28. 10. 2018

Třináct předků 28. října 1918

28. října 1918 a 28. října 2018 od sebe dělí "propast" 100 let. Pro většinu světa ta data byla a jsou nezajímavá, běžná, všední, zapomenutá... věřím, že pro pád miliónu lidí nejen v srdci Evropy však nikoliv. Mám tu příležitost být mezi nimi (námi?). Oslavit 100 let založení republiky, osamostatnění či jako to nazveme, to se leckomu nepodaří. 

Uvedená data od sebe dělí čas a týkají se už také dvou různých světů, tisíciletí a také republik. Proto někdo namítá, že se slaví vznik dnes již neexistujícího státu. Za všech okolností je to však možnost uvědomit si co všechno se za jedno století odehrálo. Bezesporu to bylo z mnohých pohledů nejbouřlivější století v dějinách. Století velkých kotrmelců, úspěchů a zklamání, života několika generací.

Účelem tohoto článku není filozofovat a pateticky připomínat dějinné události. Mám daleko prostší cíl. Chci sobě i případným čtenářům (a příbuzným) připomenout jména lidí, kteří se v jakémkoli věku dožili a zažili (daleko od Prahy) 28. říjen 1918.

Zprávu o založení nového státu přinesly "až" úterní Lidové noviny z 29. října 1918.

Úryvek dějinného významu. Zdroj: archiv Lidových novin zde.

Friedelovi

Nejbližším pokrevním předkem v mužské linii Friedelů byl můj děda Alois Friedel. Bouřlivou dobu zažil jako kluk, necelý půlrok po svých devátých narozeninách, spolu se svými rodiči, otcem Antonínem a matkou Marií, rodem Krejčíček. 

Můj praděd Antonín Friedel, údajně invalida z Velké války měl v tom roce krátce po narozeninách s pořadovým číslem 47. Byl to on, kdo rod Friedelů "vyvedl" ze slezské Polanky do moravské Ostravy. V říjnu 1918 už rodina žila v dělnické čtvrti v Hulvákách, kde děda Alois pravděpodobně chodil do tamní česko-německé školy a nasával postupně dělnické způsob života a zřejmě z jeho pohledu a aktivit ve 30. letech také "vykořisťování".

Fotografie mého praděda Antonína Friedela zdobí Facebook profil mého blogu MY ROOTS.

Antonínova manželka, Marie Friedelová, rodem Aloise Krejčíčka, po němž můj děd dostal jméno, byla rodačkou z Krmelína a měla v onom roce 44 let. Vzhledem  živým matrikám nemám ještě zjištěno, kolik v domácnosti žilo dětí z celkem osmi nebo devíti, které prababička Marie porodila. Vím pouze o třech zemřelých dětech v útlém věku.

Události v Moravské Ostravě 28. října 1918 přibližují také Lidové noviny na titulní stránce zmíněného úterního vydání.

Noticka o průběhu 28. října 1918 v Moravské Ostravě v Lidových novinách z 29. října 1918. Zdroj: archiv Lidových novin zde.

Rozehnalovi

U Rozehnalů v jihomoravských Uhřicích u Kyjova byla situace odlišná. Už nežil můj praděd Metoděj Rozehnal, který zemřel v předjaří 1918 ve Vídni jako voják a jehož jméno je zapsáno na památníku obětem Velké války v Uhřicích.

Tři měsíce před říjnovými dny zemřel i prapraděd Jakub Rozehnal, Metodějův otec, který přežil svého syna, ale nedočkal ani republiky, ani konce války.

Žila však praprababička, a Metodějova matka Anežka Rozehnalová, rodem Josefa hudce z Uhřic. Bylo jí už přes 75 let. V nové republice žila v Uhřicích ještě necelé tři roky.

U Rozehnalů v mé rodové linii tedy říjnové události zažily samé ženy. Kromě Anežky také Marie Rozehnalová, která byla před půl roku vdovou po Metoději Rozehnalovi. Bylo jí teprve 32 let. Proto se nelze divit, že se o dva roky později znovu provdala a mimo jiné vychovala Anežku, mou "tetu z Uhřic".

Nejmladší dívenkou v rodině byla Františka Rozehnalová, dvouapůlletá holčička, které osud nadělil potkat se s Aloisem Friedelem, zplodit mého tátu a mladšího bratra Rosťu a zahynout pod koly tramvaje v pouhopouhých 28 letech. V říjnu 1918 žila se starší sestrou Irenou. Tři další děvčátka Metoděj a Marie pochovali.


Tovaryšovi, Juroškovi

Také na Valašsku se rozehrávaly dramatické osudy. V době vzniku samostatného Československa tam žilo pět mých předků. Mezi nimi Tovaryšovi a Juroškovi.

Nejstarším z nich byl můj prapraděd Josef Tovaryš, narozený 22. června 1860 v Hutisku. Během války ovdověl po smrti mé praprababičky Františky, rodem Zetocha. To už byl na světě jeho syn Josef. Josef starší se však během Velké války ještě stihl z Hutiska přesídlit do sousedního Solance a oženit se s Anežkou Závorkovou z Horní Bečvy.

To už nevychovávali Josefova prvorozeného syna Josefa Tovaryše, mého pradědu. V říjnu 1918 měl už 25 let a jsou mi trochu záhadou jeho válečné osudy. Do životního osudu mu každopádně zasáhla smrt Arnošta Červeného ve válce. Po jejím skončení, na počátku roku 1920 si vzal vdovu po Arnoštovi, Kristýnu Červenou, rodem Josefa Jurošky. Pár dnů v té době byl už na světě můj děda Jindřich, který se vlastně narodil jako nemanželský syn, byť snoubenci už měli po ohláškách.

Z výše uvedeného vyplývá, že v přelomové době zrodu naší nové republiky žila na Horní Bečvě Kristýna Červená, vdova po padlém Arnoštovi. V 28 letech přes válku sama vychovávala dvě děti, protože Arnošt zahynul už v létě 1915. (S vnukem Arnoštova syna Arnošta jsem před pár dny seděl na pivě ve vsetínském pivovaru Valášek.) Díky těmto souhrám osudových okamžiků tak byla Kristýna Červená, později Tovaryšová mou prababičkou.

Pivo Vsacan z Pivovaru Valášek, kterým jsem si připil s příbuzným Zdeňkem Červeným, vnukem padlého z Velké války, Arnošta Červeného. V těle nám oběma koluje krev Kristýny Červené. Zdroj: vlastní foto, říjen 2018

V říjnu 1918 žili ještě oba její rodiče, Josef Juroška a Kristýna Jurošková, rodem Kachtík. Také žila Marianna Červená, matka padlého Arnošta, ale ta není mým pokrevným předkem. Rodiče Juroškovi měli necelých 61 let (Josef) a 58 let (Kristýna). Během války, po tragické smrti zetě Arnošta Červeného snad byli schopni v rámci možností pomáhat své ovdovělé dceři s domácností, chalupou a dvěma dětmi. Ještě se dočkali svatby vdovy Kristýny s Josefem Tovaryšem i narození mého dědy Jindřicha.

Tomisovi, Aniolovi

Osudy předků se odehrávaly v rodové větvi ze Slezsku na pravém břehu Ostravice. Avšak už v Ostravě. Od Tomisů byl na světě můj praděd František Tomis. Nezasáhl do Velké války, v říjnu 1918 mu ještě nebylo 19 let. 

Otce ztratil brzy, v roce 1901, jeho matka Marie Tomisová, hlučínská rodačka z rodu Vincenta Holubka někdy v té době snad získala dům v Hrabůvce. Každopádně tato činorodá žena a moje praprababička se dožila 74 let. V říjnu 1918 jí bylo necelých 60 let.

Střípky osudů dokresluje "polská větev", kde mi chybí data o tom, zda v říjnu žili rodiče mé prababičky Emilie, budoucí ženy Františka Tomise. Byli to František a Marie Aniolovi, rodáci ze Starého Wišnice v Polsku. Počátkem roku 1900 se jim narodila dcera Emilie Aniolová, prababička a první z předků, narozených na prahu 20. století. Dospělost Emilie zahájila v podstatě pár měsíců po vzniku republiky. Ostatně už v roce 1921 se s Františkem Tomisem vzali a měli spolu tři sestry, Vlastu, mou babičku Drahomíru a nejmladší dceru, Martu.

Šťastná 13 (může být 15)

To bylo 13 předků z 28. října 1918. Tehdy už žijícími, které jsem za svého života poznal byli pradědové Josef Tovaryš a František Tomis a ještě děda Alois Friedel. V tu dobu kromě Uhřic a Horní Bečvy žili už ostatní v Ostravě, kde jsem se také narodil. V historickém Slezsku žádný předek vznik Československa neprožil.

Nikdy předtím jsem v této souvislosti o vzniku republiky neuvažoval. Žili zástupci tří generací mých předků. Kdoví jaké naděje či obavy vkládali do nového státu. Byli to prostí lidé rozmanitých osudů. než jsem se narodil já, bylo právě vzniklému Československu dáno do vínku ještě se několikrát proměnit a prožít mnoho osudových tragických zvratů s pověstnými "osmičkami" na konci letopočtu.

K výročí 100 let bych si přál, aby změny v republice byly jen k lepšímu. Můžeme to ovlivnit jen my sami.

24. 10. 2018

Klement Halíř (*1894 - †1918) - Žarošice, Uhřice... a legionářský konec v Jekatěrinburgu 24.10.1918

Podle Jakuba Vrbase, autora knihy "Ždánsko" (poprvé vydané r. 1930) bojovalo na frontách z Uhřic 14 legionářů. Dva přišli o život v Rusku. O Františku Bělohoubkovi jsem psal. Když jsem si udělal "výtah" uhřických legionářů, dostal jsem 16 jmen, která jsem zkoumal v badatelně VHA. Jeden legionář mi unikal. Indicie přitom byla "pod nosem". Podle kartotékového lístku z databáze padlých VÚA zemřel Klement Halíř 24. října 1918 v Jekatěrinburgu. Nebyl mezi legionáři uhřickými, ale žarošickými. Byl totiž rodák ze Žarošic a ne z Uhřic. Proto jeho jméno najdete na památnících jak v Uhřicích, tak i v sousedních, jeho rodných Žarošicích.

Jeho konec nebyl romantický a hrdinný, pokud jde o bitvu, jak se občas u legionářů snaží psát novináři. Klement Halíř zemřel na skvrnitý tyfus. Bylo to čtyři dny předtím, co se z jeho rodné a v tu chvíli vzdálené země, stalo samostatné Československo. Do podepsání příměří a konce války zbývaly necelé tři týdny...

Klement Halíř

Jak už jsem zmínil, Klement Halíř byl rodákem ze Žarošic. Narodil se 8. listopadu 1894 do rodiny domkaře Jana Halíře a jeho manželky Františky, rodem Adámek ze Žarošic. Byl sedmým narozeným dítětem. 


Dodatečně dopsaný záznam o smrti Klementa Halíře v úmrtní matrice 25. zeměbraneckého pluku. Zdroj: Digitální knihovna, Kramerius, úmrtní matrika 25. zeměbraneckého pluku, str. 62

Zemřel v Jekatěrinburgu, městu na Uralu, která dělí kontinent na Evropu a Asii, městě, kde byl zavražděn/zastřelen poslední ruský car Mikuláš II a jeho rodina, pár dnů před obsazením města československými legionáři.

Klement Halíř se dožil dvaceti let, když už válka byla v plném proudu (např. v Haliči byl zřejmě smrtelně zraněn Jan Pěnčík). Ještě předtím, 19.9.1914 vyšla v ranním vydání Lidových novin tzv. "Svolávací vyhláška". Podle ní byli odvedeni ke službě ve zbrani muži právě jeho ročníku (v mírových podmínkách by šli k odvodům na jaře 1915 a prezenční službu by nastoupili v říjnu 1915). Týkalo se to i Klementa Halíře, jehož "domovskou jednotkou" se stal kroměřížský 25. zeměbranecký pěší pluk.

Protože Klement Halíř nebyl ženatý, nemá zde přímé potomky. Nepřímí mohou existovat díky jeho bratrů a sestrám. Kdoví...


Zajetí a legie v Jekatěrinburgu

Podle záznamu vojáka v databázi VÚA padl Klement Halíř do zajetí zřejmě v květnu 1918. Datum je však nejisté. Už o měsíc později, 26. června 1918, se v Omsku přihlásil do legií a byl zařazen do 6. střeleckého pluku.

6. československý střelecký pluk vznikl v Borispolu 21.6.1917 jako II. záložní prapor Čs.střelecké brigády, od 27.7.1917 6. československý střelecký pluk Hanácký. Od svého vzniku byl součástí 2. střelecké divize. Zúčastnil se boje u Bachmače, bojoval u Omska (7. až 9. června 1918), Tatarské, Tjumeni, Kunguru, Jekatěrinburgu, Irkutsku či v Bajkalských tunelech. Transsibiřskou magistrálu chránil pluk v oblasti Ščeglovska, štáb spojeneckého velení byl v Omsku. Do Československa odjel v dubnu 1920.

Transsibiřská magistrála, po níž se v roce 1918 vraceli vojáci československého sboru procházela také městem Jekatěrinburg. I zde probíhaly boje.  Československé legie, patrně i s Klementem Halířem, vstoupily do Jekatěrinburgu 25. července 1918. Jen několik dní poté, co v Ipaťjevově domě v Jekatěrinburgu byla popravena carská rodina. Československé legie se v Jekatěrinburgu zdržely bezmála rok. Sídlilo zde velitelství Sibiřské armády generála Radoly Gajdy, byl zde otevřen československý generální konzulát i pobočka Československé národní rady. Legionáři v Jekatěrinburgu dokonce podnikali - organizovali třeba výrobu protéz pro invalidy nebo výrobu potrubí. Celkem v Jekatěrinburku působilo okolo 5000 československých legionářů. 

Jak už jsem zmínil Klement Halíř zemřel v nemocnici v Jekatěrinburgu na skvrnitý tyfus. V den publikování tohoto článku je to přesně 100 leté výročí.

Československé legie opustily Jekatěrinburg 11. července 1919 a s nimi odešla i většina Čechů, kteří ve městě žili. Po evakuaci Sibiřské armády bylo město o pár dnů později, 14. července 1919, obsazeno bolševiky. Všechny pomníky a hroby byly zničeny. To šlo bolševikům a komunistům vždy dobře, nejen v Rusku či Sovětském svazu.

Až v roce 2008 byl na Michajlovském hřbitově odhalen nový pomník zde pochovaným legionářům. 

Památník z černého mramoru na starém Michajlovském hřbitově v Jekatěrinburgu má po stranách uvedena jména obětí. Mezi nimi je také jméno Klementa Halíře.

Památník se jmény 358 legionářů. Zdroj: Aktuálně.cz

Nedobádaný rodokmen

Odkud předci Klementa Halíře do Žarošic přišli nemám ještě ověřeno. Jeho děd, tkadlec Václav Halíř se v Žarošicích oženil, ale před svatbou v Žarošicích už bydlel. Měl pět dětí, přežil však pouze Jan, pozdější Klementův táta. Jana Klementa od 6 let vychovával nevlastní otec, Jan Novoměstský, za něhož se v roce 1862 provdala vdova po provazníkovi Václavu Klementovi, Antonie.

Podle indicií z databází padlých se domnívám, že by se Václav Halíř, který žil a oženil se v Žarošicích, mohl narodit někde v okolí Litovle.

Stručný rodokmen Klementa Halíře je k nahlédnutí zde.

(N-narozen, Z-zemřel, O-oddán)
 • (N 1823) Václav Halíř - Hieronymus Halíř a Magdalena Oháňka, ???
 • O 10.2.1851 Václav (Hieronymus) Halíř, Žarošice č. 149 a Antonie (Martin) Konečný, Žarošice č. 167
 • N 17.6.1856 Jan - Václav Halíř a Antonie, Žarošice č. 81
  • Janův otec Václav zemřel 6. prosince 1861. V srpnu 1862 se vdova Antonie provdala za Jana Novoměstského.
 • O 6.11.1879 Jan (Václav) Halíř, Žarošice č. 82 a Františka (Martin) Adámek, Žarošice č. 87
 • N 8.11.1894 Klement - Jan Halíř a Františka, Žarošice č. 101
 • Z 24.10.1918 Klement Halíř, Jekatěrinburg, Sverdlovská oblast, Rusko

Čest jeho památce!


Památník padlých v Uhřicích. Zdroj: VETS, fotil Petr Něnička

16. 10. 2018

František Veselý (*1891 - †1918) - poslední uhřický voják padlý v boji

Ve druhé polovině roku 1918 v Rusku zápasili o svůj návrat domů legionáři a po bitvě o slunovratu se na Piavě a v okolních horách Monte Grappa schylovalo k poslední bitvě na italské frontě.

16. října 1918, před 100 lety zahynul jako poslední muž v boji dělostřelec František Veselý. Bylo to devět měsíců po jeho svatbě, necelý měsíc před podepsáním příměří.

František Veselý

František Veselý je jedním z těch, kteří se v Uhřicích nenarodili. Jeho rodnou obcí jsou Řečice v nynějším okrese Žďár nad Sázavou. Tam se 2. dubna 1891 narodil svobodné matce Anně, dceři Františka Veselého z Řečice a Kateřiny Staré z obce Křídla. František tedy nosil příjmení po svém dědovi.

Proč, kudy a jak vedla jeho cesta do Uhřic zůstává zahaleno tajemstvím. Matka Anna byla služebnou v Řečici... S největší pravděpodobností se nevdala, zda měla další děi jsem neověřil, protože matrika je v "mrtvé zóně" přípravy na digitalizaci.

Každopádně cesty osudu v průběhu Velké války zavály vojáka Františka Veselého až na svatbu do Uhřic. Svatba se konala koncem ledna 1918, kdy byl František Veselý patrně na dovolené. Byl desátníkem těžkého polního dělostřelectva v pluku č. 5.

Pro zajímavost - dalším zápisem svatby, která se odehrála o týden později, je v matriční knize oddaných pro Uhřice svatba Františka Otta (*1887 - †1971). Ten byl bratrancem mé babičky Františky Rozehnalové (nejstarší sestra mého praděda Metoděje) se provdala Martina Otta, který byl uhřickým starostou v letech 1901 - 1904. František Ott byl jejich synem). František Ott, sám jako syn bývalého starosty, byl starostou Uhřic v těžkých protektorátních časech 1938-1945. Jeho manželkou, kterou si v únoru 1918 bral, byla Anna, shodou okolností sestřenice legionáře Václava Bělohoubka.

Do třetice byla dalším zápisem oddávek v pořadí svatba Martina Střeštíka, muže, který zemřel jako poslední z uhřických mužů se jmény na památníku padlým. Do roku 2021 bude tato matrika ještě uložena v Žarošicích na Obecním úřadu.

Když jsem našel tuto svatbu, zvažoval jsem, jestli se pak manželce Františka Veselého nenarodilo dítě jako pohrobek. jaké bylo mé překvapení, když jsem našel už v roce 1912 narození Růženy, dcery služebné Karolíny Sodomkové, které podle dopsaných poznámek bylo legitimizováno... Františkem Veselým. Dítě z dob, kdy byl František na vojně. Data nasvědčují tomu, že Růženka byla legitimizována před svatbou Františka a Karolíny v lednu 1918.

Lze si představit řadu scénářů, co se mohlo odehrávat v myslích a životech Františka a Karoliny během války. Je dost dobře možné, že nejprve vojna a pak válka (viz. o mobilizaci výše) zapříčinily, že vlastně ani "nebyl čas" na svatbu. Vojáka řídily rozkazy a povinnosti, dovolenky závisely na situaci.

Vdova Karolína se po válce, v roce 1921, opět provdala. Jejím druhým manželem se stal Josef Šaněk, bratr uhřického legionáře Jana Šaňka. V "živé" matrice (od r. 1922) bude patrně možné dohledat jejich potomky.


Kartotékový lístek s poznámkami o Františku Veselém. Zdroj: Kartotéka padlých z 1. světové války, VÚA Praha

Monte Tomba

V době zahájení války si František "kroutil" (od podzimu 1912) svou prezenční vojenskou službu. Tito vojáci okamžitě odtáhli na frontu. Protože není k dispozici kmenový list Františka Veselého, lze jen odhadovat. Zápis ze svatby napovídá, že byl v 5. pluku polního dělostřelectva. To byl jeden z pluků, kam muži z Řečice rukovali na vojnu.

Připomeňme si přísahu rakousko-uherského vojáka, která ještě v žádném z příspěvků nebyla. Takto přísahali na začátku všichni uhřičtí muži.


"Bohu všemohoucímu se zavazujeme slavnostní přísahou, že budeme věrni Jeho apoštolskému Veličenstvu, svému nejosvícenějšímu panovníkovi (jméno vladařovo), z boží milosti císaři rakouskému, králi českému... a apoštolskému králi uherskému a že ho budeme poslušni, jakož i jeho generálů a vůbec všech svých představených a vyšších, že je budeme ctít a chránit, že budeme jejich nařízení a rozkazy ve všech služebních výkonech plnit, že budeme statečně a mužně bojovat proti kterémukoli nepříteli a podle vůle Jeho Veličenstva kdekoli, na vodě i na zemi, ve dne i v noci, v bitvách, v útocích, v bojích a v podnicích každého druhu, zkrátka na každém místě, v každý čas a za všech okolností, že nikdy neopustíme svých jednotek, praporů, standart a děl, že nikdy nevstoupíme s nepřítelem ve styk, nýbrž vždy se budeme chovat ve shodě s válečnými zákony, jak se sluší řádným válečníkům, a takto ve cti žíti a zemříti. Tak nám dopomáhej Bůh! Amen." 


Kartotékový lístek vypovídá o jeho příslušnosti k 50. pluku těžkého dělostřelectva. To potvrzuje i obrázek/situační mapa níže. Severně je městečko Feltre, kde v červnu 1918 zemřel Alois Friedel.

50  pluk těžkého dělostřelectva severně od Monte Tomba. Zde vyhasl život Františka Veselého. Stav na mapce je ke dni 24.10.1918, tedy týden po Františkově smrti na Monte Tomba. Zdroj: ÖULK, 1918, díl 7, leták č. 31

Z vrcholu Monte Tomba se daly bez problémů pozorovat nepřátelské zákopy a řeka Piave. Na vrcholu Monte Tomba mohli předsunutí pozorovatelé navádět dělostřelectvo jako podporu při překonání řeky nebo pro zastavení italských protiútoků.

ÓULK popisuje, že na začátku října 1918 byla italská armáda podél horské fronty mezi Assa Ravine a Piave stejně aktivní jako v září. Na obou březích Piave se situace se ztišila, s výjimkou obvyklého dělostřeleckého bombardování. V polovině října se "otevřela nebesa" a horské potoky se zvětšily, stejně tak, jako se vzedmula řeka Piave. Operace přes řeku se staly nemožnými. Přesto však rakousko-uherské posádky z armádní skupiny Belluno musely odrážet opakované místní italské útoky, např. i severně od Monte Tomba. Dá se předpokládat, že tyto "šarvátky", které nebyly součástí žádné bitvy (ta poslední, Vittorio Veneto,  začala až 24. října) byly příčinou smrti Františka Veselého.

Pateticky řečeno, po dovolence a svatbě se František Veselý vrátil na italskou frontu pro smrt. Byl desátníkem, zprávy o možném konci vojny, vyčerpání, ochablá bojová morálka a řada dalších faktorů útočily na mysl vojáků. Reálně nezradil přísahu vůči vlasti, která přestávala existovat. Doma v Uhřicích čekala manželka a šestiletá dcerka. Marně...

Pohřben byl na bojišti, u Monte Tomba, jako poslední z uhřických, který padl v boji.
Monte Tomba (odkaz na mapu), 868 m n. m., v roce 1917. Zdroj: Wikipedia

Od sedláka v Řečici po smrt na Monte Tomba

"Startovací" rodokmen Františka Veselého začíná u Pavla Veselého, sedláka v Řečici. Na sklonku 18. a 19. století se mu narodil syn František. Padlý František Veselý byl třetím Františkem v pořadí, které však bylo přetrženo neznámým otcem. Je možné že oním "neznámým" byl pán, u kterého sloužila Františkova matka Anna. Rodokmen je k dispozici zde.

(N-narozen, Z-zemřel, O-oddán)
 • N 21.8.1796 František - Pavel Veselý a Alžběta, Řečice č. 8
 • O 19.10.1828 František (Pavel) Veselý, Řečice č. 8 a Františka (Ignác) Fiala, Řečice č. 18
  • Svatba manželů, kteří už měli po třicítce.
 • N 1.8.1829 František - František Veselý a Františka, Řečice č. 18
 • O 16.8.1853 František (František) Veselý, Řečice č. 84 a Kateřina (Josef) Starý, Křídla č. 24
 • N 24.7.1860 Anna - František Veselý a Kateřina, Řečice č. 83
  • Neznámým otcem je přerušena mužský linie Veselý.
 • N 2.4.1891 František - Anna (František) Veselý, Řečice č. 4
 • O 26.1.1918 František (Anna) Veselý a Karolina (Josef) Sodomka, Uhřice č. 120
 • Z 16.10.1918 František Veselý, Monte Tomba, Itálie

Čest jeho památce!


Památník padlých v Uhřicích. Zdroj: VETS, fotil Petr Něnička