15. 6. 2018

Tomáš Závodský (*1886 - †1918) - rodák z Uhřic a prostějovský obuvník, padl před 100 lety v Bitvě o slunovratu

Třetím mužem z celkem 28 jmen na uhřickém památníku padlým a nezvěstným z 1. světové války, u něhož chybí na památníku datum úmrtí je Tomáš Závodský. V pátrání po něm jsem byl úspěšnější, než u Jana Adamce nebo Jana Drápala. Tomáš Závodský je jedním z desetitisíců, kteří položili svůj život na Piavě (stejně jako můj příbuzný z Polanky nad Odrou - Alois Friedel). Bohužel to neznamená, že by u Tomáše nezůstaly žádné nezodpovězené otázky.

Jako mnohé ostatní i Tomáše Závodského se mi podařilo zařadit do rodokmenové databáze v příbuzenském vztahu (skrze dalšího padlého z Itálie, Františka Tichého, který se oženil s jednou z mých pra-sestřenic).

Výskyt příjemní Závodský v ČR v současnosti. Zdroj: KdeJsme.cz

16. června 2018 (zítra z pohledu publikování tohoto článku) uplyne 100 let ode dne, kdy Tomáš Závodský padl. Bitva na Piavě v Itálii dostala v této fázi, před počátkem léta, symbolický přídomek "bitva o slunovratu".

Připomínka 100. výročí.

Tomáš Závodský

Narodil se 8. prosince 1886 v Uhřicích č. 112 otci Havlovi Závodskému a matce Anežce, dceři uhřického domkaře Fabiána Vavřinčíka.

Fabián Vavřinčík je jméno, které se ještě v příbězích uhřických padlých objeví. Dvě jeho dcery se vdaly a jejich synové zahynuli ve Velké válce, oba v Itálii. Zmíněná Anežka se provdala za Havla Závodského (a padl jejich syn Tomáš), její sestra Lucie za se provdala za Františka Tichého a jejich syn František také padl.

Zápis o narození a křtu Tomáše Závodského jsem si také ofotil při návštěvě matriky v Žarošicích. Nevím, kdy se dočká digitalizace, ale už se na to moc těším. Bude možné doplnit řadu dalších údajů. Bohužel matrika nemá index, takže je třeba hledat stránku po stránce. Zdroj: OÚ Žarošice. 

Tomášův otec Havel se jako nádeník do Uhřic přiženil v roce 1876 ze Zbýšova, obce v dnešním okrese Vyškov (mezi Slavkovem u Brna a Újezdem u Brna).

Havel Závodský ze Zbýšova (otec Tomáše Závodského) se v Uhřicích oženil s Anežkou, dcerou Fabiána Vavřinčíka. Dokládá to zápis v opisu Uhřické matriky. Zdroj: MZA Brno, Actapublica, sign. Dambořice opis11,  nečíslováno, online s. 353/429 (zde). 

Pátrání po osudech Tomáše Závodského a jeho předků bylo plné (pro mě) "nových" míst a netradičních jmen. Tomášova manželka Amálie pocházela z Rozstání, zhruba na půl cesty mezi Prostějovem a Blanskem. Tam najdeme např. i předky Jana Hořavy.

Otec Tomáše Závodského byl synem svobodné matky Anny, která sama byla z nemanželského lože. Jeho praděd Bernard Závodský pravděpodobně pocházel z Kobeřic u Brna. Nejprve se přiženil do Zbýšova (Veronika Horáková) a poté, co ovdověl si našel druhou manželku v Křenovicích na Vyškovsku. Byla to Anežka, dcera Bartoloměje Trnky. Ona se stala matkou Anny, pozdější svobodné matky a babičky Tomáše Závodného. Otcovská linie byla přerušena, avšak příjmení Závodský zůstalo Tomášovi i jeho otci Havlovi Závodskému.

O "rychlosti" řešení životních situací v té době svědčí fakt, že Bernard Závodský v únoru 1816 pochoval svou první manželku Veroniku, a Anna, dcera Anežky Trnka, se narodila už v prosinci téhož roku. S Anežkou se ovšem Bernard Závodský oženil až o dva roky později, v roce 1818. Zůstává tedy malý otazník nad otcovstvím...

(Ono to bývá docela často, že nemanželské dcery se stávaly svobodnými matkami a neměly pak jednoduchý život.)

Z torza kmenového lisu vím, že Tomáš Závodský byl švec. V době svatby byl "obuvníkem v Prostějově". Spolu s nastávající manželkou mají v matrice oddaných zapsánu stejnou adresu - Kosteleckou ulici č. 37 v Prostějově. Na mapě si dnešní Kosteleckou ulici můžete snadno najít.

Prostějovský obuvník Tomáš Závodský z Uhřic, se oženil během Velké války. Zahynul necelé 3 roky po svatbě. Zdroj: MZA Brno, Actapublica, sign. 9551,  nečíslováno, online s. 182/411 (zde). 

Tomáš Závodský je tedy jedním z těch, kteří se prokazatelně oženili. Nestalo se tak před válkou, ale během ní, a to první letní den (21. června) roku 1915. Jak se zdá, letní slunovrat byl osudovým dnem Tomáše Závodského několikrát. Svatba se nekonala v Uhřicích, ale jak už řečeno, v Prostějově. Tomášův otec zemřel v roce 1898, matka zkraje srpna 1914, v podstatě s vypuknutím mobilizace., takže se rodiče této svatby nedožili. Tomáš se oženil s Amálií, dcerou svobodné matky Matyldy Kocourek. Cesta do války jej zřejmě teprve čekala. V prostějovských digitalizovaných matrikách se mi nepodařilo nalézt narození dítěte novomanželů Závodských do konce roku 1916. Zkoušel jsem také hledat, zda se vdova Amálie po Velké válce znovu vdala, ale v rámci mé trpělivosti jsem nic nenašel. Neznamená to však závěr, že se nevdala nebo že se jim během války nenarodilo dítě. U jejího narození jsou v matričním zápise poznámky, že v roce 1927 vystoupila z římsko-katolické církve a v roce 1928 se do církve vrátila. Jde o zápisy vázané k faře v Prostějově. Je zde i poznámka o sezdání s Tomášem Závodským a už žádná poznámka k dalšímu sňatku. To může signalizovat, že (z neznámých důvodů) mohla být po celý život vdovou(?).

Podle určitých indicií na internetu (i přes GDPR) se zdá, že v Prostějově žije přinejmenším jeden muž s příjmením Závodský. Nemusí to však nic znamenat. Potomky Tomáše Závodského, který v Prostějově žil, ověřeny nemám. Je tam (viz. konec článku) "stopa" Tomášova bratra Štěpána.

Rodokmen Tomášovy ženy Amálie je docela komplikovaný. Vede až k okolí Sloupsko-Šošůvských jeskyní a před rok 1700. Hlavními větvemi jsou rody Kala ze Šošůvky a Kocourek z Rozstání-Baldovce.

Zpět však k Tomášovi. Ze stavu aktivní zálohy byl povolán těsně před svatbou, 8. června 1915. Poté byl 17. srpna 1915 zařazen do 3. pěšího pluku. 7. října 1915 byl Tomáš superarbitrován (proběhlo přezkoumání). 2. listopadu 1915 bylo zřejmě propuštěn (v kmenovém listu je "entlassen"). Razítkem z 3. ledna 1916. končí jeden list vojenské kartotéky, který jsem obdržel při pátrání po kmenovém listu Tomáše Závodského.

Lze se domnívat, že jako spousta dalších se to Tomáš "snažil uhrát", aby nebyl odveden a nemusel do války. V první fázi se mu to zřejmě povedlo (byl drobné postavy a měl snad i podváhu). Nakonec se na jevišti válečného konfliktu objevil.

3. pěší pluk na Piavě

Tomáš Závodský byl pěšákem 3. pěšího pluku, v roce 1915 ve 4. rotě. V Seznamech ztrát, vydaných 15. března 1918 jen můžeme najít jako raněného. Stejně tak je zde mezi raněnými uveden i Jakub Závodský z Uhřic, ročník 1890.

Záznam o zranění Tomáše Závodského z Uhřic. 3. pěší pluk, 10. rota. Zdroj: Zdroj: Vertlustliste, 15.3.1918, č. 600, str. 58, ISSN 2076-0434. Národní knihovna ČR, systém Kramerius.

Je zde jako "ErstRes", tedy náhradní záložník. To by potvrzovalo hypotézu o úspěšné superarbitraci. S postupem času, rostoucím množstvím ztrát a s nedohledným koncem války se pravděpodobně dostal do válečné mlýnice i Tomáš Závodský. Byla to cesta "od verpánku do zákopů" a pokud byl opravdu drobné postavy (i Jakub Adamec a Jan Drápal měřili pod 160 cm), byly podmínky na Piavě s podvýživou, špatnou hygienou apod. opravdu nemilosrdné.

V době zranění byl Tomáš Závodský a 3. pěší pluk součástí Sočské armády na italské frontě, dislokované v místech, kde později zahynul. Výše evidované zranění, pravděpodobně ze zimy 1917-18, nebylo tím "osudovým".

Pro lepší představu širších souvislostí na dnešní mapě - označena je Fosselta di Piave, místo, kde zahynul Tomáš Závodský. Vpravo pobřeží Istrie v Chorvatsku, odkud dovolenkáři v létě plují loděmi na výlety do Benátek (Venezia). Zdroj: Mapy.cz

Díky kartotéce padlých (najdete zde dokonce dva kartotékové lístky) lze identifikovat, kdy Tomáš Závodský zahynul. Bylo to u obce Fossalta di Piave. Zemřel 16. června 1918, pár měsíců před koncem války, pět dnů před třetím výročím vlastní svatby.

Ve Fossaltě můžete absolvovat okružní 11 km dlouhou trasu nazvanou La Guerra di Hamingway (Hemingweyova válka). Když byl mladý americký dobrovolník zraněn v červenci 1918, pobýval v nemocnici právě ve Fossaltě di Piave. To už bylo po smrti Tomáše Závodského, kterého v tomto městečku spojuje se spisovatelem tragičtější osud. 

Pohled italského vojáka na bitvu o slunovratu je zachycen v podobě jeho dopisů a deníku zde (v  italštině).

V inkriminované době (červen 1918) byl 3. pěší pluk součástí 24. pěší brigády v sestavě 12. pěší divize (12 ID) Sočské armády. 

Následující mapa ukazuje postup 12. pěší brigády jižně od Fossalty mezi 16. až 18. červnem 1918. Tohoto postupu se už Tomáš Závodský nedožil. Padl 16. června. Pohřben byl ve společném hrobě ve Fossata di Piave.

Díky webům a ÖULK víme poměrně přesně, co se v daném místě při ofenzivě na Piavě odehrávalo. I to, že Čechoslováci zde stáli proti Čechoslovákům. Legionáři proti vojákům rakousko-uherské armády. Přiznám se, že mě moc "nebaví" diskuse "kdo byl víc", zda legionář nebo voják rozpadající se monarchie. Na Piavě padly desetitisíce našich předků z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, z území státu, který se oficiálně zrodil o čtyři měsíce poté, co skončil na Piavě život Tomáše Závodského.

Mapa 20 z publikace ÖULK, ročník 1918 ukazuje situaci v okolí Fossalty na řece Piavě mezi 16. a 18. červnem 1918. Tomáš Závodský se dílčího (i když nesmyslného) posunu během ofenzivy nedožil. (12 ID - 12. pěší divize, jíž byl součástí). Zdroj: ÖULK, díl 7, ročník 1918, mapa č. 20. (Zelené poznámky jsem do mapy vložil.)

Bitva o slunovratu (Fossalta di Piave)

Tomáš Závodský byl u Fossalty smrtelně zraněn během událostí, které svědčí o blížícím se rozvratu vy vysílené a sužované rakousko-uherské armádě, kde vojáci plnili rozkazy (nebo se snažili zběhnout) a byli jako "kusy dobytka na porážku". Byla to předposlední ofenziva či "bitva na Piavě" a kvůli datu 21. června dostala pojmenování "bitva o slunovratu". Toho (stejně jako výročí svatby) už se Tomáš Závodský nedožil.

Takto popisují události některé internetové zdroje.

"...Přesto císař Karel podlehl Conradovu naléhání a již tak slabé rakousko-uherské polní síly, rozdělené do dvou stejně silných skupin, nastoupily 15. června 1918 k úderu. Neblahá očekávání se vyplnila; zatímco Conradovo uskupení v horách uvázlo prakticky ještě týž den, Boroevićovy síly pronikly na několika místech do mělkých předmostí za řeku, pak se ale i zde postup zastavil. K nedostatku sil, munice i ostatních zásob se přidala nepřízeň přírody; deště v horách vzduly hladinu Piavy, přívalová vlna strhala válečné mosty a přeprava přes řeku se zastavila. Jednotky, zalehlé v blátě na předmostích západního břehu, marně čekaly na střelivo a kousek chleba. U kotvišť bezmocně ležely a umíraly stovky raněných, neboť sanitní pontony snažící se překonat vodní proud, byly potápěny vysokými vlnami a palbou italského dělostřelectva. Nakonec císař Karel svá vojska z předsunutých postavení za řekou odvolal a ta se ve dnech 21.–23. června s velkými obtížemi vrátila zpět do svých zákopů na východní břeh. Tuto červnovou bitvu, jež se stala zlověstným znamením pro Rakousko-Uherskou armádu a urychlila i pád habsburského mocnářství, nazvali Italové battaglia del solstizio (bitva o slunovratu)."
(Zdroj: http://dejinyasoucasnost.cz/archiv/2006/12/na-piave-zvecera-/)

"...Hlavní útok na Piavě se odehrál na dvou místech: Italy hájené pohoří Montello  sice rakousko-uherské (přesněji - většinou české) jednotky, po předchozím překročení rozvodněné Piavy a za cenu obrovských ztrát, z větší části dobyly, po zhroucení svého týlového zabezpečení, způsobeného rozvodněním řeky Piave, se však opět spořádaně stáhly na levý břeh. Obdobně to dopadlo v bahnitém terénu na jižním křídle u Fossalty. Pravda je ovšem taková, že i kdyby nedošlo k rozvodnění řeky, pravděpodobně by ofenzíva neuspěla. Italové sice byli horší vojáci, ale byli připraveni a bez rychlého přesunutí těžkého dělostřelectva na dobytý břeh, by se rakušané dále než 20 km zřejmě nedostali. Navíc, jako už bylo zmíněno, chyběla jim munice..."
(Zdroj: http://www.grandeguerra.cz/PIAVA-61918-a-101918.html)

"...Mladý americký dobrovolník u Červeného kříže, Ernest Hemingway, byl také svědkem těchto bitev na Monte Grappa a řece Piave. Poté co byl zraněn, když Italům přinášel potravinové příděly, napsal domů o krutosti bitvy, nemocnicích a o tom, „jak země zčernala mrtvými Rakušany“. Bitva o Slunovratu byla „velkým vítězstvím a ukázala světu kvalitu italských bojovníků.“ Bitva podél řeky Piave, kde Rakušané podnikli největší úsilí při útoku, byla katastrofa. Přestože byli Italové přečísleni v poměru dva ku jedné, udrželi linii. 17. června 1918 bylo předmostí na řece Piave, které bylo sedm kilometrů hluboké a dvacet kilometrů široké ztraceno, kvůli rozvodnění řeky, které bylo způsobeno silnými dešti. 24 tisíc Rakušanů bylo tak odříznuto a poté i zajato..."
(Zdroj: https://www.valka.cz/11362-Monte-Grappa-1917-18)

Obrázek je docela plastický a vyniká z něj jistá zoufalost a nesmyslnost celého počínání, které bylo ovlivněno počasím a přírodními živly.

Lístek z Kartotéky padlých v 1. světové válce, který poskytuje podrobnější informace o Tomáši Závodském z Uhřic. Zdroj: Vojenský ústřední archiv

To, že Tomáš Závodský padl v boji, potvrzuje i úmrtní matrika 3. pěšího pluku, ve svazku, na který odkazuje kartotékový lístek.

Tomášův zraněný bratr Jakub


V Seznamech ztrát najdeme také záznam o zranění Jakuba Závodského z Uhřic. Byl to mladší bratr Tomáše a byl zraněn v průběhu léta 1917. Jakub (*1890) se v únoru 1916, až v průběhu války, o rok později, než jeho starší bratr Tomáš, v Brně oženil s Ludmilou Bílkovou. Zápis ze seznamu ztrát ukazuje, že nebyl v "obvyklém" pluku doplňovaném z Čech nebo Moravy, ale v pluku, který byl původně ukrajinsko-polský. Mimo jiné byl pluk dislokovaný ve Lvově (Lemberg).

Záznam o zranění Tomášova bratra, Jakuba Závodského z Uhřic. 80. pěší pluk, 12. rota. Zdroj: Zdroj: Verlustliste, 6.7.1917, č. 596, str. 62, ISSN 2076-0434. Národní knihovna ČR, systém Kramerius.

Nepátral jsem po tom, na jakém bojišti byl Jakub Závodský zraněn. Je to jen střípek do příběhu...


Pod pokličku (neúplného) rodokmenu

Následuje rekapitulace "otcovské" linie v rodokmenu Tomáše Závodského. Z hlediska mužské pokrevnosti jsou tam dvě nejistoty ohledně otců, takže tato linie není čistě otcovská.

Pro zajímavost, web Billiongraves (záznamy ze hřbitovů) obsahuje fotografii hrobu rodiny Závodských z Vrahovic, místní části Prostějova. Štěpán Závodský byl (podle data narození - 1. září 1895) nejmladším bratrem Tomáše a Jakuba a uhřický rodák. Jeho dospělý život orámovaly dvě války. Další jména na náhrobku patří zřejmě manželce a dětem.

Hrob rodiny Štěpána Závodského, patrně nejmladšího syna Havla Závodského a Anežky Vavřinčík a nejmladší bratr Tomáše Závodského z Uhřic. Zdroj: Billiongraves.com 

Rodokmen Tomáše Závodského k datu publikování článku najdete zde.

(N-narozen, Z-zemřel, O-oddán)
 • N 7.8.1722 Bartoloměj - Jiří Závodský a Anna, Kobeřice
 • O 22.1.1758 Bartoloměj Závodský a Marianna (Jiří) Menšík, Kobeřice
 • N ??? Bernard - Bartoloměj Závodský a Marianna
  • V matrice pro Kobeřice takový zápis není. Narodila se Dorota (*1760), Sebastian (1769). Prokázáno je úmrtí Bernarda (†1828) a Fabiána  (†1778). Předpokládaný rok narození Bernarda je 1761-1764. (Ale víte jak to je s předpoklady v genealogii.)
 • O 2.10.1787 Bernard (Bartoloměj) Závodský a Veronika (Pavel) Horák, Zbýšov č. 37
 • Z 5.2.1816 Veronika Závodský, Zbýšov č. 48
  • První manželka Bernarda Závodského.
 • N 8.12.1816 Anna - ??? a Anežka (Bartoloměj) Trnka, Zbýšov č. 52
  • Byla Anna dcerou Bernarda Závodského? Anna je (viz. níže) budoucí svobodná matka, které se narodí Havel Závodský.
 • O 6.7.1818 Bernard (Bartoloměj) Závodský, Zbýšov č. 48 a Anežka (Bartoloměj) Trnka, Křenovice
  • Anežka už v té době byla svobodnou matkou.
 • Z 19.10.1828 Bernard Závodský, Zbýšov č. 37
  • O 27.1.1839 Václav (Josef) Šavrňa, Zbýšov č. 37 a Anežka (Bartoloměj) Trnka, Zbýšov č. 39
   • Svatba Anežky, vdovy po Bernardu Závodském.
  • Z 10.9.1849 Václav Šavrňa, Zbýšov č. 39
  • Z 17.9.1849 Anežka Šavrňa (vdova po Bernardu Závodském, rodem Bartoloměje, Trnky), Zbýšov č. 39
 • N 16.10.1852 Havel - Anna (Bernard) Závodský, Zbýšov č. 52
  • Havel se narodil jako nemanželské dítě Anně, která byla nemanželskou dcerou Anežky Trnka a pravděpodobně Bernarda Závodského.
 • O 14.11.1876 Havel (Anna) Závodský, Zbýšov č. 17 a Anežka (Fabián) Vavřinčík, Uhřice č. 99
 • N 8.12.1886 Tomáš - Havel Závodný a Amálie, Uhřice č. 112
 • O 21.6.1915 Tomáš (Havel) Závodný, Prostějov a Amálie (Matylda) Kocourek, Prostějov
 • Z 16.6.1918 Tomáš Závodský, Fossalta di Piave, Itálie

Čest jeho památce!

Památník padlých v Uhřicích. Zdroj: VETS, fotil Petr Něnička


Žádné komentáře:

Okomentovat

Vážím si komentářů od podepsaných čtenářů. Příspěvky můžete komentovat pod každým z nich. Své názory, náměty a dotazy ke stránkám a jejich obsahu prosím směřujte do rubriky "Vaše názory". Děkuji.

LF