8. 6. 2018

František Buchlovský (*1884 - †1914) - asi nepoznal syna, který se oženil v roce 1943

František Buchlovský je jedním z těch 28 uhřických mužů Velké války, o nichž a jejich konci mám jen minimum informací. Rod Buchlovských se v chalupě č. 31 v Uhřicích zjevuje v době chybějících matrik před koncem 18. století. Z "kmenového listu" či vojenských "dokumentů" mám jen jeden list.  No, spíše lístek (A6). Není ani v Kartotéce padlých VÚA, jen zmínkou je v databázi VHA.

Pouze několik základních informací o Františku Buchlovském ze zpracovávané Databáze VHA. V podstatě to jsou údaje z onoho jednoho papíru, který mi přišel k vyžádanému kmenovému listu (obrázek níže). Zdroj: Vojenský ústřední archiv

Mám však Františka Buchlovského ve své "rodokmenové" databázi FamilyTree Builder. Spojuje nás společný předek - František Rozehnal (*1710-†1765). Tady je "rychlá linka" od jeho dcery Anny Rozehnalové k pradědovi Františka Buchlovského.
 • N 1749 Anna - František Rozehnal a Anna, Uhřice
 • O 1770 Tomáš (Jiří) Mlčák a Anna (František) Rozehnal, Uhřice
 • N 1773 Alžběta - Tomáš Mlčák a Anna, Uhřice
 • O ???? Josef Kyselka a Alžběta (Tomáš) Mlčák, ???
 • N 1795 Františka - Josef Kyselka a Alžběta, Uhřice
  • Skrze dceru Mariannu (*1802) byl Josef Kyselka pradědem padlého Jakuba Adamce.
 • O 1818 Jiří (František) Buchlovský a Františka (Josef) Kyselka, Uhřice
  • Jiří Buchlovský byl pradědem Františka Buchlovského z památníku (viz. souhrn mužské linie předků na konci článku).
Ostatně, v rodokmenu Františka Buchlovského najdete, kromě Archlebova a Uhřic, předky také v Nížkovicích, Křenovicích, Slavkově (u Brna), Spešově nebo Kunčině Vsi (odkud pocházeli třeba také předci Richarda Miholy, řezníka z Uhřic, který za války zemřel v Polsku a jeho jméno je také na uhřickém památníku).

František Buchlovský

Pravděpodobně znáte moravskou lidovou písničku "Ej od Buchlova větr věje". Možná z Buchlova jsou kořeny příjmení Buchlovský, jehož "hnízdo" se v současné době nachází na Kyjovsku.

Současný výskyt příjmení Buchlovský v ČR. Nejvyšší hustota (nejtmavší místo) je na Kyjovsku. Zdroj: KdeJsme.cz

František Buchlovský se narodil na úsvitu léta, 20. června 1884 v Uhřicích. Otec Jiří Buchlovský byl uhřický rodák, matka Marianna, byla dcerou svobodné matky ze Spešova na Blanensku. Kde a kdy se vzali Františkovy rodiče, a jak tedy byla překlenuta 60 kilometrová vzdálenost mezi jejich rodnými obcemi, to jsem dosud nevypátral. Ve Spešově se svatba neodehrála a její zápis pravděpodobně skrývá "živá" matrika Uhřic, uložená na OÚ v Žarošicích. Tam budou ukryta i jména a narození jejich dětí (sourozenců Františka Buchlovského).

Já jsem při jedné z návštěv matriky v Žarošicích hledal hlavně narození Františka Buchlovského. To se mi podařilo potvrdit. Shodou okolností jsem objevil také narození jeho syna Františka. Ten přišel na svět na počátku války (23. srpna 1914) a během další války (1943) se oženil. Něco, co si neumíme představit a buďme rádi, že jsme nic takového nezažili. Podobně jako jeho otec, tak i František Buchlovský - syn si vzal dívku z Násedlovic. Odhaduji, že žijící pravnuci či pravnučky Františka Buchlovského z Velké války by tedy mohli být zhruba v mém věku.

František Buchlovský, kterému patří tento medailonek, se oženil 19. září 1911. Měl mladinkou manželku, které v době svatby ještě nebylo ani 18 let (možná šlo o "nutnou" svatbu). Jako ročník 1884 byl povolán na frontu okamžikem mobilizace koncem července 1914. Bylo to tři týdny předtím, než se mu narodil dříve zmíněný syn František. Pokládám za pravděpodobné, že svého syna nespatřil. I proto, že sám, jako táta, velice brzy zahynul na území dnešního Polska. V Uhřicích zanechal manželku a novorozence. Je to podobná "zápletka" jako u Matouše Peroutky, který zřejmě nikdy nespatřil svou dceru.

Mladá, sotva dvacetiletá vdova Marie (rodem Josefa Švaňhala z Násedlovic), minimálně s jedním batoletem se patrně opět vdala. To je potřeba ověřit.

Odpovědi na nevyřešené otázky z rodokmenu Františka Buchlovského, ukrývají matriční knihy v Žarošicích, jejichž matrika spravuje matriční knihy pro Uhřice i Násedlovice. 

Tři a půl měsíce Velké války

Jak už jsem napsal výše (a podle serveru Velká válka) "...byli okamžikem mobilizace povoláni všichni záložníci, tedy muži ročníků 1882-1889, kteří si byli v letech 1903-1913 odbyli prezenční službu. Ti doplnili mírové početní stavy jednotek na válečné." 

František Buchlovský absolvoval "vojnu" v letech 1905-1908. Podrobnosti neznám. To, co mi přišlo k Františku Buchlovskému z Vojenského historického archivu bylo velice stručné. Jeden lístek s touto kopií.

Informace k Františku Buchlovskému z VHA. Původně nezvěstný na ruské frontě, poté úmrtí 19.11.1915. To jsou informace s lístečku o velikosti A6. Zdroj: VHA

Východiskem následujících "spekulací" budiž informace o vojenském zařazení - 25. prapor polních myslivců (Feldjägerbataillon Nr. 25). S ním jsme se mohli už setkat - v medailonku Jakuba Adamce, který byl o 9 měsíců mladší, než František Buchlovský a padl u Dubu na konci prvního válečného měsíce. Mimochodem, Josef Kyselka (jak už jsem zmínil dříve) byl jejich společným předkem.

25. prapor polních myslivců byl zkraje války zařazen v sestavě (od nejnižší jednotky k nejvyšší):
 • 49. pěší brigády
 • 25. pěší divize (ID 25)
 • II. sboru (II. Korps)
 • 4. armády (do 15.11.1914) a 1. armády (od 15.11.1914)
Za datum smrti Františka Buchlovského je označen 19. listopad 1914, takže můžeme sledovat pohyb a lokaci 4. a 1. armády a v jejich rámci místa působení II. sboru.

ÖULK v dílu 1, který zahrnuje rok 1914 ukazuje (leták 20 a 26) situaci v listopadu 1914, z níž je patrná poloha II. sboru a 25. pěší divize zhruba 30 km jihovýchodně od Czenstochowe, mezi obcemi Žarki a Wlodowice. Hypoteticky je to oblast, kde František Buchlovský zahynul či zmizel.


4 dny před smrtí Františka Buchlovského. Stav 15.11.1914 s vyznačením polohy II. sboru. Zdroj: ÖULK, díl 1, 1914, leták č. 20.

10 dnů po smrti Františka Buchlovského. Stav 29.11.1914 s vyznačením polohy II. sboru a 25. pěší divize. Zdroj: ÖULK, díl 1, 1914, leták č. 26.

Na současné mapě pak kontext místa, kde zemřel 19. listopadu 1914 František Buchlovský vypadá takto. Mapu si můžete otevřít na tomto odkazu.


Zhruba mezi označenými místy se kolem 19.11.1914 pohyboval František Buchlovský. Zdroj: Mapy.cz

Chybějící matriky, Archlebov a Násedlovice

Při zkoumání předků v Uhřicích a Dambořicích i při přípravě rodokmenů padlých uhřických mužů z Velké války, mám vždy mrazení, abych v co nejméně případech narazil na odkazy v létech, kdy chybí matriky. Takový obrázek asi nemá nikdo z nás, kdo pátráme po předcích, rád.


To, co každý rodopisec nerad vidí - chybí matriky. Zdroj: MZA, Actapublica, sign. Dambořice opis9

Ovšem stává se. V tomto případě např. u sňatku Františka Buchlovského a Barbory Maleňák v roce 1788. Na falešnou stopu vás může zavést např. František Buchlovský z Dambořic (zemřel ale jako dítě). V Dambořicích totiž Buchlovští také žili. Stejně jako v okolních obcích, vč. Archlebova. Proto jsem rád, že jsem ze střípků a drobných indicií mohl najít rodiče Františka Buchlovského - Vavřince a Johannu. Děti se jim totiž narodily v Archlebově (naposled dcera Thekla v roce 1773) i v Uhřicích (poprvé syn Martin v roce 1775). Vavřinec Buchlovský se však s Johannou oženil mimo Archlebov (Násedlovice, Žarošice, Uhřice nebo Dambořice).  


Na skok do Archlebova...


Z Archlebova pochází také jeden z padlých mužů Velké války a nositel příjmení Buchlovský, desátník 25. domobraneckého pěšího pluku, Jan Buchlovský. Zahynul několik dnů po uhřickém Josefu Kořínkovi a stejně jako on, byl pohřben v Doberdu, na stejném hřbitově. Pravděpodobně měl Jan Buchlovský stejné předky v Archlebově, jako František Buchlovský. Chcete-li, můžete si to sami vypátrat. Archlebovská matrika z roku 1880 ještě není digitalizovaná, snad je stále k nalezení ve Ždánicích na Obecním úřadu.


Kartotékový lístek Jana Buchlovského, který padl na planině u Dobreda 21. října 1915. Zdroj: Kartotéka padlých VÚA

Památník padlým v Archlebově, kde je jméno Jana Buchlovského, byl s fotografií zmíněn v minulém článku, protože poukazuje i na Tomáše Mazla (s nímž je František Buchlovský, hlavní postava dnešního medailonku) také spřízněn.

S Marií, rozenou Švaňhal, manželkou Františka Buchlovského, máme společné předky. Jsou jimi dambořičtí Václav Kramář (†1694), Jan Panáček  (*1673 - †1724) a Bernard Luskač (†1794). Rod jejího děda Františka Švaňhala  (*1822 - †1890) totiž žil po generace v Dambořicích, až se právě její děd přiženil do Násedlovic, kde si ji jako mladinkou dívku namluvil František Buchlovský.


...a do Násedlovic


Násedlovická nevěsta je pravděpodobně důvodem, proč jméno František Buchlovský (rodák z Uhřic, s kořeny z Archlebova) i s fotografií najdeme také na památníku padlým z 1. světové války v obci Násedlovice.


Na fotografii památníku v Násedlovicích je i fotografie Františka Buchlovského. Zdroj: VETS, foto Petr Něnička (2005)

Příprava shrnujícího článku o uhřických padlých (začal jsem s ní několik měsíců před zveřejněním) mě víceméně náhodou přivedla k tomu, že jsem Františka Buchlovského na tomto památníku  objevil. Když se tak stalo, pojal jsem záměr prozkoumat, jak se situace má se jmény Jan Švaňhal a František Švaňhal, které na fotografii také najdete. Co byste řekli?

František Švaňhal (*13.7.1897) byl bratrem Marie, a tedy švagrem Františka Buchlovského. Jako střelec 25. zeměbraneckého (střeleckého) pluku podlehl 24. září 1917 v polní nemocnici "u Calu na Soči" (?) zranění, způsobenému střepinou granátu, která jej zasáhla do boku. Patrně to bylo v okolí Gorice, krátce po 11. bitvě na Soči, během níž byly ztráty na obou válčících stranách přes 250 000 mužů. (Jako by zahynuli, byli zraněni zmizeli nebo nebo padli do zajati obyvatelé téměř celé Ostravy.) 

Fučík v brožuře Sočská fronta 1915-1917 (s. 49) píše: "Strašlivé ztráty na živé síle a materiálu překročily všechna dosavadní měřítka války masových armád. Rakousko-uherskému velení tato bitva jasně ukázala, že odolávat nepolevujícímu tlaku silného protivníka v těchto zničujících pozičních bitvách není dále možné a je nutno hledat jiné strategické východisko z krizové situace." (To už je příběh ofenzivy s podporou německé armády a zahnání italské armády 100 km od Soči k jiné řece - Piavě.)

František Švaňhal má v kartotéce VÚA celkem tři kartotékové lístky. Jeden je chybný a neúplný. Zdroj: VÚA Praha

S Františkem Švaňhalem se pojí také to, co jsem den před zveřejněním tohoto příspěvku zmiňoval na Facebooku MY ROOTS - "záhada" přeškrtnuté svatby.

Neuskutečněná svatba mezi Františkem Schovancem (strýcem mého "strýce z Uhřic") a Františkou Švaňhalovou v roce 1916. Zdroj: MZA v Brně, Actapublica, sign. 6035, Žarošice, str. 121 (online s. 59/130). 

Ženich František Schovanec, toho času u pluku č. 8 v okolí Hradce Králové, zplnomocnil 19. února 1916 zastupováním na svatbě Františka Švaňhala, bratra nevěsty. Budoucí manželský pár byl 3x řádně ohlášen, vše se zdálo být v pořádku. Ovšem, jak se dočteme v zápisu v matriční knize (zde),  "Sňatek tento uzavřen nebyl, poněvadž František Švaňhal odepřel ženicha zastupovati". Ženich sám už "druhou šanci" nedostal. Musel odtáhnout s plukem na frontu, kde na sklonku léta téhož roku padl. No a o rok a týden později padl i František Švaňhal, který z neznámého důvodu odepřel zastupování ženicha své sestry. K příběhu se ještě v budoucnu vrátím v dalších souvislostech.

Jan Švaňhal (*15.5.1897) byl stejně starým bratrancem výše zmíněného Františka Švaňhala. Jako vojín 3. pěšího pluku byl přidělen k pluku č. 74. V posledním roce války, 6. července 1918 zemřel na zápal plic v polní nemocnici č. 806 v Tyrolsku. Byl pohřben na hřbitově v Monterovere, asi 17 km jihovýchodně od města Trento (Trident). Podrobnosti (kromě kartotékového lístku) lze najít v úmrtní matrice pěšího pluku č. 3.

To, že byl Jan Švaňhal z 3: pěšího pluku (IR 3) přidělen k pluku č. 74, lze najít v matrice úmrtí IR 3. Zdroj: VÚA Praha


Zpět k Františkovi Buchlovskému


To byla "vsuvka" z Archlebova a Násedlovic, která je střípkem provázanosti a spřízněnosti různých lidí v různých obcích. Částečně je mohu odhalit díky "databázi" v rodokmenu, kterou si vedu. Ta mi ukazuje, že Jan Švaňhal byl dokonce mým "čtvrtým bratrancem třikrát posunutým", stejně jako František Švaňhal. To je větší příbuznost (díky Bernardu Luskačovi z Dambořic), než příbuznost v desátém koleni s Františkem Buchlovským.

Rozpracovaný rodokmen Františka Buchlovského si jako všechny ostatní, týkající se 28 mužů z památníku v Uhřicích, můžete prohlédnout na tomto odkazu. Rodokmen jeho manželky Marie, rodem Josef Švaňhal, vám mohu poslat, napište mi e-mail.

Zde je rychlé shrnutí otcovské mužské linie předků Františka Buchlovského. V archlebovské matrice můžete zkusit najít např. křest Vavřince Buchlovského, někdy kolem roku 1732. tak daleko už jsem nepátral.

(N-narozen, Z-zemřel, O-oddán)
 • N 2.10.1765 František - Vavřinec Buchlovský a Johanna, Archlebov
 • O 1788 František (Vavřinec) Buchlovský a Barbara (Matouš) Maleňák
  • Informace pouze z indexu.
 • N 21.4.1791 Jiří - František Buchlovský a Barbara, Uhřice
 • O 18.8.1818 Jiří (František) Buchlovský, Uhřice č. 31 a Františka (Josef) Kyselka, Uhřice č. 56
 • N 17.1.1820 Fabián - Jiří Buchlovský a Františka, Uhřice č. 30
 • O 26.1.1841 Fabián (Jiří) Buchlovský, Uhřice č. 31 a Františka (Josef) Bělohoubek, Uhřice č. 76
 • N 9.4.1859 Jiří - Fabián Buchlovský a Františka, Uhřice č. 31
 • O ??? Jiří (Fabián) Buchlovský a Marianna (Barbara) Hrnčíř
  • Nevěsta Marianna se narodila svobodné matce ve Spešově.
 • N 20.7.1884 František - Jiří Buchlovský a Marianna, Uhřice č. 164
 • O 19.11.1911 František (Jiří) Buchlovský, Uhřice č. 164 a Marie (Josef) Švaňhal, Násedlovice č. 158
  • 22.8.1914 se jim narodil zmíněný syn František, který se oženil v roce 1943 s Antonií Lajgotovou. Jejich případné děti mohou být jen o něco málo mladší, než mi rodiče. Docela by mě zajímalo, zda a kde žijí. Třeba se někdo přihlásí.
 • Z 19.11.1914 František Buchlovský, ??? (snad tam, kde ukazují v článku prezentované mapy)

Čest jeho památce!

Památník padlých v Uhřicích. Zdroj: VETS, fotil Petr Něnička.


Žádné komentáře:

Okomentovat

Vážím si komentářů od podepsaných čtenářů. Příspěvky můžete komentovat pod každým z nich. Své názory, náměty a dotazy ke stránkám a jejich obsahu prosím směřujte do rubriky "Vaše názory". Děkuji.

LF