30. 3. 2018

Antonín Kučera (*1894 - †1919) - nezvěstný mladík s fotografií v uniformě

Když jsem dělal první rešerši, nemyslel jsem si, že bych Antonína Kučeru dostal do databáze ke svému rodokmenu. Nakonec se ukázalo překvapivě brzy, že máme společné předky (rodiče jeho babičky). Bohužel vstupních informací ohledně války moc není. Byl vojínem a byl prohlášen za mrtvého k 31.12.1919. Vojenská jednotka, v níž byl zařazen, není uvedena. Skartován byl i kmenový list vojáka.

Východiskem pro "příběh z války" bylo "žlutý lístek".

Žlutý lístek z kartotéky padlých VÚA, jediné, o co se lze při pátrání po válečném osudu Antonína Kučery opřít. Zdroj: VÚA Praha

Je spousta amatérských genealogů, kteří při hledání svých předků z let Velké války má k dispozici o vojácích pouze tyto údaje. Existence kartotékového lístku totiž nezaručuje, že na něm najdete datum smrti, jednotku ani další informace. Když máte štěstí, je to fajn. Když se můžete opřít o kmenový list, je to ještě lepší. Když nic z toho není, publikace ÖULK a popis dění velké války vám nepomůže. Proto je tento článek docela krátký.

Antonín Kučera

Antonín patří k těm nejmladším, kteří odešli do války a už se živí nevrátili. Narodil se 4. února 1894 rodičům Antonínu Kučerovi a Ludmile z rodu Františka Bayera. Rodným domem byl dům č. 121 v Uhřicích. Matka Ludmila pocházela ze Žarošic a byla nemanželskou dcerou Marie Koutný, později provdané za Františka Bayera z Dalešic, který je dodatečně do matriky dopsán jako otec.

Toto propojení sňatkem s mužem až od Třebíčska (Dalešice, jsou obcí, kde se v místním pivovaru točil populární film Postřižiny) je jednou ze "zajímavostí" rodokmenu Antonína Kučery. Přišel jsem na něj částečně díky rodokmenu, který na MyHeritage spravuje pan Jaroslav Bajer. Podrobnosti a data jsem zjišťoval dodatečně. (Shodou okolností jsem v Dalešicích a okolí byl s rodinou o prázdninách 2017).

Oddávky rodičů Antonína Kučery (s označením faráře Osvalda Niklase). Zdroj: MZA Brno, Actapublica, sign. 6033,  s. 59 (Žarošice), online s. 322/214. 

Rodiče Antonína Kučery byli oddáni v Žarošicích 24. listopadu 1885. Oddával je žarošický farář Osvald Niklas, jehož podobiznu najdeme např. v knize Ždánsko, vydanou ždánickým učitelem Jakubem Vrbasem v roce 1930.

Žarošický farář Osvald Niklas. Zdroj: str. 558 - VRBAS, J. Ždánsko. Zeměpisný a dějepisný popis. 2. vyd. Žarošice: Město Žarošice, 2002. 749 s. ISBN není.

Vzhledem k věku se Antonín Kučera s největší pravděpodobností neoženil. V matričních knihách pro Uhřice, které zatím spravuje OÚ Žarošice zřejmě najdeme jeho starší sourozence neboť se narodil po devítiletém manželství svých rodičů. Tyto údaje jsem do doby psaní článku nezjišťoval.

Dochovala se však fotografie v porcelánovém rámečku, které Antonína Kučeru připomínala v době, kdy byl postaven památník padlým v Uhřicích.

Antonín Kučera, mladík, který zmizel za Velké války. Zdroj: OÚ Uhřice

"...pokládá se 31. prosince 1919 jakožto onen den, kterého nepřežil."

Těžko si představit někoho, kdy by přivítal úřední dopis, který obvykle obsahoval tuto nebo podobnou větu. V Uhřicích bylo po válce několik adresátů, kterým taková pošta od soudu přišla. Určitě manželce Františka Živěly (dopis byl součástí článku) či sestře Štěpána Rozehnala (tam šlo "již" o rok 1916). Pravděpodobně i rodičům nebo někomu ze sourozenců Antonína Kučery.

Antonín Kučera byl stejný ročník narození jako Josef Živěla. Shodou okolností také neznám jeho konečný osud. V článku o něm jsem rozvinul hypotézu o LIR 25 - Zeměbraneckém pěším piku č. 25, kde mohl narukovat. Hypoteticky se to může týkat i pěšího pluku č. 3 (IR 3).

Na památníku v Uhřicích je u jeho jména uveden jako rok úmrtí 1915 (viz. detail na obrázku). Také František Živěla byl za mrtvého prohlášen ke konci roku 1919 (jako den, který nepřežil), i když nezvěstným se stal už v září 1914. U něj o tom alespoň vypovídá kmenový list.

Výřez z desky památníku v Uhřicích. Rok úmrtí Antonína Kučery - 1915. Zdroj: vlastní foto 

V kmenovém listu, který byl skartován, bychom patrně nalezli podrobnosti. Lze očekávat podobný průběh jako u Františka Živěly. K určitému dni či rozmezí dnů v roce 1915 byl evidován jako nezvěstný. Pro rodinu pak žila naděje, že byl např. zajat a podobně. I ta pak po roce 1919 zhasla. Stejně jako předtím mladý život Antonína Kučery.

Kdybychom předpokládali, že Antonín Kučera "zmizel" v průběhu roku 1915 a byl součástí 25. zeměbraneckého pěšího pluku, stalo se tak pravděpodobně kdesi na území dnešního Polska nebo Volyně na Ukrajině.

Kučera - to je "kadeř" a "kštice"

Pro "příběhy" z války jsou důležité alespoň minimální vstupy. Jako všude v genealogii. Ty matriční se hledají snáze, něž ty vojenské. U Antonína Kučery chyběly detaily z války. Zde je k dispozici alespoň rozpracovaný rodokmen.

Když jsem byl s manželkou 17. března v Uhřicích, připomenout si 100 let od smrti mého praděda Metoděje Rozehnala, překvapilo mě, že v Uhřicích už žije pouze jedna rodina Adamců. Příjmení Kučera je v České republice plošně rozšířené. Původ jména podle Moldánové (kniha Naše příjemní) pochází od "kadeře" nebo "kštice", tedy lidí, kteří zřejmě měli bohaté vlasy. Jak to bylo s Kučery v Uhřicích a jejich kučerami to zůstane tajemstvím. Otazníkem k dalšímu bádání pro zájemce zůstává, odkud rod Kučerů do Uhřic přišel.

Při zpracování rodokmenu jsem narazil na některé chyby u nabízených SmartMatch v rodokmenech MyHeritage. V Uhřicích žili přibližně ve stejnou dobu dva Františkové s příjmením Kučera. Starší (*1786), který je zde v rodokmenu a žil v čísle 72 a mladší (*1794), který žil v čísle 52. Ten byl ženatý 2x. Onen mladší František Kučera byl ženatý dokonce 3x. Bohužel při narození Jakuba Kučery (zde v rodokmenu - viz níže) v roce 1816 je v matrice uvedeno číslo domu 52. To pak mate v přiřazování dětí. Naštěstí u matky je vždy zapsáno rodné příjemní. Přesto jsem narazil na rodokmeny, který byly chybné, dětí promíchané v různých manželských párech (resp. přiřazené pouze jednomu páru. Opět se potvrdila důležitost ověřování, dohledávání i akceptování chyb v matrikách.

Pro rekapitulaci uvádím otcovskou linii Antonína Kučery, jako u všech jmen a příjmení 28 mužů z Uhřic.

(N-narozen, Z-zemřel, O-oddán)
 • N 1.1.1749 Melichar - Jan Kučera a Marina, Uhřice
 • O 31.8.1749 Melichar (Jan) Kučera a Barbara (Martin) Prnka, Uhřice č. 20
 • N 1786 František - Melichar Kučera a Barbara, Uhřice
  • Přesné datum narození není kvůli ztraceným matrikám známo, rok narození je uveden v dochovaném indexu.
 • O 18.11.1806 František (Melichar) Kučera, Uhřice č. 72 a Rozálie (Vendelin) Vítek, Uhřice č. 84
  • Vendelín Vítek byl naším společným předkem, takže Antonín Kučera je jedním z mých "pra-bratranců" v rodokmenu.
 • N 19.7.1816 Jakub - František Kučera a Rozálie, Uhřice č. 52
 • O 14.2.1838 Jakub (František) Kučera, Uhřice č. 72 a Kateřina (Josef) Novozemský, Uhřice č. 17
  • První manželka Jakuba Kučery zemřela 23. dubna 1853. Jakub Kučera se opět oženil za sedm měsíců.
 • O 21.11.1853 Jakub (František) Kučera, Uhřice č. 72 a Barbara (Josef) Dobeš, Násedlovice č. 35
  • Rod Dobeš byl v matrikách uváděn také jako Dobšák.
 • N 13.3.1857 Antonín - Jakub Kučera a Barbara, Uhřice č. 17
 • O 3.2.1886 Antonín (Jakub) Kučera, Uhřice č. 17 a Ludmila (František) Bajer, Žarošice č. 215
 • N 4.2.18941 Antonín - Antonín Kučera a Ludmila, Uhřice č. 121
 • Z 31.12.1919 Antonín Kučera - nezvěstný, prohlášen za mrtvého

Čest jeho památce!


Památník padlých v Uhřicích. Zdroj: VETS, foto od Petra Něničky


Žádné komentáře:

Okomentovat

Vážím si komentářů od podepsaných čtenářů. Příspěvky můžete komentovat pod každým z nich. Své názory, náměty a dotazy ke stránkám a jejich obsahu prosím směřujte do rubriky "Vaše názory". Děkuji.

LF