24. 3. 2017

15 "magnetů", které vás mohou přitáhnout k hobby jménem "genealogie"

Před dvěma lety jsem publikoval na blogu MY ROOTS první příspěvek, který jsem chtěl sdílet. Jmenoval se

Od té doby přibylo dalších 90 článků. V tom dnešním se zamýšlím nad "magnety", které (nejen) mě přitahují k rodopisnému koníčku a domnívám se, že mohou přitáhnout i další. Pořadí "magnetů" zde nehraje roli.

1. Hledání/objevování a nalezení/objevení

"Počátkem vědění je objevit něco, čemu nerozumíme."
(Frank Herbert)

Říká se, že "kdo hledá, najde". Polemiky se vedou nad tím, zda je důležitější "cesta" nebo "cíl". Vnímám, že i při pátrání po vlastních kořenech může někoho více přitahovat cesta hledání a objevování, to co se na ní odehraje a co zažijete, s čím je spojena, koho na ní potkáte apod. Někdo může být spíše zaměřen na cíl, bod objevení, "aha efekt", pochopení, porozumění, "docvaknutí" nebo zcela pragmaticky - nalezení jména, data, místa či dalších konkrétních údajů. Jsou tu také dílčí cíle i postranní efekty bádání. Ty kvantitativní (např. počet osob v rodokmenu), avšak v mnohém důležitější cíle kvalitativní (např. úplnost a správnost údajů, porozumění vztahům a souvislostem...).

Obojí je v pořádku a myslím, že obojí je důležité. Obojí (mi) přináší Radost. Radost z procesu kráčení po cestě (hledání a objevování) i dosažení dílčího cíle (nalezení a objevení). No a řekněte, koho by nepřitahovala Radost, ať už z čehokoli?

2. "Nenalézání" a přitažlivost naděje a otázek/otazníků

"Musíme přijmout konečné zklamání, ale nikdy nesmíme ztratit nekonečnou naději."
(Martin Luther King jr.)

Říká se také, že "naděje umírá poslední". Výzvu pro genealogii představuje i fakt, že se nedaří nalézt to, co hledáte. Každý ví, že k tomu dojde. Nemusí to být pouze tzv. mrtvý bod v genealogii, který je v určitém stádiu bádání objektivním faktem, s nímž se každý rodopisec musí smířit. Hledání vás nutí k otázkám
 • "Kde (mám ještě hledat)?"
 • "Co (jsem snad přehlédl)?"
 • "Jak (bych ještě mohl objevit...)?"
 • "Proč (hledám to, co hledám)?"
 • "Proč (se to stalo zrovna mi)?" - Do této pasti je lépe neupadat.
 • "Kdo (mi může pomoci či poradit)?"
 • ...
Otázky jsou podstatou "bádání" (i koučování). Technologie umožňují učinit významný badatelský pokrok i při pouhém bádání od stolu (a notebooku či počítače). Pak se otevírají další možnosti a příležitosti (badatelny archivů, genealogické spolky...). Jsou-li otázky, vždy se zdá být naděje, že snad naleznete i odpověď. Prvotní "nenalézání" by vás nemělo odradit, protože skýtá naději a vyzývá k otázkám. Ať už bádáte nad svými kořeny nebo hledáte svou vizi a cíle (cestu) do budoucna. Proto je "nenalezení", stav, kdy nemáte v rukou (ještě) odpověď, tak magnetizující. Hledáte-li odpovědi, zjistíte, že nalezených odpovědí je mnoho (a nenalezené tady jsou od nepaměti a budou i nadále).

3. Souvislosti a jejich pochopení

"Pro mě je kontext klíčem - od něj přichází porozumění všemu."
(Kenneth Noland)

Další z pořekadel hovoří o tom, že "vše souvisí se vším". Několik příběhů na tomto blogu vypovídá o tom, že se věci opravdu mohou zamotat a podstatu odhalí až širší rozkrytí a odhalení souvislostí. Spisovatel Ludvík Souček, jeden ze "záhadologů" napsal knihu Tušení stínů (1974) a pak knihu Tušení souvislostí (1978). "Záhadou" zůstává údajně ztracený rukopis Tušení světla, který dokončil před svou záhadnou smrtí.

Tušení souvislostí a poté jejich nalezení (= světlo) může být něčím, co rozechvěje srdce toho, kdo je na cestě hledání a objevování. Zdaleka to neplatí jen o genealogii, ale o mnoha praktických životních věcech a otázkách. Obzvláště, máte-li rádi celostnější (holistický) pohled na život a jeho dění, tzn. zajímají-li vás souvislosti, které vám život a dění v něm osvětlí. V magnetu číslo 2 uvedené "nenalézání" může být občas zapříčiněno příliš úzkým rámcem, nedostatečnou znalostí a poznáním souvislostí.

Samozřejmě, že i v genealogii můžeme vidět přístup "dějepisecký", kdy nás zajímají data, roky, jména a místa. To na rodokmen stačí. Domnívám se však, že většinu lidí přitahuje právě poznání souvislostí, které umožňuje, aby se před námi vynořil ucelenější "příběh předků" či kronika. Ve chvíli, kdy píšu tento článek, je pro mě "předmětem" hledání souvislostí (z mnoha důvodů) Slezsko a alespoň částečné porozumění jeho dějinným souvislostem.

4. Naděje ve sdílení

"Štěstí je jako polibek. Musíte jej sdílet, abyste si jej mohli užít."
(Bernard Melzer)

Žijeme v době sdílení. Sdílení pomáhá například utvářet synergie. Sílení pomáhá také rozšiřovat znalosti. Nahrává tomu informačně-technologický rozvoj, kterého jsme svědky. Sociální média, blogy, sdílené databáze... Sdílení posiluje naději (a je v některých případech i velkou pastí a časožroutem).

Osobně mě přitahuje možnost, že díky sdílení (pasivnějšímu či aktivnějšímu) mohu přispět či prospět někomu v nalezení souvislostí, po kterých dotyčný pátrá, v nalezení konkrétní osoby, spojovacího článku v rodokmenu apod. Služba MyHeritage, které se nazývá SmartMatch (chytré spárování), dokáže ze sdílení občas vykřesat naději. Díky této službě jsem odhalil několik spojení a také jsem díky tomuto sdílení mnoho spojení pomohl odhalit. Rovněž díky blogu MY ROOTS se mi dostalo mnohokrát zpětné vazby o takové pomoci a odhalení. Odvaha sdílet (na blogu) přináší své ovoce.

Každé sdílení, více či méně cílené, rozvíří naději, že jedna kapka informace najde druhou, třetí.. a vznikne pramínek, který s promění postupně v potůček... (a tak dál). Jako introvert mohu potvrdit, že takové sdílení je snesitelné i pro tyto "naše" povahy (i když mě introvertní povaha dlouho odrazovala a v mnoha oblastech stále odrazuje).

"Obchodněji" pojatým sdílením můžete vytvořit platformu pro vytváření komunity i využití populárního získání pasivního příjmu. Genealogie není oblastí, která je takovým příležitostem podnikání na Internetu zcela uzavřena.

Sdílet lze i návštěvou genealogického kurzu. Zkusil jsem to s MGHS a nelituje. Zdroj: Poskytnuto lektorkami kurzu Petrou Banovskou z MGHS. Foto pořízeno při návštěvě MZA v Brně, v prosinci 2016.

5. Vytváření celkového obrazu

"Jedna věc o pravdě: když ji jednou spatříš, nemůžeš ji nevidět."
(Elizabeth Gilbert)

Kontext je o souvislostech (magnet č. 3). Výsledkem je utváření celkového "velkého" obrazu (kdo má rád angličtinu, jistě zná spojení "big picture"). Kontext napomáhá hledání pravdy, věcí v souvislostech, ne vytržených ze souvislostí. Podle přísloví, že "je (někomu) bližší košile, než kabát", se zdá být pravděpodobné, že každého především zajímají fakta, týkající se jeho předků (=košile) a až následně třeba historický či dějinný kontext doby (=kabát), tedy kdo v dané době vládl, jaká byla geografická, politická či vojenská situace, kdo byly další osoby "ve hře"...

Mapy, poznávání historie místa, regionu a dalšího širšího území, geografické vazby, panství, stěhování předků na další místa... Magnetů a podkladů, které pomáhají rozšiřovat obraz a dotvářet celkový obraz je řada. Ze zkušenosti vím, že se tím do určité míry mění i kontext pro naše vědomí, které vstřebává nové souvislosti. Známá místa, kterým jste (dosud) nevěnovali pozornost, mohou dostat nový nádech... "Aha, tady před stovkami let žili mí předci.", "Tady jsou mé kořeny...". Někde je takový genius loci (duch místa) zřetelnější a dýchne na vás více, zejména na venkově (statky, mlýny...) a samotách, jinde je nezjistitelný, např v mnoha městských, rozvíjejících se oblastech (není úplně osvěžující, když zjistíte, že v místech, kde žili vaši předci je nákupní centrum apod.). 

Jako kouče systémů mě přitahuje systemický přístup a pohled. Každý jsme součástí širších systémů, včetně těch rodinných. Odhalování souvislostí i léčení, či urovnávání minulosti z pohledu systémů, může být lákavé. Zejména pro ty, kdo chtějí ochutnat nebo mají rádi třeba rodinné konstelace apod. I tento úhel pohledu pomáhá utvářet celkový obraz. Je však třeba k němu dozrát (a nevnímat pouze hmotný svět fyzických věcí a dějů). Jiným příkladem může být např. pojetí, které v knize "Příroda a lidská duše prezentuje Bill Plotkin. ("V tomto nepatrném intervalu jedenadvacátého století se my, lidský druh, buď naučíme stát se zkvalitňujícím elementem života v rámci širší komunity planety Země... nebo nenaučíme" (str. 14)).

6. Vědomí opory a kořenů

"Změňte své názory, uchovejte své principy; obměňte své listy, uchovejte neporušené své kořeny."
(Victor Hugo)

Pro strom jsou kořeny oporou a jednou z částí celku, která umožňuje přijímat vláhu a živiny. S příchodem jara, chtějí-li stromy "znovu vyrůst", takovou oporu a zdroj potřebují. Ne nadarmo slova "kořeny" a "strom" našla uplatnění ve formě analogie také v rodopisu a genealogii.

Tento "magnet" byl jedním z hlavních, díky němuž jsem o pátrání po předcích přestal pouze přemýšlet, ale začal pro to také něco konkrétního dělat. I z názvu blogu MY ROOTS (mé kořeny) je patrné, že dávám přednost analogii předků jako součásti kořenů, z nichž vyrůstá (můj) strom života. Byť graficky vnímáme ztvárňování rodokmenů spíše ve formě košatých korun stromů. To je ovšem spíše technický detail.

Důležitější se mi zdá ono vědomí, jaké má/mělo důsledky, pokud jste se pokoušeli někdy nějaký, byť malý strom, přesadit na jiné místo či vytrhnout jej z kořenů. Věřím, že v lidském životě to je podobné. Bohužel byly a stále jsou spousty lidí a rodin, které pocit vykořenění individuálním či masovým způsobem zažily, s různou mírou (ne)dobrovolnosti - při emigraci, vystěhování či vyhnání z různorodých politických, ideologický, vojenských, hygienických a dalších příčin. Jednou rovinou pro posouzení je fyzické spojení s půdou, které historicky pomalu, ale jistě ztrácí na významu. Zde však mám na mysli také emoční (psychologická) nadstavbu "vykořenění" (ztráty opory) a nového "zakořenění" (nabytí opory) z generačního hlediska. Jistě nesnadno zdolatelná výzva pro zúčastněné.

A jako u všeho, v pohodě mohou jistě být i lidé, kterým toto vědomí chybí, neuvědomují si jej, nemá pro ně význam a hodnotu. Ostatně, znalost předků a vědomí kořenů samo o sobě není zárukou, ani známkou plnohodnotného a smysluplného života a zdraví.

V balíčku Oshova zenového tarotu je karta s názvem Schizofrenie.

Karta Schizofrenie z Oshova balíčku znázorňuje člověka, který se snaží "nepustit". Může to analogicky ztvárňovat situaci rozhodnutí, zda se máme držet minulosti, nebo chopit výzev budoucnosti. Důležitou roli samozřejmě hraje (vědomě prožívaná) přítomnost. Výklad karty tarotu je zde (mi šlo jen o obrázek a analogii). Zdroj: Osho Zen Tarot

Analogie na obrázku může představovat dilema "minulost - budoucnost", a také jistou schizofrenii. Jsou důležitější kořeny (opora v minulosti) nebo vize (opora pro budoucnost). Přidáme-li třetí opěrný bod (vědomě prožívanou přítomnost), myslím, že vše dává smyl. Není třeba se ničeho "pouštět".

Magnet opory díky kořenům je tedy jedním z možných (a věřím, že důležitých pro osobní rozvoj), pokud zároveň nezapomeneme i na současnost a máme v srdci a mysli představu o (své) budoucnosti.

7. Vděk, úcta a závazek k dílu předků

Nejsou to šťastní lidé, kdož jsou vděční. Jsou to vděční lidé, kdož jsou šťastní."
(anonym)

Vděčnost je přirozeným tématem, možná občas uměle podporovaným jako "dovednost" ke šťastnému životu. Kouzlo spočívá v uvědomění si odpovědi na otázku "Za co jsem dnes vděčný/vděčná?"

Osobně nepovažuji život za "samozřejmý". Každý z nás jsme výslednicí dění a činů našich předků a zakódované přirozené touhy po "zachování rodu". Bohužel nebývá výslednicí touhy po zachování přírody a spojení s ní (viz. Bill Plotkin). Hlubší poznání vlastních kořenů, střípků z (obvykle obtížného) života našich předků, přirozeně posiluje respekt, vděk i úctu k jejich životům a dílu. Na černých stuhách většiny smutečních věnců najdeme nápis "Nikdy nezapomeneme". Genealogie přináší pohled, který na stuhu života předků může otisknout nápis "Zase si vzpomínáme" a po generacích naplňuje ono "nikdy nezapomenout".

Zmíněnou oporu, kterou vědomě (a ze systemického hlediska i "nevědomě") poskytují naše rodinné kořeny, lze vnímat také jako výzvu a závazek - k životu, dílu, růstu, rozvoji... K tomu, abychom pomyslný štafetový kolík, který jsme převzali, buď předali dále (v případě vlastních potomků) nebo zdárně donesli do cíle (nemáme-li potomky). V každém životě tak můžeme vidět završení a najít stopu pokračování. Snad i bez ohledu na duchovní (a náboženské) tradice.

Pro lidi, citlivější a vnímavější vůči těmto kvalitám a hodnotám, je genealogie docela silný "magnet".

8. Příběhy (které bych chtěl vyprávět lépe než to dělám)

"Pište svůj příběh jak potřebuje být napsán. Piště jej upřímně a vyprávějte jej, jak nejlépe umíte. Nejsem si jist zda existují ještě další pravidla. Určitě ne taková, která by měla význam."
(Neil Gaiman)

Někdy se mi zdá, že je moderní a "in", prosazovat a motivovat k myšlení ve smyslu motta, které jsem někde četl - "Tvá minulost je pouhým příběhem. A jednou, když to zjistíš, nemá nad tebou už žádnou moc". Co když násilník zjistí, že minulost je pouhým "příběhem"? Mají rodiče z narození dítěte udělat pouhý "příběh", který nad nimi nebude mít moc? Představte si, kdyby se z vymýcení amazonských pralesů, plící naší Země, stal jednou pouhý příběh. Neměl by zánik takových "kyslíkodárných" ploch na nás žádný vliv a moc? Takové myšlení v duchu citovaného motta je podle mě hloupé a krátkozraké! (Bill Plotkin to nazývá patologicky adolescentní přístup - je škodlivý a není zralý/dospělý).

Příběhy vlastní i rodinné minulosti vidíme (a v různé míře vnímáme) každý z nás. Ale že minulost nemá moc, o tom velmi silně pochybuji. Vždyť přítomnost je výsledkem minulosti. Můžeme ji leda vytěsnit, snad se pokoušet ignorovat, ale nemůžeme ji vymazat. Lidské dary (podle Stephena Coveyho jsou to sebe-uvědomění, tvůrčí představivost, svědomí) se možná dají prostřednictvím čtvrtého daru (nezávislá vůle) utlumit, ale ne vymazat! Takto lidský mozek, ani systémy nefungují. Díky příběhům však můžeme minulost poznat a snažit se ji pochopit či porozumět.

Psaní rozvíjí uvědomění. Ať už si píšete deník či rodinnou kroniku. Je to jakási forma reflexe. Nemyslím, že je možné pátrat po předcích a zůstat izolován od příběhů, které s větší či menší mírou podrobností a intenzity vystupují na povrch a vkrádají se do mysli. Psaním si je upřesníte, zviditelníte (např. s pomocí map), zařadíte do širších souvislostí nebo z nich vyvodíte poučení či závěr. Můžete je přibarvit a přifouknout. Pak na základě reálných postav a doložených dějů vzniknou romány, jako od pana Vlastimila Vondrušky.

Ano, kronika, příběhy předků, příběhy zdánlivé obyčejnosti a všednosti mohou být také odkazem pro potomky a pokračovatele rodu. Proto se domnívám, že i v příbězích lze nalézt smysluplný magnet pro genealogického koníčka. Magnety 6, 7 a 8 spoluvytváří silný celek.

9. Inspirování druhými a inspirování druhých

"Vzdělávání znamená inspirovat něčí mysl, ne pouze zaplnit jejich hlavu."
(Katie Lusk)

Rád se nechávám inspirovat a rád inspiruji druhé. Odráží se v tom princip braní a dávání (i touha po rovnováze v uplatnění tohoto principu). Inspirovat (a dávat) můžete s různou mírou intenzity. Příkladem, příběhy, nápady, návody... S využitím sdílení, aktivního vystupování, jako amatéři i jako profesionálové /zde je to navíc očekávané). Můžete to dělat přirozeně či k tomu využít marketingové nástroje. Individuální cestu si najde každý. 

Jsem přesvědčen o tom, že genealogickou práci a výzkum předků nedělá člověk-jednotlivec pouze pro sebe sama. Ani jen pro ty, kteří již nežijí a nechceme na ně zapomenout či je chceme znovu připomenout. Genealogie není (jen) o mrtvých pro živé. Je o živých a jejich historii pro živé. Proto má inspirování nádech jednoho z magnetů rodopisného hobby.

10. Učení se a zlepšování

"Neustálé zlepšování je lepší než opožděná dokonalost."
(Mark Twain)

Pátrání po předcích poskytuje kontext pro učení, poznávání a zlepšování. Zřejmě to platí pro všechny koníčky (hobby), které lidé pěstují. Dějiny a historie formou "faktografie" (školský dějepis a memorování letopočtů) žáčkům ve škole potěšení zcela jistě nepřináší.

Přijmeme-li fakt, že v mnohém byla dřívější genealogie "výsadou" zralejších (= starších) lidí, je dnes jistě mnohem rozšířenější. Informace (ona faktografie) jsou k dispozici doslova na kliknutí. Hledání kontextu, zařazování historických rodopisných událostí do kontextu dějin nutí k přemýšlení, provokuje učení. "Dějepis" dostává nové kontury, v nichž začíná hrát roli kus z vás. Než došlo na rodokmen, neměl jsem velkou vnitřní potřebu porozumět či se snažit pochopit souvislosti historického vývoje ve Slezsku. Situace se změnila, když jsem zjistil, že mám předky na různých stranách hraničních řek (Pruského, Českého či Rakouského) Slezska - Odry, Ostravice a Opavy. Téměř 40 let poté, co jsem dostal svou poslední školní známku z dějepisu.

Stále je možné/nutné se učit a zlepšovat. Tento magnet je velice univerzální, proto se váže i ke genealogii.

Slezsko bylo pro mě "neznámou". Literatura o historii a dějinách je doporučení hodným pomocníkem. Zdroj: Nakladatelství Lidové noviny (vydavatel obou dílů knih z obrázku). 

11. Očekávání logiky

"Logika vás dovede z bodu A do bodu B. Představivost vás dovede kamkoli."
(Albert Einstein)

Genealogie je pomocnou vědou historickou. Věda má obvykle punc exaktnosti a logiky potvrzování či vyvrácení hypotéz a s nimi spojených argumentů. Mnohokrát jsem se přistihl, jak skrytě očekávám "logiku" a jak bystří mou pozornost to, když očekávaná logika nepřichází. Popsal jsem to i v některých článcích na blogu. Ono "bystření pozornosti" je nesmírně důležité. Je to ne vždy uvědomělý postranní efekt rodopisné práce (na amatérské úrovni).

Očekávání logiky v genealogii je oprávněná (a logická) věc. Spoléhat na ni, zejména prvním pokusem a v touze po rychlém výsledku nelze. Lidé jsou a budou omylní, jinak by byl svět nudným místem. Proto mě přitahuje na genealogii i to, že svádím pomyslný souboj se zdánlivou nelogičností, jsem konfrontován s nutností pátrat z jiných úhlů pohledu, ověřovat, potvrzovat, hledat skrytější důkazy. Je to cesta pracnější, ale neměla by odradit. Mě osobně spíše motivuje, proto je magnetem i v tomto výčtu.

12. Reálná lidskost chyb a omylů

"Chyby jsou vždy odpustitelné, jestliže má člověk odvahu si je připustit a přiznat."
(Bruce Lee)

Pravděpodobně znáte úsloví "mýlit se je lidské" (ještě to má i pokračování o odpouštění). Proto je také důležité nehledat či se snažit najít dokonalost. Při prvním případu, kdy jsem se domníval, že v matrice je chyba, jsem spíše usiloval o to, najít chybu a omyl u sebe a v postupu práce. Zdráhal jsem se uvěřit, že by se zapisovatel či farář dopustil omylu (zejména, když jsem se už dříve dopustil omylu a zbrklosti sám). Uvědomíte-li si však znovu situační souvislosti (žádné občanské průkazy, negramotnost, zápisy jen v omezeném množství dokumentů, podobná rodová jména současníků v dané době...), bývá zřejmé, že je spíše s podivem, že chyb je (někdy) tak málo.

Oč jsou reálnější a lidštější (pochopitelné) omyly a chyby minulých zapisovatelů, úředníků a duchovních, o to vážnější roli hraje "gramotnost", pečlivost, trpělivost a vytrvalost rodopiscova. Příklady důležitosti ověřování a potvrzování jsem se pokusil také v několik článcích na blogu ukázat.

A proč tato skutečnost může být "magnetem"? Protože jsme lidé z masa a kostí, chybující, omylní, nedokonalí. Napříč věky, s podporou technologií či bez nich. Ani rodopisná práce není pouze pro dokonalé, neomylné. Říká se, že "chybami se člověk učí". Je to nadčasové, pokud chyby zbytečně neopakujete a dokážete se z nich poučit. Genealogické bádání pro to vytváří prostor, jako každé jiné hobby.


13. Dopad "obyčejnosti" a síla "obyčejných" životů

"Nejste-li ochotni riskovat neobvyklé, musíte se spokojit s obyčejným."
(Jim Rohn)

Jsou případy (a profesionální genealogové to mnohdy potvrzují), že lidé hledají (či napjatě očekávají), zda v rodokmenu nenajdou někoho slavného, známého. Také dnešní reklamní doba podporuje v jistém smyslu myšlení, že "štěstí si lze koupit".

Jedno rčení říká, že "v rodokmenu je každý celebritou". "Celebrity" máme mnohdy spojené s neobyčejným životem. V rodokmenu však spíše najdete domkaři, nádeníky, sedláky, pasekáře, řemeslníky. Zejména nemajetní mnohdy riskovali holé životy pro to, aby se dočkali druhého dne, umožnili přežití svým dětem. To dnes my nemusíme a povětšinu si tyto starosti neumíme reálně představit. Osobně jsem vděčný, že patřím ke generaci, která na vlastní kůži a na "svém" území nezažila válku (ale mohl jsem "ochutnat" vojenskou službu).

Zejména v době před rokem 1848 měli naši "obyčejní" předci nelehký úděl. Se zvýšenou mírou se to týkalo žen a jejich role či postavení. Ještě těžší úděl musely snášet svobodné matky. Avšak i tyto "obyčejné" a těžké životy předků, mnohdy okořeněné šťastnými náhodami či shodami okolností, dovedly osud ka našim životům, které (v demokratickém světě) máme plně vy svých rukách a odpovědnosti. Citát mého učitele Jima Rohna v úvodu tohoto třináctého magnetu se více hodí pro dnešní dobu.

Genealogické bádání mě opětovně utvrzuje v tom, že i naše "obyčejné" životy jsou neobyčejné. Co myslíte?

14. Nové kontakty, nalezení příbuzní

"Jez a pij se svými příbuznými; obchoduj s cizími lidmi."
(přísloví)

Naše rodina nemá tradici velkých rodových setkání a srazů. mí pradědové zplodili sedmnáct dětí, z nichž se ne všechny dočkaly dospělosti. Po světě tedy chodí řada "bratranců" a "sestřenic", které neznám. Platí to pro každého z nás. Nalézání nových žijících (většinou spíše vzdálených) pokrevných příbuzných, nicméně může fungovat jako další z magnetů, který lidi přitahuje k hledání předků a vztahů. 

Je pravděpodobné, že toto úsilí bude završeno úspěchem v případech, kdy narazíte na příbuzné, kteří jsou stejně "potrefeni" a zabývají se také hledáním předků. Genealogické programy, databáze a sociální sítě umožňují kontakt, sdílení a dochází i na setkávání, návštěvy apod. Upřímně obdivuji ty, kteří na podkladu svých zjištění z rozrodu  některého z předků zorganizují a uspořádají rodové setkání, při němž dojde na sdílení mimo sociální média.

Kapitolou samu pro sebe jsou příbuzní a kontakty v zahraničí. Jejich nalezení bývá také motivem a magnetem, byť patrně ne stěžejním. Osobně teď pracuji na potvrzení či vyvrácení případu, kdy příbuzní z jedné rodové větve z Uhřic na Hodonínsku emigrovali do Texasu a mohlo zde dojít ke sňatku se zástupcem jiné příbuzenské větve mých předků, která do Texasu emigrovala z Valašska. Paradoxně v místech, kde jsem v roce 2002 byl a s tamní českou komunitou se setkal. To jsem ale nic nevěděl o rodopisu a předcích.

Pro společensky založené lidi, extroverty a "kontaktéry" je to nadmíru zajímavý a inspirující magnet, který rodopisné hobby přináší.

15. Rarity

"Žádná krása neexistuje bez nějaké podivnosti."
(Edgar Alan Poe)

Spíše druhotným efektem, ale zajisté osvěžujícím je, že při pátrání a bádání v archivních materiálech narazíte na různé nesrovnalosti, zvláštnosti a rarity či neobvyklosti. Například poznámky, kterými duchovní častovali (a ironizovali) svobodné matky, neobvyklé události (např. vraždy), záměny apod. Umím si představit, že někdo má radost, když něco takového najde i to, že rarity někdo může v archivních materiálech při rodopisné práci záměrně vyhledávat a třeba následně sdílet. Snad budete souhlasit, že to jistě není hlavním cílem genealogie. Souhlasím však s citátem E. A Poa, že tyto podivnosti dávají bádání také svůj díl "krásy".

30. března 1742 bylo v Uhřicích pokřtěno dítě jménem Judita, jehož otcem byl Ludvík Daniel Varga Vajda "cikán ze Slavkovského panství". Zdá se, že romská otázka se táhne staletími. (Přeškrtnuté příjemní? Viz. komentář dole, za který děkuji. Zdroj: MZA Brno, Actapublica, sign. 5200, str. 533 (online 270/465).

Pseudotechnická poznámka závěrem

Z pohledu "magnetismu" a "přitahování" zde mám mám ještě poznámku o dvojím fenoménu. 

Z teorie o magnetickém poli od školy víme, že magnety se stejnými póly se odpuzují, magnety odlišnými póly se přitahují. ¨Magnetická síla klesá s rostoucí vzdáleností. Na druhé straně jste se jistě už potkali s hojně popularizovaným a všemocným tzv. "zákonem přitažlivosti", který (podle zdroje zde) říká, že "to, co je podobné se přitahuje". (Osobně považuji "zákon přitažlivosti" spíše za "vyladění/naladění" (frekvence), než za "přitažlivost"). Otázka je, do jakého "pole" vstoupíte. Na poli genealogie platí také určité zákonitosti, často (ironicky!?) zpochybňované oním věčným "otec je vždy nejistý".

To s "magnety, které vás přitáhnou ke genealogii", je individuální. Analogii si každý vybere nebo doplní podle svého gusta.

Co přitáhlo k rodopisu vás? Jaké byly vaše "magnety" či "přitažlivost"? Sdílejte v komentářích nebo na Facebooku. Díky za dosavadní dva roky s blogem MY ROOTS. 🙂


V příspěvku jsem několikrát zmiňoval knihu Billa Plotkina. Zde je její bibliografický záznam:
 • PLOTKIN, B. Příroda a lidská duše. Kultivace celistvosti a společenství v roztříštěném světě. 1. vyd. Praha: Maitrea, 2013. 708 s. ISBN 978-80-87249-57-4.

17. 3. 2017

Předci v době mapování pro stabilní katastr - 3. část, "moravské" Ostravsko

Posledním "dvoučlánkem" ze série o předcích, kteří žili v době, kdy na Moravě a ve Slezsku probíhalo mapování pro stabilní katastr (a daňové účely), se vrátím "domů", do Polanky, rodiště mých mužských předků s příjmením Friedel. A také do blízkého okolí, které je dnes součásti statutárního města Ostrava (viz. mapa). Na moravské straně (mezi Odrou a Ostravicí) a na slezské straně.

Pro úplnost se pokusím doplnit ještě Velké Kunčice (nad Ostravicí), z nichž je dnes průmyslová část Ostrava-Kunčice s hutěmi AlcerolMittal Ostrava a.s. Chybět samozřejmě nebude Polanka.

Ostravsko dnes. Obce, kde žili mí předci byly "pohlceny" Ostravou. Staly se z nich městské obvody. Zdroj: ÚAZK

Doba zakreslování map v těchto místech byla následující. Na území Moravy:
 • Stará Bělá - 1833,
 • Nová Bělá - 1833, 
 • Zábřeh nad Odrou - 1833.
Na území Slezska:

Pokud jde o předky, žijící v té době, "byli u toho"
 • František Krejčíček (1785-1858)
 • Jan Reček (1815-1875)
 • Jan Marek (1777-1849)
Těm je věnován následující článek. Dále pak
 • Florián Valášek (1799-1852)
 • František Tomis (1816-?)
 • Valentin Dluhoš (1814-1856)
 • Valentin Friedel (1802-1851)
Na tuto čtveřici se dostane příště.

Odra a Ostravice vytvořila patrný výběžek, který na Ostravsku odděloval moravskou a slezskou část. Zdroj: Matice slezská Opava.

Další předci žili v Pruském Slezsku a na území historického Malopolska, které v první polovině 19. století procházelo komplikovaným procesem územního dělení a přerozdělování. Těchto zemí se katastrální mapování nedotklo.

Oproti návodu, který jsem popsal zde, nelze mapy Slezska (Polanka) zakoupit prostřednictvím aplikace, jakou má MZA v Brně.

Mí předci z "moravské" části Ostravska jsou předky mé prababičky Marie, z rodu Aloise Krejčíčka, kteří žili v Krmelíně č. 47. Tam se prababička 28. května 1874 narodila. Psal jsem o ní v článku o vysvědčeních a školní docházce. Teď už vím, kde se nacházel domek, v němž žila.

Zpět však k předkům, kteří "zažili" mapování pro stabilní katastr v roce 1833...

František Krejčíček - Stará Bělá č. 128

Domkař ve Staré Bělé byl pradědem mé prababičky Marie. Vzal si v roce 1805 starší ženu než byl sám, Kateřinu Václava Šeděnky, která už měla jedno nemanželské dítě, narozené roku 1800. Z manželství měli mimo jiné syna, který se také jmenoval František (1813-1858). Ten žil v době mapování ještě v "otcovském domě" (Stará Bělá č. 128). V roce 1838 se oženil s Johanou, dcerou Jiřího Sýkory. Jejich třetí dítě v pořadí byl Alois Krejčíček, později manžel Anny, dcery Jana Rečka a Barbory Marek, od otců, kteří jsou popsáni níže na dalších řádcích.

Domek č. 128, v němž žil František Krejčíček (otec i syn) stával zhruba v místech, kde se dnes nachází mateřská škola. Použil jsem pro identifikaci opět indikační skicu, císařský otisk a server Mapy.cz.

František Krejčíček, číslo 128. To je výřez z indikační skici Staré Bělé z roku 1833, který "indikuje" kde stál domek v němž žil František Krejčíček s rodinou. Zdroj: ÚAZK. Indikační skici map stabilního katastru Moravy a Slezska. Stará Bělá - původně Alt Biela (Stara Biela) - 1833.

Místo je na rozhraní čtyř mapových archů, lépe je možné jej vidět na mapě povinného císařského otisku, i když zde je také nutné spojit dva mapové listy.

Místo, kde stával domek č. 128 znázorňuje také císařský otisk mapy. Zdroj: ÚAZK. Císařské povinné otisky map stabilního katastru Moravy a Slezska. Stará Bělá - původně Alt Biela (Stara Biela) - 1833.

Díky rozšiřující se možnosti současného překryvu podkladové mapy a spojené mapy stabilního katastru na webu ČÚZK (při zobrazení mapy zaškrtněte políčko "Stabilní katastr spojený") je možné přesně určit, kde se místo ze stabilního katastru nachází na současné mapě. Je to ohromná pomoc, která v době psaní článku pokrývá Prahu, kus východních Čech, střední Moravy, severu Moravy a Slezsko.

Na současné mapě se stavení číslo 128 nacházelo v místech, které označuje hvězdička, v blízkosti dnešní mateřské školy. Kolikrát jsem tudy projížděl"! Je tam blikající přechod pro chodce a semafor. Teď už vím, že i "něco navíc". Díky matrikám a mapám.

Místo, kde v roce 1833 stával domek Františka Krejčíčka. Zdroj: Mapy.cz.

V malé rekapitulaci je možné nahlédnout do "dějin" domku č. 128 ve Staré Bělé. N = narození, O = svatba/oddávky, Z = úmrtí

 • František Krejčíček (*1.9.1785, Stará Bělá č. 42 - †17.12.1858, Stará Bělá č. 128)
  • O 20.10.1805 s Kateřinou (Václav) Šeděnka, ve Staré Bělé č. 128
 • N 12.10.1813 František Krejčíček, Stará Bělá č. 128
 • O 6.2.1838 František (František) Krejčíček, Stará Bělá č. 128 a Johana (Jiří) Sýkora, Stará Bělá č. 109
 • N 13.9.1843 Alois Krejčíček, Stará Bělá č. 128
 • Z 17.12.1858 František Krejčíček, Stará Bělá č. 128
  • Otec Františka Krejčíčka. Zemřel o pouhé dva roky dříve, než jeho syn František.
 • Z 26.1.1861 František Krejčíček, Stará Bělá č. 128
  • Otec Aloise Krejčíčka.
 • O 5.10.1869 Alois (František) Krejčíček, Stará Bělá č. 128 a Anna (Jan) Křístek/Reček, Krmelín č. 47
  • Alois Krejčíček se přiženil do Krmelína č. 47.
 • N 27.5.1874 Marie Krejčíček, Krmelín č. 47 - moje prababička.


Jan Reček (Křístek) - Krmelín č. 47

S Janem Rečkem jsem absolvoval výzkumnou patálii, kterou jsem popsal v dřívějších článcích (1, 2 a 3). Narodil se v Nové Bělé, byl synem svobodné matky. Ta se snad později vdala a měla ještě manželskou dceru. Ukazuje to zápis, na který jsem narazil při psaní tohoto článku a k jehož rozluštění a nalezení souvislostí potřebuji čas.

Nový nález z Krmelína, který ještě čeká na ověření a "vyluštění". Sigmund se narodil 1. května 1858 v Krmelíně č. 47 svobodné matce Anně. Tato svobodná matka byla dcerou Jiřího (Směji?) z mi zatím neznámé obce a jeho ženy Marianny, rozené Jiří Reček. Zdroj: ZA Opava, Digitální archiv, inv. č. 1893, sign. MO VI 17, str. 33.

Nicméně z matrik a dění v "inkriminovaných" číslech popisných vyplývá, že v době své svatby (1847) sloužil Jan Reček pravděpodobně jako nádeník u sedláka Jiřího Merty v Zábřehu č. 13, naproti domku, kde žil Jan Marek, otec nevěsty Jana Rečka, Barbory.

Barboru si Jan Reček vzal poté, co byla trojnásobnou svobodnou matkou, avšak všechny tři děti jí zemřely. Spekulativně se mohu domnívat, že i otcem těchto dětí byl Jan Reček, důkazy ovšem chybí. Navíc je Jan Reček tím, kdo byl pojmenován příjmením Křístek po "otčímovi" jeho matky (tedy manželovi jeho babičky, která byla čtyřikrát vdaná (a Křístek bylo příjmení jejího posledního manžela, přičemž dceru, která se pak stala matkou Jana Rečka měla s vojákem Jiřím Rečkem).

No prostě komplikované! Proto je i obtížné určit, kde v roce 1833 Jan Reček žil. Narodil se v Nové Bělé ((1815), ženil se v Zábřehu (1847) a zemřel v Krmelíně (1875). Vzal jsem proto v úvahu místo, kde žil v době svatby (Zábřeh č. 13), byť v zápisu svatby (obr. dole) je uvedeno, že byl "domkařem v Krmelíně, toho času nádeník v Zábřehu". Protože brzy po svatbě narozené děti přišly na svět v Krmelíně č. 47, předpokládám, že šlo o domek tohoto čísla (ovšem 17 let po mapování).

Svatba Jana Rečka (Zábřeh č. 13) a Barbory Marek (Zábřeh č. 27). Odehrála se 9. února 1847. Zdroj: ZA Opava, Digitální archiv, inv. č. 1944, sign. MO VIII 5, str. 2.

Na indikační skice z roku 1833 se číslo  47 v Krmelíně velmi obtížně k nalezení. Je to opravdu pouze dřevěný domek.
Výřez indikační skici s domkem č. 47 ve středu Krmelína. Koupil jej Jan Reček/Křístek, a pak se do něj přiženil František Krejčíček. Zdroj: ÚAZK. Indikační skici map stabilního katastru Moravy a Slezska. Krmelín - původně Kermelin - 1833.

Širší dobové souvislosti ukazuje císařský otisk mapy Krmelína z roku 1833. Zdroj: ÚAZK. Císařské povinné otisky map stabilního katastru Moravy a Slezska. Krmelín - původně Kermelin - 1833

Dnes je to místo u křižovatky ulic Brušperská, Kostelní a Paskovská. Také jsem kolem mnohokrát projížděl, bez vědomí souvislostí.

Místo, kde v Krmelíně stával domek č. 47. Zdroj: Mapy.cz

Kolem roku 1833 (tedy doby mapování) lze v matrikách nalézt, že se v čísle 47 v Krmelíně rodily děti jistého Václava Hranického. Hlavní kniha panství Paskov poskytuje důkaz, že v lednu 1847 koupil Jan Reček/Křístek za 120 zlatých domek č. 47 od Václava Hranického. (Ke čtení starého písma přistupuje němčina, a to nemám zvládnuté, takže podrobnosti jsou mi zatím utajeny).

První strana zápisu o transakci z ledna 1847 (před svatbou Jana Rečka/Křístka), týkající se domku č. 47 v Krmelíně mezi Václavem Hranickým a Janem Křístkem. Zdá se, že novomanželé se mohli v Krmelíně usadit. Zdroj: ZA Opava, Digitální archiv, inv. 271, sign. 4101, online zde.

Pohyb rodové linie Rečků byl "divočejší" a velmi obtížně se stopuje. 
 • 28.3.1754 se v Petřvaldíku narodil Jiří Reček otci Tomáši Rečkovi a matce Kateřině, rozené Hajduček.
 • Jiří Reček byl vojákem, oženil se 12.10.1784 s Veronikou, dcerou Josefa Maluchy. Byl jejím druhým manželem.
  • Manželé Veroniky, rozené Malucha (a roky trvání manželství):
   • Jiří Jarolím (1777 - 1783), Krmelín
   • Jiří Reček (1784 - před 1807), Krmelín č. 25
   • Tomáš Prokeš (1807 - 1808), Nová Bělá č. 24
   • Jan Křístek (1808 - 1826), Nová Bělá č. 20
 • 2.10.1787 se Jiřímu Rečkovi a Veronice narodila dcera Marianna (Krmelín č. 25)
 • Marianně Reček se 14.11.1815 v Nové Bělé č. 20 narodil Jan Reček, kterému někteří zapisovatelé přisoudili příjmení Křístek, podle posledního manžela Veroniky, která byla Marianninou matkou.
  • Marianna se zřejmě provdala a měla se svým manželem (minimálně) dceru Annu (viz. dříve uvedený obrázek se zápisem narození Sigmunda, nemanželského syna této Anny).
 • Jan Reček se 9.2.1847 oženil s Barborou Marek. Bylo už to dlouho po mapování (1833). Koupil domek v Krmelíně č. 47.

Jan Marek - Zábřeh (nad Odrou) č. 27

Od narození jsem s rodiči bydlel v Ostravě-Zábřehu, tehdy nové čtvrti. Dlouho jsem nevěděl, proč se jinému místu říká "Starý Zábřeh". Byl to bývalý Zábřeh nad Odrou, obec se zámkem (v něm je dnes minipivovar), v níž se narodil a zemřel domkař Jan Marek.

Zábřeh č. 27 - domek Jana Marka, v němž žila i jeho dcera Barbora a porodila zde tři nemanželské děti, které zemřely. Byly to děti Jana Rečka? To už se nedozvím. Zdroj: ÚAZK. Indikační skici map stabilního katastru Moravy a Slezska. Zábřeh nad Odrou - původně Zabrzech - 1833.

Jan Marek byl otcem Barbory, která se provdala za Jana Rečka, rodáka z Nové Bělé a "hrdiny" předchozí kapitolky. Měli k sobě blízko, v podstatě byli sousedé. Vyplývá to z mapy na následujícím obrázku (všimněte si vpravo červené (= zděné) stavby zámečku.

Zábřeh nad Odrou (alias "Starý Zábřeh). Zde se rodil vztah nádeníka Jana Rečka/Křístka a Barbory Marek. (Já už chodím jen do zámečku na oslavy s dobrým pivem). Zdroj: ÚAZK. Císařské povinné otisky map stabilního katastru Moravy a Slezska. Zábřeh nad Odrou - původně Zabrzech - 1833.

Dnešní "Starý Zábřeh" v souvislostech (obrázek níže) např. ukazuje vlevo dole Avion Shopping Park, uprostřed zámeček (s piktogramem piva), Městský stadion ve Vítkovicích, kde se odehrává Zlatá tretra, Ostravar arénu, kde před několika dny skončili extraligovou sezónu hokejisté HC Ridera Vítkovice a mnohá další místa, které "ostravaci" na mapě identifikují. Křížek ukazuje místo, kde stával domek Jana Marka v Zábřehu č. 27.

Současná mapa "starého Zábřehu" a části Vítkovic. Šedá plocha vpravo je areál strojírenského závodu Vítkovice a.s. Zdroj: Mapy.cz

Pokochejte se i leteckým pohledem. Už je to vše Ostrava, která letos slaví 750 let od první historické zmínky. Pohltila spoustu obcí a její součástí se stal Zábřeh, Výškovice, Stará Bělá, Polanka, Kunčice nad Odrou... Vše místa, kde se rodili a žili mí předkové. Genius loci zmizel, je tady jiný duch místa - sídlišť, paneláků, fabrik, nákupních center...

Letecký pohled na území předchozí mapy. Zdroj: Mapy.cz

Domkaři

Všichni tři zmínění předci byli domkaři, nevlastnili žádná pole, na kterých by hospodařili. Na mapách lze tedy identifikovat "pouze" domek, v němž žili, nikoliv pole, jako např. u pasekářů v Hutisku či na Prostřední Bečvě.

Celková mapa ukazuje "moravskou" část, s vyznačením, kde žili všichni tři předci - Jan Marek (hvězdička úplně nahoře - Zábřeh), František Krejčíček (hvězdička uprostřed - Stará Bělá) a Jan Reček/Křístek (hvězdička dole - Krmelín).

"Ostravské souvislosti" mých předků v roce 1833. Polanka a Kunčice následovaly v roce 1836. Zdroj: Mapy.cz

Zbývá se přesunout v posledním článku "mapovací série" do Slezska. Polanku a Kunčice naznačují zelené čáry. Lhota u Opavy je "mimo mapu".

Kde jsem vyrůstal?

Je báječné využívat mapy spojeného katastru, které vám ukáží, kde je dané místo v současnosti a kde bylo v době mapování podle císařského otisku stabilního katastru. Napadlo mě podívat se, co bylo v roce 1833 v místech, kde jsem vyrůstal s rodiči - v Ostravě-Zábřehu. Na Facebooku jsem zjištění publikoval 16.3.2017 jako závdavek.

Tak to vypadá dnes.

Červeně je označeno místo, kde jsem s rodiči žil od narození (1964) do svatby (1989). Zdroj: Český úřad zeměměřictví a katastru.

A v roce 1833? Místo, kde stojí část sídliště, včetně "paneláku", kde jsem vyrůstal, bylo v tehdejším katastru obce Výškovice, v polích sedláka Václava Plotici (jeho potomek ve Výškovicích dosud žije) a sedláka Františka Šeděnky.

Červeně je označeno místo, kde stojí na ulici Volgogradská panelový dům, v němž stále žijí mí rodiče. V roce 1833 to byla pole sedláků z Výškovic. Zdroj:  ÚAZK. Císařské povinné otisky map stabilního katastru Moravy a Slezska. Výškovice - původně Wischkowitz - 1833.


Znáte-li (z matriky) číslo domu a jména, lze prostřednictvím starých a současných map určit kde jsou místa, která zažila minulost předků. Někdo má štěstí i na to, čemu se říká genius loci, duch místa - statek či jiné. V mnohém však civilizační rozvoj staré stopy smazal
7. 3. 2017

"Byl zastřelen" - malý rozrod a Velká válka na Prostřední Bečvě

Poněkud bulvárně znějící titulek. V minulém článku jsem se věnoval Pavlu Kachtíkovi, sirotkovi, který se oženil na Prostřední Bečvě. Titulek vystihuje tři důvody, proč jsem napsal pokračování (resp. jsem zkrátil původní příspěvek a část přepracoval, protože se objevily nově digitalizované matriky z Prostřední Bečvy):
 1. Zápis v matrice dokáže "navnadit".
 2. Abych pochopil souvislosti, chtěl jsem udělat malý rozrod potomků Pavla Kachtíka (to platí obecně).
 3. Díky tomuto rozrodu jsem se dostal k tématu 1. světové války a padlých/nezvěstných mužů z Prostřední Bečvy

Pavel Kachtík "přinesl" do Prostřední Bečvy nové příjmení. V Prostřední Bečvě dodnes žijí jeho potomci. Epicentrem tohoto příjmení je Vsetínsko, zřejmě Liptál, rodná obec Pavla Kachtíka.

Příjmení Kachtík v České republice. Zdroj: KdeJsme.cz.

Mnohokrát se v matrikách Prostřední Bečvy při některých příležitostech objevilo zkomolené příjmení na Kachlík, ale naštěstí se dále neujalo. I když...

Opravování jména z "Kachtík" na "Kachlík" a zejména z "Kachlík" na "Kachtík" se v matrikách Prostřední Bečvy stalo jistým folklórem zapisovatelů. Zdroj: ZA Opava, Digitální archiv, inv. č. 2273, sign, VM V 25, str. 210.

Není však vyloučeno, že žije někdo s příjmením Kachlík, a je potomkem Pavla Kachtíka z Prostřední Bečvy (server KdeJsme.cz uvádí jeden výskyt na Rožnovsku).

"Byl zastřelen" - záhada, která zůstává neobjasněna

Zmiňovanou návnadou pro článek byl zápis v matrice, který se týká Vincence, jediného syna Pavla Kachtíka, který z jeho narozených dětí mužského pohlaví přežil. (V tu chvíli jsem ještě neměl ověřeno, že jsou digitalizovány matriky Prostřední Bečvy z přelomu 19. a 20. století).

Práci usnadňuje a zvědavost podněcuje, najdete-li v matrice dopsané poznámky o životních milnících narozené osoby. Tak jako v případě Vincence Kachtíka. Některé poznámky mohou být překvapivé a vyvolávat spekulace. Zdroj: ZA Opava, Digitální archiv, inv. č. 2267, sign, VM V 19, fol. 195.

Vincenc se narodil před vánoci roku 1866. Kmotr Cyril Fárek už byl mrtev, kmotřičkou se stala jeho manželka, vdova Rosina. Život Vincence časově zasahuje do období, pro něž mohou mnohé matriky být ještě uloženy na obecních úřadech. Ze zápisu se dovídáme, že se Vincenc dožil dospělého věku, protože se po Velké válce (8.11.1921) oženil s Rosinou Hoferkovou. To však měl už 55 let! Proto jsem předpokládal, že ovdověl a jeho první manželku poznámka v matrice nezachytila. Není ani patrné, kde se svatba s Rosinou Hoferkovou odehrávala. V digitalizované matrice lze však najít narození syna Františka Josefa (*2. dubna 1892, Prostřední Bečva č. 67), kterého měl Vincenc se svou první ženou Karolinou, rodem Jana Bíla z Prostřední Bečvy.

Výjimečná je i do matričního zápisu dopsaná výpověď o úmrtí. Vincenc "byl zastřelen", 20. listopadu 1932. Kdoví, co se stalo. Jeho sestra Kristýna byla babičkou mého děda Jindřicha Tovaryše, Vincenc byl tedy dědův prastrýc. Děda Jindřich měl 13 let, když byl Vincenc zastřelen. Co o tom věděl? To už se nedozvíme. Je těžké soudit, co se tehdy, za první republiky odehrálo. Každopádně vidíte, že stačí pár poznámek v matričním zápisu a otázky (příběhy a spekulace) jsou na světě!

Proto mě potěšilo, když jsem zjistil, že ZA Opava digitalizoval další (pro tento příběh) klíčové matriky - narozených (1894-1913), oddaných (1888-1923) a zemřelých (1890-1925). Čas totiž letí a při mé poslední komunikaci s Obecním úřadem v Hutisku-Solanci (spravuje matriční agendu pro Prostřední Bečvu), byly už matriky v ZA Opava, ale dosud nedigitalizované. Díky!

Cíl jsem měl jednoduchý. Zjistit, jak dál pokračovaly osudy dětí Pavla Kachtíka, protože zákonitě museli existovat další jeho mužští (a tedy i Vincentovi) potomci.

Zpracováváte-li rodokmen směrem k potomkům jisté osoby, říká se tomu rozrod (na rozdíl od tzv. vývodu předků, který se soustředí na předky dané osoby - střena). Pokusil jsem se tedy o jednoduchá rozrod v následující generaci.

Pavel Kachtík se syna dočkal. Byl jim Vincenc. Po smrti dvojčat Cyrila a Augustina v roce 1873 už další děti neměl. Zůstaly mu všechny tři narozené dcery a jejich nejmladší bratr Vincenc.


Františka (*1857 - †1907) - dcera Pavla Kachtíka

Františka zůstala svobodnou matkou (další dvě dcery Pavel Kachtík provdal). Měla dvě nemanželské děti. František, její prvorozený syn zemřel měsíc po porodu. Narodil se v chalupě č. 124, což byla paseka Cyrila Kantora, shodou okolností také syna svobodné matky.

11 let po synovi se neprovdané matce Františce narodila dcera, pokřtěná na Cecílii. Tato událost se stala v "otcovském" domě č. 69. Matriky naznačují, že se v dospělosti kvůli ovdovění Cecílie provdala dvakrát. Podruhé v roce 1903 za Jana Kouřila. Stopu jsem dále nesledoval, zasahuje už do "živých" matrik.

Františka zemřela coby svobodná, v rodné chalupě č. 69 na sklonku léta, 24. září 1907, zhruba půl roku po svých padesátinách.

Zdroj: ZA Opava, Digitální archiv, inv. č. 13063, sign. VM V 41, str. 200.

Mnohokrát jsem při svém výzkumu narazil na svobodné matky, které měly i řadu dětí s "neznámým" mužem. Někdy došlo ke svatbě a  "legalizaci" nemanželských dětí, řada dětí svobodným matkám zemřela, mnoho dětí svobodné matky vychovaly. Jejich život zcela jistě nebyl jednoduchý a závisel na postoji a podpoře nejbližší rodiny. Církev těmito ženami spíše opovrhovala, někdy velice znatelně. Někdy možná "právem", někdy jistě ne. Byly to doby, kdy vládli a vše v rukou měli muži, otcové a jejich slovo či pádná ruka.

Ostatně... ochutnejte kratičké vyprávění "z mého života", jak jej popsala asi nejslavnější rodačka z Prostřední Bečvy, akademická malířka Jaroslava Hýžová (*1915 - †1992).


Kristýna (*1860 - †1922) - dcera Pavla Kachtíka

Kristýna, byla mladší sestrou Františky. V říjnu 1881, tedy ještě za života obou svých rodičů se provdala za Josefa Jurošku. (Zde pokračuje rodová linie mých předků k dědovi Jindřichovi Tovaryšovi).

Sňatek mých předků Josefa Jurošky a Kristýny, dcery Pavla Kachtíka, 18. října 1881, Prostřední Bečva. Zdroj: ZA Opava, Digitální archiv, inv. č. 2271, sign. VM V 23, str. 78.

Josef bylo u Jurošků tradiční rodové jméno, v jednu dobu vždy na svazích Prostřední Bečvy žilo současně mnoho mužů se jménem Josef Juroška. Manžel Kristýny byl chalupníkem v čísle 143, do něhož se nevěsta Kristýna přivdala.

Pokud jde o potomky, tak chalupník Josef Juroška nezahálel. Manželka Kristýna mu dala celkem 12 dětí. Tady je jejich výčet.
 • Anna (*1882 - †???)
  • V době svatby už byla Kristýna "v očekávání", Anna se totiž narodila dva a půl měsíců po svatbě. 
  • Další osudy Anny jsem v Prostřední Bečvě nevypátral.
 • Jan (*1884 - †1939)
  • 9. listopadu 1909 se oženil s Veronikou, dcerou domkaře Cyrila Pařenici z Prostřední Bečvy. Jejich potomky už jsem také nesledoval.
 • Františka (*1885 - †1885)
  • Zemřela po šestnácti dnech.
 • František (*1886 - †1891)
 • Josef (*1888 - †???)
  • To je výzva pro Josefy Jurošky v minulosti i budoucnosti.
 • Kristýna (*1890 - †1952)
  • Moje prababička. Nejprve manželka Arnošta Červeného, který se nevrátil z Velké války, pak Josefa Tovaryše. Z každého manželství měla dvě děti.
V článcích o Arnoštu Červeném nebylo! Zápis svatby Arnošta Červeného s Kristýnou, dcerou Josefa Jurošky (a vnučkou Pavla Kachtíka). Zdroj ZA Opava, Digitální archiv, inv. č. 13061, sign. VM V 39, str. 115.
 • Filoména (*1892 - †???)
  • 21. května 1921 se provdala za vdovce Josefa Juříčka, chalupníka z Prostřední Bečvy č. 40. Jejich další život je "ukryt" v tzv. živých matrikách.
 • Johana (*1894 - †1934)
  • Zřejmě se provdala na Horní Bečvu, kde 3. února 1934 zemřela. (Zjistit lze v matrice OÚ Horní Bečva).
 • František (*1897 - †???)
  • 19. června 1923 se oženil s Annou, dcerou Jana Jurošky. (Tady se zřetězilo několik rodových linií Jurošků, protože otec nevěsty, Jan Juroška byl sám synem Josefa Jurošky a Rosiny, rozené také Juroška. Proto jsem minule napsal, že genealogie rodů Jurošků z Prostřední Bečvy by byla velkou výzvou.)
 • Františka (*1899 - †1900)
 • Barbora (*1900 - †???)
  • 23. února 1828 provdána za Michala Petřeka z Prostřední Bečvy. Ten v roce 1939 zemřel ve Vsetíně (a je možné, že se vdova Barbora ještě jednou vdala).
 • Robert (*1906 - †???)
  • 3. listopad 1929 se v Chotči oženil s Ludmilou Kulhánkovou. Choteč existuje na Pardubicku, Jičínsku a u Prahy. Z poznámky v matrice nevyplynulo o kterou obec se jedná.

Tři děti zemřely v dětském věku, některá fakta zůstávají nejasná či neověřená. Velmi mi s některými údaji pomohly vepsané poznámky v matrikách, tedy pečlivější evidence farářů a zapisovatelů.

Barbora (*1864 - †1913) - dcera Pavla Kachtíka

Nejmladší dcera Barbora se v říjnu 1884 vdala za Jana Skalíka z Prostřední Bečvy. Zápis v matrice přinesl překvapivé doplňující informace, např. že Pavel Kachlík byl krejčí na Prostřední Bečvě. To vypadá, že se jaku usedlý pasekář na výminku "rekvalifikoval".

Část zápisu svatby s Jana Skalíka a Barbory Kachtík přinesl zajímavé informace. Je zde pokus přejmenovat Kachtíka na Kachlíka. Pavel Kachtík je uveden jako krejčí z Prostřední Bečvy. Také lze odhadnout, že neuměl psát (tři křížky), kdežto svědci Michal Juroška a Josef Pařenica se podepsat dokázali. Zdroj: ZA Opava, Digitální archiv, inv. č. 2271, sign. VM V 23, str. 88.
Děti se u Skalíků rodily v následujícím pořadí.
 • Jan (*1885 - †1885)
 • Kristýna (*1887 - †???)
  • Provdala se 25. října 1909 za Josefa Kretka z Horní Bečvy.
 • Filoména (*1894 - †???)
  • Provdala 10. února 1914 za Huberta Žitníka z Prostřední Bečvy. V srpnu 1927 ovdověla a 26. listopadu 1929 se v Prostřední Bečvě provdala za Jana Mládenku.
 • Cyril (*1901 - †1901)
 • František (*1903 - †1905)
 • František (*1906 - †1907)
Jan Skalík zemřel v roce 1910. Vdova Barbora se už nestihla znovu vdát. Zemřela na srdeční vadu 1. října 1913. Z jejich synů žádný nedožil tří let věku, zůstaly pouze dvě dcery, z nichž starší Kristýna se vdala před smrtí svých rodičů, mladší Filoména se poprvé provdala tři měsíce po smrti matky.

Vincenc (*1866 - †1932) - syn Pavla Kachtíka, pokračovatel rodu v Prostřední Bečvě

Pokračovatelem rodu Kachtíků v Prostřední Bečvě byl jediný syn Pavla Kachtíka, který se dočkal dospělosti. Malý "příběh" narození, svatby jako vdovce a zastřelení, s sebou nese pár poznámek v matrice. Nově zpřístupněné matriky odhalují více souvislostí, i když záhada smrti přetrvává.

Poprvé se Vincenc oženil 20. října 1891. Bylo to už po smrti jeho otce. I on (stejně jako drtivá většina sňatků z prostřední Bečvy, které jsem sledoval) si vzal nevěstu "domácí", tedy z Prostřední Bečvy - Karolínu, dceru pasekáře Jana Bíla (čp. 67). V domě nevěsty se Vincentovi a Karolíně narodil i první syn, který dostal jméno František. Bylo jej možné najít ještě v dříve digitalizovaných matrikách. Ve skutečnosti byl pokřtěn jako František Josef.

Další z celkem osmi dětí se už rodily v "otcovském" domě (č. 69). Tady jsou všechny děti z prvního manželství, které ukončila smrt Vincentovy manželky Karolíny v dubnu 1908.
 • František Josef (*2. dubna 1892 - ...)
 • Augustin (*26. dubna 1894 - ...)
 • Pavel (*29. června 1896 - †8. září 1901)
 • Marianna (*16. června 1896 - †???)
  • Provdala se za Jana Valchaře.
 • Vincenc (*8. července 1900 - †2. prosince 1901)
 • Jan (*25. srpna 1902 - †???)
 • Anna (*5. září 1904 - †28. dubna 1907)
 • Cyril Metoděj (*28.srpna 1906 - †???)
Jako vdovec se Vincenc Kachtík ještě jednou oženil. 8. listopadu 1921 pojal za manželku vdovu po Augustinu Chrbjátovi. Jmenovala se Rosina a byla nemanželskou dcerou Františky Baroš, (legalizovaná Janem Hoferkem z Prostřední Bečvy). Vdova po válce zůstala se dvěma syny (Cyrilem a Rudolfem) a dvěma dcerami (Anežkou a Františkou, později provdanou za Rudolfa Tomka).

V digitalizovaných matrikách lze nalézt, že se Vincentovi a jeho druhé manželce zřejmě v roce 1924 narodila dcera Anna, která 30. června 1925 zemřela. Zda měli ještě další děti je třeba ověřit v "živých" matrikách. Vzhledem k věku spíše ne.

Okénko z Velké války (příběh dvou Augustinů)

Protože mému předku Pavlu Kachtíkovi přežil pouze syn Vincenc, byl to jistě on, kdo byl dalším "zdrojem" mužů s příjmením Kachtík v Prostřední Bečvě. Ještě mě napadlo podívat se, kdo z Prostřední Bečvy byl mezi oběťmi 1. světové války.

Poněkud zašlý památník obětem Velké války z Prostřední Bečvy (foceno VETS v 9/2013). Jde o evidovaný válečný hrob CZE-7206-00795. Zdroj: Spolek pro vojenská pietní místa.
Poznámka: Podle databáze padlých VHA a seznamu ztrát mezi jmény chybí řada dalších rodáků z Prostření Bečvy. Také je třeba říci, že Prostřední Bečva měla celou řadu mužů, kteří ke konci války přešli k legiím. 

Jsou zde dva muži s příjmením Kachtík - František a Augustin. Jak jste viděli ve výčtu výše, byli to první dva synové Vincence Kachtíka. Padlý František, již zmíněný Vincentův syn pokřtěný jako František Josef, narozený 2. dubna 1892, a  Augustin Františkův mladší bratr. Vincenc jistě věděl, že jeho otci zemřeli synové, dvojčata Cyril a Augustin, tak snad Augustin dostal jméno na památku jednoho z dvojčat.

Tento František Kachtík padl ve Velké válce a je to jeho jméno, které je mezi jinými na památníku obětem v Prostřední Bečvě. Zdroj: ZA Opava, Digitální archiv, inv. č. 2273, sign. VM V 25, str. 210 (online zde).

Bohužel Františkův kartotékový lístek v kartotéce padlých Vojenského ústředního archivu není k nalezení (jsou tam např. Kachtíkovi z Liptálu, ale v minulém článku jste na konci viděli, že památník obětem Velké války je v Liptálu beze jmen). 

Pod příjmením "Kachlík" je však v kartotéce Augustin (*1894).

Lístek z kartotéky padlých (potvrzeno i v Seznamu ztrát) - Augustin Kachlík, narozený v roce 1894 ve Střední Bečvě. Zahynul v Haliči. Piaski jsou zhruba 25 km od Jaroslavi v Podkarpatském vojvodství. Zdroj: Kartotéka padlých, VÚA Praha.

Augustin Kachtík byl vojínem pěšího pluku č. 3 (jako většina branců z Bečvy) a

padl 28. května 1915 v tehdejší Haliči, u obce Piaski nedaleko města Jaroslavi. 

Vzhledem k datu se mu, podle mého názoru, stala osudnou část operace k opětnému dobytí pohraniční pevnosti Przemyśl (tzv. 3. bitva o Přemyšl, 24.5. - 4.6.1915).

Výřez z mapy bojů u Přemyšlu. Modrá linie znázorňuje postavení dne 24. května 1915 večer. Pod 11. německou armádou v té době byla dočasně zařazena i 12. pěší divize, s 23. pěší brigádou, v jejímž svazku v květnu 1915 působil 3. pěší pluk s muži z Prostřední Bečvy (i dalších valašských obcí), vč. Augustina Kachtíka. Zdroj: ÖULK, vol. II, vojskové zařazení + mapa č. 22.

"Civilní" mapka ukazuje rodiště a bojiště, dvě místa, mezi kterými se odehrál život Augustina, syna Vincence Kachtíka.

Augustin Kachtík (*1994, Prostřední Bečva - † 28.5.1915, Piaski). Zdroj: Mapy.cz.

(Abych to "zamotal", Augustinova teta (Kristýna), byla matkou dcery (Kristýny), která si vzala za manžela Arnošta Červeného, rodáka z Horní Bečvy, jež také ztratil svůj život v bojích Velké války. Jako příslušník stejného pěšího pluku č. 3 padl o 36 dnů později, než Augustin Kachlík.)

Paradoxem životních a válečných osudů mužů a žen bylo i to, že druhá manželka Vincenta Kachtíka, Rozina, byla vdovou po Augustinu Chrbjátovi, jehož jméno je také na památníku obětem Velké války. Z dostupných informací Vojenského ústředního archivu v Praze vyplývá, že Augustin Chrbját z Prostřední Bečvy  

padl 23. května 1915 u Comone v Itálii.

Cimone leží u Trenta (Trient) v jižním Tyrolsku. A... Itálie vstoupila do války na straně Trojdohody (Francie, Velká Británie, Rusko) právě 23. května 1915. Myslím, že v případě Augustina Chrbjáta, který zahynul v den vstupu Itálie do války, nemuselo jít nutně o vojenskou operaci. Příčina smrti není udána, boje se rozhořely až druhý den. Místo, kde zahynul je ovšem identifikovatelné.

Obec Cimone na dnešní mapě. Oblast lyžování a turistiky. Zdroj: Mapy.cz

Situaci z počátku války s Itálií v Tyrolsku ukazuje výřez z mapy (přelom května a června 1915). Cimone je přibližně uprostřed (označeno zeleně).

Cimone pod Trentem v jižním Tyrolsku na přelomu začátku války s Itálií 23. května 1915. Někde v těchto místech zahynul Augustin Chrbját. Italská postavení jsou zaznamenána červeně. Článek o tamních horských opevněních najdete zde. Zdroj: ÖULK 1914-1918, díl II, mapa č. 26.

Dva Augustinové zahynuli pět dnů po sobě, každý byl z jiné věkové generace, každý padl na jiné frontě. Osudy otce jednoho a manželky druhého se spojily po válce, v nové republice, svatbou Vincenta Kachtíka s vdovou Rozinou v roce 1921. I toto jsou příběhy Prostřední Bečvy, které mlčky ukrývají matriky a archivy. Jejich odhalování mě baví a vždy udivuje.

Velká válka dolehla na osudy a životy obyčejných lidí. Jejich synové byli v drtivé míře "pěšáci" (členové pěších pluků). Stejně jako ve hře šachy, i zde byli pěšáci těmi, které bylo snadné obětovat. Pro české a moravské (i slovenské) muže byla jen palčivá otázka - "Za co?" a "Pro koho?" O nesmyslnosti této situace svědčí, že mnohde proti sobě stáli vojáci z Čech a Moravy jako nepřátelské strany. Jedni na straně rozpadající se monarchie, druzí na straně Trojdohody v řadách legionářů. Nevidím však pražádný důvod pro to, aby si padlí Češi, Moravané a Slezané v uniformách Rakousko-Uherské armády zasloužili méně úcty než ti, kteří v zajetí přešli do legií.

Situace je totiž v mnoha obcích podobná. Na jedné straně pomníky padlých, na druhé straně seznamy legionářů z téže obce, kteří se vrátili domů. Byla to komplikovaná doba dějinných a tragických změn, která měla po pár desetiletích ještě tragičtější pokračování.

Možná je to pro někoho k ničemu, snad to jiné inspiruje a doufám, že zde někdo najde střípky ze života svých vlastních předků. Pokud ano, budu rád, když se kdokoliv ozvete - do komentářů, mailem, přes kontaktní formulář, na Facebooku...


Přežití rodu "na vlásku"

Potvrdila se mi domněnka, že měl-li Pavel Kachtík jediného přeživšího syna (Vincence) a tomu další dva synové zahynuli během války, musel mít minimálně ještě jednoho, který se stal pokračovatelem rodu, jehož potomci dosud žijí v obci Prostřední Bečva (Google ukazuje jedno jméno).

Pavlovi Kachtíkovi a jeho synu Vincencovi  se na Prostřední Bečvě narodilo celkem minimálně 16 dětí. Přesto pokračovateli rodu, které by asi bylo možné vypátrat v "živých" matrikách pro Prostřední Bečvu, zůstalo (zřejmě) na Vincentových synech - Janovi a Cyrilovi. V "přežití" potomků měly větší štěstí dcery, než synové.

Co se stalo, že byl Vincenc Kachtík ve věku necelých 66 let zastřelen? Jistou stopu nabízí výňatek z protokolní knihy z let 1930-1939 (PDF ke stažení). Píše se zde:

"Během celého období stala se jedna vražda, a to v čísle 69. Cyril Kachtík byl zavražděn neznámým
vrahem pro peníze."

Tak vidíte... pro peníze! Bohužel nevíme datum. Možná byla dopsaná poznámka u Vincentova narození špatně. Možná byl zastřelen Vincentův syn Cyril, narozený v roce 1905. I když by to nedávalo logiku. Ten se totiž oženil v roce 1934. Těžké věřit, že by byl Cyril zavražděn a jeho otec Vincent zastřelen. U Cyrila v zápise narození v matrice žádná poznámka není. Je zřejmé, že k násilné smrti došlo. Kdo byl však obětí? Matrika a kronika se ve jménu liší. Neliší se v tom, že šlo o někoho z rodiny Kachtíků.

Že by byl zavražděným Vincentův syn Cyril Kachtík? V roce 1934 se ženil. U jeho otce Vincenta je v matrice narození připsána poznámka, že byl zastřelen v roce 1932. Zdroj: ZA Opava, Digitální archiv, inv. č. 13061, sign. VM V 36, str. 230.

Živé matriky stále skrývají "tajemství" příběhů... Stejně tak originál kroniky, uložený v SOA Vsetín, v archivním fondu Místní národní výbor Prostřední Bečva, inv. č. 36. Uvidím... a dám vědět.