - tam, kde si pletete mrtvé a iritují vás živí."
(anonym)

Velice aktivně k diskusi a výzvě ke sdílení citátů na Facebooku přistoupila Helena Vujkovičová. Sdílela hned pětici krásných citátů. U posledních dvou nevím, zda jsou z její "dílny" nebo od anonymních dárců. Na kvalitě to neubírá.


"Tři rody u nás platí jen, to otec, syn a děd; to celý náš rodokmen: kořen a strom a květ. A naše paměť nejde dál, ni naděj v příští čas, než aby, děd co zachoval, syn synovi dal zas."
(Josef Václav Sládek)

"Kdo miluje sám sebe, musí také milovati své předky, svou vlast a všecko, co vlastní jest, aneb k vlasti a předkům přináleží, poněvadž z toho všeho své pojití, živobytí a všecko své má." 
(František Jan Vavák

Trocha poučení. František Jan Vavák (1741–1816), rychtář z Milčic na Poděbradsku byl největší z českých písmáků a osobitých autorů ze selského prostředí. V době národního obrození uchovával lidový jazyk příštím pokolením. Patří k buditelům tzv. "první generace", jejímž nejvýznamnějším představitelem byl Josef Dobrovský a která se sdružovala kolem Krameriova vydavatelství Česká expedice. (Kniha byla vydána v roce 2018, takže jde o novinku!) Zdroj: Artforum

"Chceš-li poznat dnešek, musíš hledat v minulosti." 
(Pearl Buck)

"Zvědavost a touha po poznání předků či pochopení sebe samých vede řadu lidí k sestavování vlastních rodokmenů. Může jim to pomoci porozumět proč si zvolili svou životní cestu, od koho zdědili přednosti i ctnosti, ale i co ovlivňuje jejich partnerské či milostné vztahy."
(???)

Z časově velmi širokého hlediska (až evolučního) vše vidí americký futurista a libertarián R.A. Wilson.


"Většina našich předků nebyla perfektními ženami a muži. Většina z nich nebyla ani savci."
(Robert Anton Wilson)


No a něco k rodinným systémům.
"Rodina je jako větve stromu: rostou do všech stran, ale mají stejné kořeny."
(???)

Jeden velice trefný citát (trošku také pro náš domácí politický dvorek) existuje i od slavného autora, s vlastním jménem Samuel Langhorne Clemens.


"Proč utrácet peníze hledáním svého rodokmenu? Stačí jít do politiky a vaši soupeři to udělají za vás." 
(Mark Twain)

Jako první do diskuse na Facebooku přispěla Jana Jurčová, s poznámkou k citátu "nevím, zda si to pamatuji úplně přesně." 


"Člověk je jako autobus, který v sobě veze všechny své předky."
(???)

Václav Altomytenus (uvádím jména tak, jak byla na Facebooku) přispěl s tím, že jsou i méně lichotivé citáty. A jeden uvedl. 

"Člověk, který se může pochlubit pouze svými předky, je jako brambora; vše co je na něm zajímavé, je pod zemí."
(???)

Malá poznámka k zamyšlení. Jako populární mentální a tvůrčí cvičení k úvaze, jaký chce člověk být, jaké jsou jeho hodnoty apod. se uvádí (znám to od Stephena R. Coveyho) to, ať si zkusíte představit vlastní pohřeb a smuteční řeči vašich blízkých, přátel apod. Co chcete, aby vás říkali, jak byste chtěli, aby si vás zapamatovali? Jejich odpovědi představují to, co je pro vás důležité a významné. Pak už zbývá maličkost. Zhodnotit, zda děláme vše tak/proto, aby nás naši blízcí, přátelé, kolegové a kamarádi takto vnímali.


V jisté ironii, vzhledem k předchozímu citátu, můžeme ještě pokračovat.


"Věc, která mě nejvíce zajímá o rodinné historii, je rozpor mezi věcmi, o kterých si myslíme, že víme o našich rodinách a realitou."
(Jeremy Hardy)

Výmluvný citát poslala do komentářů paní Marie Chroustová. Díky za něj.


"Pakli se chlubíš, věz, že ne ty kořen neseš, ale kořen tebe." 
(Epištola apoštola Pavla k Římanům - Bible kralická)

Přivedlo mě to k úvaze/naději, že snad je blog MY ROOTS vnímán ne jako chlubení, ale inspirace k uvědomění si, že nás kořeny opravdu nesou.

Jako moudré upozornění na to, že by se genealogie měla vyučovat ve školách, mi (s nadsázkou) připadá úryvek, který sdílel pan Jiří Klán.


„Člověk je svérázně nevděčný tvor. Zná dějiny Země a ví, kudy táhl César do Egypta a kudy Hanibal na Řím. Ví, kdo dal koho popravit ve francouzské revoluci, a ví, jak zorganizoval svou říši Dioklecián. Ale neví, čím byl jeho vlastní pradědeček, jak se jmenovala jeho vlastní prababička za svobodna, a neví, odkud kam se harcovali a co je všechno potkávalo, než začal on sám užívat krás a strastí tohoto světa. A dokonce už ztrácí i představu, co to znamenalo vonět hlínou, větrem a chlévem.“
(František Nepil, Střevíce z lýčí)

Dva citáty sdílela také Jaroslava Smaa. Zajímavé je, že autobus už zmíněn byl. Otazník visí nad tím, zda je toto onen originál již zmíněného citátu, nebo nějaká jiná analogie.

"Dědičnost je autobus, v němž jedou všichni naši předkové. Občas některý z nich vystrčí hlavu a pošle nám pozdrav."
(George Eliot)
Nenašel jsem autobus plný předků, tak alespoň jeden z autobusů, které byly předky těch dnešních. Tento v UK. Citát o dědičnosti by se možná dal sdílet ve Facebook skupině Genetická genealogie. Zdroj: Pinterest

A jak paní Jaroslava Smaa ještě dodala: "A tento u mě bezkonkurenčně vede." A přidala další citát, který je pro ní "top". Třeba si jej také oblíbíte, vždyť je od slavného básníka.


"Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců, kdo vesel baví posluchače o jejich činech, jejich velikosti, a s tichou radostí vidí sebe, připojena na konec té krásné řady."
(Johann Wolfgang von Goethe)


Ilustrační foto. Zdroj: Pexels

(Před)poslední citát o autobusu není, ale vyjadřuje stejnou podstatu.
"Každý z nás si v sobě neseme lidi, kteří přišli před námi."
(Liam Callanan)

A je to...

Líbily se vám citované větičky, věty a souvětí? Které nejvíc? Pokud máte další, od jiných autorů nebo z vlastní hlavy, sdílejte je dole do komentářů. Díky a hodně úspěchu ve vašem genealogickém bádání.

Na závěr přidám ještě jeden (bonusový) citát, který mi hovoří z duše.

"Naše budoucnost závisí na minulosti našich předků."
(anonym)

Tak, tak. Vzhůru za vizí, opřeni o své kořeny!


Žádné komentáře:

Okomentovat

Vážím si komentářů od podepsaných čtenářů. Příspěvky můžete komentovat pod každým z nich. Své názory, náměty a dotazy ke stránkám a jejich obsahu prosím směřujte do rubriky "Vaše názory". Děkuji.

LF